Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjetil R. Arntzen

[#77493] Styresmakter i Nordland 1500 og 1600 tallet

Recommended Posts

Gjest Kjetil R. Arntzen

Er det noen som kan hjelpe meg med følgende* Fogder i Salten og Lofoten(etc) på 1500 tallet og 1600 tallet* Sorenskrivere i salten og Lofoten på 1500 og 1600 tallet* Lagmenn i Nordland på 1500 og 1600 tallet* Amtmenn i Nordland på 1500 og 1600 tallet* Biskop over Nordland på 1500 og 1600 tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Nedrud

HeiBiskop eller superintendenten satt i Trondheim, og hadde ansvaret for hele Nordland også:Dette er sakset fra NSFs prestehistorie. Du kan lete der etter prester, proster osv for Nordland i perioden:TRONDHJEMTorbjørn Olsen Bratt 1546-1548Hans Hansen Gaas 1549-1578Hans Mogensen 1579-1595Isak Sørensen Grønbech 1596-09-15 -1617Anders Christensen Arreboe 1618-1622Peder Jensen Schjelderup 1622-1642Erik Andersen Bredahl 1642-1672Arnoldus Hansen de Fine 1672-02-25 -1672Erik Eriksen Pontoppidan 1673-1678Christoffer Hansen Schletter 1678-08-10 -1688mvh Rune Nedrud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Hei!Du finner mye av det du spør om i Svein Tore Dahls utmerkede bøker: Geistligheten i Nord- og Midt-Norge i tiden 1536-1700 og Embetsmenn i Nord-Norge 1536-1700, sitnevnte bok utgitt sammen med Kåre Hasselberg.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Hva med første halvdel av 1500 tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Tusen takk. Bakrunnen er at jeg leter etter en Hans, mulig dansk dansk/tysk opprinnelse da hans datter heter Hansdochter, og den andre heter Tommes. De er godt etablert Tommesen og Hansdochter er godt etablert i Lofoten / Salten og søker deres opphav... Mulig de kommer fra Trondheim og Bergen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Litt på siden kanskje, men Fogeden i Lofoten 1670-1686 Peder Andersen Bus/Buss/Buus g m Dorothea Storm, regner jeg med er en bror av søstrene Bus/Buus i Bergen. Han hadde en sønn Anders Pedersen Bussæus f 1679,som ble borgmester i Helsingør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Ramberg På Ramberg i Flakstad har det sittet adelsfolk lange tider. I tillegg hadde de også Sund, som ble benyttet til rorvær på innersiden. Nils Jensen Basse var fogd i Vågan men er også eier av et av brukene på Ramberg i 1775-85. Han er gift med Inger Nilsdatter fra Ramberg. Hun er andre gang gift med Nils Bjørnsen av Ramsvikslekt. (Annichen Baltzersdatter og Bjørn Michelsen). De hadde to barn og var besteforeldre til basse søstrene som hadde et forhold til Baltzer på Moskenes. Nils far var Jens Kristensen Basse som også var fogd i Lofoten. Han bodde i 1670 på Ramberg. Hans far var jekteskipper Kristen Fredriksen på Ramberg, som igjen var sønn av Jens Kristensen Basse som var fogd i Lofoten og eide Ramberg, Sund og Nusfjord. Han kone het Anne Henrichdatter som var nevnt som rik enke i 1670 med odel med bygsel; Ramberg Øvre, Horseidet, Nedre Horseidet. Bosted til henne var Ramberg Far til Jens var Christen Fredriksen som i 1640 var løytnant Nordlandsk regiment. Han reise ny kirke på Flakstad i 1660 og var jekteskipper i Sund og Nusfjord. Han bodde på Ramberg. Denne Christen var gift med Adelus Hansdatter Wrangler, Datter av Lagmann Hans Wrangler på Anne Hendrichsdatter Staur Benkestok. Anne var også gift med Friedrich Jacobsen som var fogd i Lofoten i 1626-28. Han eide i 1611 2 våg i Ramberg og 1 våg i Mevold. I 1634 hadde han 4 pund i Vareide og 1 våg i Horseidet.. I 1610-14 hadde han skipperleie av bodde i Sund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg får ikke opplysningene i innlegg 9 til å henge sammen. Det står at Nils var far til Jens Kristensen Basse, mens jeg hadde ventet å finne en Kristen som far til Jens. Så står det videre at Kristen Fredriksen var sønn av Jens Kristensen Basse, mens jeg hadde - fortsatt - ventet at far til Jens kristensen het Kristen.Skrives det om to ulike kvinner ved navn Anne Henriksdatter, eller bare én ? Hvordan vet man at den enken Anne Henriksdatter som nevnes 1670 var av adelsslekten Staur ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

liten rettelse: jeg hadde selvsagt - ventet at far til Kristen Fredriksen het Fredrik, ikke Jens.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Kjetil, har du kilder for disse påstandene. Jeg får den ikke til å henge sammen på flere områder.Christen Fredrichsen var jekteskipper som du skriver og drev flere gårder og fiskevær i Flakstad og Buksnes. Han var uten tvil sønn av Anne Henrichsdtr som flere gang refereses som enken eller hustru i manntall og jordbøker på 1600-tallet til hun forsvinner i 1674, trolig død da. Hvem hun var gift med er vel ikke helt bevisst enda, men flere holder en knapp på fogd Fredrich Jacobsen, mulig er han sønn av den skipper Jacob Andersen på Ramberg som det nevnes en statue av i biskopens besøks beskrivelse fra Flakstad kirke i 1780, men ingen ting er sålagt bevisst i kilder.Anne Henrichsdtr hadde uansett sønnen Christen som sagt. Han var gift med Adelus Hansdtr Wrangel som helt korrekt er datter av lagmann Hans Wrangel. Anne fins det skifte etter fra 1673, og i og med at det ikke nevnes noen barn i dette skiftet har Christen Fredrichsen ikke hatt noen barn. Ingen Christensen overtok jo heller ikke hans gårder.Jens Christesen Basse kan jeg ikke se bodde på Ramberg i 1670 idet han ikke er nevnt i jordboken for dette året som oppsitter, noe Anne Henrichsdtr er.Nils Basse på Ramberg mener jeg å ha sett med etternavnet Sørensen, og ikke Jensen som du skriver. Finner ikke kilde nå, men skal se om jeg ikke finner denne, men jeg betviler uansett sterkt at Nils Basse på Ramberg var sønn til fogden Jens Kristensen Basse, men et slektskap var det sikkert. Nils Basse var heller ikke gift med Inger Nilsdtr Basse. Hun var gift med Arnt Arntsen på Strømsnes og død hos deres datter på Krystad i 1734, begravet 4/4 1734 ifølge kirkeboken.Inger Nilsdtr Basse var vel heller ikke gift med Nils Bjørnsen. Nils var gift 3 ganger etter mine kilder, 1. gang med Karen Olsdtr (skift 1686), 2. gang med Karen Pedersdtr (skifte 1694) og 3. gang med Kirsten Joensdtr (hun nevnes som hans enke i justisprotokollen for Lofoten i 1728).Hvordan vet du i tillegg har Anne Henrichsdtr var av slekten Staur?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Alsén

Einar, det kan være Niels Sørensen Basse du mener. Legger ved et innlegg av Per M. Bernhardsen.Anne Pedersdatter Basse er født 1716 på Ramberg i Flakstad, Lofoten. Hun er døpt i Flakstad Kirke dom 6 p Trinit. Hennes foreldre er Peder Christensen og Annichen Nielsdatter Basse fra Ramberg.Annichen Nielsdatter Basse er datter av Niels Sørensen Basse (se FT 1701 Ramberg, Flakstad).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Hvordan kommer futen i Salta i 1622 Christen Hveding inn her ? Har vel vert litt 'sammenblanding' av Hveding og Basse i noen bøker. De har benyttet ett våpensegl: Skjold og hjelm. I skjoldet: ei kvinne med aks og anker. Over skjoldet: ein hjelm som ber 6 aks.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Kjell (13)Mente Niels Sørensen Basse ja, brukte Sørensen for å vise at han ikke het Jensen som Kjetil (9) brukte i sitt innlegg. Du fant jo kilden jeg lette etter for bruk av dette navnet også, jfr FT 1701 på Ramberg.Annichen Nielsdtr Basse som nevnes er datter til Niels Sørensen Basse. I tillegg til sønnen Annanias som nevnes i FT 1701. Kanskje er det flere barn også som vi ikke kjenner til?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Som kilder har jeg benyttet; Lenke. Her tar han frem Inger Nilsdatter som kone til Nils Basse. Jeg benyttet også Lofotens og Vesterålens historie 15-1600 side 218, 219 og 214. Ikke minst benytter jeg Alf Kiils arkiver som tar for seg slektforhold til knapeadel og for Ramberg en rett line til adel.Jobber vi med 1600 tallet er ting uklart og usikkert. Går vi inn i 1500 tallet blir det straks vanskeligere. Men det jeg ser av mine notater er at i Vest-Lofoten er Ramberg og spesielt Moskenes har store økonomiske interesser. Værene er strategisks plassert har god tilgang på økonomi inntil de hanseatiske nye skatter blir gjeldene. Ramberg har 2 til 4 gårder og bruker Sund som fiskevær. En ting er uklart Anneken Nils datter Basse er gift med en Peder Kristensen. Kan dette være den Peder Christensen Bang av Bisselvågslekt. Født 1675 og sønn av skipper og lensmann Christer Jensen Bang. Føler meg usikker her, men må høre om noen har info. Ramberg På Ramberg i Flakstad har det sittet adelsfolk lange tider. I tillegg hadde de også Sund, som ble benyttet til rorvær på innersiden. Nils Jensen Basse var fogd i Vågan men er også eier av et av brukene på Ramberg i 1675-85. Han er gift med Inger Nilsdatter fra Ramberg. Hun er mulig andre gang gift med Nils Bjørnsen av Ramsvikslekt. (Annichen Baltzersdatter og Bjørn Michelsen). De hadde mulig 4 barn og var besteforeldre til Basse søstrene som hadde et forhold til Baltzer på Moskenes.Nils far var Jens Kristensen Basse som også var fogd i Lofoten. Han bodde på Ramberg og var gift med Anne Henrichdatter som var nevnt som rik enke i 1670 med odel med bygsel; Ramberg Øvre, Horseidet, Nedre Horseidet. Bosted til henne var Ramberg. Far til Jens var Christen Fredriksen som i 1640 var løytnant Nordlandsk regiment. Han reiste ny kirke på Flakstad i 1660 og var jekteskipper i Sund og Nusfjord. Han bodde på Ramberg. Denne Christen var gift med Adelus Hansdatter Wrangler, Datter av Lagmann Hans Wrangler på Anne Hendrichsdatter Staur Benkestok. Anne var også gift med Friedrich Jacobsen som var fogd i Lofoten i 1626-28. Han eide i 1611 2 våg i Ramberg og 1 våg i Mevold. I 1634 hadde han 4 pund i Vareide og 1 våg i Horseidet.. I 1610-14 hadde han skipperleie av bodde i SundOg; Denne Fredric Jacobsen var gift to ganger. En gang med Anne Hendrichsdatter Staur av Henrik staur og Adelus Benkestok. Ingen barn. I sitt andre ekteskap hadde han Christen, Anders, Birgitte og ei jente til som var gift med skipper og tdl sorenskriver Michel Lauridsen. Anne Hendrichsdatter Staur er gift to ganger – med denne Fredric Jacobsen og tdl med Hans Wrangler som var lagmann i Nordland 1610-16. (Ikke sikker hvor han kommer fra?) Hans Wrangler var også gift to ganger og hadde en datter i det andre ekteskapet og datteren het Anna Wrangler som giftet seg med prest Engelbrecht Jørgensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

til nr 14 Dersom fogden Jens Christensen Hveding skulle være sønn av Christensen Fredrichsen, måtte H i Fredrich Jacobsens segel stå for Hveding. Fogden J.C.H eier i Mevold 1 våg - men ellers er det vanskelig å finne noen slektsforbindelse her...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Men den Nils Basse som er bruker av Ramberg fra 1674 da Anne Henrichsdtr er borte til 1685 jfr Amtregnskapene som Börje Jonsson refererer til da, må vel være samme Nils Sørensen Basse som er på Ramberg ved manntallet i 1701.Siden denne Nils Basse heter Sørensen og ikke Jensen kan han vel ikke være sønn av Jens Kristensen Basse.Når det gjelder Inger Nilsdtr Basse skal jeg se om jeg ikke kan finne kilden for hennes ekteksap, men hun var ikke gift med Nils Basse på Ramberg.Se forøvrig også tidligere diskusjon om enken Anne som du mener er av slekten Staur: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Kjetil (16). Jeg merker meg at alle de kildene du oppgir er sekundær kilder og ikke henvisninger til primær kilder som kan være med på å bevise de forholdene mellom disse personene som du setter opp. Börje har gjort en stor jobb i transkriberingen av de eldre kildene i Lofoten, men noen av de koblingene han har gjort i sin database er feile, det gjelder nok også Inger Nilsdtr Basse. Når det gjelder de sidene du nevner i Lofoten og Vesterålens historie er forfatteren langt fra sikker på slektsforholdene rundt Jens Kristensen Basse, og sier jo kan være flere ganger ”kan være” om slektsforholdene som presenteres der, forfatteren har dermed ikke vært sikker om sine hypoteser og som det vises av f. eks hustru diskusjonen [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=34384&sok=Flagstad&nr=5&antinnlegg=33&startnr=&antall=&spraak=n#anker>Lenke så kan ikke disse hypotesene stemmer med henhold til alder på Jens Kristensen Basse og Kristen Fredriksen. Når det gjelder Alf Kiils arkiver kjenner jeg ikke godt til disse og hvor seriøse disse er, men mange av de trådene og hypotesene som er lagt opp i andre arkiver etter eldre slektsforskeres arkiver er jo i ettertid motbevist, noe som det også virker at det er mulig å gjøre med noen av disse koblingene du nevner.Jeg starter med å gå gjennom person for person som blir nevnt i innlegg 9 og 16 og plasserer dem inn i kilder med ca fødselsår og forhold til andre personer:Fredrik Jacobsen var som nevnt i tidligere innlegg fogd i Lofoten 1626-1628 jfr Lofoten og Vesterålens historie 1500-1700 side 214. Om vi regner med at han på denne tiden var ca 50 år, da hans sønn Kristen er født i 1605 og de fleste menn med slike embeter vel kanskje er litt oppe i årene så er han født ca 1575-1580. Om han var gift med flere enn Anne Henrichsdtr kjenner jeg ikke til, men om original kilde kunne påvises som sier dette ville det vært interessant. Likeledes kilde som kan fastslå om det er riktig at han hadde 3 andre barn enn Kristen som nevnt i (16), kanskje kan en datter av Fredrik og Anne være mor til Nils Sørensen Basse?Et interessant moment her som per nå ikke er bevist er om den manns liksten som nevnes i biskop Nannestads visitasprotokoll over inventar i Flakstad kirke i 1750 kan være far til Fredrik Jacobsen. I om prestene i Flakstad og Moskenes gjennom 300 år av Nils Flakstad side 42 er det gjengitt hvordan prestestudenten Sigvard Kildal Jentoft beskrev likstenen i 1800: Paa stenen, som er en lang Fiirkantm er i ophøiet Arbeide afbildet en Mand i Legemsstørrelse og med sammenfoldede Hænder paa følgende Maade: Han har sit eget Haar og intet på Hovedet, har Knebelsbarter og et stort spidst Skiæg. Om Halsen har han en Pibekrave; en Kaabe med høi, stiv opstaaende Krave, naaer ham ned til Knæerne, hans Trøie som er tilknappet lige op til Halsen, har meget viide og foldede Ærmer. Hans Lænder ere omgivne med et Bælte hvori paa høire Side synes at hænge et Værge, som skjules under Kaaben. Beenklæderne, som ere meget viide og have mange Folder, ere sammenbundne ved Knærne. Paa Fødderne synes han at have Skoe hvori dog verken sees Remmer eller Spænder. Nederst paa Stenen mellem hans Fødder staaer et besynderlig Mærke. Indskriften paa Kanten at Stenen er følgende: (Her) ligger (begra)fven (Jacob) Anderson som salige med Guds som bode på Raffvenberg (Ramberg) og døde Psunds (Sund) Then 13 Martius Anno 1588 hvis S(iæl) (G)ud naa(d). Men jeg må understreke at om denne Jacob er far til Fredrik kun er en tanke fra min side, en likesten over mannen må uansett indikere at han var hevet noe over allmuen.Anne Henrichsdtr er oppsitter på Ramberg i jordbøker, manntall og amtregnskaper frem til 1674. Hun refereres oftest som hustru, men også som enken. Tittelen som tilskrives henne viser vel uansett at hun var tilknyttet adel som Kjetil også prøver å fremvise.Kristen Fredriksen er født ca 1605, jfr manntallet 1665 http://trekilen.com/xls/Flakstad_1665_fogd.xls der han under Vareid nevnes som 60 år gammel. Han nevnes siste gang i amtregnskapene i 1670, for i 1672 er han borte: Lenke , noe som tyder på at han døde i løpet av 1671. Kristen nevnes i Ovenstads militærbiografi som løytnant som nevnt tidligere nevnt, men at han oppførte noen kirke stemmer ikke. I Lofotboka 1981 finner man en artikkel av Marit Lund Horseide om Flakstad kirke 200 år i denne artikkelen refereres det til kirkeregnskapen fra 1650-årene. Disse regnskapene ble ført i pennen av Kristen Fredriksen og viser at det i 1651 ble påbegynt en ny kirke, men etter 4-5 år var bygget bare halvferdig, og da kom stormen og rev ned alt. Ny kirke ble ikke bygd da før i 1780. I disse regnskapene viser det seg også ifølge Horseide at Kristen Fredriksen og hans mor Anne Henrichsdtr lånte store summer av kirken for å finansiere kjøp av fisk og drift av jekter i disse årene.Adelus Hansdtr Wrangel nevnes som Kristen Fredriksen sin enke ved hennes skifte i 1673: Lenke. I dette skiftet nevnes ingen barn av henne og Kristen, noe som indikerer at de ikke hadde barn som hadde overlevd dem. Ingen med etternevn Kristensen overtok jo gårdene Kristen var oppsitter eller bruker av heller noe som også indikerer at han ikke hadde noen barn.Jens Kristensen Basse nevnes som fogd over Lofoten og Vesterålen først på 1640-tallet, jfr Lofoten og Vesterålens historie 1500-1700 side 218-219. Om vi regner med at han på denne tiden var mellom 40 og 50 år gammel er han altså født ca 1590-1600. Altså er han noen år eldre enn jekteskipper Kristen Fredriksen som nevnes som mulig far til Jens på disse sidene, dvs kan Kristen Fredriksen umulig være far til Jens Kristensen Basse. Det er helt sikkert et slektsforhold mellom Jens og hhv Nils Sørensen Basse på Ramberg og Inger Nilsdtr Basse på Strømsnes, kanskje kan han være deres onkel? Flere kilder fra 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet som kan belyse dette ville vært interessant å få på bordet.Nils Sørensen Basse dukker opp som oppsitter på Ramberg fra 1674 da Anne Henrichsdtr nok er død dette året. Nils er nok en slektning av Anne, men hvordan slektsforholdet henger sammen er for meg enda ukjent, kanskje er han en mulig dattersønn? Han er oppsitter på Ramberg i alle amtregnskapene frem til 1685 som fins avskrevet på Börje Jonsson http://trekilen.com/xls/Flakstad_1670.xls. Ved manntallet i 1701 er han enda oppsitter på Ramberg, han blir oppgitt å være 57 år, altså er Nils Sørensen Basse født ca 1644. http://trekilen.com/xls/Flakstad_1701.xls. Ved matrikkelen i 1723 http://trekilen.com/xls/Lofoten_1723.xls er det enken Sophie og Peder Christensen som er oppsittere på Ramberg. Dette tyder på at kona til Nils het Sophie. Fra residerende kappelans kirkebok 1704-1748 ser vi flere ganger nevnt enken Sophie Bjørnsdtr Ramberg, som trolig er enken etter Nils Basse. Denne Sophie var nok identisk med Sophie Bjørnsdtr datter til Bjørn Michelsen og Annichen Edisdtr og dermed søster til presten Michel Bjørnsen Ursin og Niels Bjørnsen som Kjetil trekker inn som mulig ektemann til Inger Nilsdtr Basse. Peder Christensen var som nevnt i flere tidligere innlegg gift med Annichen Nilsdtr Basse, datter til Nils og Sophie, oppkalt etter mor til Sophie. Disse forhold blir også bekreftet i Per Magne Bernhardsen sin artikkel om Peder Christensen og Annichen Nilsdtr Basse sin datter Anne Pedersdtr Basse i årboka Lofotr 2008, der Sophie Bjørnsdtr vitner om at Anne Pedersdtr Basse og Baltzer Bjørnsen var beslektet i tredje ledd. Denne Baltzer Bjørnsen var jo sønnesønn av den første Baltzer Bjørnsen sønn av Bjørn Michelsen og dermed bror av Sophie.Inger Nilsdtr Basse døde i 1734 på Krystad 86 år gammel, noe som betyr at hun er født ca 1648. Börje har nevnt en del av hennes hendelser i hennes siste leveår Lenke , men har lite om hennes aktiviteter før 1730. Hun var trolig gift med Arent Arentsen på Strømsnes Lenke. Som vi ser av linken har Börje satt opp en Lisbeth Hansdtr som mulig kone for Arent, men han skriver at han er usikker. Vi ser at familien Basse på Ramberg, både Nils og kona Sophie Bjørnsdtr, sønnen Ananias og Peder Christensen opptrer ofte som faddere til barnebarna til Arent noe som indikerer at Inger kan være hans kone. Da barnbarnet Johan Arentsen blir døpt ser vi at Inger Basse (Strøms)Næs er fadder: Lenke Dette viser at Inger Basse bodde på Strømsnes og mest sannsynlig er kona til Arent Arentsen. Ser vi på navnene til barn og barnebarn er jo flere av dem typiske navn brukt i familien Basse, en sønn heter Nils, en annen Søren som far til Nils Basse på Ramberg trolig heter siden han skrives som Sørensen Basse, i tillegg kaller sønnen Arent en av sine sønner for Ananias som slett ikke var et vanlig navn i Flakstad på denne tiden.Når det gjelder Nils Bjørnsen vil jeg ikke gå videre inn på han her i denne diskusjonen, men var nok ikke gift med Inger Nilsdtr Basse. Börje Jonson har avskrevet skiftene etter hans andre kone Karen Pedersdtr, der også arvinger og skiftet etter Nils sin første kone Karen Olsdtr nevnes: Lenke. Den tredje kona var vel Kirsten Joensdtr:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Her fra Sund, kopskatten 1645

bilete9181.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Alsén

Einar (20). Det var en flott gjennomgang du leverte. Du skriver at Sophie Bjørnsdtr, er datter til Bjørn Michelsen og Annichen Edisdtr. Het ikke faren til Annichen 'Baltzer Ediesen', eller tar jeg feil?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Utrolig bra Einar. Gleder meg til Bygdeboka er på plass. Men jammen er det mange løse tråder. Tar med min gjennomgang av Tommesen familien når vi møtes i Lofoten. Jeg finner inngifte mellom skipperslektene, og finner skifte av eiendommer etter som skatter blir pålagt fra 'kontoret' i Bergen. Strømsnes har hatt skiftede eiere bla jekteskipper Nils Helle og Mogens Hansen og Hans Tommesen fra MoskenesJeg har en utfordring til. Fredric Jacobsen hadde mulig ikke barn med Anne Henricsdatter Staur, men 4 barn med, hvem? Det var mulig Christen Fredrichen, Anders Fredrichsen, Birgitte Fredrichdatter og en datter til som mulig het Beret og var gift med Micheal Lauritsen og bodde på offersøy i Buksnes og foreldre til Ramsvikfamiline (Bjørn, Gulle og Greger)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Har ikke det blitt tilbakevist at fogden Michael Lauritsen var far til brødrene Bjørn, Greger og Peder. At deres far var Michel Bjørnsen nevnt 1639 somm skipper og leilending på gården Ramsvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.