Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Salicath

[#76012] Når og hvor giftet Leena Catharina Paludan seg med Even Meldahl Schielderup ?

Recommended Posts

Guest Berit Frank Pagh

Som jeg skrev i indlæg 10 var Frederik Holmsted Paludan først præst i Strøby sogn på Stevns(som er et område og tidligere også navnet på herredet).Ifølge Wiberg var det hans første præsteembede.Se i navneregistret under H og sogneregistret under S for Strøby. http://tom-stryhn.com/wiberg/windex.phpBerit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

En 'Frók. Lene Palludan' var fadder til Lieut. Tideman og Grethe Palludans datter Charlotte Eleonora i 1770 i Oddernes.Oddernes Mini A4 1764-1820 - side 58.Iøvrigt var det vel Theodorus Bergman Meldal, som var sognepræst i Oddernes. Her fik han og Nicoline Palludan en række børn mellem 1760´erne og 1780´erne - og her boede Nicoline i 1801 med to af døtrene hos datteren Nicoline og hendes mand res. kapellan Hans Nicolai Cormontan.Vh, Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Begge biskop Rasmus Paludans svigersønner, Even Meldal Schielderup 1730-1814 og Theodorus Bergmann Meldal 1735-1786 var vel sogneprester i Oddernes. Iht. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9807&idx_id=9807&uid=ny&idx_side=-2>Lenke kommer Theodorus dit etter å ha vært 2 år som residerende kapellan i Indviken, Bergens stift. Han dør der 8. aug. 1786 iht. samme tekst.Neste sogneprest er Even som blir anmodet om å overta (?) 10. nov. 1786 og vigslet i Oddernes 17. juni 1787 (2. Tri) av Eiler Hagerup.Her er vielsen til Margrethe Johanne Paludan og Christian Tidemand Lenke 30. okt. (?) 1766.Ihvertfall fra 1769 sees Schielderup-navnet i kb for Kristiansand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Wilhelmine Brandt skriver i sitt manuskript 'Lidt om Familierne Dahl, Koren og Schielderup' fra 1876 [Riksarkivet: Privatarkiv nr. 46, lpnr. 17. Schjelderup-delen.] at Even var kapellan til Evje i 1766.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(28:) Even Andersen Meldahl Schjelderup (1730-1814) skal som sagt etter det jeg har notert også ha vært prest i Nordre Valle (Setesdal, AA ?) og i Øvre Kvinesdal, VA. Kan dette ha vært mellom Kristiansand (1769) og Oddernes (1787) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(28:) Såvidt jeg har notert giftet Ambrosia seg med (senere) ob.lt. Holfelt i Christiania (jeg har notert 8. Des, ikke 1.)Jeg lurer på om Ambosia da alleredee hadde vært g.m. en major (Christopher ?) Stockfleth ?Ob.lt. Holfeldt g. seg pånytt i Arendal i 1792 med Margrethe Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Per (30). Når og kilder til opplysningene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Ob.ltn. Christopher Heinrich Holfeldt giftet seg på nytt i Arendal 26. okt. 1792 LenkeIflg. Ovenstad var han pr.lnt ved 1. Stavangerske linjekomp. 20/2 1760. Satt i sek.lnt.s stilling ved 1. og 2. Listerske komp. 1/1 1766. Ved den nye hærordn. fra 1/7 1767 blev de to Vesterlensk regt.er slått sammen til ett Vesterlenske regt. og han ble da pr.lnt. ved dettes Egersundske komp. Allerede fra 1/5 1769 kom det igjen en ny hærordn., de to Vesterl. regt.er ble gjenopprettet og han ble pr.lnt. ved 2. Vesterl. nasj. inf. regt.s 3. Listerske komp. Før han ble kpt.lnt. ved. 2. Listerske livkomp. 4/3 1773.Når han gifter seg 1. des. 1769 (eller 8. des.) så er det vel i dette området og neppe i Christiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(30/32:) Dessverre, ingen kilde notert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

(34) Ikke bra, ikke bra :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(33:) Jeg er selvsagt enig at Kristiansands-området (ev. Lister) er et mer sannsynlig sted for giftermålet i 1769, siden han da var prem.lt. i Lister og hennes far (og stemor) bodde i Kristiansand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

No er eg på nattevakt, og har ikkje arkivet mitt i nærleiken, men den oberstløytnant Holfeldt som er nemnd her, var ikkje han stefar til biskop Claus Pavels, dvs. andre mannen til mor hans?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

I følge studentmatriklene ved Københavns universitet ser det ut til at Even Schielderup ble immatrikulert i 1754 som 19-åring. Lenke Se side 38, nest siste navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Ad (37):Eg må rette meg sjølv: Enkefru Pavels vart gift med kaptein Jakob Ulrik Holfeldt, død som pensjonert generalmajor i Bergen i 1812. Sårri!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(39/37:) Enken etter Claus Jacobsen Pavels var Karen Bolette Tostrup fra Flekkefjord, død i Bergen i 1813. Hennes 2. ektemann, gen.maj. Jacob Ulrich Holfeldt (1737-1812) (som i 1787 eide gården Østhassel på Lista) var bror av ob.lt./kommandant på Lista festning, Christopher Henrich Holfeldt (1736-1801), g1. 1769 m. Ambrosia Rasmusdatter Paludan og g.2 1792 m. Margrethe Ellefsen.Jeg lurer altså på om Ambrosia i 1769 allerede hadde vært g.m. en major (Christopher?) Stockfleth ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Ad (40) Det var jo ikke uvanlig at prestedøtrene giftet seg tidlig. Christopher Stockfleth, sek.lnt. ved Nannestadske komp. fra 1/1 1766 - og fra 11/2 1773 i Rakkestad iflg. Ovenstad, (senere major og naturalisert som dansk adelsmann 30/7 1779), synes imidlertid ikke å ha vært et naturlig valg for biskop Paludans datter før 1769. Dette vil for øvrig tydelig fremgått når han giftet seg 1/1 1780 med Cathrine Elisabeth Ulfers f. 29/11 1757- død 5/12 1853 i Hørsholm (iflg. Ovenstad). De må i tilfelle blitt skilt umiddelbart. Ingen andre Stockfleth synes aktuelle heller.Vielsested for de to biskopdøtrene Leene og Ambrosia er virkelig en nøtt og kanskje ble de gift et sted hvor kb ikke var startet opp. Ser man på (28) at vielsen til en annen datter Margrethe Johanne skjer i Kristiansand i 1766, så er det ennå rarere å ikke finne dem der også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Jeg ser at det er 'kongelig bevilling' for de andre søstrene. Er det et register over slike kongelige bevillinger ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(28:) Står det hos Ovenstad når major Christopher Stockfleth levde, og hvem som var hans foreldre og svigerforeldre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

(43): Christopher Stockfleth - f. 24/4 1744 døpt 24/5 s.å. i Lesje. Sønn av prost Niels Stockfleth. ........ Endelig avskjed 23/8 1779. - Maj.s kar. 31/3 1797. - Overlandeveisinspektør i Holsten med stasjon i Neumünster 28/5 1802. Død 26/6 1804 i Gjevinge.Mors navn og svigerforeldre manger hos Ovenstad, men moren må vel være lett å finne når faren var prost. Jeg ser på Distreff at Niels Stockfleth f. 1710 i Ø. Gausdal død 1764 i Fåberg var gift med Elisabeth A. Rosing. Han sønn av Ole (von) Stockfleth og Maren Hammer. Denne Niels Stockfleth må ikke forveksles med den kjente prost Niels Stockfleth som kanskje var årsaken til Kautokeinoopprøret.Jeg fant flere sider på Danmark over hustruen Cathrine Elisabeth Ulfers. Denne sier det meste [url="http://www.lundegaard-augustesen.dk/1836.htm>http://www.lundegaard-augustesen.dk/1836.htmDenne tråden i DIS Danmark forteller litt mere om familien Ulfers (Ulfeldt)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morten Fjeldsaunet

Fra Ovenstad: Stockfleth, Christopher, f: 24/4 1744, døpt 24/5 s.å i Lesje. Sønn av Prost Niels Stockfleth. Elev ved den Matem. Skoli i Kr. ania 8/3 1760 - feb 1762. Var kv. mester ved 1 S.fjeldske nasj.drag.regt.- Fenr. ref. ved samme regt. 25/1 1761, - Tjenestegjorde herunder som korp. ved Eidsvoldske komp. - Dim 6/3 1765. , Endelig avskjed 23/8 1780 , Død 26/6 1804 i Gjevinge- Gift 1/1 1780 med Cathrine Elisabeth Ulfers, f, 29/11 1757,- død 5/12 1853 i Hørsholm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Havde igår mulighed for at se Personal Historisk Tidsskrift fra 1888 - side 85:'Hr. Even Meldal Schieldrup blev af Hr. Erich Ancher Bruun voceret til at være Capellan pro Persona her til Evje Præstegield 1766. Ao 1768 blev han af Stiftsprovsten Hr. Professor Sóren Friedlieb voceret til Medtiener til Xstiansands Dom-Kirke. Ao 1776 blev han Sogne Præst til Øvre-Qvinnisdal i Lister Provstie og 1782 blev han allernaadigst forflyttet til Valle Præstegield i Undal her i Christiansands Stift; i Aaret 1786 til Oddernes Kald.' Vh, Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Takk for det Berit. Dette passer godt med det jeg nevner i (28) at han var i Kristiansand fra 1769. De interessante årene er jo trolig 1769 (Ambrosia giftes) og 1772 (Leene Catharina giftes) hvis disse årstallene er riktige da. I tillegg er det altså dokumentert av deg i (27) at Leene var i Oddernes som fadder i 1770.Det bør også nevnes at søsteren Martha Marie blir gift i Holtug kirke i Danmark 22. sep. 1769. Det er jo ikke så stor avstand i tid med potensiell vielsesdag for Ambrosia - 1. des. 1769.I og med at jeg (og sikkert flere) ikke finner noe i kb i Kristiansand eller Evje (og Vanse, Oddernes og Arendal) så må vi kanskje til Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Flott, Berit. Da starter vi å få god kontroll på Evens arbeidssteder fra 1766 og utover.Jobben nå blir å prøve å få like god kontroll på Leena sine bosteder.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Jeg ser at noen nevner at Leena blir gift i 1772. Hva er kilden til denne opplysningen?Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.