Gå til innhold
Arkivverket
Gjest bjørn løkken

[#81887] Om garden og brukere på ' Texleness ' i Walle / Våler sogn i Østfold 1499 ?

Recommended Posts

Gjest bjørn løkken

Kjære forum .Har noen tilgang på kilder fra ovennevnte gard , det jeg er på jakt etter er om noen sitter inne med kilder som nevner brukere av garden Texleness i Våler i Østfold . Det jeg er spesielt på jakt etter er evt. navn på Lasse Muus sin sønn som i følge vedlagte brev fra DN , samt transkribering av dette . Av brevet fremgår det at Henrik Krummedike (Jr.) overtok garden , men at Lasse Muus sin sønn og hans arvinger skulle få bruke garden Texleness i ' evig tid ' . Her er alle Muus relaterte opplysninger like viktig . Nevner i forbifarten at Lasse Muus sin far var væpner Niels Muus fra garden Nore i Rygge .Lasse Muus var vel også kjent under betegnelsen Totenfuten , han nevnes bla. i forbindelse med et par eiendomstransaksjoner på Toten på 1470 tallet .Dato: 9 Marts 1499. Sted: Oslo. Brevtekst (fra den trykte utgaven): Wij efftirskreffne Herlag met gudes nade biscop i Aaslo, He®man met same nade biscop i Hammer Jon Powelsson prowest i Marikirck i forne. Aaslo oc Noriges rigens canceller Erick Ericksson lagman i forne Aaslo Tormod Jonsson lagman i Tonsberg giøre alle wittherligt at aar efftir gudes byrdh mcdxcix løffwerdagen nest fore søndagen letare i Aaslo nerwerendes flere gode men som ther tha oc tilstede ware ware skicket i rettæ for oss heiderlig oc welbyrdug man her Henrig Krwmdick ridder oc høwitzman paa Baahwss paa wor nadige herres wegna konung Hans etc. paa then ene oc tiltalde wel- byrdug man Amwnd Jonsson i Skyden paa then annen siide om Tex- leness som ligger vdj Wallesogen hwilcket forne her Henrig bewiste met et breff swo lwdendes at Niels Mwss haffde køpt forne. Texleness aff [Heffwe gwld] oc frwe Gertrwd Amwnd Boldes arffwinge till ewin- nelige eyge met Jon Elifssons raad oc sambticke som rett odelssman war ther till fore otte oc fyretywge kørlag, xx mark hwide engilske hwilcke forne. Texleness forne Niels Mwss vntte oc gaff syn kære søn Lass Mwss met hans arffwinges willie oc sambticke. Sammeledes fan- des then dom oc eckj wed macht som Amwnd Jonsson fick paa Jers- øen aff rigens raad nordenfieldz fore forne Amwnd Jonsson haffde then vlaglig wonden aff then i swodan mathe fore forne Lass Mwss war eckj paa stemffd tiid hwilcket forne. Amwnd Jonsson personligen be- kende oc tilstod. Tha efftir tiltall genswar breff oc bewissning som tha fore oss i rettæ lagdes paa bode siider worte ther paa swo for rettæ sagt at forne. her Henrig Krwmdick Lass Mwsses søns arffwinge skall nyde oc følge forne. Texleness til ewinnelige eygæ met alle hen- nes rettæ tilligelsæ som er agger eng skow marck fyskwatn feegang woit oc tyert enngttet vnnæntagen ehwad thet helst oc nogen tiid neffnis kan i nogre mathe. Giffuit aar dag tiid oc sted som forskref- fuit staar vnder wor secrete oc indsegell.Transkribert utgave :Dato: 9 mars 1499. Sted: Oslo. Brevtekst (fra den trykte utgaven):Vi, etterskrevne Herrer med guds nåde biskop i Oslo Herman med samme nåde biskop i Hamar, Jon Paulsen prost i Marikirken i fornevnte Oslo og Norges rikes kansler, Erik Eriksen lagmann i fornevnte Oslo, Tormod Jonsen lagmann i Tønsberg, gjør alle vitterlig at året etter guds byrd 1499, lørdag før søndag letare (dvs. 24. mars. Lætare er det samme som midtfaste-søndag eller 4. søndag i fasten) i Oslo nærværende flere gode menn som der da og var tilstede var, var sendt i retten for oss hederlige og velbyrdige mann hr. Henrik Krumdick ridder og høvedsmann på Båhus på vår nådige herres vegne kongen Hans etc. på den ene og tiltalte vel- byrdige mann Amund Jonsen i Skyden på den annen side om Tex- leness som ligger uti Valle sogn hvilket fornevnte hr. Henrik beviste med et brev så lydende at Niels Muss hadde kjøpt fornevnte Texleness av [Heffwe gwld] og fru Gjertrud Amund Boldes arvinger til evind- elig eie med Jon Elifsson råd og samtykke som rett odelsmann var dertil for åtte og firetjuge kyrlag, 20 mark hvite engelske, hvilke fornevnte Texleness fornevnte Nils Muss unte og gav sin kjære sønn Lass Muss med hans arvingers vilje og samtykke. Sammeledes fan- tes den dom og ikke ved makt som Amund Jonsen fikk på Jers- øen av rikets råd nordenfjelds for fornevnte Amund Jonsen hadde den ulaglige onden av den i sådan måte for fornevnte Lass Muss var ikke påstevnet tid hvilket fornevnte Amund Jonsen personlig be- kjendte og tilstod. Da etter tiltale gjensvar brev og bevisning som da for oss i retten lagdes på både sider vart derpå så for retten sagt at fornevnte hr. Henrik Krumdick Lass Musses sønns arvinger skal nyte og følge fornevnte Texleness til evindelig eie med alle hen- nes rette tilliggelser som er åker, eng, skog, mark, fiskevann, fegang, vått og tørt, intet unntagen hva det helst og noen tid nevnes kan i noen måte. Givet år, dag, tid og sted som foreskre- vet står under vår sekret og sigill.Alle innspill mottas med takk .Vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

''Heffwe gwld'' er - ifølge Ferdinand Næshagen (utgiver av DN XXII og NgL 2.r.III) - feillest for ''hustru Gunnild''.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

HeiBare en liten tanke. Hvorfor er hustruen skrevet opp før fruen?MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

jeg husket feil, det var ikke hustru men husfru

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.