Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Olav Beyer

[#80135] Heinrich Beyer f.1576 - handelsmann til Fredrikstad ?

Recommended Posts

Gjest Olav Beyer

Ifølge Knud Gether verk: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge skal den yngste sønn til Gehejmeråd og kammerherre Georg (Jürgen) Beyer vært handelsmann i Fredrikstad.Jeg har søkt rundt i Norge for å finne bekreftelse på disse opplysninger, men uten å finne noe. Sitter noen med opplysninger om han er jeg takknemmelig for svar. MVH Olav Beyer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Beck-Andersen

Hei! Riktignok ikke akkurat svar på spørsmålet ditt, muligens kjent fakta, men for ordens skyld og til orientering: En Absalon Beyer, lagmann i Fredrikstad 1660 - 62. Kilde: 'Fredrikstad bys historie' bind 1 (omhandler 1567 - 1767), s 148 og s 428. Eneste Beyer omtalt i dette bindet, ingen i bind 2. mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den eneste ved navn Beyer som jeg har påtruffet i Fredrikstad i årene ca 1660-1700 er nettopp denne nevnte lagmannen Absalon Beyer. På Moss forekommer Johann Beyer i 1729. I Fredrikshald finnes Christopher Beyer 1684-1700 og Elias Beyer 1710-1729.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Takk til Geir og Tore for innspill her, Jeg har ikke greid å plassere den nevnte lagmannen i den mest sannsynlige slekten,slekten etter mester Absalon Pederssøn f. 1528 i Aurland. For ordens skyld må jeg vel opplyse at det ikke er noen slektforbindelse mellom disse to Beyerslektene, selv om de har en viss sammenheng når det gjelder Absalons senere bruk av etternavnet. Tore er jo usedvalig godt orientert om byborgerslektene og kan være kommet nærmere med både Johann og Christopher, tror jeg. Heinrich hadde en eldre bror Johann f.1554, d.9.4.1584 uten etterkommere som Canonikus (kannik)i Hamburg. Det kan vel tenkes at dersom Heirich har familie og en sønn, så var navnet rimelig nærliggende for gjenbruk. Likeså Christopher. Begge disse fornavnene er flittig i brukt siden den første kjete Johannes/Johann/Hans B. f.1450 i Kleinlangheim, Franken.Både Chistern/Chistoph B. eller Bavarus forekommer i Munchenskriftene der slektens mest kjente person er forfatter av flere dokumenter. Men nærmere enn dette er det vel vanskelig å komme, selv med god hjelp. Men det kan vel kanskje dukke opp noen gamle matrikler eller brev? Har ennå ikke rukket å sjekke byarkivet i Flensburg,der det skal finnes et arkiv fra familielegatet opprettet av to av Heinrichs brødre. Mvh Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Er det Henrik du skriver om på noen måte i slekt med den Georg som du omtaler i ditt første innlegg, Olav ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Hei Tore, Ifølge Knud Gethers bok og vedlagte tavler skal han være den yngste sønn til Georg (Jürgen) Beyer og Magdalena Rickersen. Se nylig debatt nr. 76526 vedr. Carsten Rickertsens og svigersønn Georgs B. hus i Flensburg (Innlegg 25,26 &27)Det er vel rimelig å anta at Gether eller hans kilde Sille Beyer har sett igjennom det som finnes i legatarkivet og annet kildemateriale fra St.Marien. Men det er jo best å sjekke selv ved en passende anledning. MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er altså hele 26 års aldersforskjell mellom brødrene Johann og Heinrich Beyer. Ekteparet Jürger/Magdalene (g. i Flensburg 20 Aug 1553) skal ha hatt 12 barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg synes også aldersforskjellen mellom Henrik og Johann er mistenkelig. Så jeg lurer på hvordan en vet at de var brødre. Er det bare en gjetning eller finnes det kilder som sier det ?Olav, når du nå bringer på banen St Marienkirke, hvilken av dem sikter du til da ? De finnes jo nær sagt i hver by . .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Det dreier seg om St.Marien kirken i Flensburgs bysentrum. Bilder fra St.Marien m/kirken finnes debatt nr. 76526. Epitaphiet av familien Beyer i kirken viser 12 barn og 3 ektefeller.Det er fra de elste kildene som Knut Gether sagt at Heirich ble forretningsmann i Fredrikstad, Norge. Det jeg har regisrert fra Gether er 12 barn ekteskap med Magdalena Rickertsen (se 76526).Dette med aldersforskjell kan vel være diskutabelt. Men det er det jeg vet per idag. En senere etterkommer av broren Carsten d.e. er Otto Ottosen Beyer, som tok borgerskap i Trondheim i 1741, gm. Aletta Marcusdtr. Busch. Busch-familien har sin danske opprinnelse i Haderslev, men er alminnelig angitt å være fra Westphalen. Jeg har ikke registrert at det finnes brev eller kontakt på annen måte mellom familien i Trondheim og familie andre steder i Norge.Dessverre skal en god del være bortkommet fra familiens dokumentsamling ved Riksarkivets avd. i Trondheim, før jeg så alt for sent fikk greie på at et slikt fortsatt fantes. MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Korreksjon vedr. 2 ektefeller som er avbildet 1: Maria Frese 2: Magdalena Rickertsen. Den yngste gutten, som skal være Heinrich, står noe fremskutt nede til venstre. Det kan vel godt hende at han er et (det første?) barnebarn? Jeg finner bare startsiden ligger på St. Maria kirkens webside for tiden. For interesserte har jeg tatt vare på noen av infosidene en privat PDF her: LenkeMVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Olav, det hadde vært artig om du kunne angi anerekken fra Carsten d.e. og ned til Otto Ottosen Beyer (Trondhjemsborger fra 1741).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Hei Per,Jeg sender deg en mail med diverse tillegg og henvisninger. Kanskje det kan være av interesse? Skal lage en liste som er bedre egnet til dette forum også.Det kan ikke bli før om noen dager (helgen), men du har fått noe mer allerede dersom jeg traff riktige mailadresse. Foreløpig et skjermbilde fra den gamle Cumberland-basen.MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Det ble ikke med med det samme, men derimot her...

bilete10048.gif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

Olav,Debatt 80135 innlegg 1: Er det en liten mulighet for at Georg/Jørgens sønn kan ha kalt seg for noe a la Henrik Jørgensen siden ingen Henrik Beyer er å finne i Fredrikstad på den tiden?Vigerusts innlegg 3: Her har jeg notert at Elias Beyer sin sønn Petter ble gm Johanna Margrethe Giertsdatter Hægler 1745 i NK i Bergen. Ingen barn. Petter døde allerede 1749 og er gravlagt i NK. Var Elias fra Bergen?Innlegg 4 : Du skriver at det ikke er noen forbindelse mellom de 2 Beyerslektene, men at det er en viss (?)sammenheng når det gjelder bruk av navn.Jeg kan selvfølgelig ikke si at det likevel er slektssammenheng, men jeg kom over en artikkel av Sigleif Engen i 1956 om 3 bergenske barokkister i Stavanger Museum, der en av kistene sies å være merket med (min 6-Tipp) Christen Mogensen Sand Beyers våpen - ”Væpnet arm fra heraldisk høyre”.Lenke 1950-1959/1956 Tre bergenske barokkister i Rogaland.pdfKom til å tenke på Debatt 76526 innlegg 23: ”…….Jesper Hansens våpen er beskrevet som 'mot høyre vendt væpnet arm med sverd' Det skall finnes på det Heibergske museet i Sogndal.”Det finnes kanskje lignende våpen i mange slekter, men hvor kom i så fall Christens våpen fra?Var det Beyer/Paysen-forbindelse lenger bakover enn Georg og Magdalene?Innlegg 13: Richard Jørgensen Beyer gm Amalia Weisbrodt. Vet du noe mer om henne? Jeg har nemlig en 6-Tipp Jochum Weichbrodt f. ca 1680 i Bad Sülze, Mecklenburg, Tyskland. (Tror det er samme etternavn) MvhOle G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

Lenken i innlegg 14 var mitt 1. forsøk med lenke og mislykket. Får trene litt før neste gang. En annen vei er å taste 'bergenske barokkister' i Google. Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Takk for intersant innspill Ole, Skal prøve å svare ut i fra det jeg vet noen antagelser. (1) At Henrik eller Heinrich kun benyttet patronymet Jørgensen er meget godt mulig. Dette er jo helt i den reformerte ånd, som i høy grad fikk slekter til å fjerne seg fra adelige navn og f.eks prester til å benytte seg av lokale stedsnavn som etternavn.(2) Elias Beyer, har jeg allerede for flere år siden registrert fra Vigerusts websider som 'borger og salmaker i Fredrikshald, uten bevart borgerbrev 1720' salmaker 1722, lignet 1729 til rd 7-0. Det er mulig at både han og Christoffer kan være en etterkommere av Henrik. Men vet noen om har disse to etterslekt?(3) Mester Absalon Pedersøn og etterslektens bruk av Beyer som slektsnavn har jeg ikke selv sett at noen forskere har berørt tidligere. Har lest noen biografier som alle har vært mer teologisk orienterte enn historiske. Min konklusjon har vært at han adpterte navnet etter sitt 2-årige opphold i Wittenberg (1549-1551), der han studerte under Phillip Melanchton. Man vet at da Martin Luthers studentvenn fra Erfurt og senere arbeidsgiver og velgjører Dr.Christian Beyer døde fra sine mange barn i 1535, overtok Melanchton foreldreansvaret for de fleste som var mindreårige. Beyerhuset (står fortsatt!) ble i ettertid benytter av studentene ved universitetet som losjihus. Ved immatrikulering skriver han seg som Absalon Petreius Noricus og legger først på 1560-tallet til Beier. I likhet med Martin Luther kaller han også sin eldste sønn for Christian. Dr.Chr.Beyer var fadder til MLs sønn og i sine brev kaller han sin venn 'Mein Gevatter'. Jeg tror at Absalon på denne måten gir honnør til Luther og Melanchtons velgjører. Dr. Chr.Beyer var ikke bare den som ansatte Luther, men var den saksiske kansler som holdt den historiske talen i Augsburg i 1530, da 'Den Augsburgske bekjennelse' ble godtatt av Karl V. Så langt litt saksisk middelalderhistorie med sterke implikasjoner for de nordiske land også fra 1536 helt til nå.(4) Det er ingen annen forbindelse til Paysenslekten enn via Magdalena Rickertsen. Georg var først gift med Marine Frese (Freese/Vreese) som døde i 1563. Hun var av Frese av Arlevad-slekten. Gether oppgir ingen barn fra henne.(5) Amailia Weissbrodt var datter til overborgermesteren i Berlin i årene 1595-1615 (20 år!) Andreas Weis(s)brodt, d.1615 og ektefelle Amalia Goldstein. Weichbrodt er vel ikke feilskrevet på grunn av det den spesielle tyske dobbel 's' som benyttes av noen i Weissbrodt?Det er et lite lotteri med lenker og opplasting av illustrasjoner i dette forumet, ettersom man ikke kan rette egne opplasingsfeil, bare selve teksten. Eller kan man kanskje det?Jeg tar likevel sjangsen og laster opp et skjermbilde med mer detaljer omkring forbindelsen mellom Otto i Trondheim og Georg i Flensburg, dersom noen trenger noen datoer.MVH Olav

bilete10091.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Jeg glemte å kommentere likheten mellom det Heibergske våben og Paysenslektens våpen. Det er jo spesielt interessant når man vet at Heiberg-slekten også er hevdet å nedstamme fra Jostedalsrypen! Er vel selv også en med en dråpe rypeblod fra Luster i så fall. 'Væpnet arm fra heraldisk høyre' motivet er vel mye brukt av flere slekter i Nordfriesland? Jeg finner også motivet i den en de Baltiske heraldikkbøkene, fra familier som Bradke, Klugen,Pander, Schoultz-Ascheraden, Schwebs, Silberarm og Wolff. Men dette må jeg raskt overlate til våbenekspertene. MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Olav Beyer/16:) (4) Var det Georg (Jürgen) (Beyer) (1522-1587) som 'først var gift med Marine Frese (Freese/Vreese) som døde i 1563' ?I bildet med anerekken framgår at han ble g. m. Magdalene Rickertsen i 1553 ! (barn f. i tidsrommet 1554-1576).Magdelenes mor var Maria (Marine) Ingkensdatter Frese (ca. 1497 - 1570).Her ser det ut til å være noe som ikke stemmer !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Takk til Per for et skarpt øye i en sein nattetime, Det har dessverre skjedd en oppknytting av feil person (Magdalenas mor må det være)fra en mengde brutte linker i min gamle Cumberland DB før eksport til Legacy. Jeg har et tavlevedlegg A fra Gether som jeg tillater meg å poste her slik at dette blir foreløpig avklart. Den riktige skal være Maria Frese, f.1480, d.1563 antatt av Knud Gether å være datter av Adde Frese. Adde og Marine Frese er angitt av Gether å være sønn og datter av Ingke Vedders (Frese) f.c.1455, bonde i Embsbøl (tysk: Emmelsbüll Kan ikke være sønn av Wendt Frese, da Vedder og Wendt er to forskellige navn. Gether sier videre på s.341 at 'Desuden er Wendt væbner, mens Ingken her betaler skatt (altså ikke adelsmann) i 1483 af sin ejendom i Bargum. Kilde: Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland, (utgitt i 1987) Ut ifra disse opplysninger så gifter Georg seg påny, kanskje p.g.a. barnløshet i sitt første ekteskap? Begge ektefeller er avbildet på det berømte store epitafi som henger Mariakirken i Flensburg. MVH Olav

bilete10096.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Er kammerråd i København, Hans Petri Beyer 1747-1812 i denne Beyer-slekten ? Han var gift med Elisabeth Esmith Aarøe 1760-1806. De reiste bl.a. til South Carolina i 1779 St. Thomas i 1780-1781.Deres datter Fredrikke Christiane 'Rikke' Beyer 1798-1876 ble gift med hr.adv., justisråd og etatsråd Peter Gottmann Henrik Ludvig Salicath 1794-1864.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Hei Leif, Jeg finner ikke denne Hans i min oversikt per dato, men jeg innser at jeg fortsatt mangler fortsatt store deler av Georg Beyers etterslekt. Den den andre webdebatten, nr. 76526: 'Flensburg, Carsten Rickertsens hus, 1500 tall står fortsatt' har gitt meg en mangedobling av 'slektninger' som er etterkommere av svigerfaren, Carsten d.y. Rickertsen, f.omk. 1490. Slektsnavnet Beyer er nr.70 av slektsnavn i Tyskland og det er også mange ganger flere med dette etternavn i Danmark enn i Norge.Det er jo slik at Georg kom til Haderslev omk. 1541 sammen med andre slektninger, bl.a sin onkel Christian d.y. Beyer,f.1511, Saksiske kansler Beyers sønn. Mange mener også at Georgs far Georg d.e. f.1505 er sønn av Christian Beyer, noe jeg ikke tror er sannsynlig. Kansler Beyer ble i Wittenberg den 3.10.1510 gm. Magdalene Gertitz. De er mer sannsynlig at de er brødre. Denne slekten nærmest er asylsøkere å regne i hertugdømmet Slesvig-Holstein etter flere av de 'tyske' kongedømmer, bl.a. Bayern ble underlagt Habsburgerne og dermed koplet opp mot den katolske kirke igjen. Veldig mange måtte rømme nordover til Danmark eller til Holland. Mange av de forskjellige Beyer-slekter i Norden kan ha sin enkle navneopprinnelse fra denne prosessen.MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Jeg gjentar at dersom f.eks. Johann f.1554 og Jürgen Beyer f. 1562 er sønner av Magdalene Rickertsen (1534-98) og Jürgen (Georg) Beyer (1522-87) så virker det usannsynlig at Jürgen først skulle ha vært g.m. en 'Maria Frese (1480-1563)', før det første fordi Maria er eldre enn Jürgens (andre ?) svigermor (Maria Ingkensdatter Frese c1497-1570) og for det andre fordi hun altså dør 10 år etter at Jürgen ble gift m. Magdalene.Medmindre a) Jürgen ble skilt fra Maria før 1553, eller b) Jürgen's barn f. i perioden 1554-1562 ikke er Magdelene's men fra et tidligere ekteskap (m. Maria), hvilket jo er umulig, Marias alder tatt i betraktning. Så denne Marie passer svært dårlig som en ev. 1. kone av Jürgen, om han da hadde noen, og det hadde han vel neppe, siden han var bare 31 år gammel da han skal ha blitt gift med Magdalene.Dersom Adde Ingkensen Frese er f. mellom søsknene Claus (c1476) og Maria (c1497) så blir han for ung til å kunne være far til en 'Maria Frese (1480-1563)'. det virker for meg som om det er snakk om en sammenblanding med Jürgens svigermor Maria Ingkensdatter Frese (c1497-1570).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19:) Om Jürgen nå skulle ha giftet seg en 2. gang (ref. det omtalte epitaphiet), så gjorde han det neppe 'p.g.a. barnløshet i sitt første ekteskap', men enten fordi han ble skilt eller fordi kona døde. Selv i de dager .... ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Olav/21:) Du nevner Jürgen's onkel Christian d.y. Beyer, f.1511. Betyr det at Jürgen Beyer (1522-1587) sin farfar Hans Beyer, borgermester i Kleinlangheim, Franken, Tyskland (Bayern), hadde en sønn Christian d.y. f.1511 i tillegg til dr. Christian Beyer (1482-1535) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Beyer

Hei Per,det er mulig at noe har fått Knud Gether av sporet.Der jeg nå er har jeg ikke tilgang til mine hoveddata, men det siste kan jeg svare på. Christian jr. eller dy er eldste sønn av kansler Christian og Magdalena Gertitz. Begge var Juris Doctore fra Wittenberg. Christian sr. feires denne høst ettersom det er 500 år siden hans disputas. I Allgem. Deutsche Biographie, utgitt 1875, omtales ham som sønnen til kanzler Beyer, immatrikulert ved Univ. Wittenberg i 1529. Overtok farens hus da han døde i 1535. Ble også Juris Doctore og universitetsprofessor i jus i Wittenberg. Gift med Sybille Wild, datter av Stefan Wild og Anna Niemegk Ifølge Munchendokoment nr.669 fortelles det om at han skulle undervise ved København universitet våren 1542.Etter det vet jeg ikke noe mere om ham enn at hans doktoravhandling fantes på nettet. Den omhandlet sivil vold, noe som hadde et omfang som får dagens Europa til å ligne en vår egen søndagsskole anno 1957. MVH Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.