Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn-Erik Boye

[#79372] Oppslag. Telemark. Gransheradsoga. Kaasalien

Recommended Posts

Gjest Bjørn-Erik Boye

Står det noe om Birgit Hansdtr Kaasalien f. 21.7.1894 i Ål og hennes etterkommere. Birgit var datter av Hans Halvorsen Kaasalien f.1863 i Gransherad og Gunhild Sevatsdtr Asgrimplass fra Ål. Vh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Her får du oppslaget om Kåsalia i Gransheradsoga. Når det gjeld tilvisinga til Åmot i Sauland i Ålsoga for Birgit Hansdotter f. 1894, har eg sett etter i Hjartdalsoga. Men dessverre finst det ikkje spor etter henne under bruksnamnet Åmot. Men ho kan jo sjølvsagt bu på ein eigedom i nærleiken av Åmot. Det blir i så fall ein omfattande leitejobb. Saulandsdelen av Hjartdalsoga fyller nemleg eitt band aleine.

bilete9678.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

Mange takk skal du ha. 'Flutt til Rjukan i 1910' og 'Ho er gift i Tinn' er jo et skritt videre. Får bare lete mer i kirkebøkene og eventuelt i boka om Sauland. (Da Hans giftet seg i Ål i 1894 står han som enkemann. 1.kone død 1888) Vh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Men 'Flutt til Rjukan' refererer seg til Hans, ikkje til dottera Birgit, sjølv om ho rett nok er nemnt som gift i Tinn. Det er dessutan tilsynelatande ikkje samsvar med Ålsoga som eg tolkar som at Hans blei buande på Asgrimplass i Ål livet ut. Han blei jo ein særs gamal mann. Asgrimsplass selde han på 1950-talet, og sjølv er han fødd i 1863.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Det ser dessutan ut til at Gransheradsoga har bytta om på ekteskapa til Hans. Når han gifter seg i Ål i 1894 står det uttrykkeleg at dette er det andre ekteskapet hans. Så døyr Gunhild Sevatsdotter i 1900, og det kan jo tenkjast at Hans gifter seg for tredje gong, denne gongen med Birgit Halvorsdotter Juvslia,men som altså Gransheradsoga nemner som andre ekteskap. I så fall har forfattaren laga enda meir ugreie.Birgit Halvorsdotter er ikkje å finne under Juvslia i Gransheradsoga. Eg finn heller ikkje ekteskapet mellom Birgit Halvorsdotter og Hans i Gransherad kyrkjebok, ikkje dødsfallet hennar heller.Eg har ein tanke om kor Birgit Hansdotter blei av i Tinn, men lat meg undersøkje det nærare før eg kjem att.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

Funnet Birgit gift i Rjukan med Jon Augustiniussen Bakken 3.6.1918

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Det var denne Birgit eg tenkte på, ja. Og ekteskapsinnførsla i kyrkjeboka skulle vera prov godt nok for at ho er dotter av far sin.Når du fann Birgit og Hans i 1918 fann du kanskje sonen Arthur Bakken f. 27. juli 1919 på garden Våtveit også. Om hans levde opp eller om han fekk sysken veit eg ikkje.Jon/John Augustinusson Bakken døydde i 1947. Birgit Hansdotter Bakken døydde i 1971 og begge ligg gravlagde på Rjukan kyrkjegard. Opplagde kandidatar til å vera born av Jon og Birgit ser eg ikkje i gravminneregisteret. Men dei kan jo likevel finnast, også andre stader enn på Rjukan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Når det gjeld Birgit Halvorsdotter Juvslia frå Gransherad, truleg fyrste ekteskapet til Hans Halvorsson Kåsalia (men andre ekteskap ifølgje Gransheradsoga), har eg funne henne. Ho er fødd 28. juni 1875 som dotter av Aslaug Olsdotter Juvslia og Halvor Nilsson Seljordslia. Aslaug døydde ugift på Rjukan i 1923.Birgit Halvorsdotter blei konfirmert i Gransherad 5. oktober 1890. Ho var da 15 år og dersom ho blei gift med Hans Halvorsson Kåsalia må det ha skjedd i perioden før Hans gifte seg i Ål i mars 1894. Ho må også ha døydd i same perioden, dvs. før ho var fylt 19 år. Det er sjølvsagt mogeleg at ho blei gift som 17-18-åring og så døydde kort etter, men det er knappe marginar her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

Hei igjen. Hadde ikke funnet Arthur ennu. Takk. Skal etterhvert lete etter flere barn. Ang. Bygdesoga i Ål. Den har dessverre flere unøyaktighter, iallfall på mine kjente områder. Bl.a. var det Sevat Sevatson 1872-1959 som overtok Asgrimplass i 1903. Sevat var bror av den da døde kona til Hans H Kåsalien,- Gunhild. Hans reiste fra Ål.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Så var det altså som eg etterkvart fekk ei kjensle av; Hans Halvorsson Kåsalia f. 1863 i Gransherad var gift tre gonger:1. 24. mars 1886 i Atrå kyrkje med Liv Olsdotter Åmot frå Austbygde i Tinn f. 1864. Dei hadde sonen Halvor Hansson f. 16. juli 1886 på Olesrud i Tessungdalen i Tinn. Liv døydde 23. mars 1888 på Tambur i Austbygde. Ukjent om sonen Halvor Hansson levde opp.2. 28. mars 1894 i Ål kyrkje med Gunhild Sevatsdotter Asgrimplass f. 1867. Dei hadde borna Birgit f. 1894, Sunnev f. 1897 og Halvor f. 1900, alle fødde i Ål. Sunnev og Halvor døydde som små, og Gunhild døydde i 1900. Birgit Hansdotter Kåsalia levde opp ogBirgit Hansdotter melder utflytting frå Ål til Gransherad i 1908. 4. oktober 1908 står ho konfirmant i Gransherad kyrkje, og i 1918 blei ho gift med Jon Augustinusson Bakken frå Bakken under Veset i Vestfjordalen i Tinn.3. 11. september 1907 i Gransherad med Birgit Halvorsdotter Juvslia f. 1875. Ukjent om dei hadde born. Gransheradsoga seier 'flutt til Rjukan i 1910' om Hans. I valmanntalet for Tinn 1925 er Hans oppført som 'agent' og bur i 'Kaasaliens gaard' på Rjukan. Birgit er ikkje nemnt. Men gården kan ikkje vere så reint liten. Tolv vaksne menneske bur der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Supplering til innlegg 10:Nytt punkt i innlegg 10 over, lat oss kalle det 0 (null) for å oppretthalde rekkjefølgja:0. Hans Hansson f. 8. mars 1886 på Einungbrekke i Austbygde av ugift kvinne Signe Kjetilsdotter Einungbrekke og Hans Halvorsson Kåsalien. Om barnet lever opp veit eg ikkje. Guten er ikkje å finne i folketeljinga for Tinn 1900, men det er mora.1. Sonen Halvor Hansson f. 16. juli 1886, av (ny)gifte foreldre Liv Olsdotter Åmot og Hans Halvorsson Kåsalia, døydde 11. april 1887 i Austbygde.2A. Dottera Birgit Hansdotter Kåsalia blei som nemnt gift i 1918 med Jon Augustinusson Bakken i Dal sokn i Tinn. Nemnt er det også at dei fekk sonen Arhur f. 1919.Men før det, i desember (12/12) 1912, fekk det det da ugifte paret Birgit H. Kåsalia og Jon A. Bakken dottera Gunhild i Dal sokn i Tinn. Gunhild blei konfirmert på Rjukan 8. mai 1927.3. Ein dødfødd gut fødd 16. mai 1909 på Kåsalia i Gransherad som barn av Birgit Halvorsdotter og Hans Halvorsson Kåsalia. Birgit Halvorsdotter døydde på Rjukan av lungetuberkulose 6. april 1915 40 år gamal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

Når det gjelder barna til Birgit H Kåsaliea og Jon A Bakken, viser det seg at Arthur Jonson Bakken døde i Drammen 5.2.1999. Om han har etterkommere er fortsatt ukjent. Gunhild Jonsdtr Bakken gift med Paul Oktavi Daleng i 1932 på Rjukan. De skal ha flyttet til Ullern i Oslo, og hatt barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Bjørn-Erik! Når du sier at Bygdesoga i Ål dessverre har flere unøyaktighter, tenker du da på den fra 1969 eller den nye slektsoga som kom 2008?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

Mener den nye. Det er jo et fantastisk stort arbeid som er gjort med ialt 10 bind. Og selvsagt er det 'feil' her som i alle verk som berører det samme tema. Ser jo nå at min uttalelse kan virke for generell, og det har jeg ingen dekning for. Men det blir jo ofte slik at dersom det man selv har 'greie' på, har mange unøyaktighter, er det lett og regne med at hele verket har det. For egen del gjelder dette særlig bind VII når det gjelder div opplysninger i vår tid på div gårder/plasser i Granhagen-området. Vh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Stavehaug

Jeg vet ikke hva du konkret sikter til da du sier det forekommer flere unøyaktigheter i Ål bygdesoge, iallfall på dine kjente områder. At Hans Kåsalien overlot øvre Asgrimplassen i 1903 til Sevat Sevatson (1872-1959), bror til Hans sin kone Gunhild står det jo f.ex. klart og tydelig.Jeg kan vere enig i at det antagelig er litt feil om Hans. Dette har muligens å gjøre med at han nok flyttet fra Ål etter at kona Gunhild døde. Forfatteren har ikke fulgt opp denne tråden. Her er det jo en avveielse 'hvor mye krutt' man skal legge på de enkelte saker når de som her blir litt perifere.Jeg mener å vite at forfatteren har hatt en boknemnd sittende på nakken sin' som har trykket på for å få ut bøkene så fort som mulig. Det hadde antagelig vert klokere å la forfatteren få et år til på seg til å kontrollere og justere en del irriterende småfeil. Men som slektsoge vil jeg nok påstå at Ål-bøkene er bland det beste som finnes. Den korte tiden de er blitt til på er også imponerende. Jeg vet at det nå arbeides med et band der alle rettelser skal komme. Jeg synes du skal ta kontakt med forfatteren og la han ta del av dine synspunkter ( e-mail: twarberg@online.no).Forøvrig kan jeg nevne at jeg er oppvokst i Granhagen bare noen hundre meter fra Asgrimplassen så jeg er ikke helt ukjent med det hele.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

God dag. Dette har ingenting med dataene på Hans Kåsalien og gjøre. Mine rettelser er oversendt i mars 2006, og vil bli med i det nye bindet.Ellers så bekrefter jeg igjen at utgivelsen av 10 bind er et fantastisk stort arbeid. Vh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.