Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#73829] Henrik Olsen f. ca1695 Bjørge i Fana. Hvem er hans opphav?

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Ole Bjørge 1g. NN 2g. NN. Enke etter Ole trulig gift med Anders Ellefsen Bjørge, de flyttet senere til Grimstad?Barn 1 ekteskap: Brithe Olsdatter Bjørge Barn 2 ekteskap: a) Ole Olsen Bjørge b) Henrik Olsen Bjørge g. Britha Larsdatter SøvikHenrik og Britha hadde 2 barn. a) Synneve f. 1716. Faddere i Synneve sin dåp: Anders (Ellefsen) Grimstad, Ole (Knudsen) Biørgen, Dordi (Larsdatter) Grimstad, Matti eller Massi Hope (?), Kari (Monsdatter) Søvik. Lenke Hennes dåp er på side 121, mens faddere er helt oppe på side 122. Heter fadder fra Hope Matti eller Massi?b) Lars f. 1721. Faddere i Lars sin dåp: Rasmus (Tollefsen Haukeland) Knappen (g. Brita Andersdatter Knappen), Anders Ellefsen Grimstad, Salamon Halvardsen Grimstad (kanskje 1g. Ziri Nilsdatter Bjorøy?), Barbra Biørgen (g. Oluf Knudsen Bjørge f. Knappen), Karie (Monsdatter) Søevigen g. Matthias Salamonsen Nordeide.Halvsøskena Brithe og Ole fikk barn sammen og vart avretta ref. dom 1717.Ut fra faddere i dåp til Synneve og Lars, så må denne familie på Bjørge hatt tilknyting til Knappen og Grimstad. Har noen funne ut hvem Ole Bjørge er? Har noen funne ut hvem hans andre kone var (mor til Ole og Henrik) og var hun gift med Anders Ellefsen Bjørge/Grimstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Ser ut som MADLI for meg? Den umiddelbare kandidaten finner jeg i bygdeboka på bruk 3. Magdeli Olsdtr. Skjold, f. ca. 1675 d 1757, andre kona til Tollef Larsen Sørås (ca. 1650 til 1725). Han var først gift med enkja etter Nils Monsen Hope, Brita Jakobsdtr. d.1706.Tollef og Magdeli hadde døtrene Malena i Steinsvik og Brita på Bønes.Magdeli giftet seg andre gang med Salomon Nilsen Steinsvik f. ca. 1681, d. 1759. De hadde ingen barn, men han vart gift i 1758 med Anna Andersdtr. Mathopen f. ca. 1723- 1808, de rakk å få sønnen Salomon, senere bosatt Grimstad.Ellers på Hope:Mari (Marta) Olsdtr. Rå f. ca. 1695, d. 1768 gm. Mons Olsen ca. 1690-1751. Mons hadde Hope ei tid sammen med broren Peder, uvisst hvor broren ble av. Sønn til Mons og Mari, Peder f. 1723 d. 1865 giftet seg med Marta Nilsdtr. Søre Bjorøy ca. 1724 -1811. De overtok bruket og fikk Mons, Nils og Marta.En Mattias Monsen hadde Hope br. 2 til 1690, sønnen Håkon var gift med Brita. Neppe noen av disse siste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Under Grimstad sier Fanaboka at Ola Ols. Tyssøy kjøpte halve bruk 1 i 1741 for 40 Rdl. Resten hadde kona hans, Synneva Henriksdtr. Bjørge, 1716-1793. Ho var sonedatter til Anders Ellefsen (bruker fra 1713 til sin død i 1740). Du har sikkert lest dette sjøl.Anders Ellefsen var sønn av Ellef Andersen Tveit, f. ca. 1640 i Hamre, d. 1713, gm. Synneva Olsdtr Hammarsland, ca. 1645-1721. Andre sonen, Ola Ellefs., hadde bruket fra 1704. Død ca. 1710. Kjøpte 1/4 av Grimstad i 1705. Faren arvet Ola, og Anders var sammen med mora eneste arvinger etter faren i 1713.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei igjen HeidiInnlegg 2. Du kan godt ha rett, men eg ser ikkje noen umiddelbar slektstilhørighet. Men den Skjoldslekta er jo ei svært interessant slekt. Kanskje noen ser ei kobling eg ikkje ser?Innlegg 3. Det er ikkje heilt riktig det du skriv, for det står at Anders Ellefsen trulig blir gift med enkje etter Ole Bjørge. Det at Synneve Henriksdatter ikkje er hans sønnedatter bekreftes jo ved at faren heter Ole. Anders hadde ingen barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Løfter denne siden innlegg 4 ikke vart registrert på framsiden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Innlegg 3: Beklager. Det står selvfølgelig at 'ho var sonedatter til Anders Ellefsen _si kone_'.Innlegg 2: Jeg tok for meg bygdeboka for å finne en kandidat til Madli (Massi/Matti) Hope og det var igrunnen bare Magdeli Olsdtr. Skjold som hadde liktklingende navn blant fruene på garden der. Jeg har ikke fulgt henne til Skjold for å se om der kunne være koblinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Er det sjekket om Magdeli Olsdatter og Henrik Olsen kunne være søsken, forresten? Har som nevnt ikke sjekket Skjold i bygdeboka. Kan en Ole Skjold ha vært bosatt på Bjørge ei tid, eller omvendt, eller ei av konene hans ha vært derfra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Bygdeboka skriver kun om tre søsken. Det er Britha i første ekteskap mens Henrik og Ole kom i andre ekteskap. Britha og Ole vart avretta pga. blodskam.Korleis forfatter har funne ut at Magdeli Olsdatter er fra Skjold er eg usikker på. Under Skjold finner eg heller ikkje noen Magdeli, men ei Malene Olsdatter Skjold, som er busett på Hope. Antar at det på ein eller annen måte er funne ut at dette er en og samme person.Ole Larsen Skjold 1g. NN 2g. Brita Larsdatter Nordås. Han hadde dattera Britha busett på Skjold i 1 ekteskap. I 2 ekteskap hadde han a) sønnen Lars d. i hollansk tjeneste b) Ole busett på Hop c) Malene busett på Hope.Enka Britha gifta seg med Paul Johannesen Apelthun etterpå, ho døde i 1720.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Nordvik

Oddvar, innlegg 1: Salomon Halvorsson Grimstad var gift 1724 med Brita Mikkelsdotter Hope. Gift igjen 1748 med Siri Eilertsdotter Sørås. [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=FANAVIG&gardpostnr=671&merk=671#ovre>Lenke Eg kjenner ikkje til om han har vore gift fleire gongar.Er det nokon som kjenner opphavet til Siri Eilertsdotter? Vert gift for andre gong i 1767 med Ole Rasmusson Lenke Ho døyr i 1792

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Nordvik

Synneve Eilertsdotter er visst frå Kleppe LenkeEr det nokon Eilert på Kleppe kring 1717?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei ToreHvem denne Eilert kan være aner eg ikkje, ser ved dåp av de to barna til Siri, der er Synneve Eilertsdatter fadder, så de er nok søsken. Synneve bur på Hammersøen, men eg er dessverre ikkje så lokalt kjent at eg veit kor i Fana dette er. Garden Kleppe finner eg ikkje i Fana.Vi har jo Ellert Christoffersen Ø. Kleppe, han har eg vært borti før, men husker ikkje korleis. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=189&filnamn=1701sba&gardpostnr=1613&merk=1613#ovre>LenkeSalamon Halvardsen Grimstad vart g. 1724 med Brita Michelsdatter Hope, det står ingenting om han er ungkar eller enkemann. Ziri Nilsdatter døde i 1722, altså 2 år før, ho er gravlagt samme dag som piken Dorthe Salamonsdatter 3 uker gammel. Eg finn ingen andre Salamon på Grimstad som kunne være aktuell far til denne jenta. Ziri Nilsdatter f. Bjorøy må være datter til Niels Rasmusen S. Bjorøy g. Marthe Nielsdatter Mathopen. Hennes søster er Dorthe Nielsdatter Bjørndalen. Lenke Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Nordvik

Eilert Kristoffersson Øvre Kleppe på Askøy var første gong gift med Synneve Jonsdotter. Henne er det skifte etter datert 4. januar 1710. Arvingar var hennar søsken: Anders Jonsson Loddefjord og Sjur Jonsson, matros frå Bergen. Brita Andersdotter er og nemnd i skiftet som hennar søsterdotter, hennar far, Anders Hopland var formyndar. [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081114670089.jpg>LenkeEilert Kristoffersson vert gift for andre gong med Brita Ingebrigtsdotter, og dei har born til dåpen i Domkyrkja i Bergen, Ingebrigt døypt 1719 Lenke dessutan Anna i 1721

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

En liten oppsummering og samtidig om noen har noe å bidra med så setter jeg jo pris på det:Ole Bjørge 1g. NN 2g. NN 2g. Anders Eilifsen. Busett på Bjørge, senere Grimstad i Fana. Barn 1 ekteskap: a. Brithe Barn 2 ekteskap: a. Ole b. Henrik g. Brithe Larsdatter (Søvik?).Henrik og Brithe sine barn: a. Lars Henriksen g. Inger Michelsdatter Grimstad (trulig datter til Mikkel Halvardsen Grimstad) b. Synneve Henriksdatter g. Ole Olsen Tyssøy. Ei eller annen kobling til Grimstad må det være ellers så var det ingen grunn til at de skulle opptre som faddere. Den som peker seg ut er Synneve Halvardsdatter Grimstad, kanskje gift med Anders Eilifsen Grimstad, og søster til Salamon Halvardsen Grimstad. Ho er nevnt som gift i skifte etter faren Halvard Tollefsen. Skulle dette forhold vært reelt, så var Lars og Inger beslekta i 2 og 3 ledd, men her forefinnes ikke noen bevilgning, så dermed er vel den teorien falt bort.Da Henrik og Brithe gifta seg, så var Knud Knappen og Halvor Bjørndalen forlovere. a. Knud Nilsen Knappen f. Dolvik (far Nils Anfinnsen) g. enten med enke Malli Helldal? 1g. Ole Steffensen eller subsidiert ei datter av Malli og Ole. b. Halvor Joensen Bjørndal sin kone har jeg ikke funne hvem er. Heller ikke om det er han eller kona som kommer fra Bjørndalen.Faddere til Lars Henriksen Bjørge: Rasmus Tollefsen Knappen g. Brite Andersdatter? Anders Eilifsen Grimstad. Salamon Halvardsen Grimstad. Barbra Bjørge? g. Ole Knudsen Knappen, sønn til overnevnte Knud Nilsen. Kari Søvik? kanskje søster til Brithe Larsdatter. Forlovere til Lars Henriksen og Inger Mikkelsdatter: Salamon Halvardsen Grimstad og Salamon Nilsen Ytre HopeFaddere til Synneve Henriksdatter Bjørge: Anders Eilifsen Grimstad. Ole Knudsen Bjørge g. Barbra. Dordi Larsdatter Grimstad f. Søreide g. Hallvard Tollefsen Grimstad Malli Hope, som kan være Magdeli Olsdatter Skjold g. Tollef Larsen Sørås eller er det samme Malli g. Ole Steffensen?? Kari Søvik Forlovere til Ole Olsen Tyssøy og Synneve Henriksdatter Grimstad: Salamon Halvardsen Grimstad og Rasmus Olsen Dalen (trulig Rennedalen på Sotra, han var gift med søster til Ole Olsen Tyssøy)Viser forøvrig også til dette innlegg. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.