Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#80865] S&F;Vik, Arnafjord, Nese: Hvem var Aamund og Botolv Nese og deres koner, ca 1700

Recommended Posts

Gjest Agnar Fitjar

Hei Arnfrid ! I Gards- og ættesoge for Vik i sogn (2008) finner jeg Anders Botolvson (1688-) under Nese side 367, plass 15.De var husmannsfolk. Randi var kanskje fra lnr 62 Alrek(side 391-392).Anders var i 1701 dreng i Røyrvik. Han var fra soknet, men foreldre ikke identifisert. Barn Amund 1735-1803 (note lnr 42 side 356) Brita 1738 (plass 6 Nese).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk Agnar. Mener du gnr 62 Alrek?Da betyr vel dette at de lokale histrikerne ikke har funnet ut noe mer om Amund og Botolv heller.Har en følelse av at jeg har spurt om dette på DF tidligere...Hilsen Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Nei1 Det er slik det står i boken. Under Lnr 62 Alrek er bnr 75/2 og bnr75/4 Nybø bnr 75/ 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Finner ikke mer om Anders og Randi. Det er ikke alfabetisk register. Svært vanskelig å finne fram. Jeg fant Rognald Sjurson Nese 1635-1714 på side 358 (Lnr 45 Nese) og Brita Lassesd. Barn Sjur 1668 (plass 14 Nese), Gjertrud 1670-1756 ugift, Helge 1675 (kjem bort). Anders 1676-1765. Amund 1679 (lnr 41), Hermund 1680 (lnr 31 Valsvik).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

OK. da er det Amund lnr 41. kan han være Randis far? Anders 1676-1765 har jeg. Han er far til Brita som blir Anders og Randis sønn Amunds svigermor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Under Alrek side 391 er oppført Amund Andersson ca 1686-1727 som bruker i 1711, 1718 og 1724. Dette var kanskje Amund Rinde frå Feios. 4 barn. Randi muligens nr 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Amund 1680-1726 gift med gift med Gunhild Kristensd -1764. Ingen barn med Amund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk. Finner ingen flere aktuelle skifter eller tinglysingsdokumenter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

kildene fra Vik er jo digitaliserte, men det er håpløst oppsett å søke i. her er i hvertfall familien Nese LenkeLurer på hvor det kan ha blit av Brita f 1738. Hverken hun eller foreldrene finnes ikke blant døde i Vik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Brita ble gm Johannes Sjursen Nese, enkemann, i 1781. Hun omkom i skredulykken i 1811. De var barnløse, men han hadde barn fra 1. ekteskap.Randi skal ha dødd tidlig og Anders blitt gjengift med en Brita Øysteinsdatter, men jeg kan ikke finne dette. (kilde: Kyrkjebø-bygdebok). Amund fikk skjøte av en av Anders Daaes døtre på Østerbø, Kyrkjebø. Får se litt mer på dette når jeg kommer hjem igjen i kveld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Når Anders Bottolfsen blir utskrevet i 1717 står han oppført med gårdsnavn Nese.Jeg er fortsatt interessert i opplysninger om Anders, sønn til Bottolf Skjervum, myndig ved skiftet i 1716. se (6).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Dette er vel dødsfallet til Brithe Andersdtr. Nese, død 02.12.1811 i jordskred.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Sværen

Takk for sist, Arnfrid !(8): Der skriv du: Anders 1676-1765 har jeg. Han er far til Brita som blir Anders og Randis sønn Amunds svigermor. Brita er 1714-81. Gift m/ Torstein Johannesson 1642-1728. Får bl.a. Ingeborg 1744-1829 og gift 1769 m/ Amund Andersson Nese 1735-1803 og 9 ongar på plass Østerbø, Kyrkjebø. Side 356 i Ætteboka frå Vik, 2008. Så det du skriv er (sjølvsagt !) rett, Arnfrid !Ang Anders Botolvson: Han er i Leegenalogy.net på Røyrvik som tjenar, 12 år gamal, født i sognet.Ein Botolf som KAN væra far til Anders 12 år gamal i 1701: Bendt-son, 32 år, voren soldat. Busett: AlrekIngebrigt-son, 70 år, bonde i Skjerven i Vik.Dei andre er for unge til at dei kan ha ein son på 12 år.Sjølv bistod eg forfattaren av Ættebokji 2008, Gudmund Balvoll, både m/ Arnafjord og seinare m/ Vangsnes. Og er difor omtala i Føreordet og på s. 346. Så eg veit at det kan væra svært vanskelig å finna fram, Agnar Fitjar (7).Det vart 'skilmesse' m/ forfattaren hausten 2007 pga BYGDEBASEN, som vi 2 hadde svært uendra synspunkt på.Eg skal leita vidare, Arnfrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Botolv Ingebrigtson Skjerven hadde en sønn Anders iflg skifte, men i 1701 står det at sønnen Endre er 6 år, og i skiftet ser det ut for at Endre er eldst. Alderen på Endre i 1701 kan kanskje være feil?? Iflg skiftet hadde Botolv også en sønn Nils. Han finner jeg heller ikke igjen.Hvis Anders Botolvsen er født i 1688-1689 er Botolv Bentsen i yngste laget, men det går vel akkurat.Anders Botolvsen var kommet til Nese i 1717 da han ble utskrevet.I 1801 bor enken etter Anders, Brita Østensdatter, på Østerbø med Amund og familien. Hun er oppført å være 70 år. Hvem kan hun være? Hvor kan Anders og Brita ha giftet seg?Hvem har ansvar for Leegenalogy.net? Skjermbildet er håpløst, både med Firefox og Safari. linkene ligger oppå hverandre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ved skiftet etter Botolv Bendtsen Alrek i 1727 er det kun de tre døtrene som er nevnt. Bendt f 1697 var sikkert død før faren. To av Botolv Alreks døtre ble jo gift i Kyrkjebø, men det er jo ikke sikkert det har noen betydning.Hvor blir det av Botolv Torstensen Vikøren som også var utkommandert under krigen? Hvem var han sønn til?Arnafjord hørte vel til Kvamsøy til 1695. Kan det bety at Anders Botolvsen er født i Kvamsøy, eller??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Sværen

(14) og (18):Anders Botolvson er utskrevet i 1717 ? Kva meinar du her, Arnfrid ?Iflg Ættebokji frå 2008 s. 390, finn ein Botolv Beintson Alrek. Han har ikkje nokon son som heiter Anders. Så mitt forslag i (17) og ditt svar i (19) gjer at vi stryk han.Botolf Ingebriktson Skjerven, 70 år i 1701, skal eg sjå på. Eg skal og sjå på Botolf Torstenson Vikøren.Leegenalogy.net 'seglar no sin eigen sjø'. Eigaren har mista kontakt etter eit krasj på PC. Difor nyttar det ikkje å retta oppatt f.eks at far min er født 1920 (ikkje 1820). Hos meg er skjermbiletet på Leegenalogy.net bra, synest eg med Internet Explorer.På Leegenalogy.net finn du fødte, gifte og døde: 1727-1910. Konformerte: 1737-83. Pluss: Manntalet 1701 og Utflytte frå 1821. Dette er ALLE i Vik Kommune anna 1963 (før Schei-Komiteen). Vik, Arnafjorden og Kvamsøy. IKKJE Vangsnes.At Arnafjord høyrte under Kvamsøy i 1695, visste eg ikkje før du kom med oppl no i kveld. For ei kyrkja i Arnafjorden har det vore 'langt attende'.Men vi har Skattemanntalet i 1563 der Arnafjorden ligg under 'Quamsø Schipreide'.No er dt Gudskjelov-kvelden iflg ein progamleiar i NRK 2 kl 18.00. Men sjølv utan alkohol i kroppen min skjønar eg ikkje spyrsmålet om når Anders og Brita giftar seg (18)??Du er sikkert kjent med, Arnfrid, at opplysningar frå meg på så tidl tidspunt, tidlig på 1700-talet er Sekundær-kjelder ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Anders Botolvsen NESE ble utskrevet til krigstjeneste i 1717 og kom hjem i 1719. Han var i Vitske kompani under Huitfeldt.----Anders Botolvsen, f ca 1688 i Arnafjord / Vik / Kvamsøy, d? sted?, var gift 2 gng.: 1) i 1732 i Vik m Randi Amundsdatter, f? sted?, d etter 1738 sted?2) etter 1738 i ? m Brita Østensdatter, f ca 1730 sted?, d? sted?, bosatt på Østerbø, Kyrkjebø, i 1801 og er da 70 år.Anders Botolvsen og Randi Amundsdtr el Brita Øysteinsdtr er ikke nevnt i sjeleregisteret for 1760. Sjeleregisteret omfatter hele VIK prg. Kan de ha bodd i Kvamsøy eller et annet sted, mon tro? Det at barnene Amund og Brita bor på Kjelven i 1760 betyr vel ikke annet enn at de kan ha vært i tjeneste der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Lurer på om Anders kan være sønn til Botolv Andersen Thune, 1662-1738, utenbygds fra, og Guri Ivarsdtr Thune, bosatte på Thune, Kyrkjebø. Hans søster Gjertrud var gift i Finnebotn. Guris stemor var fra Hove, moren ukjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Er der ikke noe manntall for Ytre Sogn for 1666?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

felleskatalogen:Ident.: L0014:Hardanger len [fogderi] 1664-1665.Indre Sogn fogderi.Ytre Sogn fogderi 1664.Tidsrom: 1664 - 1665Plassering: 4A 137 4/3 ---Er det Statsarkivet i Bg som har dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Sværen

Då har eg fått forklaring på 'utskrevet', Arnfrid.Sjeleregisteret i 1760 omfattar HEILE Vik prg, skriv du. Men då må det vel omfatta Kvamsøy òg ? Eller kva ?Personlig så trur eg at du meiner Kyrkjebø (ikkje Kvamsøy), for slekt til Kyrkjebø hadde dei !Mannen til Brita 1714-81, Torstein Jonson f. ??? d. 1769 (IKKJE slik eg skreiv i (17): 1642-1728) var trulig frå Bjordal. Torstein Johannesen 1642-1728 = bestefar til Torsten d. 1769.Far er trulig Jon Torsteinson Bjordal f. 1682. Gift m/ Gunnhild Oladtr Kjelven 1670-1731. Difor kan Amund 1735-1803 og Brita 1738-1811 vore i Botn (Kjelven) i 1760.Ekteskap nr 2 til Anders m/ Brita Øysteinsdtr finn eg diverre ikkje. Eg finn ei Brita Øysteinsdtr Vikøren konf 22.3.1739. Fleire 'B' 'Ø' finn eg ikkje konf i Vik på Leegenalogy.net. Men ho kan sjølvsagt væra frå Kyrkjebø ! Det er ikkje nokon Botolf Torstensen (Vikøren) som døyr etter 1727.Ein skal ikkje sjå bort ifrå at det Agnar Fitjar (2) fann på s. 367 i Ætteboka er 'kroken på døra'. Husmenn v/ sjøen på 1730-talet er ikkje einkelt å finna noko på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.