Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#78518] Mogens Lehne eller Lene eller Leine i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Han dukker opp av intet. Han har vært forsøkt plassert også utenfor Ringsaker. Ingen har funnet noen nøkkel til hans opphav.Jeg tror det er nødvendig å se på hans jordegods og hvem ellers som eide deler i dette eventuelt hadde eid det tidligere. Jeg er ingen reser på gamle jordeiere, men tar initiativet til en nødvendig debatt som kan være avklarende om hans opphav. Jeg vil nok tro at med hans eiendommer i Ringsaker, så er han kanskje ringsaksoktning så god som noen? Selvfølgelig kan noe av godset ha kommet med kona, men vi får se hvordan diskusjonen går. Selv om det nå nærmer seg pinsehelg, så ligger jo debatten der og det behøver neppe være en diskusjon som løses i pinsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det er vel greit med denne lenka til debattemaet:57824: Alesm Lauritsdtr. Bratt g.m.Ole Mogensen Lehne LenkeIM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Mogens Leines største eiendom er den Leine-gården som han bor på, og den eier han i odelsjordeboka 1615 og de senere odelsskattelistene i Landskatten der Mogens er oppført, nemlig årlig 1625-30 (og eventuelt senere). Hans neststørste eiendom i 1625-30 var en gård Brusten, men for denne gården mangler vi opplysning om eldre eiere.Så skal en finne ut mer om Mogens Leines slekt, må det komme frem kilder eldre enn 1615.Jeg er redd det blir mye tørrprat hvis ikke noen har nye kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har forsøkt å liste noen av Mogens Lehne's etterkommere her : Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det må skilles mellom pantegods og odelsgods. Jeg vil jo tro at definisjonen på tørrprat er vel like finurlig som definisjonen på dumme spørsmål?? Men tørrprat, det kan du ha for deg sjøl, Tore. I hvertfall er din kommentar egnet til å drepe initiativet og lite egnet til å prøve å komme videre! :-)).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Thor: Du kjenner naturligvis Christian Spangens artikkel 'Om Leeneætten og dens merke' i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, 1964.Finnes det flere steiner å løfte enn dem Spangen fant?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Sikkert. Du tror visst man kommer videre bare motivasjonen er til stede. da er det jo synt at jeg huker bein på foretaket allerede fredag før pinse !Men kjenner jeg deg rett, Thor, så har du vel en ny kilde på lur ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

mitt siste innlegg var en kommentar til innlegg 5

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Nei, jeg har intet på lur, bare dumme spørsmål, men jeg har god erfaring på at å dra i gang slike diskusjoner kommer det nesten alltid noe godt ut av. Å snu gamle stener? Hvem snudde de når, og hvem var bivånere? Jeg har en formening om at det er et nytt publikum igjen i år. Ikke de samme som i fjor.Mogens hadde jord i Skråstad i Vang som odel. På den tiden kunne odel kjøpes, så en odel er ikke bevis på noen ting. Imidlertid var Laurits Mogensen bruker på Skråstad. Han fikk barn ca 1648. Slektskap eller bare navnelikhet? Både jeg og kona stammer fra ham. Men også Mogens på Leine.Skråstad-garda er gode garder og dermed var de sikkert betydningsfulle også på den tiden. Hvilken skråstad-gard Laurits var på, vet ikke jeg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Thor, du kan jo fortelle når Mogens eide Skråstad, så har du kanskje kommet med en ny oppdagelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Mogens brukte Skråstad ca 1650. Men jeg har et stykke å gå før jeg kan si om han var eier eller leier!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er for øvrig verdt å merke seg at sønnen het Johannes. Ikke et helt uvanlig navn, men kanskje kan jeg senere komme tilbake til andre 'Johannes'er' uten at jeg helt kan love det nå!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

til 11: eier eller leier: et godt spørsmål.Et enda bedre spørsmål: var han ikke på den tiden forlengst død ?Et nytt spørsmål: hvordan fikk han tak i gården Jørstad på Hadeland. Dette er hans største eiendom (altså større enn Leine), 3 pund. Han eide gården 1627 (Landskattens odelsskatt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Når jeg er i gang med tørrpraten: En bonde i Ringsaker var Knut på Berg. Han hadde sønnen Mikkel. Mikkel Knutsen hadde mange barn og jeg har neppe full oversikt. Mikkel var 46 år i 1622 under en sak på Opsal i Veldre. Mikkel har barna Jørgen, Johannes, Johanne, Eli (usikker) og Anne. Intet å reagere på her. Imidlertid er det stor spredning på barna. De kom til Refling, Vedum, Srorile, Farberg og under forutsetning at Eli er hans datter til Herberg. Altså til meget betydningsfulle garder. Vi finner også navnene Mikkel og Jørgen brukt på barn av Mogens Leine. Dette er ikke annet enn tørrprat, men jeg undrer på om det ikke er en forbindelse mellom disse to slekter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Til 11. Mitt innlegg 11 er feil. Det var selvfølgelig Laurits Mogensen med sønnen Johannes som holdt til på Skråstad!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Mogens Leine står som eier av 1/2 hud gods i Skråstad i odelsjordeboken 1615.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Bare litt fakta hermen dette vet dere vel... Odelsjordeboken 1615: Lehnne 1/1. Mogenns hans Odel i samme Leene 1 pund 1 fiering, wdj Skraastad ½ hud. Odelsjordeboken 1624: Mogenns Lenne: __ wdj samme gaardt Odell 1 phdt. 1 frg., Noch Odell 11 schindt, panttegoedzs 11 schindt, wdj Bruesteen Ødegaardt i forne Ringxs Agger sogen pantegoedzs 2 huder. Manntallet 1664: 11. Leene schylder 3 fiering och 1½ hud, o. Oluf 66 br. alt, s. Siur Oluffsøn 12, Hans Oluffsøn 10, Anders Oluffsøn 7.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Så fikk jeg inn følgende fra en som fordyper seg i Ringsaker og jeg synes ikke det er rett av med å redigere det, men jeg vil påpeke at Skråstad og Ingberg er nabogarder og det kan ha vært et makeskifte. Sevaldberg er ukjent:Mogens sitt odelsgods:Odelssk. 1615: Leene 1 pund 1 fjering tunge. Skraastad, Vang : 1/2 hud. Odelssk. 1624: Lenne, det samme som i 1615. Pantegods 11 skind (ikke nevnt gårdsnavn). Brusten ødegaard i Ringsaker, pantegods 2 huder. 1630 Landsk. : Leene 1 pund tunge. Ingberg, Vang 1/2 hud. Setter, Ring.1 hud. Kjos,Ring. 4 skind.1630 tallet:( Kilde: HSHL Jubileumsskrift). Irstad, Romedal 1 sold bygg - Kroksløkken 2 1/2 hud - Økelsrud 1 hud.1639 Landsk. : Leene, det samme som i 1615. Dal 1 hud. Brusten 2 huder panteg. Setter 1 hud. Sevaldsberrig ?? (mulig dette er Ingberg) 1 hud. Kjos 4 skind. Ut i fra dette er det bare Brusten som er nevnt som Pantegods. Av dette godset fikk : Jørgen Mogensen. Kjos 6 skind (kommet til 2 skind) Knut Mogensen. Setter. 1 hud. 1657: Hjelmstad 2 huder alle barna arvet 3 skind i Rud, Brøttum etter foreldrene(Mogens og kone) Gift med Kari Marcusdtr. Kanskje datter av Marcus Hjelmstad, nevnt i jordeboka 1625.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Else var bruker på Hjelmstad i 1612. Sidsel (samme navn som Mogens Leines kone) var på Hjermstad ved landskatten i 1630. Kunne hun være enke etter Markus? Var det derfor Mikkel Mogensen Leine kom til Hjermstad?? Ble han gift med en slektning? Eller var Markus gift to ganger slik at Sissel rekruterte ham til steddatteren?Så må jeg utdype hvorfor jeg tok med Knut Berg. Hans etterkommere er ofte eiere i samme gods som Mogens Leine. Ren tilfeldighet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

I mitt inlegg 19 snek det seg inn feil navn. Det var Knut som kom til Hjelmstad ikke Mikkel. Mikkel ble Furnesning og kom til Deglum.Skraastad: Odelsskatten 1615: Mogens Leene 1/2 hud Erich Skraastad 9 skind og 4 skind i Dorstadt. Rasmus Amb 1 1/2 hud.Odelsskatten 1624: Michel Refling 3 skind. (etterkommer av Knut Berg) Erich Skraastad 11 skind, Domstad,Romedal 4 skind. Rasmus Amb 1 hud 10 skind, panteg.1 hud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Vi er fortsatt inne i fasen med republisering av allerede publisert stoff. Men jeg håper jo at noen har noe nytt, etterhvert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Tore! Nå er'e pinse og pent vær. Når du ikke har noe annet enn kritikk å komme med, så vent heller til du har npoe annet enn tørrprat! Sett deg heller i sola!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Thor ! Når jeg advarer mot tørrprat, her bl a definert som (utelukkende) republisering av allerede publisert stoff, så tenker jeg ikke først og fremst på meg selv. Jeg tenker på at tråden kunne bli urovekkende lang i løpet av pinsen, bestående av allerede utgitt kildestoff, og av teorier, og av noen erkjennelser, men uten noe nytt.Jeg har jo ikke problem med å komme med noe nytt. Jeg kan jo f eks publisere en liste over odelsgods som Mogens eide 1625-1630 basert på Landskattens kapittel odelsskatten.1625 Mogenns Lenne Er Eigenndes i samme Gaard 1 pund 1 fgr meell, Wdj Jnngeberrig i Wanng Sogenn ½ hud, Wdj Seter paa Riienn 1 hud, Wdj Brudsteenn 2 huder, Wdj Kiöes 4 skinnd. deraff Konng: Mayett: denn 3e part, ehr Peninge 2½ dr 1 ort 10½ ß 2 alb.1626 Mogenns Lhenne Er eigenndes i samme Gaard 1 pund 1 fierdinger, Vdj Jnngeberrigh i Vanngsogenn ½ huud, J Setter paa Rinn 1 huud, Vdj Brudsteenn 2 huder, Vdj Kiöes 4 skinnd. Deraff Koung: Mayett: denn 3e part, ehr Pendinge 2½ dlr 2½ ß 2 alb.1627 Mogenns Lehnne ehr eigendis i samme gaard 1 pund 1 fxringh Wdj Jngeberrigh i Wangsogenn ½ huud, vdj Setter paa Rinn 1 huud, Wdj Brudstenn 2 huder, Wdj Kiöes 4 skind, Wdj Joerdstad paa Hadelannd 3 pund, Wdj Jirstad i Rommedall 1 pund. Wdj Törristued paa Hurrumb ½ pund saltt. Der aff Konn: Maiett: denn 4. part, ehr Pendinge 5 dlr 8 ß.1628a Moenns Lenne Er eigenndes i samme gaard 1 pund 1 frg Wdj Jngeberig i Wang soegenn ½ huud, J Setter paa Rinn 1 huud, Wdj Brudsteinn 2 huder, Wdj Kiöes 4 schind paa Hadelannd i Jordstad 3 pund, Wdj Jrstad i Rommedall 1 pund, Wdj Toreßtued paa Hurumb ½ pund saltt. Deraff Ko: Ma: denn 4 partt ehr penninge 5 dlr ½ ort 2 ß.1628b Mogenns Lehne er eigendis i for.ne Lehne 1 pund 1 fg tunge, Vdj Jngeberig i Wangsogen ½ hud, Vdj Setter paa Rihn 1 hud, Vdj Brudsteen 2 huder, Vdj Kius 4 schind. Kong: Ma: Anpart deraff ehr Penge 5 dlr 5 ß 1 alb.1629a Mogens Lehnne er eigendis wdj for.ne gaard Lehnne 1 Pund 1 feringh, wdj Engeberig i Wangsogen ½ hud, wdj Setter paa Ryen 1 hud, wdj Brusteen 2 huder, wdj Kiius 4 skind. Deraff till Kong: Mays: den tridie Part, ehr Pending 2½ dlr 2 ß 2 alb.1629b Moegens Lehne er eigendis i for.ne Lehne 1 pund tunge i Jngeberig i Wangsognn ½ hud, i Setter paa Riin 1 hud, i Kiuß 4 schind. Deraff vdgiffues till K: Ma:Penge 2 dlr 1½ ort 4 ß.1630 Moegens Lene er eigendis i for.ne Lene 1 pund thunge, i Jhngeberrigh i Wang sogen ½ hud, i Setter paa Riin 1 hud, i Kius 4 skind. Der aff skattis Penge 2 dlr 1½ ort 4 ß.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

(18) Takk for opplysningen om Marcus Hjelmstad. Jeg har lurt på hvem Kari Marcusdatter kunne vært datter av. Når det altså var en Marcus på Hjelmstad tidligere, bør vel Kari ha vært hans datter, siden hun bodde på Hjelmstad med Knut Mogensen. Noen annen Marcus vet i hvert fall ikke jeg om på denne tiden i Ringsaker.(19) At Mogens Leines kone het Sidsel, var nytt for meg. Jeg går da ut fra at hun nevnes i en eller flere skattelister rundt 1640? Jeg ser at flere av Mogens Leines barn hadde døtre ved navn Sissel, så det kan vel passe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Er det ingen som har flere kilder - f eks fra før 1612 / 1615 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.