Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Stavehaug

[#78934] Ivar Torson Torsgard, Ål og Anne Bårdsdtr. Sponheim, Ulvik

Recommended Posts

Gjest Lars Stavehaug

Ivar Torson Torsgard i Ål, f ca 1677, truleg d 1746, skifte 1746, g 1705 m Anna Bårdsdtr. Sponheim frå Ulvik, f 1682. Ved skiftet etter faren i 1712 budde han i Nordland (= på Vestlandet). Då kona var frå Ulvik får ein gisse på at det var i indre Hardanger han var. I skiftet står det at han fekk ingen arv då han tidlegare hadde fått 60 rdlr., som var meir enn kvar og ein av syskjena fekk i arv. I 1722 budde han framleis i ”Bergenshus len”. Ivar og Anna hadde 2 born. Er det nokon som veit noko om desse folka. Kvar budde dei? Namnet på borna? Anne var vel syster til Lars Bårdson Sponheim, f ca 1688, d 1751, fyrst på Skiple på Voss og så på Lid i Raundalen, Voss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Henrik Meyer Kvalem: Ættarbok for Granvin, 1975, side 413:De bodde på Røynstrand i Granvin. Barna var Ingebjørg 1719 og Bård 1722. Familien kan ha flyttet bort.Ulvik gards-og ættesoga, 1987, bind 2, side 282: Ivar stevnet svigerfaren 28/3 1726 for 20 rd som var rest på de 100 rd som kona hans fikk i hjemmefølge i 1705. De ble enige om 10 rd.Anna er datter av Bård Rikolson Sponheim (ca 1650 - 1733) g 1670 m Guro Larsd Kvandal. Lars Bårdson Skiple/Lid er ganske riktig bror til Anna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Takk Norodd! Det avklara ein heil del! Ser du skriv at familien kan ha flutt bort (or bygda?). Er det nokon som veit noko om dette? Kva med dei 2 borna? Kvar tok dei vegen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Lars Kindem: Vossaboki, bind 3, side 425, Voll:'Knut Olavson f. 1637 var leiglending 1701 og hadde sonen Olav f. 1671. Han kjøpte 1709 av Kirsten Miltzow både Voll og Lien og selde att 1713 til Ivar Toreson Winegaard tilsaman 1/2 laup. Ivar var g.m. Anna Bårdsdr. og fekk på Voll borni Guri f. 1711, Bård f. 1713, Ingebjørg f. 1714 og Rikolv f. 1716. Ivar selde att 1718 til Knut Olavson. Han var f. 1690 ...'Dette ser ut til å være to eller tre hallinger (med unntak av Kirsten Miltzow) som handler med hverandre. Voll ligger langt oppe i Raundalen som hadde en del forbindelser med Hallingdal, særlig Hol.Knut f. 1637 kan være fra Villand i Hol. Olav f. 1671 kan være den samme som er skrevet for Espedal (skal nok være Espegard med tjukk l). Han havnet på Mosafinn og Ringheim.Knut f. 1690 bør være fra Helling i Hol og sønn av Ola Asleson. Han var gift første gang 1717, og forlovelsen med Marta Eiriksd hadde skjedd i Ål.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Takk Norodd for ett nytt bidrag som gir litt mer 'kjøtt på beina'! Ivar giftet seg i 1705 og kjøpte Voll i 1713. Men familien må ha bodd der allerede noen år tidligere da datteren Guri er f 1713 på Voll. Antagelig hadde familien også barn f mellom 1705 og 1711. Familien har altså flyttet fra Voll 1718 og kom enten da eller litt senere til Røynstrand i Granvin. Den Knut Olavson (Knut Olson), f 1637 som Ivar kjøpte Voll av var antagelig halling, og da fra Hol eller Ål. Han var i alle fall g m Margit Olsdtr. Hove / Espegard fra Leveld i Ål. Dessverre finnes det ingen sikkre bevis for at han var fra - eller skyld - folket på Villand i Hovet, Hol. Den Knut Olavson (Olson) som Ivar solgte Voll til er heller ikke kjent, men kan godt ha vært halling han også- Det var på den her tida flere bånd mellom Hallingdal (Hol, Ål, Torpo) og Raundalen.Er det noen som vet noe mer om barna til Ivar Torson??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Se bort fra det jeg skrev om at Knut f. 1637 kan være fra Villand. Jeg hadde en annen Knut i tankene, men ham kan det ikke være.Ellers føler jeg meg temmelig sikker på at Knut Olson f. 1690 er han fra Helling i Hol, men jeg er på jakt etter et endelig bevis. At Knuts søster Sissel ble gift på Reime, ikke langt fra Voll, er greit ut fra kirkeboka, med forbehold om navnelikhet. Men dette var en digresjon i forhold til temaet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne D. Tveit

På Nedre Aksdal i Fjelberg prestegj. i Sunnhordland bodde en Ivar Torsen som døde 84 år og 4 mnd. gml. i 1755. Han var gift med Anna Bårdsdtr. som døde 63 1/2 år gml. i 1744. Han fikk skjøte på bruket i 1735. Det ble holdt skifte etter Anna samme året hun døde. De hadde følgende barn: a) Rikold 30 år -, b) Bård 24 år, c)Kristi gm. Jon Galtung bos. på husmpl. u. Gjerdevik, d) Guro gm. Ivar Larssen Børgen i Hardanger, e) Guri gm. Berge Mikkelsen Sæbø, f) Ingeborg 21 år hun tjente hos hr. Nils Vinding i UllebsvangMvh. Arne D. Tveit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Ja, du Arne, her har du nok treft spikeren på huvudet! Dette må vera Ivar Torsgard og familien hans. Namna på borna stemmer bra. Det vart altså sunnhordlending av han til slutt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Legg også merke til navnet Rikol. Det er typisk for Ulvik og Granvin, og det forekommer lite andre steder så vidt jeg har observert. Med et så spesielt navn er vi enda sikrere på at dette er riktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Helt rett, Norodd!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Norodd, jeg håller med om at den Knut Olavson (Knut Olson), f ca 1690, som kjøpte Voll av Ivar Torson, høyst sannsynlig var fra Helling i Hol. I Hol III, s 675 er nevnt Ola Asleson II Helling, som var på Helling fra ca 1682. Holsboka nevner bare to barn til Ola og ingen Knut. Men i skiftet etter Ola 1.april 1702 er det nevnt disse barn: Asle (f 1680, overtok Helling), Oleiv (Olaf/Ola), Knut, Martha (Margit), Sissel. Det passer bra at denne Knut, nevnt i skiftet, var f ca 1690.Jeg ser at Guro, en datter til Ivar Torson var g 'Børgen' i Hardanger. Kan det værre Børve?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne D. Tveit

Jeg har flere opplysninger om noen av Ivar Torsen sine barn dersom det er av interesse.Det jeg mangler er opplysninger om Guro som ble gift med Ivar Larssen Børgen i Hardanger og Ingeborg som tjente hos hr. Nils Vinding i Ullensvang. Jeg er også interessert i navnene til Ivar Torsen sine foreldre?Mvh. Arne D. Tveit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Skiftet og alle barna til Ola Asleson Helling er nevnt i rettingene i et senere bind av Holsbøkene selv om ikke alle står under Helling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Toppen Arne! Jeg er virkelig interessert i det du har om barna til Ivar Torson!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Arne, jeg overså ditt spørsmål om foreldrene til Ivar: Far: Tor Gjermundson Torsgard, ca 1627-skifte 1712 Mor: Kristi Ivarsdtr. Holto, ca 1630-ca 1728. Ivar hadde 6 kjente søsken.Jeg har anerekka ganske langt tilbake. Er du interessert så kan vi ta det direkte: lars.stavehaug@refmet.se

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne D. Tveit

Jeg har registrert følgende om denne familien:1. Kristi ble gift med Johan Vinsens Galtung fra Torsnes i Jondal. De bosatte seg på Gjerdavik i 1736. Fire år etter solgte han og flyttet til Sjostølen under garden. De hadde følgende barn: a) Margreta 1729-1790, g. m. Ola Ingebriktsen Byrkjeland fra Vikebygd. De kjøpte far hennes sin jord i Gjerdavik, men måtte også selge etter fire år og flytte til Sjostølen, b) Otto Samuel f. ca. 1732. Han var sersjant i Kjøbenhavn, c) Kari f. ca. 1733. bos. i Bergen. Kilde: Ølen II av Anders Haugland.2. Guri 1711-1783, ble gift med Børge Mikkelsen. De hadde et bruk på Sæbø i Fjelberg. Barn: a) Sissel ca. 1735-1810, g. 1. gang 1764 m. Ola Olsen Kåtabø, Ølen, g. 2 Jon Pålsen Stualand, Sveio. De bosatte seg på Vatne i Vats og Nesheim i Skjold, nå Tysvær i Rogaland. b) Mikkel 1740-, c) Anna 1743-, Innbjoa og Vik i Fjelberg. g. 1772 m. Peder Larssen Vik, d) Marta 1746-1759, e) Torstein 1750-1797, g. 1780 m. Barbro Halvardsdtr. Sæbø. De overtok garden etter foreldrene hennes.3. Rikol 1716-, g. 1. 1747 m. Mari Torgeirsdtr. g. 2. 1776 m. Kari Larsdtr. Brekke. Han bodde på Nedre Aksdal, Nedre Hauge i Ølen og Bjellebø. Barn i andre ekteskap: Marie 1777-4. Bård 1713-1787, Brandøy u. Nedre Hauge i Ølen, g. 1. gang 1745 m. enka Siri Aslaksdtr., g. 2 1774 m. Margreta Ivarsdtr. Innbjoa, g. 3 1775 m. Synneve Kristensdtr. Fossøl fra Vikebygd, g. 4 1782 m. Mette Halvardsdtr. Viken?. Barn i 1. ekt. a) Samson 1745-, barn i 3. ekt. b) Margreta 1776- Brandøy, g. 1815 m. Abel Kolbeinsen, c) Marta 1779-5. Guro var gm. Ivar Larssen Børgen i Hardanger?6. Ingeborg tjente hos hr. Nils Vinding i Ullensvang.Arne D. Tveit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Takk Arne! Det er hva jeg behøver nå. Om du vill ha mer informasjon om Ivar Torson sine forfedre så gi meg en vink på mailadr. min (se ovenfor).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.