Gå til innhold
Arkivverket
Gjest bjørn andreas løkken

[#77414] Hvor i Arneberg slekten tilhørte Arent Torstensen Arneberg ( Solør / Hof )

Recommended Posts

Gjest bjørn andreas løkken

Kjære Forum . Arent Torstensen : eiendomsbesitter,kjøpmann,skipsreder,trelasthandler død 1690 , han var gift med Maren Nilsdatter død 1713.Arents foreldre var Tosten Arnesen Borg ( i Solør ) og Kisten Hansdatter,fra Hellesen / Bertelsen slekten i OsloEr det noen som kan hjelpe meg og finne ut hvorhen i Arneberg familien fra Hof , Arent tilhører og hvordan slektsforholdet var .Arent arvet blant annet Losby på Lørenskog etter sin far , etter sigende hadde Losby vært i familiens eie siden ca. 1635 , og han eide også flere bygårder i Oslo / Aker , deriblant Braate eller Holtet som det senere ble hetende , i 1680 og følgende år tilhører Holtet hans SØSTERSØNN Paul Torstensønn Arneberg i 1685 oppføres som eier dennes bror Ole Torstenssønn ref.H Sollied : Akersgårder s.206.Arent Torstensen eide også flere gårdsbruk i Romedal , hans kone og sønn Jørgen arvet noen av disse , men disse ble solgt etterhvert.Kan disse to være de samme Poul og Oluf Torstensønn av Slekten Arneberg som er nevnt i W Lassens Stamtavler s.169-70 . Eiendomsbesittere av gårder i Aker / Sørum samt en tømmerlense i Glomma ved Bingen .Det skal og nevnes at Oluf Torstenssønn Arneberg de. ble gift med Christense Nilsdatter , søster til Arents Kone Maren Nilsdatter , tilfeldigheter eller ?Arent Torstensen sin sønnesønn Arent sønn av Tosten , opptrer i 1720 årene og i begynnelsen av 1730 årene på tingene både på Nedre Romerike og i Solør som odelsberettiget til sin onkel Jørgen og sin bestefars tidligere eiendommer .Skulle gjerne med dette fått vite om det var et , og evt. hvilket slektsforhold her , imellom min Arent Torstensen og slekta Arneberg fra Hof feks. Colbjørn Torstensen Arneberg .Ble et langt innlegg dette , men håper med dette på positiv respons og hjelp til og finne ut av dette ' puslespillet 'Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Her blandes muligens samnmen personer eller 2 generasjoner. Den Arent Tostensen som begraves sin kone 01.11.1713 er i høyeste grad i live og gifter seg annen gang 10.07.1715. (Altså barnebarnet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Til Geir Kamsvaag : Antar du blander Arent Torstensen senior og hans sønnesønn med samme navn.Arent Torstensen senior , født ca 1620 og begravet 19 feb. 1690 .Det som er kjernen i mitt spørsmål om hjelp , er om noen har eller kan hjelpe med informasjon om hvor eventuelt i slektslinjen / familien til Arneberg slekten fra Hof / Solør , Arent Torstensen Arneberg hører til .Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

1. Jeg antar at du gjorde det samme i første avsnitt (som Finne-Grønn) 'Kjære Forum . Arent Torstensen : eiendomsbesitter,kjøpmann,skipsreder,trelasthandler død 1690 , han var gift med Maren Nilsdatter død 1713.' Jeg mener at det bare er sønnesønnens første kone som dør i 1713, om jeg tar feil vil jeg gjerne ha en henvisning til en kilde (annet en Finne-Grønn og NST VIII).2. Ja, jeg vet at dette ikke var kjernen i spørsmålet ditt. Når jeg er tilbake kan jeg muligens gi et mer interessant svar om eventuelle slektsforhold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei GeirJa jeg tror du tar feil , henviser til disse kilder :1- Romerike ættehistorielags årbok bind 1 , artikkelen : Hvem var Nils Jensen som bodde i Vestbytangen ved Strømmen i 1668 av Johan Gaarder side 172- Fra Collets noter i Norsk personalhistorisk tidsskrift i forbindelse med hans publisering av et manntall 1683.3- Fra skattemantall for Christiania : Arne / Arent Torstensen betaler alle sine skatter frem til 1688 deretter Arne / Arent Torstensens Enche frem til 17014- Lassens stamtavler nederst på side 1775- Bygdebøker for Romedal bind 5 II under gardene Torbjørnrud , Amundrud og Dammen er enken etter Arnt Torstensen , Maren Nilsdatter nevnt som eier sammen med sin eldste sønn JørgenNår det gjelder Finne Grønn og NST VIII så har jeg ikke sett hva som står skrevet her , da jeg ikke har fått tilgang på disse skrifter ( enda )Ser frem til et eventuelt mer interesant svar om et eventuelt slektsforhold .Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Svar på dette spørsmålet har du vel allerede fått i tråd nr 77144.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei Lars LøbergJeg kan ikke se at jeg har fått noe klart svar på mitt spørsmål ad. Arent Torstensen eventuelle slektsforhold til Torstensen / Arneberg slekten fra Hof i tråd Nr. 77144.Der refereres det til artikler i NST IX fra deg og Nils Aksel , som jeg ikke kjenner innholdet av , hvis det var det du mente i ditt innlegg nr. 6 i denne tråden .Jeg forsøker og få disse skrifter fra biblioteket , men har ikke lykkes enda .Hvis du kjenner til svaret så hadde jeg satt stor pris på og fått det i ' klartekst 'Ellers så avventer jeg svar fra Geir Kamsvaag Berntsen , det er mulig han kan hjelpe.Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

De kilder du oppgir, har jeg hjemme med mulig unntak av Romerike ættehistorielags årbok bind 1 (men trolig den også). Dessuten skal jeg lese lenken Lars oppgir.Uansett er det IKKE Maren Nielsdatter som begraves 01.03.1713, men Lene Margrete Nielsdatter (men det er av underordnet betydning).Etter hukommelsen, jeg husker Collets (ganske mangelfulle) noter fra manntallet 1661 i PHT, men i farten ikke fra NPT og året 1683 (men spiller ingen rolle, jeg har begge komplett).Et lite tilleggsspørsmål, har du noe 'livstegn' fra Maren Nielsdatter etter 1701?Jeg skal som avtalt komme tilbake med hva jeg har, uansett om det blir et konsruktivt bidrag eller ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei Geir og takk for svarSvar på ditt tileggsspørsmål : Jeg har ikke noe livstegn fra Maren NIlsdatter etter hennes siste skatteinnbetaling i 1701 og frem til hennes begravelse i Christiania 1 nov. 1713 ( ref Lassen nederst på side 177 )Med mindre det kan stå noe skrevet i Romedalsboken bind 5-2 under de gardene nevnt i mitt innlegg Nr.5 kilde Nr. 5 , dette skal jeg sjekke ut når jeg får boken tilbake fra biblioteket.Takker for dine bidrag det være seg konstruktivt eller ikke , men alt som har med Arent Torstensen , hans foreldre og hans kone Maren Nilsdatter samt deres barn (da spesielt Marte Arntsdatter som ble gift med Bøttel Jonsen Haraset ) er av stor interesse for meg i forbindelse med min slekts og gardshistore.Vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei GeirFant idag livstegn ad. Marte Nilsdatter etter 1701.Jeg siterer fra Stange Bygdebok side 596 og 597 :Garden Berg Østre eier fra 1580 er Torsten Arntsen av Arnebergslekten , Solør , ved matrikuleringen 1669 er eier Arnt Torstensen det samme i 1688 .Ved skjøte 22 oktober 1703 selger Maren , Arnt Torstensen's enke , garden Berg med underliggende Jonsæter.Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Jeg vet at Arnt Torstensen også eide Ellingsrud gård i Aker 1647 står en Arnt som bruker av Ellingsrud og 1647 Ko Ma eyer 1 fr. Med bøxel, ingen medeier.16.04 1663 skjøte til Paul Tostensen senere Til Holtet og Øvre Foss i Aker1683 Paul Tostensen sak om planker som ulovlig var skåret på Ellingsrud sag mot bønder i Lørenskog 1688 tiendemantall Paul EllingsrudChristiania d. 24 Februa: Anno 1685. Christen Hanßen Smid. Allerydmygst oc Underdanigste Ærklæring om de øllhuuße oc Kroer huor de ueret holden øllsall i Aggers Fogderie Aggers heret Paa Gielderaas 14. Elingsrud Ligesaa Poul Tostenßens Kilde Kopi fra Vigerust nett.Sak nr. 71 i tingboka Aker 1686 26 Marty Mads Ellingsruud søges jligemaade for ølthapperie, mødte iche eller nogen paa hans weigne, lensmanden forklarede hand med louglig riigens stefning war stefnt, mens fierde pindsedag er tilfunden at bøede for thingfald,, 1 £mark£ sølf, $ 07.05 1715 Oluf Paulsen gård Ellingsrud ...lispd med bøxel , Biørnsdrit i Akers herred, Røgaas i Skedsmo med bøxel. Oluf Paulsen til Sali Svend Vold i Østre Bærum obligasjon 22.12 1708 til Johannes Hansen Skøyen okt 1714Oluf Paulsen skifte 18.03 1718 1718 ble plassene Bjørnstret og Røgaas utlagt som pant til Oberst a Meyer?Fra Furuset i Aker har jeg også noen notater, men jeg syns også det er vanskelig å få et godt bilde over denne slekten21.03 1722 Arnt Nielsen til Hans Torsteinsen i Furuseth17.05 1729 overtok skjøte til Torstein Arntssøn 1729 09.11 Torstein Arntssøn solgte Søndre Furuset for 600 rd til Erich Mogensen Linderud (død 14.03 1742 56 år) 16.11 1745 til datteren Petronelle Marie Mogensdatter arvet Søndre Furuset.1685 Poul Tostensen innstevnet Anna Lindeberg og hennes sønner Nils og Hans Erikssønner. Hans Eriksen hadde besvovet Bergete Iversdt (Note 22.05 1682 Anne Lindeberg siger at hennes salige mand brugte Furuset i 7-8 års tid, da viste mannen henne delet mellom Furest og Gran)Christiania d. 24 Februa: Anno 1685. Christen Hanßen Smid. Allerydmygst oc Underdanigste Ærklæring om de øllhuuße oc Kroer huor de ueret holden øllsall i Aggers Fogderie Aggers heret Paa Weyen Gielderaas Anne Furusett Arne Tostenßøns grund. Kilde Kopi Vigerust nett.04.09-24.09 1694 Skjøtet fra Maren sal Arnt Tostensen Furuset til svigersønnen Oluf Jensen Holter og hustrue Kirsten Arentzdatter13.07-16.08 1703 skjøte fra Tosten Arnesen til James Collet11.04 1713 Jens Olufsen Furuseth (Holter) obl.sjon til Ole Tostensen Arveset 25 for 50 rd 11.11 171310.07 1714 Holter Peder Nilsen Stubberud er nevnt11.06 1714 s. 35 Jens Olufsen eide Furuset etter moren som han solgte skjøde til Peder Pedresen Woldbachen for 4 rd Jeg Jens Olufsen at jeg med børn....min gård Furuseth skylder med bøxel 8 bismerpund blandingsmel som P Rnugt Cold..mede og Peder Pedersen WoldbachenSiste kjøperen er min forfar og jeg har prøvd å finne ut mere om ham, har lurt på om han var gift med enken Maren Nilsdatter.27.02 1727 skifte etter Peder Pedersen s. 338b Lensmann Johannes Hansen Skøyen, Romsaas og Ole Romi på arvetomt nedre Furuset i Aggers herret, som til og vart skriftelig o efter loven med dødenavgangne mand Perer Pedersen Furuset som døde 8 dager før for mellom hans efterlevede hustru Eli Hansdatter, sal mandens børn gift med Mari Nilsdatter. Karen Pedersdatter g Niels (Aasen) evnt Løren boende udi gamle... udi Xiania 22.03 1727 Eli Hansdatter skiøde til Christen Erichsen Furusæt på 13 rd 2, 10 ½ s.154 19.03 1734 Hans og Anders Pederssøn skiøte til Christen Eriksen på 64 rd s 379 26.05 1737 Eli Hansdatter Furuset bg 60 år Kanskje giftet Peder seg med enken etter Arnt Tostensen februar -90 g 24.12 1648 Maren Nilsdatter n 1694-1713Så langt bare mere å gruble på. Hilsen kjersti

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Jeg vet at Arnt Torstensen også eide Ellingsrud gård i Aker 1647 står en Arnt som bruker av Ellingsrud og 1647 Ko Ma eyer 1 fr. Med bøxel, ingen medeier.16.04 1663 skjøte til Paul Tostensen senere Til Holtet og Øvre Foss i Aker1683 Paul Tostensen sak om planker som ulovlig var skåret på Ellingsrud sag mot bønder i Lørenskog 1688 tiendemantall Paul EllingsrudChristiania d. 24 Februa: Anno 1685. Christen Hanßen Smid. Allerydmygst oc Underdanigste Ærklæring om de øllhuuße oc Kroer huor de ueret holden øllsall i Aggers Fogderie Aggers heret Paa Gielderaas 14. Elingsrud Ligesaa Poul Tostenßens Kilde Kopi fra Vigerust nett.Sak nr. 71 i tingboka Aker 1686 26 Marty Mads Ellingsruud søges jligemaade for ølthapperie, mødte iche eller nogen paa hans weigne, lensmanden forklarede hand med louglig riigens stefning war stefnt, mens fierde pindsedag er tilfunden at bøede for thingfald,, 1 £mark£ sølf, $ 07.05 1715 Oluf Paulsen gård Ellingsrud ...lispd med bøxel , Biørnsdrit i Akers herred, Røgaas i Skedsmo med bøxel. Oluf Paulsen til Sali Svend Vold i Østre Bærum obligasjon 22.12 1708 til Johannes Hansen Skøyen okt 1714Oluf Paulsen skifte 18.03 1718 1718 ble plassene Bjørnstret og Røgaas utlagt som pant til Oberst a Meyer?Fra Furuset i Aker har jeg også noen notater, men jeg syns også det er vanskelig å få et godt bilde over denne slekten21.03 1722 Arnt Nielsen til Hans Torsteinsen i Furuseth17.05 1729 overtok skjøte til Torstein Arntssøn 1729 09.11 Torstein Arntssøn solgte Søndre Furuset for 600 rd til Erich Mogensen Linderud (død 14.03 1742 56 år) 16.11 1745 til datteren Petronelle Marie Mogensdatter arvet Søndre Furuset.1685 Poul Tostensen innstevnet Anna Lindeberg og hennes sønner Nils og Hans Erikssønner. Hans Eriksen hadde besvovet Bergete Iversdt (Note 22.05 1682 Anne Lindeberg siger at hennes salige mand brugte Furuset i 7-8 års tid, da viste mannen henne delet mellom Furest og Gran)Christiania d. 24 Februa: Anno 1685. Christen Hanßen Smid. Allerydmygst oc Underdanigste Ærklæring om de øllhuuße oc Kroer huor de ueret holden øllsall i Aggers Fogderie Aggers heret Paa Weyen Gielderaas Anne Furusett Arne Tostenßøns grund. Kilde Kopi Vigerust nett.04.09-24.09 1694 Skjøtet fra Maren sal Arnt Tostensen Furuset til svigersønnen Oluf Jensen Holter og hustrue Kirsten Arentzdatter13.07-16.08 1703 skjøte fra Tosten Arnesen til James Collet11.04 1713 Jens Olufsen Furuseth (Holter) obl.sjon til Ole Tostensen Arveset 25 for 50 rd 11.11 171310.07 1714 Holter Peder Nilsen Stubberud er nevnt11.06 1714 s. 35 Jens Olufsen eide Furuset etter moren som han solgte skjøde til Peder Pedresen Woldbachen for 4 rd Jeg Jens Olufsen at jeg med børn....min gård Furuseth skylder med bøxel 8 bismerpund blandingsmel som P Rnugt Cold..mede og Peder Pedersen WoldbachenSiste kjøperen er min forfar og jeg har prøvd å finne ut mere om ham, har lurt på om han var gift med enken Maren Nilsdatter.27.02 1727 skifte etter Peder Pedersen s. 338b Lensmann Johannes Hansen Skøyen, Romsaas og Ole Romi på arvetomt nedre Furuset i Aggers herret, som til og vart skriftelig o efter loven med dødenavgangne mand Perer Pedersen Furuset som døde 8 dager før for mellom hans efterlevede hustru Eli Hansdatter, sal mandens børn gift med Mari Nilsdatter. Karen Pedersdatter g Niels (Aasen) evnt Løren boende udi gamle... udi Xiania 22.03 1727 Eli Hansdatter skiøde til Christen Erichsen Furusæt på 13 rd 2, 10 ½ s.154 19.03 1734 Hans og Anders Pederssøn skiøte til Christen Eriksen på 64 rd s 379 26.05 1737 Eli Hansdatter Furuset bg 60 år Kanskje giftet Peder seg med enken etter Arnt Tostensen februar -90 g 24.12 1648 Maren Nilsdatter n 1694-1713Så langt bare mere å gruble på. Hilsen kjersti

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei KjerstTakk for at du kom inn på banen , det er greit og få litt eiendomsopplysninger også , hører jo med til historien det og .Men må ærlig innrømme at det er en kinkig sak dette , har prøvd og lest mest mulig om Torsten Arnesønn og Arnt Torstensen , kontra Arneberg slekten , men må bare innrømme at jeg ikke er blitt noe klokere foreløpig .Håper at noen som har inngående peiling på kjernen i mitt innlegg Nr. 1 kan komme inn på banen og hjelpe oss , det er hyggelig at det er fler enn bare meg som lurer på nevnte tråd .Med vennlig hilsen BJørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Såvidt kommet hjem etter noen uker. Har kikket litt, men foreløpig bare på kildene som det er henvist til. Lassen er dessverre ikke noen god kilde til ditt hovedspørsmål, foreløpig går jeg Finne-Grønn etter i sømmene (og funnet pussigheter i hans presentasjon av slekten), dessuten gjenstår Sollied i NST IX som Lars henviser til i tema 77144 (og jeg husker at Sollied tilbakeviste F-G's utgangspunkt for slektsforhold for den eldre Gile-slekten).Ved siden av dette, alt tyder på at Maren Nielsdatter døde før 01.03.1711 som Finne-Grønn påstår uten at jeg har sett noe forsøk på å dokumentere denne datering fra hans side (noe som ikke akkurat er oppsiktsvekkende).Den yngre slekt som Kjersti Aamodt og også jeg selv har kommentert, er interessant nok og fortjener en egen plass.PS. Bjørn; Romerike ættehistorielag ligger nok i en kasse på loft eller kjeller, send meg gjerne en e-post så kan vi avtale nærmere. Adresse er kamsvaag og live.no med krøllalfa imellom.Hvorvidt det også er feil hos Sollied, kan jeg vanskelig si noe om før jeg har lest artikkelen grundig, trolig er det også bare de yngste generasjoner jeg har noen som helst forutsetninger å mene noe selvstendig om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei GeirJeg har gått igjennom Lassens stamtavler ad. Arnebergslekten og må si meg enig i at den som kilde til mitt hovedspørsmål ikke gjorde meg noe klokere .Ser også i boken Akersgårder side 39 under gården Huseby at Arent Torstensen benevnes som ' overformynder ' i Christiania , hva ligger i dette ?Og til Kjersti må jeg si at hennes funderinger på om hennes forfar Peder Pedersen ble gift med Maren Nilsdatter ( enken etter Arent ) finner jeg i høyeste grad interesant .Og hvis en nå ikke kommer i mål med svar på mitt hovedspørsmål , så kunne det vært greit og fått satt ned noen ' realistiske ' hypoteser / teorier om et mulig slektsforhold , slik at mine lesere av vår slekts og gards prosjekt får noe og fundere på og evt. jobbe videre med .Ellers så tok jeg imot din invitasjon Geir og sendte deg en mail .For jeg tar mer enn gjerne imot det du måtte finne i Romerikes ættehistorielags sine kilder .Med Vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Jeg tror du skal lete lenge etter noen realistisk hypotese for noen slik sammenheng. I den grad det har vært noen slektskapsforbindelse mellom Arnt Torstensen og Arnebergslekta, må den ha vært via sidegrener. Jeg tror ikke det er mulig å påvise at Arnt selv stammet fra Arneberg i Hof.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

(1) Det som nevnes innledningsvis om at Kirsten Hansdatter var av Bertelsen/Hellesen slekt er interessant. Jeg har forsøkt å finne hvem som kan være hennes far og finner ingen andre enn Hans Hellesen, død 1620 som kjøbmand i Oslo (jfr Oplysninger om Familier i Oslo og gamle Christiania av Finne-Grønn) på Wangensteen.net.Basert på sønnen Arnt Torstensen ca1623-1690, må Kirsten være født omkring 1700 og hennes far omkring 1570.Men som Finne-Grønn selv skriver så finnes det flere barn i de eldre slektsledd enn han selv har registrert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Finne-Grønn skriver i PHT I s.245 at Hans Hellesens datter (her ikke navngitt) var gift med Torsten Colbiørnsen Arneberg, uten forbehold eller kildehenvisning.I NST VIII s.99-100 navngir han henne som Kirsten Hansdatter, men skriver samtidig at han i PHT I s.235 feilaktig kalte Torsten for Colbiørnsen, Torsten Arnesen Arneberg retter han navnet til. Han skriver videre at Kirsten Hansdatter begraves 27. januar 1666 hvilket er feil årstall (1661 er det korrekte). Hun navngis ved begravelsen kun som 'Kiersten Sl: Torsten Arnesøns'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Begravelsen til Kiersten Sl: Torsten Arnesøns Lenke. Jeg leser det som 27. januar 1661.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Ja, det var det jeg skrev.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn andreas løkken

Hei og tusen takk for deres innleggTil Leif :Takk for din interesse ad . Bertel / Hellesen slekten , her må du bare spinne videre hvis du har lyst til det , all informasjon mottas med takk også ad. denne ætten , etter det jeg har forstått så var det noen forfedre til brødrene Hans og Bertel Hellesen som også var rådmenn i Oslo.Til Geir :Ser av ditt innlegg nr. 18 at Finne Grønn bruker navnet Arneberg på Tosten Arnesønn født i Hof Sølor , jeg tar det som en indikasjon på at det kan være mulig og sette opp en realistisk hypotese alikevel , til tross for Lars Løberg sitt innlegg Nr. 16.Men Tosten opererte med flere navn siden og det var blant annet Berger ( fra Fet eller Grue , eller begge ) og Borg .I en Votivtavle i Lørenskog kirke fra 1647 er det en inskripsjon med følgende tekst : Til Guds ære aff E : og welacht Mand Tosten Arnesøn Borg i Christiania og hans kjerre hustru Kisten Hansdatter er denne Taffle til Lørenskou Kircke forærit med al sin behøring . Anno 1647 .Mon tro om dette da menes at de på dette tidspunkt bodde et sted kalt Borg i Christiania ?Når det gjelder Tosten sin sønn Arent så var vel han født i Christiania ?Arent er også benevnt som overformynder i Christiania , så jeg lurer litt på hva som ligger i dette også .Takker så mye for deres positive engasjementVennlig hilsen Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Hans Hellesen er min 8tip (som tusenvis andre og har), så jeg forsøker å oppdatere meg med alt som skrives og kommer frem etterhvert og er veldig takknemlig for dette.Stor takk også til Lars Ove Wangensteen som har gjort mye av Finne-Grønns materiale tilgjengelig for vanlig folk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

En overformynder (oppnevnt av magistraten) skulle oppnevne verger og ha tilsyn med disse (Christiania).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

på altertavlen fra 1647 står det sikkert Borg med et lydtegn over som set ut som en bølge. Ordet skal da bety borger (dvs borger i Christiania). Altså ikke noe slektsnavn Borg.Torstein Arnesson var av Arneberg-ætten, og er far til Arnt Torsteinssen og brødre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Tore har allerede svart på et annet spørsmål, og ja, trolig er Ahrne(Arnt) født i Christiania eller Opsloe, men man vet ikke sikkert (I alle fall vet ikke jeg med skkerhet)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.