Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#77160] Fra Tyskland Werningerode 1761 kom Holtsførster Ruhe og 6 andre til Norge

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Skulle så gjerne finne ut opphavet til Holstførster Hendrich Rudolph Ruhe ca 1728 - 1788 Yven Tune i Østfold.Han kom til Norge i 1761 Fra Werningerode ( Sachsen- Anhalt ) Det er vel trolig at han var født der. Vigerust : LenkeHan ble gift i Tune 1766 med Mette Larsdatter Gines født 1744 i Christiania men bodde ved vielsen hos sin stefar Johan Fahne på Hafslund.Jeg har funnet 2 av hans medreisende Holtsførstere fra 1761 som også trolig er født i Werningerode ? : 1) Johan Godtfried Werther ca 1730 - 1792 Nedstrand, Rogaland. Hans kone Berthe Magrethe Stenhauf død 1763. 2) Erich Sigismund Hartung f.? - død ? Strømsø i Buskerud. Hans hustru og enke Johanne døde 1807 født i Tyskland, 66 aar. ( 1801 Johanne Marie Hartung 70 aar(?) og enke ) De hadde 2 barn Georg Ludvig Albrecht f.ca 1752 og Christiana Marie Elisabeth f. ca 1753.Jeg har søkt litt på nett om mulighetene til å finne slekt i Tyskland, for meg ser det håpløst ut. Har ikke mulighet til å reise dit og tysk kan jeg ikke. Prøver på hjelp her, kan jo ha flaks ?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei Rita, jeg tror egentlig at slektsproblemet er ganske ogkelt og lett løsbart. Men den som skal utføre arbeidet, selv om det er enkelt, må gjøre jobben i Landesarkivet (for sachsen-Anhalt) i Magdeburg, muligens supplert med Werningerodes eget byarkiv. Arkivet i Magdeburg (som tilsvarer Riksarkivet) har bl a arkivet etter Werningode fyrstedømme.Det er ikke publisert kilder på internett, ei heller i enkle avskrifter. Så en kommer ikke utenom et arkivbesøk i Sachsen-Anhalt. Hvem som skal gjøre jobben., blir så opp til dem som er motivert for å søke svarene. Det finnes også et slektshistorisk tidsskrift som dekker området, 'Familie und Geschichte' som NSF har to bind av, men ikke komplett hele serien. Ellers så finnes det flere genealoger med basis i landet Sachsen-Anhalt som tar på seg arkivundersøkelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Tore for gode tips! Om jeg ikke får hjelp her på DA , må jeg nok søke arkivhjelp fra en genealog, ja.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Dette er på kanten av Rita Holes spm, (dvs. ca. 1761, og er en senere periode enn 1635 som jeg har interessert meg for.) - Men jeg setter det inn her som kommentar til Vigerusts innlegg om Wernigerode-arkivet.Til (3) - Dette er nok ikke så lett som man kunne tro: Jeg har tidligere omtalt saken på flere steder i DA, men gjentar kort:1) Jeg var hos dr. Luardi i delstats-arkivet for Sachsen-Anhalt sommeren 2005, i Magdeburg. Han 'forsikret' meg den gang at 'alle' personal-informasjoner omkring 1635 og senere, er overfört til lokalarkivet i Wernigerode, som dessverre var under ombygging i 2005 og derfor stengt på den tiden. Jeg ble syk og måtte reise hjem.2) Oktober 2009 reiste jeg til Wernigerode-arkivet sammen med min meget erfarne tyske historiker-venn Klaus Hoeller.Arkiv-sjefen, Dr. Büchner, hadde lovet å hjelpe oss med å finne de rette arkivaliene, men var selv sykmeldt og personalet på stedet var vennlig, men ikke hjelpsomt.3) Mars 2010 har Klaus Hoeller på nytt besökt Wernigerode-arkivet, for meg, men en forelöpig rapport forteller at det dessverre er lite personal-historikk å finne omkring 1630-40.4) Pga. vanskelige leve-forhold der nede under 30-års-krigen (1618 - 1648 ?) hadde det tilsynelatende vært mye arbeider-uroligheter i Harz hvilket forklarer at det var nokså lett å hverve mannskaper til de nye bergverkene i Norge.5) Hoeller lover meg noen utskrifter som han f.t. oversetter fra gotisk tysk til leselig 'norsk'. Jeg skal rapportere hvis jeg senere har noe viktig å fortelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, beklager Helge R N at jeg ikke hadde fått meg med at arkivsaker var blitt flyttet over fra Magdeburg til Werningerode. Da er det grunn til å anta at arkivet etter Werningerode fyrstedømme er tilbake i Werningerode.I dette arkivet fionnes det bl a en korrespondanse mellom fyrsten og kongen av Danmark-Norge om bl a anskaffelse av folk til det norske forstvesenet. Wilhelm Færden (tidl stifter av DIS-Norge) fikk tak i kopier av denne korrespondansen for ca 20 år siden fra Magdeburg. Jeg har lest brevene men husker ikke idag om det var nevnt personnavn der på personer som havnet i Norge. Men uansett burde dette fyrstearkivet inneholde personalia på tidligere ansatte i forstvesenet i fyrstedømmet. Og det er jo der de kom fra, de 7 som reiste til Norge 1761.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Takk for svar. Dette var meget interessant og er vel en parallell til det som vi har hört fra Kvikne = at kong Christian IV sendte denne for oss ukjente intendanten Jochum Wahlberg et brev med ordre om å reise til Sangerhausen osv. Deretter kom de første 15 mann til (Kvikne ?) i 1635 og flere kom vel etter hvert.Jeg vil gjerne sette min venn Klaus Hoeller på saken, (om det som du nå forteller oss). Han bor ikke så langt fra Wernigerode.- Kunne du vennligst fortelle meg hvordan du ville uttrykke dette (på tysk), om det som du nå har fortalt idag? (Dvs. bare om Fyrsten og faglig betegnelse av slike arkivsaker? Forøvrig er mitt tysk ganske godt.Jeg skal for ordens skyld fortelle at Hoeller er en god venn og ingen makt på jorden får ham til å ta betaling fra meg for dette. Undskyld litt pedanteri: stedet heter forresten Wernigerode ikke Werningerode. / Hilsen, Helge N.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

PS: Jeg rettet noen trykkfeil i det foregående, men jamen kommer det galt frem allikevel. Det er vel trykkfeilsdjevelen i Bergen som morer seg ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.