Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leiv Skjerve

[#75272] Mesterskredder i Trondheim Jonas Engelsen Franche

Recommended Posts

Gjest Leiv Skjerve

Henviser Tema 67720. Innlegg 51 til 54.Ønsker opplysning om denne slekt.Jonas Engelsen Franche var fkr 1690 ?Mesterskredder i Trondheim først på 1700.tallet.Søster: Gjertrud EngelsdatterHan var g m Anna Zaciarasdatter fkr 1700 ?, dkr 1745Barn:Zacarias fkr 1718Engel Andreas fkr 1720Jonas fkr 1729Lisbeth Sophia fkr 1722 ? gm bageren Jost Diderich Gross

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Engel Olsen, begravet 26 mai 1733 i Trondheim og Sophi Jonasdatter, begravet 22 des 1737 var et ektepar som fikk døpt flere barn i Trondheim i tiden 1704 til 1713. Jeg har funnet Margret i 1704, Andreas i 1705, Ane i 1707 (Ane fikk i 1749 10 rd til reise til Amsterdam ifølge skiftedokumentet til Jonas Engelsen Franch), en ny Andreas i døpt i 1709 (var den forrige død?) og sist Sophi i 1713 (Sophi gravlegges 14 jan 1799, døde i Angel Stuen Trondheim). Ved å studere diverse skiftedokumenter, vil en finne Jonas Engelsen og Gertrud Engelsdatter som søsken (eventuelt halvsøsken) til disse barn. Jeg har ikke funnet noen flere barn i de dokumenter jeg har funnet fram til. Jonas Engelsen gravlegges den 19 apr 1749 i Trondheim 60 år gammel og Gertrud Franch gravlegges 30 jan 1776 i Stjørdal, 76 1/2 år gasmmel.Jonas Engelsen Franch og Anne Zachariasdatter gifter seg 23 april 1717, se Domkirken 1679-1728. 4 barn har jeg funnet: Zacharias er født i 1718 ifølge Norske Teologiske kandidater, sansynligvis i det tidsrom 21 apr til 17 mai der kirkeboken mangler innførsler. Han blir ifølge skiftedokumenter myndig i et tidsom høvelig for dette valg. Zacharias blir student 1738. En undersøkelse i Wibergs Danske Prestehistorier forteller at Zacharias ble tilsatt som sogneprest i Aastrup og Starup ved Haderslev, men tiltrådte ikke. 'Muligens død forinden' står å lese. Han har forettet en rekke ganger i Trøndelag og har en mengde fadderskap i Ytterøy, Stjørdal og Trondheim. Engel Andreas Franch døpt 6 jul 1720, konfirmert i Trondheim 28 apr 1737 og gift 12 feb 1745 med enken Dorothea Sophia Holst. Barnløs, bare en stesønn som fulgte med Dorothea. Død ved ulykkelig hendelse på sjøen nov 1752. Dorothea leide hjelp for å søke etter ham i 6 uker, men fanf ikke annet enn noen sildegarn som ble innlemmet i boet. Elisabeth Sophia Jonasdatter, døpt 22 mai 1724 i Trondheim, gift med bergenseren Just Diderich Grosse (døpt 27 okt 1720, Domkirken, Bergen, i laugsprotokollen for bagerne i Trondheim kalles han Ross, der står og en del opplysninger om ham) 15 okt 1744. Paret fikk flere barn, jeg har funnet 5. Ifølge Fredrik B. Wallem: Trondhjems Bakerlaug av 1926 måtte Just Diderich Gross slutte som baker ibyen etter få år da detb var mange om salget her, han begynte som skoleholder, døde 1799 på Gården Rein i Stod. Vet ikke mer om Elisabeth Sophia. Jonas Jonasen Franch døpt 9 jul 1729 Trondheim. Jonas Jonasen reiste til Holland og ble med skipet Gustav Wilhelm i 1749 til Ostindia som 'Mousqveter'. Han døde der på Betavas Hospital, meldt sist i jan 1750 'at være død'. Skiftene til Engel Andreas Franch og Jonas Jonasen Franch er gjort samtidig og finnes i Trondheims Skifteprotokoll nr 16, sidene 15-18 og 18-21 henholdsvis. Zacharias deltok i skiftene med fullmektig Postmester Alstrup.Gertrud Engelsdatter må være født 1699 om alder ved død er riktig opplyst. Hun ble trolovet med Joen Lindzelius den 21 nov 1737 ifølge Tronheim Domkirke mini 1729-1769. Joen Lindzelius var svensk og er først notert som skoleholder i Meråker i 1734. Han fungerte som substitutt i Stjørdal ihvertfall fra 1740 til sin død i feb 1789. Paret fikk 2 døttre: Sophia døpt 16 mai 1738 og Karen Boletha døpt 11 jul 1741. Sophia fikk en datter Mariana med Carl Motzfeldt døpt 15 mars 1759. I 1763 ble hun trolovet med Jens Wærdahl (også skreddermester), fikk en datter til sammw høst og døde i Trondheim 1765, begravet 14 feb. Skiftedokument finnes i Trondheims skifteprotokoll nr 18, 1765-1771 side 1. Mariana Motzfeldt, gift Westervaldt, er min tipp-tipp-oldemor, derfor denne min interesse for henne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Mitt forrige innlegg 'smatt på plass' lenge før det egentlig var ferdig korrigert og redigert. En feil klikk på grunn av min manglende erfaring med bruken av debattforum, sørget for det. Her kommer noe som burde vært med:Alle opplysninger gitt om familen Engel Olsen, Sophi Jonasdatter og etterkommerne i 3 ledd er hentet fram gjennom leng tids kirkeboks- og skiftedokumentstudier. Den viktigste opplysning som ikke kom med, er at Zacharias Franch ble tilsatt som sogneprest i Aastrup og Starup med tiltredelse 6/7 1753 ([url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=wiberg1&sideid=32&storleik=>Lenke) men møtte ikke, muligens død forinden. En annen opplysning er at i skiftedokumentet etter Anne Zachariasdtr forteller Jonas Engelsen om sine to sønnekoner, det er dermed mulig å tro at Z. F. var gift og at kona hette Dorrit. Forøvrig står der at Anne Z. hadde en søster som var kona til Peder Tambour om det kan brukes til noe.Dette står å lese i H. Ostermann´s bok: 'Norske teologiske kandidater 1690-1740'. Ved innmeldelse som student i København, har har skrevet at han aktet seg tilbake til Norge for å gjøre sin gjerning der, så noe har fått ham til å skifte mening. Kanskje arveskiftet etter sin mor som var konfliktfylt og bittert, det forstås ved lesning av dokumentet. Hans yngste bror Jonas reiste også ut etter dette.Jeg har og brukt tid på å søke etter opphavet til Engel Olsen, men det blir nok ikke lett. I manntallslister 1660-åra gis tre personer med aktuell alder,en fra garden Husby i Sundal, (Lenke)en fra gården gården Waagen på Ørlandet i Fosen Prosti (Lenke)og en fra gården Munstchvold i Meldal (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest leiv  skjerve

Anne Motensd. Lerche 1640-1726 var g m Vincents Friis 1633-Loholt på Strinda eides i 1722 av Anna Friis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Jeg foreslår at ettersøk av en Engel Olsen foreløbig innstilles ogat vi i stedet søker etter Sofie Jonasdatters opphav.Navnet Sofie eller Sophie tilsier konisjonert opphavPåvist i . presteslekterSofie Jonasdatter fkr 1670.Hennes bestemor antatt Sophie fkr 1620 bør ettersøkesmSønnen Jonas Engelsen bodde hos presteslekten FriisSønnesønn Zacharias Jonasen utdannet til prest

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Jeg tror og at det kan være lettere å finne Sophi Jonasdatter selv om det er fåfengt å søke i manntallslister. Men vi må ha i bakhodet navnet Engel Olsen. Leste idag i Strinda bygdebok at bruker av Loholt (takk for opplysningen fra Leiv Skjerve!) i 1701 hette Ingebrigt Olsen. Kan han være en slektning av Engel Olsen, fx bror? I 1661 var gårdene krongods (der var 2 gårder og 2 brukere, en Andres og en Olluff) og i 1683 var ihvertfall en gått over i privat eie, eier Kaspar Wiedthagen som og eide Dragvoll. Den ble innlemmet i Dragvoll.I 1722 hette brukeren på gjenværende gård Ole, mulig en sønn av bruker i 1701.Skredderfruen Anne Zachariasdatter hadde et forholdsvis stort og rikt skifte, boets formue var på over 2043 Rd med gullring, sølvring og sølvkrus samt tinn og kobber mens boets gjeld er på ca 752 Rd. Dette tyder på en velhavende familie. (Lenke). Da tenker jeg at noe av dette kanskje er arvegods. Hun har gitt Engel Andras ringen, men han får ikke beholde den. Den ble blant andre ting tatt som betaling for skiftet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Jonas Engelsen Frank gifter seg igjen med Enchen Helle Olsdatter. Lenke Tyder vi den? Hva er det børnene gir avkald på?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

HeiLenken gav intet resultatDenne feilen skyldes normalt at det har gått mer en 30 minutter siden bytte eller oppdatering av siden. Da slettes utvalget ditt som gir deg tilgang til visning. Prøv derfor å lage utvalget ditt på nytt. Feilen kan også skyldes ekstrem serverbelastning, i så fall vent litt og prøv på nytt.Leiv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

30 min?! Da sto den for lenge på vent. Jeg prøver igjen: copulasjon Enkemand Jonas Engelsen Franck med Enken Helle Olsdatter ([url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=9971&urnread_imagesize=full&show=207#toppen>Lenke) Da setter jeg og opp link til hans ekteskap med Anne Zachariasdatter, den er ikke lett å finne. Se til høyre på siden i 4. bås der Bille og Klyver har skrevet under (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Denne (12) var kanskje og mislykket med hensyn til lenkene, nå var det ihvertfall innenfor tidsrammen.Når jeg lurte på hva der kunne stå i ekteskaps-notasjonen Jonas Frank og Helle Olsdatter, var det fordi jeg har lest hele skiftedokumentet til hans kone. Det forteller om urimelige krav fra far på den ene side (ved prokurator Thams) og rimelige motkrav fra arvingene, hans sønner og svigersønn (ved prokurator Schanche) på den andre side. De var ikke på talefot og snakket ikke til hverandre, kun gjennom sine advokater. Her er mye interessant lesning om familiens liv for den som vil vite noe om det!Når det gjelder hans første ekteskap, gå inn i Trondheim/Domkirken 1679-1728 på år 1717, bla en side videre før du går 4 plasser ned i høyre spalte. Der på dato Anno 1717 d 23 april anviiste Handlanger Jonas Engelsen ....Skjønner ikke hvorfor lenkene ikke blir funksjonelle!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Jonas Engelsen kjøper i 1724 tomten under huset der han bor:Pantebok 2C 06 1720-1733 for Trondheim by :214 - SKJØTE 5. 3.1727 Trondhjem Pantebok 4, 268bTIL : Jonas EngelsønFRA : Morten Boisen Friis med arvinger etter deres salig faster og moster Anna, salig Vicent Friis,PÅ : kjøpers 'paaboende Grund'.1. eiendom: Grunn ekskl. påstående bebyggelse Pris: 40rdTidligere referanse®: Kjøpet fant sted den 7. juli 1724, pengene ble betalt mot kvittering den 30. juli 1726.Andre opplysninger: 'Grunden bestaar af Jordsmon udj Alne maal, i breden af Øster i Vester 16 3/4 Al. og i Sør i Nord 32 Allen'.Andre Impliserte: Til vitterlighet på Morten Lerche og medarvingers vegne: Louritz Ottesen. På egen og medarvingers vegne: Morten Boisen Friis.Dok nr: 893 Registrert av: H. J. Jensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Det var ikke så nyttig en opplysning kanskje. Men det er nå kjekt å samle det man kan.1 1746 står det i panteboken at Jonas Engelsen eier 3 gårder. Han bor selv i Munchegaden med naboer: Peter With(sør) og veiten mot stiftamtskriver Ramshaets gård i nord. Jonas´ datter med ektemann Gross bor i Gård 2 på Kalvskinnet. I den tredje gården, også på Kalvskinnet, bor Sersjant Niels Bech.I 1747 står det i Panteboken at Jonas Engelsen selger en gård og grunn i Danielsveiten til corporal Henrich Brasberg skredder og laugsmester.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

1749 auksjonsskjøte til Zacharias Franch på en ubebygget grunn på Kalvskinnet som hadde tlhørt hans sal. far, og som også brukes av sersjant Niels Bech.1749 auksonskjøte til sekretær Friderich Hammond fra auksjonsdirektør Marcus Busch. 1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse. Pris: 500 rd. Tidl. eier: Jonas Engelsen Franches dødsbo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Korreksjon til mitt innlegg 15. Det står ikke at eiendommen som Jonas Engelsen bor på ligger 'i' men derimot 'til Munchegaden', så det er vel Danielsveita vi snakker om.I 1741 nevnes Jonas som nabo på vestre side for en gård som beboes av Peder Borches enke men eies av Friderich Rønnau(?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Det var naturligvis Jonas Engelsen som i 1747 var skredder og laugsmester, ikke Henrich Bruroch.SKJØTE 22. 2.1747 Trondhjem Pantebok 6, 48bTIL : corporal Henrich BrasbergFRA : skredder og laugsmester samt borger og innvåner i Trondhjem, Jonas Engelsen FranchPÅ : vånegård og grunn.1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 170 rd Domkirkens sognEiendommens geografi, gate / plass etc. : DanielsveytenNaboer: Iver Loes enke på den nordre og enken Ingebore Bruroch på den søndre side.Andre opplysninger: Mål: 'Fronten udi Vester 16 allen, udi Øster 14 allen, udi Sønder 27 allen og udi Norden 27 allen'.Dok nr: 145 Registrert av: B. Gundersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roar Sverre Wiik

Hei, viser til innlegg nr. 13 hvor det står sønner og svigersønn, hvem er de og er deres barn kjent?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Det framgår av innleggene over : Barn av Jonas Franch og Anna: Zacharias, prest (g. før 1745 m. en 'Dorrit' ?), Engel Andreas (g. 1745 m. enken Dorothea Sophia Holst), Elisabeth Sophia (g. 1744 m. baker Jost Diderich Grosse), Jonas (død som ung mann i Ostindien).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(10:) Sophie i innl. #10 er datter av Jonas' søster Gjertrud Engelsdatter Franch (1699-1776).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

En Engel Olsen-kandidat til i 1666-manntallet, fra Flaae i Meldal: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Tok en titt i Rennebuboka for å se om det sto noe om familien på Flå, men det var ikke veldig informativt dessverre.Rennebuboka bind II. s. 252, Sørflå gnr. 54 Nordstuggu ( Midtstuggu): Brukarar: Ola Engelson f. 1626, sat som brukar i 1661. Ola dreiv til om lag 1685, og Jon [Gundersen] tok då over garden.(Eieren av bruket var fra 1664 enken etter borgermesteren i Fredrikstad, Birgette Rasmusdt., og fra 1666 hennes svigersønn Chr. Schøller.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Tilbake til:Per Nermos innlegg 10Karen Bolette Jonasdatter LINTZELIUS 1741 - AFT ER 1789 RESIDENCE: 1801, Bosatt på Buksnes Pr.g., NO (prestekonas moster) BIRTH: 1741, (K. Boletha) Værnes, Stjørdal, NT BAPTISM: 11 Jul 1741, Stjørdal, NT DEATH: AFT ER 1789, Buksnes, Lofoten ? EVENT: 1801, 'Karen Bolette Zeliusdatter' Father: Jonas LINTZELIUS Mother: Gjertrud ENGELSDATTERHvem er 'prestekona' og hvem er henned 'morsøster'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Johan Juul

Siste avsnitt i innlegg 3 forteller om sammenhengene her. Hans Christian Westervald var sønn av løytnant Caspar Westervaldt på gården Bjarkan på Inderøya. H.C.W., sogneprest til Buksnes i 1796, ble gift med Mariana Westervaldt født Motzfeldt [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_side=38&show=39&uid=108108&urnread_imagesize=medium&hode=nei&ls=1>Lenke som er prestekona. Se forøvrig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.