Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#81646] Hva skjedde egentlig med minesveiperen 'Dristig' utenfor Radøy 11/4 1940?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

11. april 1940 mellom kl. 17.00 og 17.30 ble den norske minesveiperen 'Dristig' beskutt fra luften med maskingeværer utenfor Radøy. En person ble drept - nemlig kommanderende sjef, vernepliktig løytnant Finn Tørjesen. Så langt samstemmer de beretningene jeg har lest. Men hvem var angriperne?På www.mil.no, der en del av sjøforsvarets historie fortelles, står det at 'Dristig' ble angrepet av to TYSKE fly, mens en annen historie fortelles på bl.a. www.patriotfiles.com: 'Dristig' ble 'accidentally strafed by BRITISH aircraft'.På www2.bc.edu (Boston College) kan vi lese en fyldigere og mer detaljert beskrivelse: 'Two Bristol Blenheim IVF L.8785 (Flying Officer Shawe) and L.8840 (Pilot Officer Illingworth) from No.254 Squadron Coastal Command at Lossiemonth attacked from 1,500 to 500 feet the Norwegian minesweeper DRISTIG (Vpl.Ltn. F. Tørjesen - 2. minesveiperdivisjon) with machine-guns in snow and rain showers in Hjeltefjorden (between Fedje and Radøy islands). Light flack - one dead (Tørjesen - commander) and the ship was damaged and disabled'.Dette er jo et tema som ligger litt utenfor det rent genealogiske, men Finn Tørjesen inngår i en slektssammenheng jeg jobber med for tida, og jeg vil gjerne ha tak i det korrekte hendelsesforløpet. Dersom noen kjenner til kilder der denne hendelsen er enda mer detaljert beskrevet, mottar jeg gjerne tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

I en bok fra 1995 skrevet av Marius Thomassen: 90 år under rent norsk orlogsflagg, står følgende på side 132 om torpedobåtene Djerv,Dristig og Kvik:Djerv var bygget i Horten, mens Dristig og Kvik var bygget i Fredrikstad. Djerv og Dristig ble utrangert som torpedobåter i 1927 og bygget om til minesveipere etter at torpedoarmeringen var tatt bort. Kvik ble utrangert i 1931 og gikk over til bevoktningsbåt. Også på Kvik ble torpedoarmeringen tatt bort.Ved krigsutbruddet i Norge i 1940 var alle tre fartøyene i tjeneste. Djerv og Dristig, som deltok i forsvaret av Sognefjorden, fikk den 1.mai melding om at fartøyene skulle senkes av egen besetning da kampene i Sognefjorden opphørte, og den 2.mai ble Djerv og Dristig senket av egne besetninger på dypt vann på nordsiden av Kvamsøy. Kvik ble tatt av tyskerne den 11.april i Kristiansands-området og satt inn i tysk tjeneste under navnet Dragonier. Etter krigens slutt ble den tilbakelevert til Norge og utrangert i 1945.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha. Jo, dette står for så vidt også å lese på Forsvarets hjemmesider - men forut for den planlagte senkingen nord for Kvamsøy, ble altså Dristig angrepet - og på de samme sidene kan ellers vi lese følgende: 'Flyene (som Forsvarets hjemmesider altså hevder var tyske) kom inn aktenfra og beskjøt fartøyet (Dristig) med mitraljøseild. Alle som var på dekk søkte ned under le. Bare sjefen, vernepliktig løytnant F. Tørjesen, ble på dekk og tok selv roret. Han ble etter kort tid truffet av tre mitraljøseprosjektiler og døde i løpet av et kvarters tid. Ingen andre ombord fikk skader av den tyske ilden'.Det pussige er så at de engelskspråklige beretningene jeg har lest om hendelsen, konkluderer med at flyene var britiske, og det er sågar identifisert med 'navn og nummer'!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Dette har du sikkert sett fra 'Våre falne', men hvis du ønsker opplysninger om apoteker Marcus Tørjesen, så kan du få det.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, jeg hadde faktisk ikke sett det. Og Marcus Tørjesen mottar jeg gjerne flere opplysninger om. Det jeg har notert foreløpig, er at han var født i Søndeled/Risør - og at han var apoteker i Langesund. Det er konas (Johanne Wroldsens) slekt jeg forsker på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Norges apotek og deres innehavere, bind III, side 10 under Langesund apotek:Marcus Tørjesen, f.26-6-1879 i Søndeled, død 6-2-1926 i Langesund, begravet ved Frydendals kirke pr. Risør.Foreldre: Skibsfører Tor Tørjesen (f.19-8-1829, død 25-7-1887) og Maren Knudsen (f.6-4-1837, død 30-12-1904).Etter å ha tatt middelskoleeksamen 1895 i Risør, disiplinerte han ved apoteket der fra des. 1896 til des. 1899, og tok farmasøytisk medhjelpereks. våren 1900. Fra 1.mai 1900 til 20.aug. 1901 var han medhjelper ved Mysen apotek, tok apotekereks. våren 1902, tjenestegjorde ved Løveapoteket i Kristiansand 25.juni-11.des. 1902.Han var ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1902-06, ved Apoteket ved Vestbanen i Oslo 1.juli 1907-31.okt. 1910, ved Svaneapoteket der 1.nov. 1910-1.juli 1912, ved Svaneapoteket i Halden 1.juli 1912-30.nov. 1920, bestyrte det fra sommeren 1915 til 30.april 1917 og var ansatt ved Frogner apotek i Oslo 1.des. 1920-1.juni 1924.21.mars 1924 fikk Tørjesen bevilling til å drive Langesund apotek og overtok det 1.sept. samme år. For apotekgården, matrikkelnr. 141 i Kongshavnsgaten betalte han kr.50 000,-. Han var medstifter av Fredrikstad farmaceutiske forening, som senere gikk over til Østfold krets, formann der og medlem av hovedstyret.Gift 28.mai 1906 i Tvedestrand med Johanne Wroldsen, født 5-2-1880 i Dypvåg, datter av skipsreder C.Wroldsen og Susanne Pedersen. 3 barn.Fru Johanne Tørjesen fortsatte driften av apoteket med Aagot Krog som bestyrer de første måneder fra 10-2-1926. 1.juni samme år ble bestyrelsen overtatt av Peter Wilhelm Kreydal Dietrichson, som samtidig kjøpte apotekgården av fru Tørjesen for kr.40 000,-.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I 'Våre falne' (lenke til innlegg 5) står det at 'Dristig' ble angrepet av to fly, men ingenting om flyenes nasjonalitet. Jeg har nå også lest en nekrolog over Finn Tørjesen i Aftenposten 15. mai 1940. Heller ikke der står det om flyene var tyske eller britiske.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Dagens lesesalsrunde med litteratur om aprildagene 1940 har ikke gjort meg klokere. Det kan virke som om dette er en hendelse som er 'underkommunisert' i krigsdokumentasjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Informasjonen om hva som egentlig skjedde da 'Dristig' ble angrepet 11/4 1940, er fortsatt sprikende. Alle innspill som kan kaste lys over denne hendelsen, mottas derfor med takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Kan det være at norske militære av propaganda-messige grunner i april-mai 1940 valgte å 'underslå' (eller tone kraftig ned) det sørgelige faktum at skipperen ble drept av 'vennligsinnede' (allierte) styrker, og at denne framstillingen har blitt 'hengende' igjen ? (Boston College's skildring på www2.bc.edu (innlegg #1) virker jo svært troverdig).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Ut frå føreliggjande opplysningar trur eg at dei detaljerte britiske opplysningane frå arkivet til Royal Navy er rett. Altså at løytnant Finn Tørjesen vart eit offer for 'accidental stafing due to weather conditions' snø- og regnbyger.Eg trur ikkje at den norske marine _medvite_ har feista underslå denne informasjonen. Det er like sannsynleg at mannskapet på minesveiparen 'Dristig' rett og slett ikkje fekk med seg _kven_ som angreip dei, men at dei ut frå situasjonen landet var i, pågåande krig med nazi-Tyskland, logisk nok gjekk ut frå at flya var tyske. Det kan òg tenkast at detaljert informajon om angrepet på 'Dristig' i si tid vart korrekt innrapportert via sjømilitære kanalar, men at denne rapporten _no_ er tapt.Her må vi hugsa på at det rådde eit salig sivilt- og militært kaos i Sør-Noreg den første veka etter den tyske invasjonen, og at det som enno finst av skriftlege meldingar i originale kjelder kan vera prega av mistyding og stor forvirring. Nokre gonger er rapportane ikkje berre uklåre, men diverre òg internt motstridande. Mange hendingar vart diverre ofte berre innrapport munnleg (og i all hast), eller kanskje ikkje i det heile tatt; og vart difor ikkje nedfelt skriftleg før lenge etterpå. Men alt dette må sjølvsagt sjåast i samanheng med den føreliggjande situasjonen: heile landet vart brått vart kasta ut i ein krig som norske styresmakter var nesten totalt ubudd på.Rapporten/ rapportane frå Royal Navy/ Royal Airforce har difor langt større truverde, slik ég ser det.Ei årsak til at det har blitt - og framleis blir - skrive så mange bøker omNoreg under 2. verdskrigen og om det tyske åtaket i april 1940 (- og det påfølgjande felttoget) er truleg eit framleis udekka trong for å retta opp feil, mistydingar, uklåre tilhøve - samt behovet for å fortelja ukjende soger og hendingar som av ulike årsaker enno ikkje er fortalde eller nokonsinne har blitt nedfelte i skrift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for innlegget, Terje. Jeg synes du her gir uttrykk for vurderinger som virker svært sannsynlige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det må jo ha vært kontakt mellom Royal Navy og norske miltære myndigheter siden rapporten inneholder detaljer om skipet, hvilke følger angrepet fikk, og navnet på den omkomne (''Norwegian minesweeper DRISTIG (Vpl.Ltn. F. Tørjesen - 2. minesveiperdivisjon''). Så helt kaotisk kan det ikke ha vært ... (Snakker om uflaks)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, det høres rimelig ut, men det kan jo også forholde seg slik som Terje gjetter på i innlegg 13:'Det kan òg tenkast at detaljert informajon om angrepet på 'Dristig' i si tid vart korrekt innrapportert via sjømilitære kanalar, men at denne rapporten _no_ er tapt'.I så fall kan en jo videre tenke seg at informasjonen er blitt ulikt lagret i britiske og norske militære arkiver - eller kanskje rettere: Den opprinnelige, korrekt innrapporterte versjonen er blitt lagret på britisk side, men ikke på norsk - der en 'rekonstruert' versjon har tatt utgangspunkt i det mest sannsynlige hendelsesforløpet (tysk flyangrep).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Skal tro hvilken informasjon ev. (nålevende ?) etterkommere eller slektninger av lt. Tørjesen fikk (sitter med) om hendelsesforløpet og de ulykksalige omstendighetene den 11. april 1940 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, nekrologen i Aftenpostens aftenutgave 15/5 1940 viser at Finn Tørjesen hadde en sønn:'Marineløitnant Finn Tørjesen er ifølge melding til familien, falt den første krigsdagen i nærheten av Bergen.Tørjesen blev drept ombord i torpedobåten 'Dristig', hvis chef han var. Han stod på broen og gav ordre til sitt mannskap da han blev truffet av et skudd fra et av de fly som gikk til angrep på skibet. Torpedobåten blev efterpå satt på grunn, og mannskapet fikk reddet sig i land.Tørjesen blev begravet på Hordabø kirkegård under militære æresbevisninger.Løitnant Tørjesen var en sympatisk og avholdt mann. Han var omkring 35 år gammel Han efterlater sig hustru og en sønn på 4-5 år. I flere år har han seilt i utenriksfart som skibsfører i Leif Høegs rederi'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget nettopp at Finn Tørjesens enke døde så sent som i 2009, 101 år gammel. Sønnen og øvrig familie er nevnt i dødsannonsen, så da avslutter jeg alle kommentarer omkring etterkommerne her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.