Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#77685] Anne Sophie Clausdtr Rumohr 1660-1705 gm Hr Hans Jonsen Fanning 1660-1716. ANER?

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

HeiMin 6-tippoldemor Anne Sophie Clausdatter Rumohr levde fra ca 1660-1705. Hun skal ha blitt født på Rikheim i Lærdal som datter av Claus Pedersen Rumohr og Kirsten Lauritsdatter Rosenberg eller Maren Hansdatter. Anne Sophie var gift med Hans Jonsen Fanning 1660-1716, prest i Lærdal fra 1687-1716. Anne Sophie Rumohr døde på Tønjum prestegård i 1705. Slekten skal ha kommet fra Roest i Schleswig Holstein.* Hvem var den norske stamfaren?* Hvem var Anne Sophies far Claus Pedersen Rumohr sønn av? Hvor og når ble Claus født?* Når døde Maren Hansdatter og når ble Anne Sophie født? Mao hvem var hennes mor?Håper noen kan hjelpe.Mvh Arnfrid bildet viser Roest:

bilete9182.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kan legge til at Anne Sophies far, Claus Pedersen Rumohr, løste borgerskap i Bergen i 1681 LenkeHan var overtollbetjent i Bergen 14. juli 1663. Efterfølger utnevnt 14. feb. 1669. (NST)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Her er en Lenke hvor Claus Pedersen Rumohrs foreldre er nevnt og har fått merknaden 'meget usikre foreldre'. Dette er (kan være) mine aner også, via Karen Christophersdtr. Munthe og Claus Johansen Rumohr.mvh Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, jeg kjenner den usikkerheten i norske slektstavler. det er derfor jeg ta dette opp på nytt.På en dansk nettside finner jeg dette:'3. Petrus Conradi, ref: LY0001. gift 3 nov 1588, Anne Berndes, (datter af provst Johannes Berndes i Broager) ref: MC0001. Petrus død 0 mar 1620, begr. 10 mar 1620 i Lysabild. Arends I 162: Petrus Conradi blev formentlig student fra Kønigsberg 1572, slotspræst i Sønderborg 1576, sognepræst i Lysabild ca 1584-1620. W II 350, J 323,1607,1651, Køn Matr I 51, Schl. Holst. Anzeige 1759 s. 492. R.A. No. 702, V.f.K. 2 rk IV 218. Børn: i Johannes Conradi, ref: UA0501. Han blev gift med NN, ref: YC0501. Johannes død 27 mar 1657. Achelis 1315: Johannes Conradi var ved universitetet i Kønigsberg 26 maj 1614, magister Wittenberg 18 maj 1619, 1615 prorektor Kønigsberg latinskole, 1623-1630 hofpræst og provst på Glücksborg, ca 1630 sognepræst i Adelby, sognepræst i Bov 1631-1657. NN: Nævnes som fadder 3 jul 1636 hos Jacob Mathiesen i Sønderborg Nævnes som fadder i Sønderborg 1636 uden navn som magisterens frue i Bov. Arends I 162, DK XXII 2039, J 905, J 966, J 994, C. lit. I 110, Køn. Matr. I 213, P.T. 2 rk II 288 note 1, V.f.K 2 r IV 221, 225f, 444f. ii Petrus Conradi født 1596. Se nedenfor. iii NN født < 1600, ref: VC0208. Hun blev gift med Peder Rumohr, født < 1590, ref: SG0208, død < 1650. Nævnes som fadder i Sønderborg 1621-1638 uden navn som Peder Rumohrs frue, 1634 nævnes hun som en søster til Agnes, da denne står fadder. Jeg antages, at denne Agnes er identisk med den Agnes Petri der står hos hendes børn. Heraf kan udledes, at Peder Rumohrs hustru er en datter af sognepræsten Peder Conradi i Lysabild. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Peder Rumohr nævnes som fadder i Sønderborg 16 okt 1612 hos tingskriver Claus Pedersen. Peder Rumohr nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1645. Peder Rumohr er måske identisk med Peder Husfoged, SG0287. Den 17 jun 1638 fik Peder Rumohrs karl et barn døbt uden at han nævnes ved navn. Peder Rumohr nævnes som salig, da datteren Elline står fadder 14 jul 1650. Børn: i Morten Rumohr, født 0 nov 1618 i Sønderborg, døbt 22 nov 1618 i Sønderborg, ref: S00354. ii Eleonore Sophie Rumohr, født 0 apr 1621 i Sønderborg, døbt 2 apr 1621 i Sønderborg, ref: S00943. nævnes som fadder i Sønderborg 17 aug 1645 hos Jacob Mathiesen, nævnes som fadder i Sønderborg 1645-1653. iii Dorthe Rumohr, født 0 aug 1622 i Sønderborg, ref: S01278. iv Ellina Rumohr, født 0 maj 1624 i Sønderborg, døbt 9 maj 1624 i Sønderborg, ref: S01658. v Sophie Cathrine Rumohr, født 0 okt 1626 i Sønderborg, døbt 29 okt 1626 i Sønderborg, ref: S02049. vi Alexander Christian Rumohr, født 0 dec 1627 i Sønderborg, døbt 1 jan 1628 i Sønderborg, ref: S02318. vii Johannes Rumohr, født 0 mar 1629 i Sønderborg, døbt 25 mar 1629 i Sønderborg, ref: S03529. viii Claus Pedersen Rumohr, født dec 1632 i Sønderborg, døbt 2 dec 1632 i Sønderborg, ref: VV0208. '

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Her http://www.alsnissen.dk/default.asp?side=1769 finner vi mye informasjon om slekten Brandt, og blandt folket der fins det mange med navnet Claus og Rumohr og Rumohrsgaard. Tilfeldig? Neppe! Takket være dette spørsmålet og søking i nye 'landskap' har jeg nå fått mye godt lesestoff for dagen, kan trenge det med kulden og asken hengende over oss:-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det var på den siden jeg fant det jeg har referert i 4. At Claus far var en Peter, evt Rumohr, fra Kappeln i Schleswig-Holstein er jo greit, men så vidt jeg kan se har ingen av de danske adelsforskerne klart å plassere Peter 'Rimohr' i den adelige slekten fra Roest. Det er dilemmaet. Men i min anetavle er det Peter Rumohr og Anna Conradi som står som Claus forledre. Men hvem var Peter Rumohr? Kan han ha tatt navnet Rumohr eller var han av Roest-slekten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Hva med Ditlef Rumohr og Anna Breide? Jeg har notert disse som foreldre, men med uthevet forbehold. Følgende gravskrift 'beviser' vel godt nok at de har eksistert, men hadde de en sønn Peter? (klippet fra samme linken som ovenfor nevnt):Lige tæt ved findes tvende andre Vaaben, hvoraf det ene med en Løve i rødt Feldt er Breidernes Vaaben, det andet derimod skal være Lindenows (Jensen; efter Hansen Fikkesens Vaaben). Her har tidligere neden under i Choret Breidernes Familiebegravelse været og en Ligsteen laae her endnu 1842, hvorpaa læses: Anno 1544 up Pinzste Nacht es de erbar Otto Breide in Godt entslafen 51 des Sonavent na Martini is Fro An Breid in Godt entslafen. -- Tidligere hængte her ogsaa en Tavle, der var meget beskadiget, hvorpaa saaes Rumohrs og Breides Vaaben og en lang Inscription i latinske Vers, der var forfattet af Præsten i Ketting Johannes Monrad døde 1621, hvilken tildeels han læses i Mactr. og Asen Arciv Th.4. Den angik tvende Børn af Ditlev Rumohr g.m. Anna Breide, der laa her begravne, det ældste Otto Rumohr Natus Anno 1687 August 4. Obsit. Anno 1591 August 4. det andet Casus Rumohr, natus Anno 1591 August 2, Obsit Anno codem August 14. -- Det er formodentlig den samme meget beskadi-gede og nu næsten aldeles ulæselig Trætavle, som nu ligger oppe paa Præstegaar-dens Luft.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det er linken fra Peter Rumohr til Detlef Rumohr og Anna Breide som jeg ikke har funnet dokumentert.Er det fra Kappeln kirke?Her er Breide slektsvåpen.

bilete9187.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Rumohr-slekten bakover fra Detlef Rumohr og Anna Breide. Men hadde de en sønn Peter? Peter nevnes som Herredsfoged og Raadmand i Sønderborg.

bilete9188.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Det er jo desverre disse ukjente som gjør hele 'forskjellen'. Leste litt om Sehesteds, og her er nevnt flere barn enn du har i kartet ditt, kan det være et spor her? (tung lesning)Jeg må innrømme at jeg er på veldig gyngende grunn når jeg debatterer her, men ville bare bidra med de trådene som jeg selv har nøstet her og der. Jeg skriver det inn i mitt slektsdokument (til mine barnebarn) og merker det med de usikkerhetene som fins. Det blir jo da en utfordring til mine etterkommere å sanke flere tråder, kansje sannheten til slutt kommer for en dag, hvem vet?Benedikt Sehested:Ao.1506 og 1508 var Benedikt el. Bendix Sehested af Godset Rundtoft i Angel, efter at den forrige Eier Wolf von der Wisch var falden i den ditmarkske Krig. Benedikt Sehested er vist en Søn af Otto Reimarsen Sehested fra Bukenhagen i Angel, hvilken Gaard i henved 150 Aar var i Sehestedternes Eie, indtil der Ao.1498 nævnes en Ny Eier. Otto havde tvende Sønner Emmeke og Benedikt (Mich. og Asm.Arch.Th.3.s.48; Hofm.D.3.s.48). Han var g.m. Gedske Brockdroff af Windebÿ i Dänischwohld. Rundtoft var allerede Ao.1460 en betydelig Eien-dom, da der hørte hertil 112 Fæstere el. Lænsten m.fl. Möller i Byerne Tramböl, Wippendorf, Tollschleue, Bergeshagen, Grysegaard, Niesgrau, Loyttoft, Stupdorf i Kirkesognet Esgrus; endvidere i Sognene Steenberg, Quern, Sorup, Sterup, Gelting, Dostrup og Nordbrarup, hvilket B.Sehested vistnok ogsaa har eiet, desuden har han rimeligviis ogsaa besiddet Østergaard og Ohrfeld. Desuden eiede han ogsaa en Deel Gods paa Als, formodentlig Meletgaard. 1508 havde han en Strid med Præsten i Esgrus, Wennemar Kravinkel angaaende 10 Heitsch Havre, som denne hidtil i aarlig Tiende havde faaet af Rundtoft. Han fik nu til Gjengæld Bygningstømmer og Brænde til eget og Præstegaardens Behov, fri til Svin og des uden Rør af Hunddammen til Tækning (Mikk.og Asm.Aarh.Th.I). Hans Børn er følgende:Bendix Sehested t.Rundtoft Ao.1506 8 g.m. Geeske el. Heske Brockendorf til Windeby Schack S. - Otto Sehested til - Hans Sehested t. - Ditlev Benedikt S. - Jasper Sehested - Eibe Sehest. - Kathrine Sehested død barn- Ao.1530-49 Rundtoft Ao.1530 død før 1550(5) t.Rundtoft 1535 g.m. Hennecke g.m.Wolf Ahle- løs død barnløs død 1555 g.m. Rumohr til feld til Uphusen Dorothea Ahlefeld Roest d.1569 Jakob Sehested t.Østergaard 2.)Christoffer Ahlefeld el. Steenbergg.Ao.1564 og 72 Benedikt Ahlefeldt - Schack Ahlef. Schack Rumohr t. - Anna Rumohr - Geske Rumohr - Asmus Rumohr t. Roest, t. Uphusen t. Freienwillen Rundtoft, død g.m.Johan v.d. Rundtoft, Düttebøl, Tostrup d.13.Aug. 1585 Wisch t. Olpenis og Eiend. paa Als, død 1600 g.m. Margretha Rantzau d.1590.Ditlev Rumohr til Søbe Ao.1586 - Henrik Rumohr t. - Kai Rumohr t. Roest - Henneke Rumohr t. t. Düttelbøl og Ohrfeld 1593 g.m. Rumohrsgaard og Tostrup, død 1625 Rundtoft og Doullt Anna H., D. af Dietrich Hoeck. døde 1599 døde 16.. (Mikk. og Asm. Arch.Th.3). -Sehestedterne i Angel eiede ogsaa Gods paa Als. Det eiedes tilsidst af Rumohrene og har hverken at giøre med Rumohrsgaard, og Helvedgaard el. Hartspring. Bene-dikt Sehested til Helvedgaard, hvormed han var forlehnet, hører vistnok ikke nærmere til denne Familie Sehested. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Din første setning: Dette er et anekart bakover fra Detlef Rumohr og Anna Breide, så søsken kommer ikke frem her. Da må du evt ta en titt hos de som har digitale slektsdatabaser lggende på nett.Det ser ut for at Kappeln sogn ikke ligger i Arkivalieronline, de danske kirkebøkene på nett. Sønderborg sogn startet i 1618, men fant ikke Kappeln, som visstnok lå i et sogn som het Gottorp i Syd Schleswig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Takk for rettelsen, jeg var visst litt for ivrig:-) Kirken som det er beskrevet ligstener fra er Notmark. Man finner den under kapitlet Afskrifter af Liigstene, Tavler og andre Ting i samme link som ovenfor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Har kikket på epitafier og slektsvåpen i de aktuelle kirkene, men der er ingen ting som fører oss videre til Peder Rumohr.Her er utklipp fra Borgerboken fra 1681:

bilete9189.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

14; Nei, ser nå at det må være sønnen Peter som var prest i Skjeberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Jeg klarte desverre ikke å lese teksten her. Limer inn hva som er å finne hos Per Nermo Lenke , kanskje han kan gi oss referanser til kildene?

bilete9192.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Tviler på at vi finner dokumentasjon via den databasen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

en av disse er Claus dåp i 1632 i Sønderborg krk; den første er i januar den andre er i desember. Lurer på om begge het Claus og at den første døde.

bilete9196.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Til (18): Januar-bildet: Jeg synes å kunne lese Claus Brandt Consul på nest siste linje. Kan det være en fadder i stedet for dåpsbarn?Desember-bildet: Jeg kan ikke finne noe som ligner sikkert på Claus, muligens siste linje kan ligne Claus Johannessen Rhumor hvis jeg ser på det med myseblikk:-D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

19; forstår ikke hva du mener.Første bilde sier: Peder Rumohrs ClausAndre bilde sier: Peder Rumohr kindt ClausJa, konsul Brandt er fadder begge gangene. Jeg har også funnet dåpshandlingene til alle Claus sine søsken. De samme fadderene går igjen. Ingen Rumohr er fadder.Kan du lete etter Claus dødsfall i kirkebøkene for København?Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Fant litt her om brukerne fra Lysabild prestegård, i Lysabild Sogn, Als. Kanskje dette kan gi oss en pekepinn:3. Petrus Conradi, ref: LY0001. gift 3 nov 1588, Anne Berndes, (datter af provst Johannes Berndes i Broager) ref: MC0001. Petrus død 0 mar 1620, begr. 10 mar 1620 i Lysabild. Arends I 162: Petrus Conradi blev formentlig student fra Kønigsberg 1572, slotspræst i Sønderborg 1576, sognepræst i Lysabild ca 1584-1620. W II 350, J 323,1607,1651, Køn Matr I 51, Schl. Holst. Anzeige 1759 s. 492. R.A. No. 702, V.f.K. 2 rk IV 218. Børn:i Johannes Conradi, ref: UA0501. Han blev gift med NN, ref: YC0501. Johannes død 27 mar 1657. Achelis 1315: Johannes Conradi var ved universitetet i Kønigsberg 26 maj 1614, magister Wittenberg 18 maj 1619, 1615 prorektor Kønigsberg latinskole, 1623-1630 hofpræst og provst på Glücksborg, ca 1630 sognepræst i Adelby, sognepræst i Bov 1631-1657. NN: Nævnes som fadder 3 jul 1636 hos Jacob Mathiesen i Sønderborg Nævnes som fadder i Sønderborg 1636 uden navn som magisterens frue i Bov. Arends I 162, DK XXII 2039, J 905, J 966, J 994, C. lit. I 110, Køn. Matr. I 213, P.T. 2 rk II 288 note 1, V.f.K 2 r IV 221, 225f, 444f.ii Petrus Conradi født 1596. Se nedenfor.iii NN født < 1600, ref: VC0208. Hun blev gift med Peder Rumohr, født < 1590, ref: SG0208, død < 1650. Nævnes som fadder i Sønderborg 1621-1638 uden navn som Peder Rumohrs frue, 1634 nævnes hun som en søster til Agnes, da denne står fadder. Jeg antages, at denne Agnes er identisk med den Agnes Petri der står hos hendes børn. Heraf kan udledes, at Peder Rumohrs hustru er en datter af sognepræsten Peder Conradi i Lysabild. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Peder Rumohr nævnes som fadder i Sønderborg 16 okt 1612 hos tingskriver Claus Pedersen. Peder Rumohr nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1645. Peder Rumohr er måske identisk med Peder Husfoged, SG0287. Den 17 jun 1638 fik Peder Rumohrs karl et barn døbt uden at han nævnes ved navn. Peder Rumohr nævnes som salig, da datteren Elline står fadder 14 jul 1650. Børn:i Morten Rumohr, født 0 nov 1618 i Sønderborg, døbt 22 nov 1618 i Sønderborg, ref: S00354.ii Eleonore Sophie Rumohr, født 0 apr 1621 i Sønderborg, døbt 2 apr 1621 i Sønderborg, ref: S00943. nævnes som fadder i Sønderborg 17 aug 1645 hos Jacob Mathiesen, nævnes som fadder i Sønderborg 1645-1653.iii Dorthe Rumohr, født 0 aug 1622 i Sønderborg, ref: S01278.iv Ellina Rumohr, født 0 maj 1624 i Sønderborg, døbt 9 maj 1624 i Sønderborg, ref: S01658.v Sophie Cathrine Rumohr, født 0 okt 1626 i Sønderborg, døbt 29 okt 1626 i Sønderborg, ref: S02049.vi Alexander Christian Rumohr, født 0 dec 1627 i Sønderborg, døbt 1 jan 1628 i Sønderborg, ref: S02318.vii Johannes Rumohr, født 0 mar 1629 i Sønderborg, døbt 25 mar 1629 i Sønderborg, ref: S03529.viii Claus Pedersen Rumohr, født dec 1632 i Sønderborg, døbt 2 dec 1632 i Sønderborg, ref: VV0208.iv Agnete Pedersen født < 1606, ref: VC1282. gift 20 sep 1635 i Sønderborg, Jacob Mathiesen Cappel, født < 1618, (søn af NN) ref: SG1282. 1635-1636 nævnes hun som Jacob Mathiesens frue, 1646 som Jacob Cramers frue, . Jacob: Jacob Mathiesen nævnes som fadder i Sønderborg 1633-1636, Jacob Cramer nævnes som fadder i Sønderborg 1636-1645, 13 nov 1636 kaldes han Jacob Cappel Cramer. 25 mar 1645 kaldes Jacob Mathiesen v. Cappel. Har barnedåb i Sønderborg 1636-1645. Børn:i Marine Jacobsen Mathiesen, født jul 1636 i Sønderborg, døbt 3 jul 1636 i Sønderborg, ref: VO1282.ii Margrethe Jacobsen Cramer, født aug 1638 i Sønderborg, døbt 31 aug 1638 i Sønderborg, ref: VP1282.iii Mathias Jacobsen Mathiesen, født aug 1645 i Sønderborg, døbt 17 aug 1645 i Sønderborg, ref: VQ1282. 4. Petrus Conradi, født 1596 i Lysabild, ref: LY0005. Han blev gift med Anne Marie, ref: MC0005. Petrus død jun 1667 i Lysabild, begr. 14 jun 1667 i Lysabild. Achelis 1329: Petrus Conradi var ved universitetet i Greiswald 30 mar 1615, Kønigsberg 17 aug 1615, København 18 maj 1620 (Helk), samme år sognepræst i Lysabild, 1653 tillige provst. Ifølge Nordborg kb prædikede han ved sognepræsten i Asserballe hr Henrik Hansens begravelse 1653, og ifølge samme bog var alle præsterne 16 feb 1654 forsamlet til provsten i Lysabild, at contribure til den i Svenstrup afbrændte gård. 22 mar 1655 visiterede han i Nordborg kirke og eksaminerede børnene. Nordborg kb: 16 jul 1634 var der præstekalent i Hørup, hvor hr Peder prædikede over Joh 15,9-22. 15 aug 1658 visiterede han som provst Nordborg kirke, ligeså 8 apr 1660. Ved hans død prædikede hr Johannes Monrad i Ketting over Es 46, 1.2. Arends I 162. W II 350, 726, J 1599, J1607, Greifsw. Matr, Køn. Matr I 220, PT 1 rk II 12f, V.f.K. 2 rk IV 218, IV 232, VIII 108.Børn:i Margrethe Conradi, født 1642 i Lysabild, døbt 3 okt 1642 i Lysabild, ref: MO0005.ii Peder Conradi født 1646. Se nendenfor.5. Peder Conradi, født 1646 i Lysabild, døbt 16 sep 1646 i Lysabild, ref: LY0105. Han blev gift med NN, ref: MC0105, død nov 1680 i Lysabild, begr. 8 nov 1680 i Lysabild. Peder død nov 1680 i Lysabild, begr. 8 nov 1680 i Lysabild. Sognepræst i Lysabild, han og hustruen blev begravet samme dag. Børn:i datter, født jul 1674 i Lysabild, døbt 22 jul 1674 i Lysabild, ref: MO0105. 6. Didrik Christensen Riisbrich, ref: LY0165. gift 6 jul 1681 i Lysabild, Cathrine Monrad, født jun 1659 i Ketting, (datter af Johannes Monrad og Eleonore Lorentzen i Ketting præstegaard) døbt 10 jun 1659 i Ketting, ref: MC0165, død 00 1706. Didrik død 1683 i Lysabild, begr. 8 feb 1683 i Lysabild. Achelis 2909: Didrik Christensen Riisbrich gik i Roskilde domskole, Sorø 2 jun 1664, universitet i København 16 feb 1665, Heidelberg 1666, Kiel 4 apr 1666, 1674 sognepræst på Skt Thomas, 1681-1683 sognepræst i Lysabild. Arends II 202, W II 351, 726, J 1607, DS 1 rk VI 56, 58. KS 5 rk II 298. Børn: i Johan Christian Riisbrich født 1682. Se Oksbøl præstegaard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

deler av det hadde jeg i 4- det var jo der jeg fant dåprdatoene og kunne lete de opp i KB.Det er ingen ting på det nettstedet som forteller hvem Peder Rumohr var, nortsett fra at han visstnok var herredsfogd.Claus Rumohr som kom til Bergen var født i Holstein. Utover det vet vi ingen ting om han annet enn at faren het Peder. Det er derfor denne Claus Pedersen Rumohr er en kandidat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Elise Bøe

Ja jeg ser at Hartvig Munthe også mener at han er fra Holstein.Vedr. kirkebøker i Kjøbenhavn: Jeg vil svært gjerne lete i disse, men må jeg reise dit?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, det blir kanskje ikke så enkelt. Ser at dødsfallet varierer fra 1702 til 1709, men før skifte i januar 1709 er det i hvertfall. At han døde i København står vel å lese i skiftet etter det jeg kan se. Hvilke kirker som er aktuelle er ikke så enkelt å si, men kanskje garnisonskirken. Der går dødsfallene fra 1706, ser jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.