Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Erik Halvorsen

[#73978] Tydehjelp - Egersund 1761

Recommended Posts

Guest Erik Halvorsen

Tror dette gjelder en avtale mellom Torgier Jacobsen og hans far Jacob Nielsen. Noen som kan tyde nok til å bekrefte teorien? Kanskje også hva avtalen går ut på? Er det en eiendomsoverdragelse? Annet? Nr.32 høyre side Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Jeg underbekræftende Torgier Jacobsen Grødem tilstaaer og hermed og hermed [sic!] bekiendt Giør At da ieg ved Skiøde af 5te Novemb. sidstleden er bleven Eiere og haver til kiøbt meg 1/2 løb Smør Skyld udi Gaarden Grødem beliggende i Eggersunds Skibr. af Michel Ommundsen det samme hidindtil haver Eiet, og da til mig bort Skiødet, følgelig mig det derfor med dette andkomstbrev hvilket gods min kiære Fader Jacob Nielsen haver betalt med den Sa. 46 rd paa den Condition at ieg og arvinger skal være forbunden at Skaffe ham og huustrue Anne Nielsdatter aarl. opsettning af gaarden lefvetiid hvilken er bestaaende udi følgende [?] haver 1 fierding Reent Korn, 1 Skippe Rug, Føde for 2 Kiøer 8 Smaler og 2 giedder, varmt huus og tilSyn i alderdommen og paa Syggesengen samt efter døden Een Sømelig begravelse, men naaer Een af os veed døden afgaaer følger allene dend halve Opsettning dend længst levende lige Som og alt ophører ved bægges afg. herimod Declarerer ieg Jacob Nielsen at naar min Søn Torgier Jacobsen efterkomer denne sin pligt, Skal hand allene beholde hvad ringe efterladerSkaber vi kunde have efter os uden nogen Pretention. Det til bekræftelse under vores hender og Signeter samt formaaet de tvende undertegnede Mænd til vitterlighed at forseigle. Eggersund d. 5 Decb. 1761. Torger Jacobsen [ ] boemærke.Udfærdiget af Sorenskr. H. Weger.til vitterlighed Tollach Puntervold Reyer Grødem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.