Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan I. Kristiansen

[#77809] Else Marie Olsdatter, major Rosenvinges 'trolovede'

Recommended Posts

Gjest Jan I. Kristiansen

Vet noen hvor hun ble av etter ekteskapet med Andreas Rasmussen Hofgaard (g. 5.5. 1820 i Fredrikshald)? Var de skilt eller var hun død da ARH ble gift på nytt 5.2. 1830 i Fr.hald? (ARH oppgis å være enkemann, men jeg mistenker at dette kan være feil.) Hvem var hennes foreldre? Jeg har alle opplysn. vedr. hennes barn med Rosenvinge og Hofgaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Tomter

Det hadde vært til hjelp om du oppgir dåpstidspunkt for siste kjente barn av paret. Det er tregt her inne i dag. Får prøve igjen seinere..:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

En titt i Ovenstads Militærbiografier viser 3 Rosenvinge som var majorer (Eilert R., Jørgen Coldevin R. og Melchior R. De to siste var kun i Trøndelag mens major Eilert R. som ble major 26.nov.1811 bl.a. var sjef for Ryggeske regiment og han var også (senere) kjøpmann på Fredrikshald.Mye taler for at dette er han som var trolovet. Han var gift 22.2.1792 med Antonette Sophie Buschmann f. 22.5.1761 død 3.6.1795. Eilert Rosenvinge ble født 20.1.1758 - sønn av sogneprest til Frosta, Eiler Schøller Rosenvinge og 2.hustru Karen Margrethe Coldevin. Død 23.6.1818.Som en kanskje skjønner var alle disse majorene brødre. I tillegg var det to brødre til som ble offiserer, Ebbe Carsten R. (pr.ltn.) og Isach R. (rittmester).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Tomter

Jeg har lett fra 24.05.1824 (sønnens fødsel) til 1830 i døde i Halden uten å finne henne, så hvis han er enkemann når han gifter seg, er hun død et annet sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

I Gløersens dødsfall i Norge 1763-1825 er det nevnt at Else Maria Olsen averterte dødsfallet til avskjediget major, kjøpmann Ejlert Rosenvinge, som døde 23. juni 1818 i Fredrikshald. Han etterlot seg i følge samme sin trolovede, 'Pigen Else Maria Olsdatter og 6 umyndige Børn'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Jeg vil tro at dette er riktig Else Marie Olsdtr. LenkeMajoren var jo stasjonert på Rygge og det er ingen andre Else Marie i nærliggende kommuner i passende alder og ugift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan I. Kristiansen

Ifølge den gamle slektsboken 'Slægten Hofgaard' av E.A. Thomle, ble 'Fru Hofgaard (Else Marie) skilt fra Manden og boede i 1828 paa Christianlund i Tune Prestegjeld'. Thomle oppgir ingen kilde for disse opplysningene. Og de rimer ikke med opplysningen i Halden kirkebok om at Andreas var enkemann da han inngikk nytt ekteskap den 5.2. 1830.Jeg har antatt at EMO er identisk med den Else Maria som ble døpt 9. mai 1793 i Berg sogn, datter av Ole Svendsdatter og Marte Nielsdatter på Lilleøen i Asak. Dette er basert på følgende funn i Halden kommunikantbok nr. 3, s. 217: 'Onsdagen, den 25. Mai (1814): Pigen Else Marie Olsdatter, hos Major Rosenvinges.' På side 129 er ført som konf.: '21. April (1811) (...) Else Marie Olsdatter, fød i Asak Annex, gammel 18 Aar.' Så, på s. 131: 'Onsdagen, den 24de April (1811): Pigen Else Marie Olsdatter paa Busterud.'. Kaptein Rosenvinges hus befant seg i Busterudgaten. Dette fremgår i skifte etter ham (Halden skifteprotokoll nr. 4b, s. 804), der også Else Marie er nevnt (i svært rosende ordelag), men uten at noe fremgår vedr. hennes opprinnelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Lurer på om den Major Rosenvinge som nevnes her kan være etterkommer av Frostapresten Eilert Rosenving som det startet skifte på i 1776, og det ble sluttet noen år senere og er ført i protokollen for 1778-83 i Stjør-og Verdal(høyre side):LenkeMerk at flere av sønnene hans var noe militært, og Melchior Eilertsen som var 21 år ved farens skifte var underoffiser i Fredrikshald. Friderich 19 år var underoffiser i samme regiment som broren(Lomchiolds regiment?). Eilert på 18 år var også underoffiser i samme regiment som sine 2 eldre brødre. Kanskje kan også noen av døtrene nevnt i skiftet senere ha blitt gift med en Ole, og at det kan være forbindelse den veien?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ser jo nå at jeg leste tidligere svar litt for fort her ja, og de 3 brødrene som Leif nevner er alle nevnt ved skiftet etter faren i 1776.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(6, 3 og 1:) Hvilke av de 6 umyndige barna som den 60-årige major Eiler Rosenvinge etterlot seg i 1818 var Antoinette's og hvilke var Else Maria's ? Var de Eiler formelt (kirkelig) forlovet med den 35 år yngre og nokså nykonfirmerte Else Maria Olsdatter ? (7: Hvilke rosende ord er det hun blir til del i skifteprotokollen ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Takk for lenken. Dette evner jeg dessverre ikke å lese. Har noen laget en avskrift av skifteprorokollen (etter major Eiler Rosenvinge i 1818) som er tilgjengelig ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nei dette var ikke lett å forstå, men jeg forstår at det var skifte etter 'afgangen major Ejlert Rosenving. Det henvises til folio 151 og 153, og på side 153 får jeg iallefall frem at skiftet var 23.juni 1818 i Fredrikshald, og 'pigen' Else maria Olsdatter nevnes. Det står også noe om at de ikke var gift. Legger ut lenke her så kan andre prøve seg:LenkeSkal se om jeg får mer ut av side 153. Jeg burde vel fått mer ut av dette siden jeg holder på å skrive av skifter, men jeg har for liten pc-skjerm her hjemme til å få full lesbarhet når det gjelder skiftene(17 tommer), og skiftene for Frosta og Åsen har jeg for det meste sett på et meget godt mikrofilmapparat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her er lenke til skiftet på side 153 a:LenkeDette var litt enklere å forstå, og jeg forstår det slik at han har vært gift 2 ganger før han ble forlovet med Else Maria Olsdatter. Det er vel slutning av skiftet etter han som var den 10.september 1818, og her nevnes barna i første ekteskap til å være Peter Fredrik 12 år, Martha Margrethe 13 år. Barn i 2. ekteskap med Berit Christophersdatter: Jørgen Coldevin 5 år, Karen Margrethe 4 år, Antonette Sophie 3/4 år. Tar gjerne korrigering om jeg har tolket noe feil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Glemte å si at skiftet starter langt ned til høyre på side 153 a, og fortsetter på side 154. Tar likevel med lenke til side 153b også:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan I. Kristiansen

Thomle må jo ha opplysningen om at hun i 1828 befant seg på 'Christianslund i Tune' etstedsfra. Kanskje fra skilsmissedokumenter. Det har ikke lyktes meg å finne slike. Ifølge Thomle hadde hun ellers fått 'kgl. Bevilling til at være myndig under kurator' den 14.7. 1818. Heller ikke denne bevillingen har det lyktes meg å finne. Nøkkelen til en sikker identifisering samt kjennskap til hennes videre liv kan vel være å finne i disse kildene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elenore Rosenvinge Strøm

Jeg er direkte avkom av major Rosenvinges barn . Jeg skrev et innlegg - det forsvant !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan I. Kristiansen

Kan du skrive det på nytt? Jeg er selvsagt interessert i hva du har å si. Evt. kan du sende meg en e-post på jikrist@online.no.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elenore Rosenvinge Strøm

Else Marie Olsdatter har vært et mysterium. Jeg har hørt av Carsten Rosenvinge (hatter)at Else ble gift Hoffgaard- imidlertid er det usikkert i følge stamtavlen. Majoren er definitivt avkom av presten Rosenvinge (frosta) i hans 2 ekteskap med Karen Margrethe Coldevin . Major E.R. var gift med datteren til sin fars arvtager av presteembedet på Frosta. Onkelen var prest i Selbu - han var gift med Anne Marie Horneman. Hun var først gift med Alsing i lille fosen (kristiansund) Etter mange tårer og brev til sin far ble hun endelig skilt og gift med Peder Kaasbøll Rosenvinge - en prest som fikk adskillige bedre ettermæle enn broren Eilert på Frosta ! Major Rosenvinge fikk to barn med sin hustru Antonette som begge døde , den siste i barsel med hustruen. Han lever noen år alene og så får han tre barn med Endresdatter , 2 sønner og en datter. Deretter får han tre barn til med Elsa Olsdatter . En sønn og to døtre . Sønnen dør 1827. Jeg har kopi av testamentet som majoren får konfirmert etter sin død. Alle barna skal bære hans tilnavn Rosenvinge som hans ekte barn og ta arv etter ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Opplysningene her om 'plasseingen' av de seks umyndige barna som levde i 1818 stemmer ikke med det som gjengis fra skiftet i innlegg #14, der 2. hustru forøvrig kalles Berit Christophersdatter ! (Beror dette på en feillesing av skiftet ?)Fra 1. ekteskap m. Antoinette Buschmann levde altså ingen av de to barna opp. Spørsmålet blir altså hvem som var mor til de tre neste levende; 'Endresdatter' eller 'Berit Christophersdatter'. Den andre sønnen i dette kullet er ikke nevnt ved gjengivelsen av skiftet i innlegg #14.Opplysningene om alderen på de tre siste barna kan tyde på at Eiler forlovet seg med Else Maria Olsdatter så tidlig som ca. 1813. De yngste barnet ser ut til å være født ca. et halvt år før Eiler døde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elenore Rosenvinge Strøm

Antonette Buschmann f. 1761 1796. En dødfødt sønn 1793 og Anne Barbara Thams R. f. 1795 død et halv år etter. Han giftet seg med Buschmann i 1792. Han forlovet seg med Else Marie Olsdatter og aktet å gifte seg med henne . De barn han hadde med henne er Eilert Schøller f. 1812. Dette barn er ikke nevnt i testamentet -sannsynligvis død før 1818.De barn hun hadde var Jørgen Coldevin , Karen Margrethe f.1814 og Antonette Sophie f.1817. Jørgen Coldevin f ca 1813 - kirkebøkene siste mnd 1812 og 1815 er brent.De tre eldste barna Peter Frederich f.1801 , Jacob f.1806 , og Marthe Margrethe f.1805. De to eldste guttene arvet hver sin eiendom som de solgte i voksen alder. Eiler hadde et stort hus i Store Violstredet. Leiegård , pakkhusbygning og urtegård på Busterud gaten og en tredjepart i en sjøbod..I tillegg til to landeiendommer som sønnene fikk råderett til ved myndighetsalder. Ubetydelig gjeld. 680 sped.til sin venn Christian Andersen.Else Marie overtar eiendommene i byen , mot at hun plikter å fostre opp deres tre avlede barn- noe han ikke betviler hun vil gjøre.Han ber Kongen om at barna må på alle måter nyte ektebarns rettigheter etter ham og bære hans tilnavn ;Rosenvinge. Testamentet ble konfirmert på alle punkter av Kongen. Mødre til de tre eldste barna står i kirkeboken . Det er Karen Endresdatter f. 1772 ugift og Maria Endresen og Marith Endresdatter. Fedre var alle soldater.Vi vet ikke noe om mødrene til de tre første barna - mest sannsynlig har de dødd og vi vet ikke om det er tre forskjellige mødre eller skrivefeil . Fedrene oppført i kirkeboken eksisterer ikke i majorens regiment . Mang en soldat er oppført som far mot betaling - og en av prestene i Halden på den tiden lot seg lett bestikke. Min familie vet ikke noe særlig mer om hva som skjedde med Else Marie . Vi vet formuen (pen sum) var brukt opp da de eldste ble myndige. Det er blitt sagt Elsa giftet seg med en Andreas Rasmussen i 1820 ikke bekreftet. Karen Margrethe vet vi ingenting om senere i livet . Antonette giftet seg med bryggerimester Møller og har avkom . Selv er jeg direkte avkom av Peter Fredrik - og innen familien har historien vært belagt med taushet, bortsett fra et brev fra Danmark hvor vi ble spurt om å bruke prefikset Von til Rosenvinge som ble avslått av Peter Fredriks etterkommere. Navnet var 'fint ' som det var - et avslag for all ettertid. Min e- post kan du få om du vil vite mer !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elenore Rosenvinge Strøm

Rosenvinge forlovet seg nok ikke før etter 1815, etter at hans mor var død- skandaler var ikke ok på den tiden. - han akter å gifte seg - men først måtte noe ryddes av veien - vi vet ikke hva det var !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21/14:) Det er betydelige avvik mellom det som gjengis fra skiftet etter Eiler Rosenvinge i 1818 (se lenke i innlegg #14) og det som iflg. innlegg #21 er ført i kirkeboken ifm. hans barns fødsler.Det ser ut til å være nevnet en 'Berit Christophersdatter' (ca. midt på siden her: Lenke), som i #14 blir oppfattet som hans (andre) hustru. Alderen på barna stemmer meget bra med det som skal framgå av kirkebøkene.Det er bare det at 'første ekteskap' (som varte 1792-1795) skal ha vært barnløst, og de tre barna som i 1818 var 17, 12 og 13 år ble født senere, iflg. innlegg #21 utenfor ekteskap, og ført i kirkeboka med mødrene Karen Endresdatter f. 1772, ugift, Maria Endresen og Marith Endresdatter (uvisst om én, to eller tre ulike kvinner), og med en 'tilfeldig soldat' (betalt av Eiler Rosenvinge ?) som barnefar.Eiler skal altså ha forlovet seg rundt 1815/1816 med Else Maria Olsdatter, som han da allerede hadde fått tre barn med, nemlig Eilert (som må ha dødd liten), Jørgen 5 år og Karen Margrethe 4 år. Som forlovet fikk han og Else Marie datteren Antonette Sophie, som var 3/4 år i 1818. Eiler døde før han rakk å gifte seg med Else Maria.Noen 'Berit Christophersdatter' inngår altså ikke i dette bildet, og jeg forstår ikke hvilken rolle hun ev. spiller i skiftet. Noen som kan hjelpe med å lese teksten ? (Se linken over).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Det som står midt på siden til venstre er vel at Hr Kiøbmand Christian Andersen er verge for de eldste barna og Hr Kiøbmand Bernt Christopher Lange er verge for de yngste barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det ville vel også kanskje vært til hjelp hvis man fant de 2 barna Jørgen 5 år i 1818 og Karen Marie 2 år i 1818 som døpt. Jeg har prøvd å lete i Halden hvor det var skifte etter deres far, uten å finne dem som døpt. Så etter Karen Maria for 1815-1817. Nå mangler årene 1812-15 da, men jeg så etter Jørgen i 1812. Finner han heller ikke som konfirmant 1828-33 i Halden. Det skulle det jo stå hvem som var moren iallefall. Hvilke andre steder kan disse barna ha blitt døpt eller konfirmert?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.