Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#81104] Slektskretsene rundt Skyberg-gårdene i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Et annet brukerpar som det kan være interessant å se på er Anders Reiersen antatt fra Jevanol og Marte Nilsdatter antatt fra Viker. Disse var det skifte etter i 1719. Hvilken Skyberg-gard de var på er jeg usikker på. Hvordan de kom dit vet vi heller ikke. Dersom fødestedene er riktig, så var det en annen furnesning på nabogarden Løken. Men det er selvsagt verdt å merke seg at Marte var en Nilsdatter og at en tidligere bruker på Skyberg var en Jens Nilsen. Disse passer ikke sammen generasjonsmessig, men navnelikhet kan være en indikasjon på felles slekt. Muligens ligger forklaringen på hvorfor Anders og Marte kom til Skyberg her??Anders Reiersen skal ha hatt barn til dåpen i 1689 i Furnes.For meg er dette så gamle registreringer at det kan være problematisk å vise til kilder, men det er sikkert et bra utgangspunkt for videre dugnad!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Det er nok datteren Inger som er 29 år ved skiftet i 1719 som døpes i 1689.Her er ihvertfall litt om barna til Anders Reiersen:1.Inger f ca 1689/90 gm Svend Hansen Skyberg2.Nils f ca 1692/93 gm Mari Nilsdtr, død 1723(dtr av Nils Larsen og Anne Jensdtr Fuglseng)3.Mari f ca 1696/97 gm Mikkel Gulbrandsen Undsum4.Kari f ca 1698/99 gm Torger Larsen Blæstad eie5.Eilert f ca 1704/056.Pernille f ca 1704/05 var i 1738 forlovet med Nils Jacobsen Dullerud7.Anders f ca 1708/09 død 1738 ugift8.Marte f ca 1712/13 ugift ennå i 1738Disse opplysningene er hentet fra skiftet etter Anders og Marte i 1719,skiftet etter Mari Nilsdtr i 1723 gm sønnen Nils og skiftet etter sønnen Anders i 1738.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Denne Svend Hansen kom til Skyberg ved å gifte seg med Inger, han var sønn av Hans Svendsen Torsætter og Ingeborg Joensdtr Faraasen, Inger og Svend Skybergs datter Ingeborg giftet seg forøvrig med Trond Hansen Båberg (f 1720) hvis oldefar var Hans Ollufsen Tokstad. Jeg mener Trond Hansen ble ved en av Skyberg garda? Dette tar jeg litt etter husken :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg har Nils Andersen som g m Lisbet Tomasdatter Houm. De hadde tre barn. Men igjen dette er rimelig udokumentert.Inger g m Sven Hansen Torsæter.'De andre var stort sett ukjente for meg.Tror samme slekta sitter på øvre Skyberg opp mot vår tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Nils Andersen giftet seg nok 2.gang med Lisbet Thomesdtr Houm. Som du ser døde hans første kone allerede i 1723 de hadde ikke rukket å få barn, henne søsken som arvet henne var 25,22 og 16 år. Så hun var nok ikke gammel Mari heller, ikke umulig at hun døde i barsel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Schyberg

Kan nevne at jeg tilfeldigvis i vår har laget en oppsummering av informasjonen jeg da hadde om Skyberg, med spesiell vekt på Nedre Skyberg. Dette ligger ute på denne siden:http://www.schyberg.net/nedreskyberg.htmlMen i denne tråden kommer det jo fram mye ny informasjon som ikke jeg hadde. Håper dugnaden fortsetter med full styrke!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Harald! Vi skal se på det du har og vi blir veldig glade når vi får positiv drahjelp. I høst har vi sjekket opp flere store slekter i Ringsaker og det er 3-4000 som har vært inne og tittet, men svært få som heier. Men så gjør vi det heller ikke for andre. Det har jo en egeninteresse!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Takk til Harald om mye info om Skyberg,jeg merker meg at du bruker navnet Knud Hansen Skyberg, han som var gift med Inger Andersdtr jeg leser det som Svend Hansen i skiftet [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25188/682>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25188/682 trodde også deres datter Ingeborg Svendsdtr var gift med Trond Hansen Baaberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Men jeg må si jeg ble overrasket over å lese at Jens Pedersen Skyberg skal ha etablert seg på Ulven ved å gifte seg med ei enke der ? Den var ny for meg, for vi snakker vel om Ulven i Skapals? Kjempefint om du har mere info om dette?Jeg vet jo at dagens brukere er Skybergfolk side Martha Pedersdtr Ulven giftet seg med Kåre Skyberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Kristian Sveen

(59). Ungk.Jens Pedersen Skyberg gift 1778 m.enken Berthe Nilsdtr.Ulven. De fikk 4 barn født på Ulven,Ring. Berthe gift 1g.m. Ole Simensen Fougner,Follebu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Det var på Ring ja, da gifte Skybergfolket seg inn på to Ulven garder da :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Schyberg

Til (59): Ja, det er samme informasjon som jeg hadde, forlovelsesinnføring, Ringsaker 1778, 29. januar: 'Ungk Jens Pedersen Schyberg og enken Berthe Nilsd. Ulven. Caut. Lars Erichsen Sveumb og Joen Tollefsen Welang. Copuleret i huuset.'Til (58): Jeg har informasjonen om Knud Hansen Skyberg, at han var g.m. Inger Andersdtr, fra pantebokinnføring (Hedmark, 1713-23) denne siden: Lenke .Midt på bladet til venstre overføres Skyberg fra Generalinne Brockenhuus til Niels Andersen og hva jeg leste som Knud Hansen.Men jeg er ingen eksert i slik skrifttyding, så jeg kan godt ha feillest her, slik at du kan ha rett i at det står Svend i stedet for Knud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Det er en S først i navnet ja, men du ser det bedre her Lenke Hvor han overfører til Trond Hansen og datteren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Harald, jeg holder på med å mekke på rettinger/tillegg til en bok om slekter i Vardal. På web-sidene dine står det at Peder Jensen Skyberg 1720-1801 var født på Børstad i Vardal. Det kan godt stemme, det er plass til en ny bruker ca 1720 på Børstad, men har du noen kilder som viser at Jens var på Børstad? Jeg mener ikke med dette å skape tvil om påstanden, men det hadde vært interessant med kilder, og det har også interesse å finne ut om Jens var bruker der, om han var husmann etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Det er ikke så mye jeg kan bidra med i denne debatten, men ikke glem at jeg kan skanne skiftekortene på en gård i løpet av 5 minutter, og da blir det lettere å finne det digitaliserte skiftet etterpå.Så hvis det er av interesse, og jeg får en liste med gårder, så har jeg ledig tid på SAH i morgen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Schyberg

Geir, min kilde er en artikkel i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift fra 1944 av Sigurd Røse med tittel 'Litt om organist Peder Jensøn Schyberg og hustru Kari Jensdatters slekt'.Røse kommer med informasjon om Peders far, og opplyser at han snart etter sitt bryllup i 1718 kom 'til presteeiendommen Børstad i Vardal, visstnok som forpakter eller gardsbestyrer. Denne stilling overtok han efter en annen totning, nemlig korporal Nils Pedersøn Taraldrud, ...' Noen kilde angir ikke Røse for dette. Røse sier videre om Peder Jenssøn Schyberg at det er sannsynlig at han er døpt i Vardal uten at det er innført i kirkeboka. 'Jens Børstads sønn Christen er dog ført i kirkeboken som døpt 1725. Snart etter er Jens og Berte kommet til Toten igjen og i 1829 er deres datter Marti døpt på Toten...'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Takk skal du ha Harald.Dette passer bra med det jeg har 'før og etter' Jens på Børstad. Nils Børstad er nevnt i et skifte på Bjørnstad (Toten) 19/8 1717 og han antas å være Nils Pedersen Taraldrud g.m. Mari Christophersdtr. Bjørnstad. Jeg antar at Jens var bruker på Børstad til 1727 da det kommer inn to svogere fra Nes. Ser ut som Børstad hadde 2 brukere mens Jens var der, den andre het Peder og døper barn i perioden 1711-27.Jeg har bruk for å vite litt mer om Jens og barna, så jeg tar kontakt på e-post (på web sida di) når jeg har gravd litt mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Spørsmål om herr Bård på Biri(sjå innlegg 17)Var herr Bård eigar av jord? i tillfelle ja, kva var hans jordeige? Er det skrivi noko om herr Bård?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Nedrud

Til 68: Det er skrevet noen små stubber om hr. Bård i NST, uten at jeg har referansene foran meg, men registeret finnes jo på foreningens sider om noen har lyst til å finne dem selv.Når det gjelder hyldningsseglene fra 1610 kan jeg opplyse at både Tollef Kvarberg og Ouen Skyberg har patronymikon som starter på O.I hyllingen 1591 er det et segl fra Oluf S Skyberg.hilsen Rune Nedrud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Mange takk for innlegget! Vi har selvfølgelig diskutert slektskapet mellom Tollef, Ouden og Amund, for det er jo et slags slektskap når man arver. Vi mangler konenes navn. Dette kan være svogere? Det ville vel aller helst bety at de var gift med hver sin Nilsdatter. Men alt dette er ren spekulasjon og blir ekke noe annet før det eventuelt dukker opp konenavn.En kan tenke seg at Oluf S Skyberg kunne være far, derav Ouden O. og Tollef O. Men igjen er det ren spekulasjon.Spørsmålet til Torbjørn Hagen er vel det som burde være nærmest å finne ut av.Kanskje sitter noen også med informasjon om godset til Nils Tjøstolfsen f ca 1555?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For ca 20 år siden diskuterte jeg noe av dette med Arne Haave. Han gav meg dette:Lauritz på Kvarberg eide halve Segard på Biri i 1647. i 1624 eide Tollef Kvarberg 1/2 hud i det samme. Denne Tollef må vel da være Tollef O. Han kunne ha vært svigerfar eller far til Laurits. Tollefs svigerfar var muligens presten Nils Tjøstilfsen i Oslo. (Arne Haave)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Niels Tjøstelsen f. ca. 1550 død før 16/2-1613 g.m. Christine Hansdatter. Baard Nielsen f.ca. 1572 død 3/2-1635 g.m. Eline Lauritzdatter. Noen som her noe mer...det ville være fint.De hører til min kones slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Etter Runes innlegg (69) kan man vel trekke noen enkle konklusjoner.Ouden Skybergs patronym begynner på O, dvs han er ikke en Nilsen, og da er det meget sannsynlig at han var en svoger til Bård Nilsen, gift med en datter av Nils Tjøstelsen, som kan være enken Malene eller ei i et evt. tidligere gifte.Gitt at det finnes en Oluf S. Skyberg i 1591 er det sannsynlig at Ouden O. Skyberg er en sønn av Oluf S., men det er ikke sikkert. Jeg synes dette er en mer presis formulering enn å kalle det en spekulasjon. I en slektstavle ville jeg føre begge, med et spørsmåltegn mellom.Til Hans (72): Jeg har ikke fått med meg navnet på Nils Tjøstelsens kone, hvor kommer det fra? Nils Tjøstelsens opphav har vært diskutert en del i bla NST (f. eks Bind 35 s 202, 1992) og Vestoppland SHLT (bind 4 1986) og sannsynligvis også Hedmark SHLT. Status er vel at faren antas å være Tjøstel Nilsen, prest i Eiker. Det finnes minst 3 hypoteser om Eline Lauritsdatters opphav (Stabel, Båberg (Biri), Hanestad (Toten)), de to første kan ikke bevises og bør så langt forkastes. Jeg har ikke sett noen begrunnelse for at hun skulle være datter av Laurits på Hanestad. Jeg blir ikke overrasket hvis argumentasjonen kan være basert på gods som Eline eiede, men først må argumentasjonen på bordet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.