Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Torp

[#77392] Bergen 1700-tallet: Kjøpmannen Friederich Stennichen og kona Gertrud Dahl?

Recommended Posts

Gjest Jon Torp

Bergenskjøpmannen Friederich Stennichen begraves i korskirken i Bergen i mars 1759. Han var første gang gift 1733 med Sara (Nilsdatter) Rafnsberg (død 1738) og annen gang gift 1740 med Gertrud Dahl (død desember 1759). Kjenner noen til foreldrene/opphavet til Friederich Stenneken/Stinnechen/Stenichen?Og kjenner noen foreldrene / opphavet til og hans 2. kone Gertrud Dahl?På forhånd takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Du har vel allerede sett på fadderne til barna til Friedrich Steenechen og Gertrud Dahl, men for ordens skyld har jeg sett litt på dem jeg også. Jeg ser at noen av fadderne heter Dahl til etternavn, og kanskje det kan være et spor til Getruds opphav.Da Selgen Dahl ble døpt i KK i 1748, var en Richard Dahl blant fadderne - [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=dp12011686&gardpostnr=8313&personpostnr=67208&merk=67208#ovre>Lenke Kan dette være en kandidat til Gertud? - Lenke. Denne Gertrud ble døpt i 1720 i Domkirken, datter av Hans Dahl og Sophia Reutzer. Samme Hans Dahl hadde sønnen Richert til dåpen i Domkirken i 1723 - LenkeNavnet Selgen Dahl dukker opp blant fadderne i Korskirken i 1714 og 1716. I 1714 var en Selgen Michelsen Dahl fadder på Johan Michael, sønn av Frantz Giertsøn og Lene Michelsdatter Dahl. En annen av fadderne var Nils Jochumsens kone Trine Michelsdatter Dahl - LenkeI 1716 er Selgen Dahl igjen fadder ved dåpen til overnevnte Nils Jochumsens sønn Andreas –

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Men her i Sollieds skifteavskrifter kan det se ut som det er skifte etter Getrud Hansdatter Dahl???LenkeGrethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Beste Jon TORP,- mener aa ha sett navnet STENICHEN e.l. i forbindelse med bl.a. HEGGELUND, SCHELDERUP og MYHLENPORT. Blant annet en Sara som var gift med Michel HEGGELUND SCHELDERUP i Stromfjord i Troms. En sonn bar navnet Nils RAVNSBERG f. 1768. Stor etterslekt. Mener dessuten aa huske at Sara hadde en soster ved navn Maria - gift innen samme familie.Slektsnavnet DAHL forekommer ogsaa i samme tidsrom i nevnte omraade, bl.a. paa Havnes og i Rotsund.Kjenner en navene til barna i de to angitte ekteskap for Friederich STENNICHEN d. 1759 i Bergen?- dette kan bl.a. kanskje hjelpe en aa finne opplysninger om hans opphav og hustru Gertrud DAHL. Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Sollieds skiftesamlinger - skifte etter Freidrich Stennichen:LenkeGrethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Sakser dette fra Nermos slektssider:LenkeGrethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Slektning av Frederich Steenichen?Catharine Elisabeth Stenicken k 44 4m Hans Olsens skpprs begr. i kirken kl. 1 1/2 slæt 605 1779 KK Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Grethe FLOOD's innlegg # 3;- mange takk for lenken til SOLLIED's skiftesamlinger.Er paa reisende fot men har saavidt sett paa dokumentet og tror at det her kan komme frem flere interessante opplysninger.Kanskje kan bl.a. en 'DAHL-gaate' ifm Taskeby Store og Rotsund Nordre i Troms loses.Dette kan med andre ord bli en spennende traad. Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Buch

Fridrich Steencken (d1759) hadde barnet Selgen Dahl Steencken (b1750), så Fridrich's kone var Giertrud Selgensdatter Dahl (b1722 d1759), se DA Døde i Bergen. Giertrud Hansdatter Dahl var født omtrent 2 år tidligere, og døde i 1735 ifølge skiftet etter henne, se Sollieds avskrifter.Hans og Selgen var brødre, barn av Rasmus Selgesen Dahl, d1701 i Bergen, se skifte. Rasmus hadde broren Michel Selgesson (Raadstuetienner) som bodde ved siden av enken etter Selgen Søffrensen (Dahl) i 1675 ifølge skattelistene...Michel var gift med Malene Jansdatter Riick, og de hadde barnene Lene (gm Frans) og Selgen (se fadder i Korskirken #23185) som var gift med Wibeke Jansdatter Nagel...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Til Ann-Mary (innlegg 7): Dette er vel Fr Stennichens datter fra første ekteskap - Lenke Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Fredrik BUCH's innlegg # 9;- takk for inofrmasjonen om DAHLs.Handelsmann og gjestgiver paa Alteidet Jorgen Sorensen GAMST 1695-1757 og hustru Birgitte Hansdtr. KAABYE/KOBI hadde i allefall folgende barn;- Hans Henrik f. 1731- Soren f. 1733- Johan Pet(t)er f. 1736- Alet Elena f. 1738Deres eldste sonn, Hans Henrik, skal visstnok ha vaert gift med en DAHL, nemlig Margrethe Elisabeth 1718-1795. Tror de giftet seg i 1762, - men kan se naermere paa dette.Hvordan kan hun plasseres i denne DAHL-sammenheng?Formoder at Hans Henrik som dode i 1811 er fetter til Peder GAMST som var gift med Marina (DAHL) STENNICHEN i sitt andre ekteskap i 1786. Han var vel forst gift med Trine Mortensdtr. (GAMST) HEGGELUND 1745-1785!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tusen takk til alle som har bidratt. Jeg er ikke nærmere opphavet til Friederich Stennichen. Men adskillig klokere ift. opphavet til Gertrud Dahl. Takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) Hans Henrik Jørgensen Gamst (1731-1811) sin kone, 'enken Margrethe Elisabeth Mathiæd.' (Gjessing) (1718-1795) hadde Dahl-navnet fra sin 2. ektemann Erich Erichsen Dahl (c1684-1761). Før det igjen hadde hun vært g.m. (enkemannen?) Clemet Holgersen Dannefær (c1702-før1750).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) Såvidt jeg har notert var det Johan Petter Jørgensen Gamst (1736-1802), gjestegiver på Alteidet, som var gift (rundt 1765 ?) med Trine Mortensdatter Hegelund. Han var sønn av nevnte Jørgen Sørensen Gamst og Birgitte Hansdatter Kaaby.Mariana (Marina) Stenichen Wahlmann (d. av Fredrik Steenechen og Gjertrud Dahl) var iflg. mine notater først g. (i 1771) m. enkemannen Peder Pedersen Gamst (c1710 - Mai 1784) på Valen, Skjervøy, og deretter (i 1785) med Johan Peter Pedersen Gamst (c1754-1814).Første ektem. PPG var såvidt jeg vet brorsønn av ovennevnte Jørgen Sørensen Gamst.Kan andre ektemann Johan Peter Pedersen Gamst (c1754-1814) være sønn av første ektemann PPG i hans ev. tidligere ekteskap ? (Denne JPPG hadde brødrene Jørgen og Hans Henrik, sistn. hadde i 1803 to barn i live i Bergen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(14:) Beklager, ekteskapet mellom Mariana Stenichen Wahlmann (d. av Fredrik Steenechen og Gjertrud Dahl) og Johan Peter Pedersen Gamst (c1754-1814) skal ha funnet sted i 1786, ikke 1785, som jeg skrev i #14.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Per NERMO's innlegg # 13;- mange takk for ditt ryddige svar. Jeg har vaert på reisende fot uten tilgang til mine notater.Ser nå ved naermere ettersyn at Margarethe Elisabeth M:dtr. GJESSING/JESSING 1718-1795 og hennes 3 ekteskap (DANNEFAER, DAHL og GAMST) også er omtalt i 'min' DANNEFAER-tråd ¤ 64.325. Er nettopp tilbake fra Jacob N:sön DANNEFAER's öy Mön i Danmark og skal legge ut nye data i den forbindelse.Imidlertid vil jeg komme tilbake til et DAHL-spörsmål ifm Rotsund Söndre om tiden etter ODERUPs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Thomas/11:) Har du noen kommentarer vedr. 'avvikene' mellom innholdet i den siste linjen i ditt innlegg #11 og mitt innlegg #13 ? Hva er korrekt her, mon tro ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) Beklager, jeg mente å henvise til mitt innlegg #14 (med korreksjon i #15) !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

Hei Jon,Du stilte vel 2 spørsmål i innlegg (1). Det 2. har du kanskje fått svar på og jeg prøver meg herved på det 1.Fredrik Steenechen(Steneken) var ved giftermålene i 1733 og 1740 nevnt som kjøpmann , men jeg har ikke funnet ham registrert som borger i Bergen. Var han HØKER (men kalte seg kjøpmann i 33?), så trengte han trolig ikke borgerskap.VET IKKE om det kan være samme person, men jeg har funnet en Friderich Hennichen (feilskrift?) med Borgerskap i Bergen som høker registrert 24.1.1736. Han var født i grevskapet Diepholz i Tyskland. Han kan ha “utvidet” høkerskapet til kjøpmannskap før 2. gifte i april 1740 ?“Vår” Friederichs 1. kone Sara var f. i 1720 og han kan da være født ca 1710 og et BS ca 26 år senere er normalt. (INGEN Hennichen er ellers funnet viet eller død i Bergen)Ellers er det registret en Johan Steneken med borgerskap i Bergen 3.2.1625. Om Hennechen ovenfor er feil person, kan Johan kanskje være “vår” persons bestefar og Fredrik være født i Bergen ?Mvh Ole G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) Kan Jørgen Sørensen Gamst's hustru Birgitte Hansdatter Kaabye/Kaaby/Kobi være datter av Hans Johansen Kaaby (c1655?-et1705) som i 1689 bodde på Edøy utenfor Tustna i MR ?Hans Kaaby skal ha vært gift med et barnebarn av res. kap. på Grip (1622-1654) Peder Pedersen Stadel fra Ribe, død i Lindvågen i 1654. (Hvem var dette barnebarnet og hennes foreldre ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Jeg tviler på at Sara Nielsdatter Ravnsberg kan ha blitt gift med Fredrik/Friederich Steenechen som 13-åring (i 1733). 'Ca. 1710' virker mer plausibelt som hennes f.år (og 'ca. 1700' for Fredrik).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Buch

Jeg har Sara Nielsdatter Rafnsberg (b1713 i Bergen, bp16-6-1713 i Bergen), datter av Niels Hansen Rafnsberg og Frøcken Mejer. Niels var sønn av Hans Rafnsberg og Sara Pedersdatter Finde, og hennes slekt er vell kjent!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(22:) Sara er vel da (eldste ?) datter av sognerprest i Førde fra 1637, Peder Jørgensen Finde (1610-1691) og hans 2. kone Barbara Henriksdatter Nitter (1618-1648) ?Var følgende personer også barn av Niels Hansen Rafnsberg og Frøcken Mejer : ? - Henrich Rafnsberg, 16 feb 1741: fadder i Korskirken for Fredrik Steenechen's 1. barn i 2. ekteskap m. Gjertrud Dahl - Barbara Ravnsberg (c1712-1790), g. i Sør-Odal 1749 med kaptein Niels Nielsen Bonsach (c1696-1780)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

(21)Du har helt rett! Jeg har nok tatt feil av Sara Pedersdatter R.(f.1720)og tanten Sara Nielsdatter R.(f.ca 1713). Ole G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(24:) Hvem er denne Peder, far til Sara Pedersdatter Ravnsberg (f. 1720) ? Er han sønn av Niels Hansen Rafnsberg og Frøcken Mejer ? Med hvem (og når) var Sara Pedersdatter Ravnsberg ev. gift ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.