Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest arne kvitrud

[#73729] Anetavle med våpenskjold etter Trond Teiste og Pernille Rytter fra ca 1660

Recommended Posts

Guest arne kvitrud

I Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 38 er det en anetavle etter Trond Teiste til Lunde, som døde i 1660 og Pernille Rytter – se teksten hos Vigerust: Lenke.Tekstene i tavlen er:Rad 1:BenchestochkTheisteRytterRohhenhuenRad 2:SkiollderbandRustinghGamle Rytter - med tillegget: ’’NB Grøn?’’Gamle StygeRad 3:WlrupKruchou - med tillegget: ’’Krucko’’AdelsteinØurj - med tillegget: ’’Ouri’’Rad 4:Frieland (?)SchancheMunchkDaaheTavlen skal leses som at de to venstre kolonnene er etter Trond Teiste og de to kolonnene til høyre er etter Pernille Rytter. Tavlen dekker til og med deres tippoldeforeldre.For å liste opp personer i en anetavle har jeg pleid å bruke følgende system: Hovedpersonen i listen er gitt nummer 1.1. Det første tallet før punktum er generasjonsnummeret. 2 = foreldregenerasjonen, 3 = besteforeldrene, 4 = oldeforeldrene, 5 = tippoldeforeldrene osv. Det andre tallet er et løpenummer for hver generasjon. Menn vil alltid ha et oddetall, mens kvinner har partall. Faren til hovedpersonen vil ha nummer 2.1 og farmoren 2.2. Farfaren vil ha 3.1,?, mormoren 3.4. Osv.. Dersom en som eksempel har 5.4 så vil mora ha nummer 6.8. Sekstallet fordi det er en generasjon lengre fra hovedpersonen. 8 fordi det dobbelt så mange ledd om en går en generasjon lengre. Faren vil ha løpenummeret før, altså 7, slik at nummeret blir 6.7. Det gjør det enkelt å manøvrere seg oppover og nedover i anetavlen.Bruken en dette på tavla om Trond Teiste, bruker avskriften hos Vigerust og kobler det mot anetavla får en som vist under. Det er vist til hvilket våpenskjoldet som hører til i parentes. Tavla leses fra høyre mot venstre i hver rad, i de to kolonne til venstre:1.1 Trond TeisteForeldre:2.1 Hans Teiste til Lunde (Teistevåpenet)2.2 Brøndelle Benkestokk av Hananger (Benkestokkvåpenet)Besteforeldre:3.1 Oluf Teiste til Bjelland (Teistevåpenet)3.2 Karen (?) Rustung af Olfernes (Rustungvåpenet)3.3 Thord Benkestokk til Hanangergård (Benkestokkvåpenet)3.4 Kirstine Skjolderband av Jordanger (Skjolderbandvåpenet)Oldeforeldre:4.1 Jon Teiste til Bjelland (Teistevåpenet)4.2 Anna Kruckow (Kruckowvåpenet)4.3 Kristopher Rustung til Sem (Rustungvåpenet)4.4 Karen Skanke (Skankevåpenet)4.5 Tolleif Benkestokk til Talgø (Benkestokkvåpenet)4.6 Sigrid Ugerup (Ugerupvåpenet)4.7 Jens Skjolderband til Bru (Skjolderbandvåpenet)4.8 Adelus Bjelland (Frielandvåpenet)Tippoldeforeldre til Trond Teiste og forfedre til Pernille Rytter finner en hos Vigerust.

bilete8001.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Sanneleg har du funne fram til mykje interessant på Københavnferda di Arne. Takkar så mykje for at du deler alt dette med oss.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.