Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Kvien

[#78926] Testamenter og arkivverket

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

Jeg vet ikke om det har vært spørsmål om dette tidligere, men ville testamenter (1600 tallet fram til i dag) normalt finnes i de offentlige arkivene? Jeg kjenner til at der hvor et skifte ble foretatt og det fantes et testament må(tte) det legges fram for skifteretten, men ville det bli arkivert sammen med skiftet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I Norge er det i dag ikke gitt regler for hvor eller hvordan et testament skal oppbevares FØR det blir aktuelt. Det kan ligge hos advokat, være lagt hos Skifteretten, ligge i en bankboks, eller hvor som helst. Det skal være signert og bevitnet, og det er opp til skifteretten å godkjenne dokumentet som testament eller ikke.Etter framlegging i skifteretten vil de normalt ta en kopi, som like normalt legges ved saken. Tilsvarende vil det som regel være en kopi i det materialet som blir sendt til arveavgiftsmyndighetene, og kopien arkiveres normalt der.Originaltestamentet vil normalt leveres tilbake til den som er tilgodesett/har lagt det fram for skifteretten.I eldre tid måtte det foreligge kongelig stadfestelse av testamentet, og det ville da være registrert før tilbakesending. Da ville det også normalt bli gjengitt i skifteprotokollen. Det hendte også at testamentet ble tinglyst, og er da innført i panteboken.Svaret er altså at det vil være vanlig å finne en kopi av skiftet i arkivene fra skifterett og/eller skattefut, men at det ikke alltid vil la seg finne der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Takk for fyldestgjørende svar, men i den siste linjen ble jeg litt usikker:'Svaret er altså at det vil være vanlig å finne en kopi av skiftet .....'Mener du 'skiftet' slik du har skrevet, eller mener du testamentet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ja, det som skulle stå er at det er vanlig at det ligger kopi av testamentet i materialet fra skifterett/skattefut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.