Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Sandblost

[#75553] Johan Christian Rømcke Knudsen

Recommended Posts

Gjest Knut Sandblost

Johan Christian Rømcke Knudsen var født på Kongsberg 1796 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8573&idx_id=8573&uid=ny&idx_side=-226>Lenke og døde som overtollbetjent i Langesund 1862 Lenke Han hadde også en søster Anne Cathrine, født 1798 på Kongsberg LenkeForeldrene deres var prokurator Peder Knudsen og Louise Antonette Amalie Rømcke som nevnes i innlegg 101

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Se debatt 74531: ''Anne Cathrine Heltberg (f. 1798, d. 1832). Hvem var hun ?'' (Lenke), bl.a. innlegg #7 og #40.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Overtollbetjentens søster Anne Cathrine Knudsen (1798-1832) ble som det framgår g.m. lensmann i Ringsaker fra 1824, Elias Eliassen Heltberg (1801-1856).Begge søsknene havnet i fosterhjem rundt 1807, da faren Peder Knudsen (som allerede var blitt enkemann) døde i København under engelskmennenes bombardement. Johan Christian ble oppfostret som pleiebarn hos verkseier Jacob Aall på Nes Jernverk, Aust-Agder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Tusen takk! Nesten flaut at søsteren finnes i en samtidig debatt, uten at jeg oppdaget det.Jacob Aall på Nes Verk omtaler Peder Knudsen i sine Erindringer Lenke Her forteller Aall om tiden da han kjøpte Nes Verk av Jacob Schnell (1799) 'Værkets Forvalter, eller som han kaldtes, Inspecteur Knudsen havde opsagt Schnell, og jeg lod det blive ved Opsigelsen. Han var af Schnell bleven engageret som Jurist - Han havde nemlig været Procurator paa Kongsberg - og havde vist sin Procurator Færdighed ved at indvikle Værket i adskillige Stridigheder med Bønderne, der tildels havde, til Værkets store Skade, sat dem i et uvenligt Forhold til Værket. … For at han imidlertid ei skulde være aldeles hjælpeløs tilstod jeg ham aarligen 100 rd. og tog hans 4 aarige Søn Christian Knudsen under min Varetægt. Dette sidste skede dog først efter Overlæg med Lovise den paafølgende Sommer, da hun fattede Godhed for den lille Krabat, der for øvrigt var et forviltert og slet opdraget Barn med mange Unoder. Faderen blev siden ansat som Copiist i en af Collegierne, og beholdt den Understøttelse af 100 rd. indtil han forsvandt under Bombardementet 1807 uden at noget Spor blev fundet af ham.'Som det fremgår av sitatet må Jacob Aall ha opptrådt svært raust overfor Knudsen og sønnen. Jeg har likefullt ikke klart å finne J C R Knudsens konfimasjon i Holt.Peder Knudsen og familie bor kanhende i Holt ved folketelling 1801? Den eksisterer ikke. Jeg har ikke klart å oppdrive dem i 1801, hverken i Norge eller København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

At J C R Knudsen var gift, framgår av innflytningslisten for Langesund. Nederst på siden er 'Overtoldbetjent' og 'hans Hustru,' men navnene er ikke mulig for meg å lese; LenkeDe har flyttet fra Øyestad, men finnes ikke i utflyttingslisten der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Kan dette være vielsen 18-5-1828 i Arendal? Johan Christian Knudsen, kjøbmand 32 aar og Gunhild Marie Hald 25 aarLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Ja, det kan det!Legger merke til at en av forloverne er Niels W. Aall (nevø av Jacob Aall på Nes Verk)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Det er vel hun som blir døpt i Arendal 10. februar 1803 (nr 7 på høyre side) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Ja da fant vi det begge to

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Gunhild Maries mor har nok fått etternavnet sitt noe forvrengt i 1801-tellingen ('Tahlan'). Kirkebokinnførslene viser Fahsland. Så vidt jeg husker fra Fritjof Foss (Arendal Byes historie,kommer dette navnet fra Fasseland i Vest-Agder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er en presentasjon av familen Hald-Fasland på Harald Søren Storakers slektsside:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5:) Mitt inntrykk er at Peder Knudsen kan ha blitt enkemann rundt 1800/1801 (Jac. Aall tok da hans sønn i fosterhjem) og omtrent på denne tiden reist til København, der han den 14 Feb 1800 fikk bevilling som overprokurator 'overalt i Norge'. Det må vel ha vært i København han ble ansatt som 'Copiist i en af Collegierne'.Dødsfallet til hans hustru Lovise Antonette Amalie Rømcke (f. 1773 i Kongsberg) er vel da trolig registrert i Holt i Aust-Agder. Eller kanskje i København ...Noen stor stjerne som procurator (verksjurist) hadde han tydeligvis ikke i Jacob Aall's øyne. Han sier ikke direkte i erindringene at han gav Knudsen 'fyken' fra Nes Jernverk (med 'fallskjerm' og det hele, som vi er så velkjent med fra dagens næringsliv ...), men det er vel nokså klart å lese mellom linjene. Fallskjermen inkluderte tilligemed oppfostring av den pensjonerte's sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

I 'Biografiske oplysninger' ved S.H.Finne-Grønn, utgitt 1932, Bind I: De embedsmæssig utnævnte prokuratorer 1660-1814), sies det dog at Peder Knudsen i perioden 1800-1807 befant seg i Norge, på jakt etter egnet ansettelse, men altså uten hell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(8:) Hvilken av verkseier Jacob Aall's søsken var foreldre til forloveren i 1828, Niels W. Aall ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(14:) Det framgår av et senere avsnitt i Jac. Aalls erindringer at han snart etter å ha overtatt Nes Jernverk i 1799 oppdaget at verksforvalter Peder Knudsen hadde underslått verkets kassebeholdning:''Jeg opfordrede saaledes Knudsen til at overgive mig Cassen, som efter Opgaven skulde indeholde omtrent 400 rd. Han udsatte Afleveringen fra Tid til Tid, men omsider viste det sig at der saa godt som ingen Cassebeholdning var, og at Knudsen deels havde brugt disse Penge til at bestride sine egne Udgifter, deels vel og skadet sig selv ved skjødesløs Anførsel. Sagen var ærgerlig, men hos Knudsen var ingen Regress at faae, og jeg vilde ikke i mit Regimentes Begyndelse fare frem med Strenghed. Saaledes blev det slaaet en Streg over denne Gjæld, og jeg betragtede Tabet deels som et Tillæg til en Kjøbesum, som paa den Tid ansaaes billig, deels som et Middel til uden mindste Betænkning at lade det blive ved Knudsens Opsigelse, da en saadan Uredelighed ei kunde anbefale ham.''Mao.'fyken', men pent og pyntelig, i all stillhet, for å unngå oppstuss og negativ publisitet. Ikke rart prokurator Knudsen etter dette hadde vanskeligheter med å få seg jobb. ''Siden søkte han forgjæves juridiske embeder i Norge og drog i 1807 til Kjøbenhavn for at finde en utvei.''

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Niels Weyer Aall var sønn av Jacob Aalls eldre bror Jørgen Aall i Porsgrunn og hustru Birgitte Gurine Weyer. De fikk en drøss med døtre og en sønn, Niels Weyer.Niels Weyer Aall var handelsmann av noe slag i Arendal og gift med en Dedekam. Gikk konkurs etter 1814 og ble deretter kasserer på Fritzøe Jernverk. På graven hans ble det satt opp et flott gotisk gravkors som ble fjernet for endel år siden. Det oppbevares idag på Næs Jernverksmuseum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Peder Knudsen gjorde nok en temmelig dårlig jobb som forvalter på Nes Verk, ja. Og iløpet av temmelig kort tid; fra sommeren 1798 til høsten 1799! Det kan virke som han oppholdt seg på verket en periode etter at Aall overtok, jfr verkskassa som han utsatte å utlevere. Fru Aall (Louise Andrea Stephansen) kom til Nes våren 1800. Aall utsatte (naturlig nok) å bestemme hvorvidt de skulle ta ansvaret for Christian til hun var blitt kjent med ham den sommeren. Det spørs vel om ikke Knudsens fortsatt var på Nes Verk da.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at sitatet i siste avsnitt i innlegg #17 er gjengitt av Carsten Schanche fra 'Biografiske oplysninger' ved S.H.Finne-Grønn, utgitt 1932, Bind I: De embedsmæssig utnævnte prokuratorer 1660-1814), og ikke fra Jacob Aall's erindringer (se innlegg #5).Carsten Schanche er vennlig nok til å slå opp i Finne-Grønn's verk, se bl.a. innlegg #101 (om prokurator Peder Knudsen) i debatt 68700: ''Noen som ønsker oppslag i Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905 ?'' (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Louise Antonette Amalie Rømcke døde ikke i Holt mellom 1798 og 1807

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Ut fra dette er det vel rimelig å anta at Peder Knudsens kone Lovise Antonette Amalie Rømcke døde ca. 1799, under under Peder's opphold ved Nes Jernverk i Holt, AA, slik at sønnen Johan C. (4 år gammel) var moderløs da Jacob Aall overtok verket dette året. Påfølgende vinter, i februar 1800, ser det ut til at Peder har reist til København for å få sin landsdekkende prokuratorbevilling. Han kan ha vært i Norge senere igjen, men i 1807 omkommer han altså i København, under engelskmennenes bombardement.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Nei. Jeg har ikke funnet dødsfallet til Louise Antonette Amalie i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(22/21:) Kanskje hun da ektemannen fikk jobb på Nes den 4. juli 1798 'ble igjen' på Kongsberg, der ekteparet bodde fra de giftet seg i 1795, samt da datteren Anne Cathrine ble født den 14 Jan 1798 ? Barnet var jo bare noen få måneder gammelt. Begge foreldrene til Louise var da døde, men hun hadde søsken i området, bl.a. i Sandsvær.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Jo, det er en mulighet. Men Jacob Aall skriver i sine Erindringer at 'Det var noget uhyggeligt i at træde ind i et saa godt som tomt Huus, naar undtages de Værelser som beboedes af lnspecteur Knudsen og hans Familie.' Man får vel det intrykket at det her er snakk om mor, far og barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.