Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#73981] 'Adel og Bonde' Engebret Hougens manuskript på 180 sider. Upublisert?

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har 180 sider av et manuskript som heter:'Sammenhengen mellem våre bondeslekter og våre middelalderætter'Dette manuskriptet tar spesielt for seg 'Hr. Sigurd Haftorsens frilldatter Cecilias efterkommere i hennes ekteskap med Ingjald Guttormson i O'og ' Fru Ulfhild Thorgautsdatter (Smørs) efterkommere gjennem hennes søn i andre ekteskap med hr. Beinkt Niculasson - Guttorm Beinktson'Jeg kan ikke huske å ha sett dette publisert. Er det noen som vet noe om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I hvert fall del 2 av det du nevner virker litt interessant, selv om essensen i det vel er publisert annetsteds etter hvert.Hvis første del tar for seg den angivelige Bratt/O-forbindelsen igjen (og som Tore Vigerust for lengst har avlivet), er det best å la det ligge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Takk Svein ArnolfDa blir det nok til at jeg lar alt ligge tenker jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Del en må gjelde O-ætten i Vang ved Hamar - som er etterkommer etter herr Havtore Jonsson og kongehuset. Men så går den vel videre med Skjåk-ætten og slekten Bratt. Men disse hører ikek hjemme her.Del 2 må gjelde slekten Munk fra Blakar i Lom. Den kan eventuelt i Hougens manus være ukorrekt i enkelte tidlige ledd - som det kan bygges bru forbi. Deretter går muligens manuset frem til 1800-tallet og er trolig helt korrekt. Dette stoffet er i hovedsak upublisert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Det er egentlig tre deler. Første del er mer en generell forklaring på sammenhengen mellom våre bondeslekter og våre middelalderætterI del 2 er de fleste større gårdene og familiene i Gudbrandsdalen nevntDel tre er hovedsaklig Munk Blakar-familien fram til langt utpå 1800 talletMen jeg tror jeg lar dette materialet ligge i fred her i stedet for å publisere noe som tydeligvis kan inneholde feilOg det er nå avklart at det aldri har blitt publisert i sin helhet før, men deler av det er helt sikkert kjent

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Dersom del en er en generell forklaring som tar for seg makt- og samfunnsforhold mer enn slektsforbindelser, kunne jeg godt tenkt meg en kopi av dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har fått indikasjoner på at dette er manuskriptet til Ættesoga IV, og det begynner slik:

bilete8042.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Lars (6)Send meg en e-post så får du de 38 første sidene som en pdf-fil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Kunne også ha tenkt meg desse sidene Lars. Ein veit jo ikkje om det er noko av interesse før ein har sett gjennom stoffet. På førehand takk!Mvh Finn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

Du finn fram mykje interessant stoff, Lars Ove!Eg tykkjer absolutt du bør leggje ut dette. Det virkar for å vera ein gjennomarbeidd artikkel som gjev uttrykk for Engebret Hougens syn da han skreiv det. Dermed er det også eit svært interessant tidsblide ut over dei slektsopplysningane som truleg følgjer etter innleiinga.Det må reknast med at seinare forsking har kome til andre resultat, og at vi som lever nå kan ha andre vurderingar ut frå vår synsstad, men det må også reknast med at dei meir konkrete slektsopplysningane som følgjer, for ein stor del vil vera svært interessante og for ein stor del rette. Engebret Hougen er for det meste flink til å fortelja kva han byggjer på og dermed vil kjeldeopplysningane i alle fall vera nyttige, sjølv om vi seinare kan koma til andre resultat.Det bør vel ved utlegginga opplysast ca. når dette kan vera skrive, seinast fyrst på 1950-talet. Litt av det er nok offentleggjort i Ættesoge for Gudbrandsdalen, men det meste er truleg ikkje offentleggjort tidlegare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

JakupDen som leter og graver....den finner :-)Manuskriptet er publisert i sin helhet i dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Da har jeg lastet ned og printet ut det mest relevante, Lars. Ser nok mer ut som genealogisk enn som politisk framstilling, men likevel nyttig. Takk skal du ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.