Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#75174] Eiler Ludvig Carl Eilerson Holtermann (1825- ), byfogd i Halden - biografi?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Eg ønskjer å attgje deler av manuskriptet mitt for garden Gfrov i Hafslo (Luster) der denne personen er omskriven. Manglande detaljar er utheva med ¤¤¤¤¤, og tilleggsopplysningar er hjarteleg velkomne, om nokon kjenner til denne huslyden!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eiler Ludvig Carl, kjend som Ludvig Eilerson Holtermann, frå Christiania (Oslo), var son av sorenskrivar og byfogd Eiler Christian Eilerson Holtermann i Christiania, opphavleg frå Austråt på Ørlandet, og kona Else Johanne Marie Ludvigsdotter Nielsen frå Rødenes og f. i Christiania 10.3.1825. Han gifte seg i Øyer 27.12.1853 med søskenbarnet Caroline Madsine Nilsdotter Nissen frå Øyer. Ho var dotter av sokneprest og prost Nils Christian Pederson Nissen i Øyer, opphavleg frå Melhus, og kona Maren Dorthea Ludvigsdotter Nielsen frå Rødenes og f. i Melhus 1.1.1832. Ludvig Holtermann vart cand.jur. i¤¤¤¤¤ (kva år tok han juridisk embetseksamen?)og kom i 1853 til Solvorn {Hafslo} som sorenskrivarfullmektig. Sidan virka han som sakførar same staden. Ludvig og Caroline fekk visstnok arvefeste på Grov alt i 1854, og dei budde på garden fram til kring 1869. Ludvig og Caroline Holtermann flytte¤¤¤¤¤ (seinare lagnad?? – i 1900 finn eg Eiler Holtermann – byfut i Halden, enkjemann! - kvar var dei mellom 1869 og 1900??)Caroline d. i Halden 10.5.1895, medan Ludvig Holtermann d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1900!)Ludvig og Caroline Holtermann fekk fem born i lag, som alle var fødde i Hafslo:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Når det gjeld dei fem borni, er eg sjølvsagt òg interessert i tilleggsopplysningar, men veit enno svært so lite:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1. Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. 8.5.1855, gifte seg med Carl Fredrik Jensen frå Christiania, f. der 1855. Carl Jensen var byrettsassessor i Christiania (sagt so 1900 – kva sidan??). Lagnad ukjend.2. Nils Christian Nissen, kjend som Christian Ludvigson Holtermann, f. 11.1.1858. Lagnad ukjend.3. Else Johanne Marie, kjend som Hanna Ludvigsdotter Holtermann, f. 7.8.1859, var i 1900 hushaldar hjå far sin i Halden, ugift. Lagnad ukjend.4. Eiler Christian Ludvigson Holtermann, f. 14.8.1863, gifte seg i Bergen 23.5.1898 med Elisabeth Christiansdotter Isachsen, prestedotter frå Alversund, f. i Tveit 1876. Han var 1900 hamneingeniør i Bergen kommune, budde i Bergen, men ser ut til å vera følytte derifrå kort etter hundreårsski9ftet. Lagnad ukjend.5. Carl Ludvig Ludvigson Holtermann, f. 23.1.1866. Lagnad ukjend.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

Ikkje så mykje hjelp, men familien er i Halden i 1885. Lenkemvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Tar med det jeg rekker på morrakvisten Lars.Hvem er hvem 1912:Eiler Ludvig Carl Holtermann, fhv. byfoged Kra., student 1842, c.j. 1848, sakf. o sorenskr. fuldm., sakf. Indre Sogn 1860, politimester Stavanger 1869, byfoged Tønsberg 1874, byfoged Fr.hald 1881-03, medstifter Hafslo sparebank. R St O.Carl Ludvig H., professor dr. Berlin, student 1888, stud. naturvitensk. Kra. og Bonn, dr.philos. 1893, ass. univ. Münster 1893, docent botanik Berlin 1897, prof. Berlin 1902, to lengre studiereiser Ceylon, Java og Borneo. Korres. forskj. blader siden 1897, utg. bot. verker, rekke fagl. avh., populære arb. og reiseskildringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjartelig takk til Egil og Carsten for spennande og nyttige innlegg. No er biografien for foreldri Eiler Ludvig Carl Holtermann og kona Caroline Madsine Nissen heilt komplett med eitt unntak:* Dato og stad for dødsfallet til byfogd Eiler Ludvig Carl Holtermann - rimeligvis i Halden etter 1903?Når det gjeld borni, so har eg i dag funne fleire tilleggsopplysningar, og her følgjer ei oppdatering:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1. Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. 8.5.1855, flytte i 1869 med foreldri til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Haldender ho 30.9.1884 gifte seg med Carl Fredrik Christianson Jensen frå Christiania. Han var son av statsråd Christian Jensson Jensen i Christiania, opphavleg frå Bergen, og kona Birgitte Marie Jensdotter Lorck frå Trondheim og f. i Christiania 17.8.1855. Carl Jensen var byråsjef i finansdepartementet og sidan byrettsassessor i Christiania der¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1900!)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!)Born:a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 1885,¤¤¤¤¤ (nemnd 1900 – oppl.!?)b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 1888,¤¤¤¤¤ (nemnd 1900 – oppl.!?)c. Antonette Johanne Carlsdotter Jensen. f. i Christiania 1890,¤¤¤¤¤ (nemnd 1900 – oppl.!?)d. Ellen Marie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 1891,¤¤¤¤¤ (nemnd 1900 – oppl.!?)e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 1894,¤¤¤¤¤ (nemnd 1900 – oppl.!?)¤¤¤¤¤ (fleire born? - oppl.!?)2. Nils Christian Nissen, kjend som Christian Ludvigson Holtermann, f. 11.1.1858, flytte òg i 1869 med foreldri sine til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg, men¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – oppl.!?)3. Else Johanne Marie, kjend som Hanna Ludvigsdotter Holtermann, f. 7.8.1859, flytte i 1869 med foreldri sine til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden.¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – 1900: hushaldar hjå far sin i Halden, ugift!)4. Eiler Christian Ludvigson Holtermann, f. 14.8.1863, Eiler Holtermann flytte likeins i 1869 med foreldri sine til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden, men gifte seg i Bergen 23.5.1898 med Elisabeth Christiansdotter Isachsen frå Alversund. Ho var dotter av sokneprest Christian Abel Danielson Isachsen i Alversund, opphavleg frå Mandal, og kona Dorothea Magdalena Carlsdotter Hansen, prestedotter frå Tveit i Vest-Agder, men f. på Dale prestegard i Luster, medan faren var sokneprest der. Elisabeth var f. i Tveit 22.7.1876.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1900: hamneingeniør i Bergen kommune, busette i Bergen – flytte herifrå kort etter 1900!! – 1917: bygningsingeniør i Christiania!)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Born:a. Christian Abel Eilerson Holtermann, f. i Bergen 15.1.1900,¤¤¤¤¤ (oppl.!?)¤¤¤¤¤ (fleire born? – oppl.!?)5. Carl Ludvig Ludvigson Holtermann, f. 23.1.1866, flytte òg med foreldri i 1869 til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden. Han vart student i 1888 og studerte naturvitskap i Christiania og sidan i Bonn i Tyskland. Han vart i 1893 assistent ved universitetet i Münster, men var frå 1897 tilsett ved universitetet i Berlin, først som dosent og frå 1902 som professor i botanikk.¤¤¤¤¤ (fleire opplysningar om han og huslyden hans?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg takkar på ny for god hjelp so langt og vonar at fleire detaljar kan finnast...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

Forslag til Christiane Antonette sin son Christian Ludvik Carlson Jensen: På DIS-Norge finn eg ein Christian L. Jensen f. 17.11.1885, død 04.09.1978, gravlagd Vestre gravlund Oslo 04.10.1978.mvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Christian Ludvig Jensen, f.17-11-1885 i Oslo, sønn av justitiarius Carl Fredrik Jensen (1855-1929) og Antonette Christiane Holtermann (1855-1930).Eks.art. 1904, jur.emb.eks. våren 1909. Dommerfullmektig ved Moss sorenskriveremb. 1909-11, kst. sorenskriver 1912. Overrettssakfører 1913. Fullmektig hos advokatene Fr.Stang Lund 1917-22, med adv. Jens Michael Lund fra 1917, og tillike med adv. Bernt Lund fra 1930. Adr. Oslo.Høyesterettsadv. 1917. Medlem av Juristforeningens styre 1908. Studiereise til Tyskland 1912-13. Form. i Juristforen. kandidatgruppe 1915-16. Medlem av styret for Oslo krets av Den Norske Sakførerforening 1926-31.Medl. av styret for Norsk Tindeklubb 1919-28, herunder form. 1926-28, og for Den Norske Turistforening fra 1923, herunder viceform. 1926-33, form. fra 1933. Viceform. i Akers Brandstyre 1926-31. Medl. av Akers herredsstyre 1932-34. Gift 23-9-1922 i København med Signe Holst, f.Moestue. 3 barn (2 gjenl.).Norske skulefolk 1934: Antonette Johanne Jensen, lærerinne, Oslo, f.13-5-1890 i Oslo. Middelskoleeks. 1907. Lærerskoleeks. 1911. Guvernante 1911-12. Midl. ansettelse ved Vestheim pikeskole 1912-13. Vikar Oslo folkeskoler 2 år, hvorefter ansatt Berles skole til 1923. Oslo folkeskoler 1923-.I adresseboka for Oslo 1955 er hun oppført som frk. og er lærerinne på Grünerløkka skole. Hun døde iflg. Gravminner 24-6-1985, Vestre Gravlund, Fagerborg.Christian Abel Holtermann døde i 1901LenkeDen norske hærs vernepliktige officerer: Knut Henrik Holtermann, f. i Kristiania 1-7-1904, sønn av ingeniør Eiler Holtermann og Elisabeth H. Isaachsen. Art. ved Kristiania Borgerskole 1923. Eks. Krigsskolens ned.avd. inf.linje 1924. Sersj. 1924, sekondløitnant 1925. Tj.gjort på Elvegårdsmoen 1926, 1928.Ansatt i agenturforr. 1926, Vinmonopolet 1927-29, forskj. stillinger i Canada 1929-32; selger Norenberg & Co. A/S Margarinfabr., Oslo 1932, reiseinsp. i samme firma fra 1933. Adr. Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil og Carsten for nye fine opplysningar om denne huslyden. Eg lyt oppdatera og kjem attende...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

No har eg studert desse opplysningane litt nærare, og eg ser at:* Christian Ludvig Jensen var gift med Signe Emilsdotter Moestue, fødd på Nordstrand 1.5.1892 ([url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=648&idx_id=648&uid=ny&idx_side=-37>Lenke), sjølv om gravstøtta på Vestre Gravlund syner 6.5.1892. Ho døydde 15.1.1968.* Knut Henrik Holtermann ligg gravlagd på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Han døydde 25.5.1986, medan kona Emma Sejersted Holtermann, fødd 27.10.1912, døydde 18.4.2002. I lag med dei ligg Johanne Marie Holtermann, gravlagd 8.8.1941, og Elisabeth Holtermann, gravlagd 14.11.1951. Kanskje er det mor hans og faster hans?* Frk. Johanne Marie Holtermann, rentenist, døydde i Oslo 6.8.1941 (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1923:Knut Henrik Holtermann, direktør, Røa, f.1-7-1904 i Oslo, sønn av ingeniør Eiler Christian H. (14.8.1863-5.8.1925) og Elisabeth Isaachsen (Willoch) (22.7.1876-). Gift 1939 i Oslo med Emma Sejersted Heiberg, f.27.10.1912 på Skøyen, dtr. av generaldirektør Eivind H. (29.11.1870-2.11.1939) og Gudrun Møller (9.2.1872-3.8.1945).Hvis du ønsker navn og f.data på barna, så sier du fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for spennande opplysningar! Jau, eg er sjølvsagt interessert i å komma i kontakt med borni etter Knut! Adressa mi har du jo...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.