Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tom Premer

[#75028] Marit Ottersdatter Hamar, Sør-Odal

Recommended Posts

Gjest Tom Premer

Marit, født 1719, ble i følge Sør-Odal BB II NY gift 1756 med Tosten Persen (Pedersen) Rud. I Sør-Odal BB I står Tosten og Marit oppført under 'Diverse Rud'. Kun vielsesår er oppgitt. De oppførte årene er kontrollert mot kirkeboken og er riktige. Ingen av stedene er det oppgitt noen dødsår, heller ikke Tostens fødselsår og opphav er oppgitt. Det er heller ikke oppgitt noen barn. Marit var riktignok godt voksen da hun giftet seg, men hun burde fortsatt være i fertil alder. Er det noen som har flere opplysninger om paret?Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Hvor har du Hamar fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Det står Hamar i bygdeboken. I eldre kirkebøker står det Hammer eller Hamer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Det er noe jeg ikke helt får tak i her. Mener du at hun heter Hamar eller at hun kommer fra Hamar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hun kommer fra Hamar i Sør-Odal. Det er vanlig å bruke fornavn, farsnavn og gårdsnavn (som ble brukt som et slags etternavn i tidligere tider) både i bygdebøkene og i kirkebøkene. Når personer flytter, blir det nye gårdsnavnet nytt 'etternavn'. Det er bare 'de kondisjonerte noen få andre som har etternavn i moderne forstand. I kirkebøkene ble ofte farsnavnet utelatt. F.eks. ble en Henning Olsen Mangset ofte benevnt kun som Henning Mangset. Henning var prestens medhjelper og er ofte nevnt i kirkeboken. Han var født på Skøyen og het altså Henning Olsen Skøyen inntil han giftet seg og flyttet til Mangset. Dette systemet, om man kan kalle det det, er såpass forvirrende at jeg i mine egne notater og i slektsprogrammet har valgt å bruke både fødegård og senere faste bosteder som 'etternavn'.Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Jeg ser at pluss-tegnet ikke kommer med etter at innlegget har kommet på plass. Det jeg skrev er at 'de kondisjonerte' pluss noen få andre....Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Kan dette være dåpen til Tosten? 14. mars 1728. LenkeForeldre Peder (Andersen) Ellingsrud og Elie Tostensdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei BengtDet er meget mulig. Jeg har sett etter i bygdeboken under Ellingsrud. Der er Tosten nevnt med fødselsår 1728, men det står ikke hvor han havnet eller hvem han giftet seg med. Jeg har sett i Folketelling 1801. Der var en Tosten Pedersen i passende alder nevnt, men han hadde en annen kone. Han var bosatt på Spigset og jeg fant ut han var født på Sandnes. Blant mine notater (som er søkbare) har jeg kun én annen Tosten Pedersen i passende alder. Han var født 1726 på Kroksrud. Heller ikke for ham oppgir bygdeboken annet enn fødselsår. Jeg har tatt utskrift av kirkeboksiden du hadde som lenke, men siden det er en kjempejobb å finne ut av alle Tosten Pedersener (Persener), setter jeg min lit til at noen kan hjelpe meg å finne frem til riktig Tosten.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Her har du dåpen til Marit Ottersdatter. Foreldre: Otter Amundsøn Hammer og Kari Tørrisdatter. 14.4. 1719. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei igjen Bengt.Som jeg nevnte i mitt første innlegg, har jeg funnet både Marits dåp og Tostens og Marits vielse (og trolovelse) i kirkeboken. Jeg tar rutinemessig utskrift av det jeg trenger. Det spesielle med Marit var at hennes far døde før hun ble født.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Trolig har nå familien flyttet til Ruud. Her er i såfall dåpen til deres sønn Christopher i 1761. Høyre side, øverst: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

Det er 3 Tosten Pedersen: 1. 22/8 1723 Sandnes (Peder Olsen og Åse Tostensdatter). 2. 26/12 1726 Kroksrud. (Peder og Lisbet Tostensdatter). 3. 14/3 1828 Ellingsrud. (Peder Andersen og Elen Tostensdatter). Ingen av disse 3 døde før 1741. Tosten Pedersen Sandnes gifter seg 2/11 1758 m. Anne Larsdatter Ullern. Tosten Pedersen på Haug gifter seg 16/1 1766 m. Ingrid Larsdatter Haug. Tosten Pedersen Rud gifter seg 26/12 1756 m. Marit Ottersdatter Hamar. Kan du sjekke Haug i bygdeboka om det kan stå noe om hvilken Tosten Pedersen som ble gift dit? Mvh. Finn Sollien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Takk igjen Bengt.Du har så rett, så rett. Det er selvfølgelig andre enn undertegnede som kan være interessert. Det var fint å få vite navn på to barn og samtidig få vite at Tosten bodde på konas hjemgård etter at de ble gift og ca. når de flyttet til Rud. Det er synd at prestene i Strøm sluttet å føre inn mødrenes navn. Nå har jeg altså kommet litt lenger.Til Finn.Takk nok en gang for hjelp og tips. Jeg har ikke Nord-Odals bygdebøker og må av helsemessige grunner vente med å besøke biblioteket til den værste kulden har gitt seg.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei igjen Bengt og Finn.Når jeg ser nærmere på utskriften av Christophers dåp, se jeg at han er døpt i Sand kirke. Kanskje Tosten Pedersen slett ikke bodde på Rud i Strøm, men på Rud i Sand. Siden Christopher ble døpt i Sand, bodde Tosten neppe på Rud i Mo. Nå håper jeg på en bedre fordeling av den globale oppvarmingen slik at jeg får tatt en tur på biblioteket. Ellers ser jeg at de to barna har ulike faddere og fra ulike gårder bortsett fra at begge har fadder(e) fra Rud.Vennlig hilsen og god natt!Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Hei igjen! Det er jo ikke helt kartlagt ennå om Tosten Hammer og Tosten Ruud er den samme personen. Til det trengs det mere 'etterforskning', men vi er på god vei. Kanskje vi klarer å løse saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

God morgen (om man nå kan si morgen når klokken er 1200)Du har helt rett, Bengt. Det er nettopp derfor det er så dumt at morens navn ble droppet i kirkebøkene. Hadde moren vært ført opp, hadde mye vært avklart. Nå får vi håpe at Nord-Odal bygdebøker kan gi et svar.Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei Bengt og FinnNå har det blitt mindre kaldt og jeg har vært på biblioteket. Jeg har sjekket i Nord-Odal bygdebøker og funnet ut følgende:1: Tosten Pedersen Haug ble ikke gift med Marit Ottersdatter Hamar. 2: Tosten Rud, far til Christopher het ikke Pedersen (Persen).Da har vi eliminert to personer.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Jeg har nå sett igjenom kirkeboka fra 1756 til 1801, men finner ingen begravelser som passer på Tosten Pedersen (Persen) og Marit Ottersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei Bengt.Det samme har jeg gjort og med samme resultat. Det hadde jo vært bra hvis du hadde funnet noe jeg hadde oversett. Flaut, men bra. Heller ikke FamilySearch har noen opplysninger. Dessverre ble det slutt på å føre inn utflyttede eller 'forpassede' i kirkebøkene, så der er det heller ikke noe å hente før på 1800-tallet igjen. Det er altså meget mulig at paret har flyttet fra Odalen. Jeg har søkt på Folketelling 1801 for hele landet uten å finne noen i passende alder, så de er nok døde før den tid. Det at jeg selv ikke har klart å finne ut slike ting som Tostens opphav og begges dødsår og hvor de døde er grunnen til at jeg la inn mitt innlegg i Brukerforum. Det kan jo være noen som har funnet ut av familien med andre utgangspunkt enn jeg hadde. Mitt utgangspunkt var Marit Ottersdatter Hamar som var brorsdatter til en av mine aner på min mormors side. Så sant personene man er ute etter er 'gårdsfolk' og ikke husmenn eller tjenestefolk, er det ofte lettere å gå bakover i tid enn fremover.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bengt E. Vesthagen

Har gått igjenom skifteprotokoll nr. 6 og 7 - 1792 til 1805. Heller ikke der ble det funnet noe av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pål Evensen

Ifølge ekstraskatten 1762 for Odalen finner jeg 2 Tosten Pedersen. Den ene bor i Perstua under Spikset og er gift med Anne Larsdatter. Den andre bor på Hamar (Hammer) og er enkemann. Dermed tror jeg at Marit Ottersdatter må være død allerede i 1762.Men fortsatt gjenstår å finne ut hvem Tosten Pedersen er. Han som bor i Perstua lever et langt og lykkelig ekteskap til han dør i 1806, Anne dør først i 1813. Så han kan vi nok utelukke. Hvilken av de andre som blir gift med hvem er ikke godt å si.Eller kanskje samme mann blir gift først i 1756, og siden som enkemann i 1766 ? Det er jo også en mulighet om enn ikke særlig sannsynlig siden han ikke er nevnt som enkemann hverken ved trolovelse eller vielse.Pål

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Hei Bengt og Pål.Jeg tror vi kan utelukke Tosten Pedersen Perstua u/ Spikset, født på Sandnes. Da gjenstår det tre muligheter: 1: Han som ble født på Ellingsrud i 1728, 2: Han som ble født på Kroksrud i 1726 og 3: En innflytter til sognet som slo seg ned på Rud i Strøm. Vi kan vel gå ut fra at Tosten Pedersen Rud slo seg ned på Hamar etter at han ble gift med Marit Ottersdatter Hamar i 1756. Da passer det bra at han er den Tosten Hamar som i 1757 blir far til et dødfødt barn og i 1759 blir far til datteren Lisbet (Bengts innlegg 11). Da passer jo også det som Pål fant i oppgaven over ekstraskatten i 1762. Siden Tosten Pedersen Hamar var enkemann i 1762, er det merkelig at hverken Bengt eller jeg har funnet Marits begravelse i kirkeboken. Jeg får se ennå en gang. I bygdeboken (II NY) er ingen Tosten Pedersen (Persen) nevnt som bruker eller husmann. Ingen av de Tostener som er nevnt passer i alder for å bli fedre i 1757 og 1759. Under 'Diverse' er nevnt Tosten Hamar som fikk datteren Lisbet i 1759.Takk for god hjelp!Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Premer

Nå har jeg lett i kirkeboken 1759-62 etter Marit Ottersdatter nok en gang. Jeg fant henne ikke nå heller.For de som ikke selv har merket det, er kirkeboksidene for 1762-64 bundet inn hulter til bulter. Sidenummereringen er riktig. Det er den ikke for årene 1789-90. Hvis noen ønsker en liste over rekkefølgen av sidene i de to periodene, så ta en telefon. Da kan jeg oversende min liste pr. e-post.Vennlig hilsenTom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.