Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torbjørn Igelkjøn

[#73990] Julekalender 2009?

Recommended Posts

Guest Torbjørn Igelkjøn

Hei!Lurer på om det vert nokon julekalender i år. Sidan ein ikkje har så mykje kjeldemateriale frå nyare tid (etter 1930) fritt tilgjengeleg, ynskjer eg meg fleire skanna adressebøker (f.eks. frå Bergen). Det hadde også vore moro om det snart kom ei oppdatering av 'Dødsfall i Norge 1995-2001.Elles har det jo vore 'julegåver' heile året i det siste, med skanna kyrkjebøker, tinglysing og no også skiftemateriale/dødsfallsprotokollar. Eg vil nytte høvet til å takke alle på digitalarkivet, riksarkivet og statsarkiva for jobben de gjer med å gjere alt dette materialet tilgjengeleg på nettet.Mvh. Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Slutter meg til det som Torbjørn skriver. Det hadde vært fint med skannede adressebøker fra Oslo også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Vi setter pris på etterlysningen og tilbakemeldingene! Vi har selvsagt hatt planer også for i år, og hva de ender opp med, vil dere se i løpet av de neste ukene.I år er det allerede lagt ut 120 nye webbøker og nesten nye 500 databasefiler. Vi garanterer at begge kategorier skal få betydelig tilvekst i desember.For oss er utfordringen å finne på noe uventet og nytt.Vi har allerede lagt ut adressebøker for Bergen 1920, 1924-25, 1940 og 1958. For mange år siden forsøkt vi å få låne inn adressebøker for Kristiania/Oslo. Vi fikk ikke låne! Begrunnelsen var 'åndsverksloven'!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Adressebøkene for Kristiania/Oslo er mikrofilmet og tilgjengelig på lesesalen på Riksarkivet. Da må vel problemet med 'åndsverkloven' være løst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Olav Holvik

Årets julekalender - 'Julekortkarusellen' - finner dere her: http://da2.uib.no/jul2009/index.htmlFram mot 24. desember vil ulike julehilsener skjule seg bak enkelte av julekortene. Følg med på Digitalarkivets forside!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Gjelder da ikke åndsverkloven for adressebøkene for Bergen og Trondhjem som ligger på nett ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Åndsverkslovens paragraf 43 setter en vernetid på 15 år for 'kataloger' o.l., og det vil si at adressebøkene eldre enn 1994 ikke lenger beskyttes av loven:§ 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.Eneretten til et arbeid som nevnt i første ledd varer i 15 år etter utløpet av det år arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang ble offentliggjort.Er arbeid som nevnt foran, helt eller for en del gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.Bestemmelsene i §§ 2 andre til fjerde ledd, 6 til 8, 11a til 22, 25, 27, 28, 30 til 38b og 39h fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.Avtale som utvider frembringerens rett etter første ledd til et offentliggjort arbeid kan ikke gjøres gjeldende.Endret ved lover 3 juni 1977 nr. 51, 2 juni 1995 nr. 27 - se dens III (i kraft 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 569), 16 april 1999 nr. 19 - se dens II med overgangsregler (i kraft straks), 17 juni 2005 nr. 97 - se dens III (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 630), 22 des 2006 nr. 102 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Om dere kunne skanne inn noen av eldre adressebøkene for Oslo som er mikrofilmet, tror jeg at svært mange vil bli glade for det. Det er vanskelig å finne slektsdata for folk i Oslo. Det er så mange kirkebøker å lete i. Adressebøker er en god hjelp. Mange har lang vei til arkivene.Det er mikrofilm av adressebøkenene fram til rundt 1940-50. Jeg husker ikke akkurat årstallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.