Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#80307] Tydehjelp i skifter for Skogn 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Skriver jo av skifter for Skogn, Stjørdal og Skatval. Nå trenger jet hjelp til å tyde et skifte i Skogn i 1734(langt oppe på høyre side):LenkeJeg forstår noe, og skriver det jeg forstår og skriver spørsmålstegn ved det jeg ikke forstår:Den 16.03,1734 var det skift etter afgl Ole Pedersen, og hans etterlatte hustru var Berit Jonnsdatter. Ellers arvet hans søsken:-Broderen Erik Pedersen som var død og etterlot seg barn*Peder Eriksen 32 år som bodde på en husmannsplass i Stjørdal, men hvilken husmannsplass? For meg ser det ut som om det står noe med Brun(???)*Mali Pedersdatter(som da vel var søster?) 40 år. Hun bodde på en husmannsplass under Sæte 'samme steds'*Guru Eriksdatter 36 år, som var gift og bodde på en gård 'samme steds'(altså Størdahlens prestegjeld).-Siri Pedersdatter eller Eriksdatter?? Hvis det står Pedersdatter blir hun vel da søster av den avdøde. Hennes barn var Gunder Mortensen som var død, og dennes barn igjen Peder Gundersen 20 år og Ingeborg Gundersdatter 22 år. Siris barn Anna Mortensdatter 41 år, og bodde i Løvaasen i Størdahlens prestegjeld.-Gjertrud Pedersdatter som var død, og etterlot seg datteren Ingeborg Olsdatter 32 år. Hun var i tjeneste på en gård?Er også noe usikker på om jeg har tolket resten av dette skiftet riktig(der jeg ikke har stilt spørsmål), så jeg er åpen for andre tolkninger der også.Regner med at det vil dukke opp flere spørsmål når det gjelder tyding av skifter for Skogn på 1700-tallet, og skriver så generell overskrift for å kunne bruke samme emne igjen senere

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Kona sitt namn var vel Brit el. Berit Siversdatter. Husmannsplassen ser ut til å vera Brunn.Ole hadde tre sysken som tok arv etter seg, nemleg;A. Erik PederssonB. Siri PedersdotterC. Gjertrud Pedersdotter A. Erik er nemnd med tre born:1. Peder 32 år2. Mali 40 år3. Gunild 36 år og bor på garden Breset el. Bruset el. noko liknande. (Du finn sikkert rett svaret ved å studera Rygh).B. Siri hadde vore gift med ein Morten og er nemnd med to born1. Gunnar Mortensson som var død og hadde etterlete seg to born; nemleg; a)Peder Gundersson 20 år og b) Ingeborg Gundersdotter 22 år.2. Anne Mortensdotter 41 år og budde på Lauvåsen. C. Gjertrud Pedersdotter hadde etterlete seg dotra;1. Ingeborg Olsdotter 32 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk Finn. Nå ser jeg også at det står Gunild Eriksdatter og ikke Guru, og du har nok rett i at kona til den det var skifte etter het Berit Siversdatter, men for meg så det ut som om det sto 2 nn-er i midten. Nå ser jeg jo at første bokstaven ikke kan være noen J, men må være en S. navnet hennes er jo nesten overstrøket. Kan ikke se at navnet hennes er gjentatt senere i skiftet, men det kan det være for det.Noen som klarer å tyde hvilken husmannsplass Peder Eriksen bodde på i Stjørdal? Kan gården Gunhild Pedersdatter var gift på være Bremset. Nå er hun ikke nevnt under Bremset i Skatvalsboka, men den er jo noe mangelfull da. Skal også se i 'Norske gaardsnavne', og takk for det tipset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg må bare med skam innrømme at jeg ikke finner igjen 'Norske gaardsnavne', og jeg vet jo den skal være lett tilgjengelig her på Digitalarkivet. Du har henvist meg til denne i en annen debatt, og jeg husker ikke hverken hvilken debatt det var eller under hvilken link 'Norse gaardsnavne' er. Ved søk på folketellingen 1801 på gårder i Stjørdal som begynner på Bre er det Bremset i Skatval og Hegra, og det er Brechen i Skatval som kommer fram. Så det må være Bremset eller Brechen(Brekken) tror jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Du finner Oluf Rygh under nyttige lenker nederst, videre i spalten lengst til høyre under Litteratur og anna.Jeg søkte på Br% og da kommer dette opp:LenkeBreche står det vel neppe i skifteteksten, begynner på Br og ender på set.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Namnet på kona, Brit/Berit Siversdotter står tydeleg og greitt to liner under Ingeborg Olsdotter 32 år. Du har rett i at det er vanskeleg å lesa første gongen det er nemnd.Når det gjeld dette gardsnamnet så kan det kanskje byrja på Be...set også?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svarene til begge. Ja nå ser jeg jo også at det står Berit Siversdatter under Ingeborg Olsdatter. Da jeg så etter henne videre så jeg vel mest litt lengre bak i skiftet etter eventuelt navn ved fordelingen. Første gangen jeg så dette skiftet var nå i sommer, på mikrofilmapparat ved Stjørdal bibliotek. Det er ikke så bra som mikrofilmapparatet her på biblioteket, og sikker mye eldre. Må jo finne på noe når jeg er hos mine foreldre. Enkelte av skiftene er faktisk vanskeligere å lese på min pc med skjerm på bare 17 tommer, enn på mikrofilmapparet. Så når jeg holder på med disse skiftene bestiller jeg også og ser ganske mange av skiftene på mikrofilm. Så intensivt som jeg i perioder holder på med dette, så er det vel også like greit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Glemte å få med at jeg tror jeg satser på at det står Bremset, og siden Gunild ikke nevnes i Skatvalsboka under Bremset der så er det vel Bremset i Hegra som gjelder her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det er et skifte i Stranden i Ekne anneks 13.09.1741 jeg ikke får helt til å stemme hvem som er mor til enkelte av barna. Skiftet er etter Lars Guttormsen, og igjenlevende enke var Kirsti Hendrichdatter:LenkeSlik som det ser ut for meg så hadde Lars Guttormsen vært gift tidligere, og det kan se ut som om alle barna var barn fra det ekteskapet: Anders Larsen 26 år, Hendrich Larsen 19 år, Balo Larsen 16 år, Ole Larsen 4 og 1/2 år, og Mali Larsdatter 10 år. Men så kommer en til formyndere og curatorer. Det ser ut for meg som om curator for Anders var 'morbroder' Anders Hendrichsen Biørgen. Så langt ser alt greit ut, men så var formynder for Ballo og Hendrich 'morbroder' Lars Ballosen Gustad. Videre var 'morbroder' Ole Hendrichsen Bye formynder for Mali. For meg ser det da ut som om at Kirsti Hendrichsdatter må være mor til iallefall Mali, og at de andre søsknene da hadde to forskjellige mødre? Hva med formynder til 4-åringen Ole. Kan ikke se at han har fått noen formynder? Her må det være noe jeg har misforstått? Mali og Ole var da kanskje barn i Lars sitt 2. ekteskap med Kirsti Hendrichsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg glemte eldste sønn Guttorm Larsen, men hvor var han i tjeneste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

... hans efterladte Enke Kirsti Hendrichsdatter og deres tilsammen avlede og i live værende 4 børn samt og den afgangne mands med hans f...? ved døden afg: hustru avlede børn.Det er hva jeg mener det står.Kanskje navnet på hans første hustru finnes senere i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Der hvor jeg skrev f...? skal det være forhen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Gården Guttorm Larsen tjente på - kanskje Gjoen eller Gjøen, jeg er temmelig usikker på det....og blev opnevnt til Curator for Sønnen Hendrich Larsen Morbroderen Anders Hendrichsen Biørgen, som iche mødte, og Morbroderen Lars Balloesen Gudstad for Balloe og Hendrich Lars Sønner som tilstæde var, og Morbroderen Ole Hendrichsen Bye værge for Mali Lars datter som ikke Mødte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Guttorm tjener naturligvis på Giemble!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Det måtte være Guttorm ('boende ved Sørbuen?) og Anders som var av første ekteskap, mens de fire yngste var avlet i ekteskapet med Kirsti Henriksdotter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for hjelpen til begge to. Jeg hadde vel en følelse at av Hendrich og broren Balo også kanskje var barn i ekteskapet med Kirsti Hendrichsdatter, siden Hendrich sannsynligvis bar oppkalt etter sin morfar. Det ser ellers ut for meg som om Hendrich er nevnt 2 steder, og første gang med curator morbroder Anders Hendrichsen Biørgen, og så igjen med formynder 'morbroder' Lars Ballosen Gustad som formynder senere. Det skulle vel kanskje ha stått Ole istedet for den siste Hendrich?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til Astrid: Jeg mener det var Anders Larsen som var i tjeneste på Gjemble, og tror Finn har rett i at Guttorm var i Sørbuen. Problemet er at jeg aldri har hørt om den gården i Skogn, og jeg begynner å vite av en del gårder i Skogn prestegjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til Astrid: Jeg mener det var Anders Larsen som var i tjeneste på Gjemble, og tror Finn har rett i at Guttorm var i Sørbuen. Problemet er at jeg aldri har hørt om den gården i Skogn, og jeg begynner å vite av en del gårder i Skogn prestegjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Anne Lise, her så jeg nok på feil person, Anders istedenfor Guttorm.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Kåre Løveng

Guttorm Larsen budde på 'Søebuen'. Sjøbua var en boplass under Valum i Skogn, ikke langt unna Laberget. Anders Larsen som tjente på Gjemble ble senere husmann plassen Stuan under Bergvinan.Jan Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for den oppklaringen Jan Kåre. Jeg er vel ikke så lokalkjent i Skogn som jeg burde vært, for å holde på med disse skiftene. Jeg mangler jo også bygdebøkene før 1801, bortsett fra bind XI da. Vet de kan fjernlånes, men for meg blir det jo likevel for kort tid å fjernlåne dem i 4 uker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Legger inn en 'nøtt' til:LenkeJeg forstår det meste, men sliter litt med blant annet navn på arvingenes ektefeller. Skriver det slik som jeg tolker det, med spørsmålstegn etterhvert: Det var skifte 14.juni 1740 etter Jonn Knutsen på husmannsplassen Halan(?), Holan(?) under gården Holan i Schongens prestegjeld. Hans etterlatte enke var Guru Jonnsdatter. Ellers arvet hans søsken:-Broderen Lars Knudsen som var død, og etterlot seg barn:* Ole Larsen som også var død og etterlot seg barn: Guru Olsdatter 25 år*Knud Larsen 20 år eller 26 år(?)*Marit Larsdatter som var gift med Jonn Jonnsen Querbakken eller Quernbergan(??)*Ranni Larsdatter 50 år-Broderen Michel Knudsen som var død, og etterlot seg barn:*Rani Mickelsdatter, som var enke etter ?? Olsen Bye(?).Kanskje Johan Olsen Bye(??)*Milli(?) Mickelsdatter som var enke etter Ole Olsen Svendgård*Mali Mickelsdatter som var 28 år og ugift*Anne Mickelsdatter som var gift med Ingebirgt Jonnsen Brybakken(?).-Sødsteren Marit Knudsdatter som var død, og etterlot seg barn;*Gunder Larsen som bodde i Størdahlens prestegjeld*Marit Larsdatter, som var gift med Ole Toresen(??) Larsen (??) Baar. Han er ikke å finne Skatvalsboka under Baar der.-Sødsteren Guru Knudsdatter som var død og etterlot seg barn:*Harald(?)Pedersesn*Knud Pedersen 34 år*Ragnild Pedersdatter 37 år og ugift*Marit Pedersdatter, som var gift med Syver Olsen Holan(??)Tar også gjerne imot korrigeringer på de navnene jeg har skrevet uten spørsmålstegn bak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erlend Eriksen Mæhlum

Jeg har gjort noen korrigeringer (sammenlign med det du har skrevet):-Broderen Lars Knudsen som var død, og etterlot seg barn:* Ole Larsen som også var død og etterlot seg barn:Jens Olsen 25 år*Svend Larsen 20 år eller 26 år(?)*Marit Larsdatter som var gift med Joen Joensen Qvernbache*Ranni Larsdatter 50 år fæst med Ole Samuelsen-Broderen Michel Knudsen som var død, og etterlot seg barn:*Rani Mickelsdatter, som var enke etter Johannes Olsen Bye*Milli Mickelsdatter som var enke etter Ole Olsen Svendgård*Rannild Michelsdatter Ole Joensen Flaattens hustrue*Mali Mickelsdatter som var 28 år og ugift*Anne Mickelsdatter som var gift med Ingebirgt Jensen Brybakken(?).-Sødsteren Marit Knudsdatter som var død, og etterlot seg barn;*Gunder Larsen som bodde i Størdahlens prestegjeld*Marit Larsdatter, som var gift med Ole Toresen Baar??. Han er ikke å finne Skatvalsboka under Baar der.-Sødsteren Guru Knudsdatter som var død og etterlot seg barn:*Harald Pedersen*Knud Pedersen 34 år*Ragnild Pedersdatter 37 år Sven Olsen ?? hustrue*Ragnhild Pedersdatter 37 år og ugift*Marit Pedersdatter, som var gift med Siver Olsen Hal??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for disse korrigeringene. Jeg kan ikke nå forstå at jeg leste barnet av Ole Larsen som Guru Olsdatter, for det står jo tydelig Olsen til etternavn. Jeg kan se at Randi Larsdatter er ført i tilknytning til en Ole nå. Men hvor var Anne Mickelsdatter ektemann Ingebrigt Jensen bruker. At Ragnhild Pedersdatter er ført 2 ganger, hadde jeg oversett, men jeg skrev vel først at hun var gift med Sven Olsen for så å stryke det og skrive at hun var ugift. Hva med Marit Larsdatters ektemann? Het han Ole Toresen Baar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tror kanskje det står at Marit Pedersdatter var gift med Siver Olsen Hollum eller Hallum(kanskje det samme som Hallan), eller Hollan(Holan)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.