Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Brekke

[#73844] Oppslag i bygdeboka for Sundal: Hans Pedersen Gravem F: Omkr. 1785 - 1790

Recommended Posts

Guest Bjørn Brekke

Prøver å finne fødsel og foreldrene til Han Pedersen Gravem fra SundalHan levde hele sitt voksne liv i Oppdal, giftet seg der [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=145737&urnread_imagesize=full&show=262#toppen>Lenke, fikk barn der og døde der Lenke. Hans far er oppgitt å være Peder Pedersen Lundåsen, men jeg finner ikke noen steder i Møre og Romsdal med dette navnet.Jeg finner en som passer aldersmessig i FT 1801 for Sundal, men det er noe som vanskelig kan stemme med alder på foreldrene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sæther

Hei Bjørn.Namnet Lundåsen ser eg finst på Tynset, og der fann eg ein Hans Pedersson døypt i 1791 (sjå nedst i høgre spalta) [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9207&idx_id=9207&uid=ny&idx_side=-19>Lenke. Som foreldre står oppført Peder Hansson Lundåsen og Bereth Nilsdotter. Dersom det var denne familien som heldt til på Gravem i Sunndalen i 1801, må alderen på iallfall kvinna vere ført opp feil i folketeljinga. Og skulle dette vere 'din' Hans, må presten i Oppdal ha notert feil farsnamn på faren. Elles hadde Peder og Bereth i 1793 også ein son Nils til dåpen på Tynset. Dottera Brit kan eg ikkje finne døypt verken der eller i Sunndal. Men dersom familien var på flyttefot på denne tida, er vel dåpen registrert ein annan stad.Om ikkje Hans og Brit på Gravem var fødde i Sunndalen, kan det sjå ut til at dei iallfall voks opp der. Hans kan vere identisk med den Hans Pedersson Nisja som vart konfirmert i Hov i 1809, 17 år gammel. Og konfirmanten Brit Pedersdotter Gravem (15 år) i Romfo i 1811 kan vere søstera. Iallfall finn eg ikkje nokon andre som kan kan passe som desse personane i FT 1801. I 1825 vart ei Berit Pedersdotter Gravem gift i Sunndal med Halvor Olsson Nisja, og i 1826 flytta desse og sonen Nils f. 1819 til Oppdal. I FT 1865 finn vi familien som husmannsfolk på Lønset. Den same folketeljinga viser at også Hans Pedersson var husmann der.Det kunne vere interessant å vite kva som står om desse familiane i bygdebøkene for Oppdal og Tynset. Sjølv har eg ikkje tilgang til desse no.Til slutt: Kan det vere Peder Hansson Lundåsen vi finn gift 19. november 1789 på Tynset? Sjå nedst i høgre spalta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Brekke

Hei Knut.Tusen takk for hjelpen så langt. Det Du har funnet høres ikke usansynlig ut.Jeg har bygdeboka for Lønset og Storlidalen, men der er det ikke så mye å hente. Der er det oppgitt at Halvor Nilsen Gupudal (27.10.1787 - 1870) og Berit Pedersdtr (04.10.1796 - 1887) begge fra Sundal flyttet inn som husmenn på Tilsetkalvhågån. De hadde 6 barn hvorav de 2 første (Kristi og Nils) var født i Sunndal og resten på Lønset. Jeg vet ikke hvor forfatteren har navnet Halvor Nilsen Gupudal fra, for hun refererer til FT 1865, og der er Halvor oppført som Halvor Olsen. Bygdeboka for Tynset har jeg desverre ikke tilgang til.En annen mulighet er vel også at Hans og Berit vokste opp hos besteforeldrene, og at det er disse som er oppført i FT 1801 på Gravem. Da stemmer jo alder og navn bedre.Hilsen Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Brekke

Hei Knut.Glemte en ting som taler for at det er 'riktig' Berit Du har funnet. Tilsetkalvhågån og Bekken (Der Hans Pedersen Gravem bodde) er begge husmannsplasser under gården Tilset på Lønset.Hilsen Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Myrvang

I Tore Aaens Tynset bok står det at Peder Hanssøn kjøper et halvt skinn i Lonåsmoen for 305 rd, ca. 1787. Denne delen ble nå Lonåsmoen søndre. I 1792 pantsetter Peder Hanssøn delen mot et lån på 150 rd. Men han klarer ikke sine forpliktelser og gården går på handel i mange år. Dvs. at Peder Hanssøn kanskje flytter til Sunndal like etter 1792. Har du sett på 'www.nisja.info' der forekommer Gravem mm. Mvh. Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Brekke

Hei Tore.Takk for opplysningene. Det er jo mer og mer som tyder på at det er De riktige folkene Knut fant.Jeg får søke rundt å se om jeg kan finne noe mer som indikerer at han flyttet til Møre og Romsdal. Det er ikke enkelt å finne opplysninger når man kommer såpass langt bakover.Hilsen Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.