Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Trond Øivindsson Lunde

[#80510] Thomas (Johannes Hansen) Vosgraff, død 1740 - hvem var han?

Recommended Posts

Gjest Trond Øivindsson Lunde

Som forlengelse av dette temaet: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=80481&sok=&nr=1&antinnlegg=7&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenkevil jeg prøve å finne ut opphavet hans. Han skal være født om lag 1692, død 1740.Trolova 15. juli 1739 med Anne Christine Rosing, nr. 8 LenkeDød 1740, nr. 43 LenkeEneste barn i ekteskapet (Karen) Sophia, nr. 39

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Skifte etter Anne Christines andre ektefelle Truls Olsen i Halden 13. august 1763 - 12. januar 1764 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Opphavet er tydeligvis dansk. Han var halvsøstersønn av en Peter Vosgrave i Hjerting, død 1761 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

I 'Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Ildebranden 1728' er der nævnt 2 med samme navn.Majorinde Vosgraf i Dronningensgade, St Annæ kvarter, Vestre del - side 325.Frandz Herman Vosgraf, bogbinder i Stenboderne, Frimands kvarter - side 229.Vh, Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Her er første kone: Lenke Vosgraff&cd=8&hl=da&ct=clnk&gl=dk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eric Swane

Peter (nevnt i innlegg 4) var militær offiser og kom til Norge sammen med sin bror Johan, se f eks Olai Ovenstad: Militærbiografier: den norske hærs officerer 1628-1814.Johan har interessert meg pga en oppkalling, jeg skriver selb bl a:Johan Vosgraff, eller Vosgrave som han opprinnelig stavet navnet, var født i Holstein. Johan kom til Norge sammen med sin bror Peter, han også offiser. Deres bror Christen var også offiser. Johan slo seg ned på gården Manum ved Tønsberg,men fikk ingen barn. En nevø av dem i Danmark ble senere prest i Idd og gav opphavet til noen med navnet Vosgraff i Østfold.ref bygdebok [url="http://www.vestfold-slekt.net/bygdebok.html>http://www.vestfold-slekt.net/bygdebok.htmlJeg har ikke bakgrunnsstoffet for hånden, men jeg vet at det er vanskelig å spore anene til brødrene. Noe stoff muligens på

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Erik Berg-Hansen

Siste linje i delen om Vosgraf på Manum i Sem (linken til Sem bygdebok) sier: 'Det blev optatt tingsvidne ved Koldinghus birkerett i 1758 om Johan Vosgrafs slektsforhold'. Det burde være mulig å finne dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Takker for nyttige innspill.Thomas`første ekteskap i Hvaler, trolova 21. september 1728 med Karen Hansdatter Barfod.[url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7406&idx_id=7406&uid=ny&idx_side=-29>LenkeHans, døpt 15. september 1729, LenkePeder, døpt 18. august 1731, nr. 24 LenkeBodil Catrina, døpt 12. august 1733, nr. 18 LenkeMarcus Nicolaus, døpt 8. mars 1736, nr. 12 LenkeKaren Barfod død 1737, nr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Kan dette være Johan, som er omtalt i indlæg 7 ?Arkivalieronline: Roskilde, Ramsø, Køge Skt. Nikolaj 1716-1749, opslag 8: Viede28 juni 1719'Johan Fosgrav Rÿtter ved Oberst Lieut. Belous compagnj og Kirstine Beata Olsdaatter' Jeg trænger muligvis til nye briller, for jeg finder ikke Johan og Peder i Ovenstads. :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Det var nok mere opmærksomheden, end det var brillerne, det var galt med.Med de oplysninger, der står om Johan Vosgrav i Ovenstads, kan man nok udelukke Johan Fosgrav i forrige indlæg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eric Swane

Nå har jeg funnet mine gamle notater, som ikke er presist dokumentrete, siden det var et sidespor for meg.Tingsvidne ved Koldinghus birkerett er som antydet (8) tilgjengelig på nett. Jeg har tatt vare på følgende klipp, uten at det sier meg noe i farta (husk at jeg hadde et bestemt mål, fins sikkert mer på netstedet):Koldinghus birks tingbog 1719-261721 - 17. juni: Sognepræst for Brørup og Lindknud menigheder Lucas Debes tilskøder sr. Peder Tonboe, ejer til Hundsbæk, en kgl. priviligeret kro, som ligger på Bække kirkes grund, og som beboes af sl. Peder Frederiksens enke, madame Bodil Pedersdatter Vosgraf. Præsten har købt kroen af Søren Lauridsen i 1715.1722 - 31. marts: Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. 14/41722 - 14. april: 31/3. Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld (Bodil) Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. 28/41722 - 28. april: 14/4. Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld (Bodil) Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. Udsat til 12/5, men ikke set igen. Sagen drejer sig vist om opsigelse af fæste, og Bodil Vosgraf vil føre bevis for de forbedringer, hun har foretaget på huset, siden hun fik det i fæste af mag. Lucas Debes.-- eric

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eric Swane

Fotsetter med noen klipp: Svar 5 av E A Thomle i Norsk personalhistorisk tidskrift, 3. rekke 4.bind, Christiania, 1895:Det er muligt, at Capitaine Peter Petersen sen»e kan have været i Slægt med Oberst Johan Vosgraff, efter hvem Sønnen og Sønnesønnen har været opkaldt, men nogen Forbindelse kjendes for Tiden ikke. Oberst Johan Vosgraff boede paa Gaarden Manum i Sems Præstegjeid i Jarlsberg og døde her 1739 (begr. 20 Juni s. A.) 56 Å. gi. Han havde med sin Hustru Isabella Margrethe Stockfleth , f P^^ Manum Nat til 6 Marts 1757 (begr. 21 s. M.) 74 A. gi., Datter af Etatsraad og Præsident Christian Stockfleth og Isabella Margrethe Mechlenburg , ingen Børn , men hans Sødskende vare følgende: 1) Peter Vosgraff, Lieutenant ved 2. nat. Dn^fr^. søndenfjelds. 2) Christian Vosgraff, f som Lieutenant uden Børn. 3) Margrethe Vosgraff , der var død før 1757, men havde efterladt sig en Datter, Karen Jørgensdatter , gift med Jens Krog. 4) Halvbroderen Marcus Vosgraff, f som Major ved Kavalleriet i Danmark uden Børn. 5) Halvsøsteren Bodil Pedersdatter (Vosgraff), der havde været gift 9 Gange 1) med en Hans . . . . , og dernæst 2) med Peter Frederiksen i Beche ved Colding. I late Egteskab havde hun 2 Børn, nemlig: a) Thomas Hansen Vosgraff, resid. Capellan til Id, f 1740 og gift 2 Gange: 1) med Karen Barfoed, c. 1738, med hvem han havde mindst 5 Børn, og 2) 17 August 1739 (tr. 15 JuU s. A.) i Id med Anne Kirstine Rosen (3: RosingP), med hvem han havde 1 Datter. Børnene vare: Hans, Peter, døbt i Id 18 Aug. 1731, Bodil Catherine, døbt i Id 12 Aug. 1733, Marcus Nicolai, døbt i Id 8 Marts 1736, Fredrik, døbt i Id 1 Novbr. 1738, f s. A. 16 Ug. gi. og Sophia, døbt i Id 15 Novbr. 1740. b) Cathrine Hansdatter. I 2det Egteskab havde Bodil Pedersdatter Datteren Christine Peters- datter, gift med Nis Jørgensen Møller.--- noe nyttig? eric

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eric Swane

Hm, i notatfila finner jeg nå følgende klipp:Koldinghus birks justitsprotokol 1748-61 Supplement 2 --- 1758 - 3. oktober:Jens Krogs enke Karen Jørgensdatter, nu boende i Kolding, hvis moder var Margrethe Jørgens født Vosgrave, død for nogle år siden, var helsøster til forlængst afdøde oberstløjtnant Johan Vosgrave i Norge, efter hvem Karen Jørgensdatter kan arve en hel søskendelod, - fører vidnerChristen Iversen af Anst, 55 år, og Jep Iversen af Gamst, 60 år: De har kendt Margrethe Jørgens født Vosgrave, været gift med Jørgen Nielsen, forrider, havde i deres ægteskab avlet Karen Jørgensdatter, som endnu lever, og Margrethe Vosgrave, har ingen andre arvinger efterladt sig. Vidnerne er ikke bekendt med, at Margrethe Vosgrave havde andre søskende end afdøde oberstløjtnant Johan Vosgrave og endnu i live værende helbroder løjtnant Peter Vosgrave og en halvsøster Bodil Pedersdatter, boende i Bække sogn, død, efterladt sig børn, som de ikke i alt kan give oplysning om til vished.Rytterbonden Nis Jørgensen i Gamst, som har til ægte en datter af afdøde Bodil Pedersdatter, navnlig Christence Pedersdatter, fremstod og førte på vegne af sin hustru og hendes søster Cathrine Hansdatter i Bække sogn to vidner:Knud Nielsen, 68 år, og Peder Andersen, 70 år, begge af Bække: De har kendt Bodil Pedersdatter, halvsøster til afdøde oberstløjtnan Johan Vosgrave. Hun er for lang tid siden død, var først gift med Hans Pedersen og i samme ægteskab avlet en datter, fornævnte Cathrine Hansdatter, nu enke og boende i Bække, en søn Thomas Hansen Vosgrave kom til Norge og blev præst, skal være død; om han har efterladt sig børn og hvor mange, ved vidnerne ikke. I andet ægteskab med Peder Frederiksen har hun avlet en datter, fornævnte Christence Pedersdatter, lever og er gift med fornævnte Nis Jørgensen. Og Bodil Pedersdatter har ingen flere arvinger i live, alene præsten Thomas Hansen Vosgraves børn i Norge, om der er nogen, og Cathrine Hansdatter samt Christence Pedersdatter. Er ikke bekendt med, at Bodil Pedersdatterr havde andre søskende end en halvbroder, løjtnant Peter Vosgrave og en halvsøster Margrethe Jørgens født Vosgrave.Karen Jørgensdatter og Nis Jørgensen tilstod, at deres morbroder løjtnant Peter Vosgrave havde vel for en 8 måneder siden givet dem til kende, at de kunne få arv efter deres afdøde morbroder overstløjtnant Johan Vosgrave i Norge, hvorom de vel har ladet skrive til Norge for at få oplysning derom, men ej fået svar derpå. Af den årsag er dette tingsvidne ej blevet ført før.---eric

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Takk til Eric for svært verdifull informasjon! Du skriver i innlegg (14) at Bodil Pedersdatter skal ha vært gift 9 (!) ganger. Går ut fra at det skal være 2.Bodil Pedersdatter døde antakelig omkring 20. januar 1738. Arkivalieronline.dk, kirkeboka for Bække sogn, Anst herred i Ribe Amt, 1718-72, oppslag 79: 'Anno 1738 d. 27 Janva.blef Bodild Pedersdaatter Fosgrav begravet'.Skal vi anta at hun ble født i Holstein om lag 1670?Thomas har altså tatt Vosgraff/ve-navnet fra morssiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eric Swane

Det er egentlig ikke jeg som skriver, jeg bare limer inn tekst som nok er lest inn med automatisk tekstgjenkjenning, noe jeg hadde tenkt å si fra om.e

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.