Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkild Knudsen

[#73642] Ingelev Johnsdatter Kruke i Heidal ekteviet i 1761 med Endre Amundsen Åseng

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Er det noen som kjenner til hvem foreldrene til Ingelev Johnsdatter Kruke gm 1761 Endre Amundsen Åseng (Ljugar Endre på Lo i Fron) kan ha vært?Fra kirkebøkerne ser det for meg ut som om Ingelev kan ha hatt søsknene Mari Johnsdatter f.1739, Marit Johnsdatter f.1741 gm Guttorm Olsen Heringstad, Johannes Johnsen f.1745 gm Anne Olsdatter Heringstad, Ole Johnsen f.1749, Kari Johnsdatter f.1751Endre Amundsen Åsengs sine foreldre skal ha vært Amund Tordsen Bratt Bjølstad og Ingeborg Endresdatter Åseng. Endres besteforeldre skal ha vært Tord Tordsen Bratt Bjølstad, Barbro Amundsdatter Sandbu, Endre Østensen Åseng og Ragnil Tordsdatter Faukstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg må ta den frihet å gripe fatt i Marit Jonsdatter gm Guttorm Olsen Heringstad. På et såkalt familieark fra Norddalsarkivet fremgår det at Marit Jonsd. vies til Friderich Pedersen den 27.09.1772. Hans forlover var Guttorm Olsen. Dermed er jeg blitt tvilrådig. (Arkivlederen mente hun var fra Kruke.) På dette familiearket er min tipptippoldemor ført.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Hei,Kan det være at både Mari Johnsdatter 1739 og Marit Johnsdatter 1741 vokste opp og ble gift med henholdsvis Guttorm Olsen Heringstad (senere Graupe i Fron) og Fredrik Pedersen. Jeg vet ikke noe konkret om slekta på Kruke, men har håp om at slekta på gården er kjent av andre. Dette var jo en av de mere kjente gårdene i Heidal, noe jeg får intrykk av når jeg søker på nettet.Bør vel kanskje få sjekket om Mari Johnsdatter Kruke f.1739 ikke er gravlagt før Marit Johnsdatter Kruke blir døpt 1741. Hvis hun er i live hadde de på Kruke iallefall to stk Mari(t) som vokste opp sammen.Hva er forresten disse familiearkene de har på Nordalsarkivet.Jeg har i ett annet tema 41093 antatt at Kari Endresdatter 30år gammel på byrestuen i Fron 1801 er datter til Endre Amundsen Åseng. Kanskje disse personene også er nevnt på ett slikt familieark?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Takk for hjelp. Familieark på Nordalsarkivet: Det ble opprettet et ark hvor vielse (eventuelt forlovelse også) ble ført opp med navn og forlovere for de to personene. Hvert barn ble kronologisk ført etter dåpsdato. Opplysningene ble ført fra KB. De står arkivert alfabetisk etter fornavn og innen hvert fornavn alfabetisk på patronym. Uekte barn ble ført på egne ark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Som far til Ingelev har jeg registrert John Johnsen Kruke som levde enda i 1768 da han skiftet i live med sine barn: Iver 35 år gl, Johannes 22 år, Ole 19 år, Ingelev gm Endre Åseng, Mari død; hennes barn; Ole Guttormsen 7 år, Marit 26 år og Kari 16 år gammel.Som foreldre til John har jeg registrert John Paulsen Kruke (1635-1697) gm Marit Olsdtr. Sandbu (1645-)Jeg har dessverre ikke klart å finne opplysninger om mor til Ingelev.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Jeg synes det blir ett stort sprang i alder mellom Ivar Johnsen Kruke f.ca.1733 og den John Paulsen Kruke som er nevnt som farfar til Ivar. Kan det ha vert to etterfølgende John Johnsen Kruke far og sønn?Militærmanntall 1693 Kari Thingvolds blogg: Lenke Her finner vi John (Paulsen) Krukes sønn: Ole Johnsen 19 år dvs f.ca.1674 Den John Paulsen Kruke som nevnes i innlegg 5 er kanskje samme person som bruker Rottem 1666. Han er den eneste John Paulsen jeg kan finne i passende alder ved søk i mantall 1666 nemlig 31 år. Han må i såfall ha tatt over Kruke etter broren? Lars Paulsen 27år i 1666 (Jeg ser forresten at Engebret Hougen også oppgir John Paulsen som sønn på Rottem med foreldre Paul Johnsen Rottem og Anne Johnsdatter Bøje av henholdsvis Listætta og Bjørnstadslekta).Denne John Paulsen er altså f.ca.1635 og er etter alt å dømme far til Ole Johnsen f.ca.1674 sønn på Kruke 1693.1751 blir det gravlagt en Ingelev Larsdatter Kruke 80år. Hun er da født ca.1671 Hun kan kanskje ha vært datter av Lars Paulsen Kruke og en gammeltante til Ingelev Johndatter Kruke gm Endre Amundsen Åseng.Jeg lurer på om ikke en John Johnsen gravlagt 75 år gammel i 1780, kan være John Johnsen Kruke? I såfall må han være født ca. 1705. Dette passer jo bra med å være ca.30 år ved første sønnen Ivers Johnsens fødsel.Da ville en få følgende slektsrekke:John Paulsen f.ca.1635-John Johnsen f.omkr.1675-John Johnsen f.ca.1705-Iver Johnsen f.1733Engebret Hougen oppgir at det var skifte etter John Paulsen 1697 og at Mari Olsdatter skiftet i live 1700. De hadde barna:Paul Johnsen, Ole Johnsen, John Johnsen, Ivar Johnsen, Anne Johnsdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Ja, jeg er enig i at det mest sannsynlig mangler en generasjon mellom John Paulsen og John Johnsen.Jeg leter febrilsk etter dokumentasjon på patronymet til den John Kruke som skiftet i 1768. På skiftekortet står det kun John Kruke, og dette står også konsekvent ved de av barna som finnes døpt i kirkeboka. Men er det så sikkert at han var en Johnsen?En Iver Johnsen Rottem lånte i 1721 150 rd av en Svend Paulsen mot pant i en halv hud med bygsel og landskyld i Kruke.I 1724 blir det gjort ny avtale mellom disse to, om at lånet 'skal staa ved sin Fuldmagt i 6 Aar heretter'. Låntakeren kaller seg nå Iver Johnsen Bryn, og den andre Svend Kruche. Jeg har jeg begynt å tenke på at kanskje den John Kruke som skiftet i 1768 var en Iversen, altså sønn til Iver Johnsen Rottem eller Bryn. Eldste sønnen til John het da også Iver.I Gardar og slekter i Fron, bind II, side 162 under Uppi Sygard Bryn står det en del om Iver Johnsen. Han delte, kjøpte, solgte og makeskiftet gårder om hverandre, og endte opp på Uppi Sygard Bryn i Nord-Fron der det var skifte etter ham i 1744. Jeg siterer: ' Eldste sonen Jon bur da på Kruke i Heidal, sonen Rasmus på Melby i Svatsum, og sonen Østen på Ekrom i Heidal. Dessutan hadde han to døtre.'Boka nevner også at Iver Johnsen var gift med ei Mali Østensdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Jeg tror du har helt rett der. På side 162 i bind 2 for Fron står det jo at Johannes Johnsen Kruke sannsynligvis hadde odelsrett til Bryn. Dette må jo være bror til Ingelev Johnsdatter gm Endre Amundsen Åseng.Dette ble jo ganske interessant. Etter vanlige oppkallingsregler kan en vel også forvente at navnet på kona til John ( Ivarsen?) Kruke var Kari. Både Guttorm Olsen Heringstad og Endre Amundsen Åseng har døtre med navnet Kari.Som nevnt i skiftet etter Mari Olsdatter Kruke 1700 (se innlegg 6) hadde hennes yngste sønn navnet Iver Johnsen. Kanskje dette er den Iver Johnsen som dukker opp på Bryn i Fron. Da ville jo dette være en naturlig årsak til at John Iversen senere kommer tilbake på Kruke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

I tilfelle noen skulle ha interesse av det, så tror jeg den Amund Endresen som bor som husmann under Mo i Fron 1801, må være Endre Amundsen Åsengs sønn. Dette vil jeg da se på som en ekstra understøttelse av at Kari Endresdatter, husmannskone under Byre, også er Endre Amundsen Åsengs datter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.