Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karl Göran Eriksson

[#76111] Röros

Recommended Posts

Gjest Karl Göran Eriksson

Bland Hans Johannesen Røragens och hans hustru Martas barn fanns Anna Kristina (1793) och Marit (1796). Eventuellt kan dessa döttrar ha bosatt sig i Tännäs, Härjedalen. Har 'Röros-boka' något att säga om denna familj ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Familien omtales såvidt under Røragen, men hovedsakelig under Ingebrigtsvold, Rørosb. bind 3 side 222.Datteren Anne Kjerstine ble gift til Funäsdalen, og datteren Marit ble gift til Malmagen med Per Christensen.Det er alt hva som står her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

En ting til:Ætlinger etter Marit og Peder i Malmagen var Per Hansa og Hans Persa på Røros.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Tack för vänligt svar som bekräftar mina aningar om systrarnas migration. Äldre systern blev emellertid aldrig gift, men fick en dotter med flera efterkommande.Ditt tillägg gör mig lite konfunderad eftersom jag inte finner något utrymme för ättlingar i Röros. Per och Märet (Marit) i Malmagen hade två barn: Hans och Märet. Hans hade efterlevande dottern Märet Hansdr (1858-) och sonen Per Hansson (1864-1960), vilken var ogift. Märet Persdrs enda barn Per Persson (1852-1906) var även han ogift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg siterte Rørosboka og har ingen formening om sannhetsgehalten i det som er skrevet her. Men etter de opplysninger du gir, må det som står om Per Hansa og Hans Persa være feil. Jeg finner heller ingen menn ved disse navn og født i Sverige boende på Røros i 1900.Det sies om Hans Johannessens kone Marta Olsdatter at hun var svensk, det stemmer i hvert fall ifølge vielsen 30/9-1791.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Märet (Marit) Hansdrs (1796-1881) i Malmagen svärfar Christen Pettersson uppges vara född maj 1754 i Norge. Kan han vara identisk med Peder Haldens son Christen som döptes 10/3 1754 i Röros [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16220&idx_id=16220&uid=ny&idx_side=-98>Lenke ?Christian Ingebrektsson (Fundin) (1749-1824) antogs som fosterson till bonden Ingebrekt Hansson i Funäsdalen och övertog sedermera dennes gård. I sina två giften hade Christian åtminstone 16 barn och har åtskilliga efterkommande i Funäsdalen. Han anges vara född i Norge. Kan han ha varit son till 'Ingbrigt Dröÿvold'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Christen Pedersen Hallen 47 år er på Røros i 1801:LenkeDet jeg har notert meg om ham er følgende:Uekte barn Peternilla ble døpt 5/8-1798. Mora var Marit Hansdatter Borgosen enke etter Ole Olsen Schievdalen. Faren var Pligtsarbeider Christen Pedersen Halden. (Barnet bor hos mora i 1801).Jeg vet ingenting om Christen Pedersen etter 1801.Jeg kan forsøke om mulig å finne ut noe om Ingebrigt Drøyvold i morgen - via Rørosboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Tack för ditt svar. Christen P. i Malmagen synes därmed icke vara från Röros. Nästa anhalt att söka hans ursprung kan ev. vara Hedmark, varifrån ett flertal flyttade till Tännäs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Olof Elinsson (1782-1864) uppges här Lenke vara född i Tännäs. Eftersom det är ovanligt att personer benämns med metronymikon, i synnerhet när fadern är känd, söker jag utesluta andra lösningar.I Rörös döptes 16/6 1782 en Ole, son till Ellend Albrictsen. FR 1801 upptar honom som 'Ole Ellingsen'. Jag är osäker på om namnen Elin/Elen/Elling är kompatibla. Kan någon kunnig och hjälpsam utesluta (eller tvärtom) nämnde Ole som identisk med Olof i Tännäs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Etter hva jeg har erfart fra kirkebøker i Røros, er Elen omtrent alltid kvinnenavn.Mannsnavnet Ellend skrives ofte Ellen på 1700-tallet, men med dobbel l. Ellend eller Elland skal være fra opprinnelig Erlend.Det skrives også Ellend/Ellen for Elling (av Erling). Det var jo presten som bestemte hva som skulle skrives i kirkebøkene, som fra ca 1727 og 52 år fremover var preget av hva sogneprest Peter Abildgaard mente var korrekt.Lenke til 1801:LenkeDisse Spell kalte seg senere Skanke - mora her var av Skankeslekt.Roger de Robelin: Skankeätten side 271. Ole Ellingsen levde og døde (1871)på Røros, gift der 1806 med Marith Nielsdatter Schielderup fra Tolga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Så var det ditt spørsmål om Ingebrigt Drøyvolden og hans sønn Christian.Drøyvolden er ikke gårdsnavn på Røros, men i Haltdalen (1801 og 1900).Ingebrigt Drøyvolden hadde fire barn døpt: Lars (1743), Hans (1747), Christian, Salomon.Ut fra hva vi vet om oppkalling, antar jeg Ingebrigt Larsen gift 1742 med Karen Vildmand, er riktig par, ettersom hun sannsynligvis er en Hansdatter.Jeg har tre barn døpt etter 1720-26 som har far Hans Jensen Vildmand, bl a Johannes døpt 18/4-1723. Mora er Inger Richter, det er hva hun heter ved sin død (kanskje datter av Christian Richter?).Ettersom en Vildmand bodde i Brekken i 1801, konsentrerte jeg meg om letingen etter disse folkene i bind 3 av Rørosboka.Men resultatet var magert: Jeg fant Johannes Vildmand omtalt, men ingen andre. Jeg må da tilføye at jeg har noen aner som burde vært nevnt i bind 3 av bygdeboka, men som ikke finnes der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg mente å si at barna til Hans Jensen Vildmand ble døpt i perioden 1723-26. De to andre er Ingeborg (1724) og Anne Kirstine (1726).Ingebrigt Drøyvolden døde i 1754 40 år gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Tack för god information. Olof född 1782 i Röros kan jag därmed lämna hän.Ditt andra svar ger mycket intressanta uppslag.Ingebrekt Hansson (1725-1792) och hans hustru Dordi Larsdotter (1724-1804) i Funäsdalen var barnlösa. Christian Ingebrektsson Fundins första hustru var Magnil Guttormsdr. Hennes mormor var syster till Ingebrekt H:s far. Jag finner det inte osannolikt att Christian själv hade släktrelation till fosterföräldrara, men i så fall med hustru Dordi.Christians barn och vilka de var uppkallade efter: 1:a giftet Ingebrekt 1775 [Cs fosterfader], Dordi 1777 [Cs fostermoder], Emerentia 1770 [sin mormoder], Guttorm 1785 [sin morfader], Hans 1789,2:a giftet Ingebrekt 1794 [sin farfader], Magnil 1795 [Cs första hustru], Ragnil 1797 [sin mormor], Staffan 1799, Karin 1801, Christian 1804, Per 1806, Kerstin 1808 och Erik 1810.Bland dopvittnena till en av Christians yngsta söner finner vi bonden Hans Willman i Tännäs. Enligt mantalslängderna var dennes farsnamn Johansson och han uppges i husförhörslängden vara född 1751 25/5 [död 27/6 1824].

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Johannes Vilmand gift på Røros 1751 med Ingeborg Andersdatter.En sønn Hans ble døpt 20/4-1753, nr 49 til høyre:Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros, Ministerialbok nr. 681A03 (1727-1766), Fødte og døpte 1753, side 99. Permanent sidelenke: LenkeJeg vet ikke hvor mye man kan stole på fødselsdato og -år oppgitt i husförhörslängden?Interessant med navnet Emerentia. En Emerentia Andersdatter var gift med Ole Sivertsen / Siursen, og disse bodde i Nordvika ved nordenden av Femunden. Skifte etter hennes far Anders Jensen 1696, da var Emerentia gift. De som heter Emerentia eller Emerenze på Røros, er etterkommere etter Emerentia Andersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stefan Jansson

Jag skulle tro att Olof Elinsson är den som föds 12 juni 1782 i Funäsdalen (Oäkta gossen Olof född 12 Juni 1782, Fadern okänd, Elin Andersdotter på Tullen Testes: besökaren Olof Bergdahl, Guttorm Staffansson, Gullik Gräft och Hans Hansson i Funäs, hust Magnil Guttormsdotter pig Anna Guttormsdotter, Karin Persdotter från Funäsdalen och hust Ragnil Guttormsdotter på Wallan). Elin var piga hos visitatören Bergdahl och dör sedan 1784. Fadern är dock inte helt okänd, domboken uppger att det Arne Olsen Tynset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Jag är av samma åsikt, men jag vill kunna utesluta andra möjligheter. Personer med metronymikon är synnerligen ovanligt när fadern är känd och har erkänt, därav min tvekan. Barn kan ha dött tidigt utan att det antecknats i ministerialböckerna och jag vill helst få det bekräftat från andra källor att vederbörande uppnått vuxen ålder. Är det så att Olof var född i Tännäs torde han kunna återfinnas i domboksprotokollen (förmynderskap ?) och inte bara dyka upp som en 'gubbe i lådan' efter 25 år.När det gäller frågan om födelsedata i husförhörslängder finns det ofta förklaringar till diskrepanser jämfört med källor som ministerialböcker. Att en slarvig 7:a sedermera tolkats som 11 är inget ovanligt i datum. Inte heller att födelseår kan vara ungefärliga. Däremot om ett exakt datum, t.ex. 1751 25/5 (jfr ovan) egentligen borde vara 1753, blir det oftast svårare att hitta en förklaring.Namnet Emerentia i Tännäs sn är eventuellt inspirerat från Röros. Det kan möjligen ge en förklaring till varför prästerna i Tännäs omväxlande kunde benämna en och samma kvinna som Emfrid/Emerentia. De tycks ha varit okunniga om att det nordiska Emfrid inte har något gemensamt ursprung med det latinska Emerentia.Återgår jag till relationer Röros/Tännäs återfinns en vigselnotis 1819 i Röros där Peder Vagenius från Tännäs, 31 år gammal, gifter sig med hustru Elen Catharina Lemvich [Lemmich] Lenke. Vet någon vidare om hennes öden ? När det gäller Per Wagenius identitet kan det inte finnas någon tvekan. Han var född 1787 i Ljusnedal av brukspredikanten Paul Wagenius. Desto märkligare är att Per W. redan innan hade en relation med Marin Göransdotter, med vilken han under åren 1815-1833 hade åtminstone sju barn (de gifte sig först 1837). Denna Marin kan ev. vara född i Röros 1793.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Angående Wagenius ser jag nu vid närmare granskning att äktenskapet blev inställt. Orsaken kan jag av naturliga skäl tänka mig, men kommentarerna i spalterna 4 och 5-6 (så sent som 1828) är för mig inte helt klara.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Hustru Elsa Olofsdotter (1734-1827) i Funäsdalen uppges vara född i Norge. I Röros påträffas Ole Nielsen Buchs dotter Else född 12/6 1736. Har Röros-boka några upplysningar om den familjen ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg refererer til Odd H Tjades artikkel Bock-ene på Røros og i Nord-Østerdalen, trykt i Årbok for Østerdalen 2003:1.Else Olsdatter Bock, født 1736, ikke anført som konfirmert eller død.2. Ole Nilsen Bock (1691-1737), skifte 17/4-1738.3. Anne Jonsdatter, født ca 1690, Ole Nilsen Bocks andre kone, muligens datter av Jon Torstensen Ramnum (skifte 29/8-1696)og Barbro Olsdatter.4. Nils Olsen Bock (ca 1667-ca 1698), skifte etter ham 29/7-1700.5. Boel Olsdatter, Nils Olsen Bocks kone, 1658-1726, gift i andre ekteskap med Esten Jonsen Feragen (skifte etter dem 14/11-1727).6. Jon Torsten Ramnum, skifte 16967. Barbro Olsdatter8. Ole Pedersen Bock, ca 1630-ca 1685,bror av Ildri Pedersdatter Bock (død 1728 100 år), gift med Faste Pedersen (Skanke)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Mer Bock Buck Buch i debatt 17431 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Göran Eriksson

Tack för vänliga svar. När jag återgår till ministerialboken för Tännäs påträffar jag Elsa, då ogift, som dopvittne för Olof Larssons och hustru Anna Olofsdotters i Funäsdalen barn 1764. Denna Anna O. uppges vara född i Röros 1730.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Ole Fasterborgs datter Anne ble døpt i Røros kirke 23/10-1730, født 20/10, nr 48.Ole Andersen Fasteborg og Karen Henningsdatter ble trolovet 26/12-1729, copuleret 19/3-1730, til venstre:Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros, Ministerialbok nr. 681A03 (1727-1766), Trolovede 1729-1731, side 2. Permanent sidelenke: LenkeDet er ikke flere barn døpt på Røros, så hvor ble de av?Ole Andersen, født i Røros 1692, sønn av Anders Kieldsen og Anne Fastesdatter (Skanke), nevnt i skiftet etter sin far 21/5-1721. Anders Kieldsen var bror av Peder Kieldsen, gift med Anne Fastesdatters søster Kirsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Til Astrid Ryen (22):Du nevner et skifte etter Anders Kjellsen på Røros den 21.mai 1721. Hvem er oppført i skiftet som barn/arvinger etter ham?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hans efterlevende hustru Anne FastesdatterFaste AndersenOle AndersenIldrie Andersdatter, død, hadde vært gift med Hans Ryen, etterlot seg datteren Anne Elisabet 9 årAnne Andersdatter, gift med Bergsknegt Solland Lassessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Takk for det! (Jeg har en teori om at en Kjell Andersen på Kongsberg opprinnelig kom fra Røros, men da er han altså ikke denne Anders Kjellsens sønn.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.