Jump to content
Arkivverket
Guest Kari Klevjer

[#84096] Veaasen Tinn i Telemark

Recommended Posts

Guest Kari Klevjer

Har en Gro Østensdt. Veaasen ft. 1850 i Tinn - gift med Nils Sanden i 1873. De reiste til USA samme år. Kan noen fortelle meg hvor Nils kommer fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

Jeg ser at Gro og Nils ikke var gifte når de dro til usa. Men på lenken når de er viet står det gunhild og ikke Gro. Den Gunhild som står der døde 1872. Han kan ha giftet seg etterpå med hennes søster Gro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Det kan godt vera at Nils Jakopsson Sanden gifte seg med Gro Øysteinsdotter Veåsen etter at Gunnhild var død. Nils sat att som enkjemann med tre små born. Men det må i så fall ha skjedd etter at dei emigrerte. Ved emigrasjonen var nemleg Gro ugift. Men Nils og Gro og dei morlause borna drog samstundes til Amerika, sjølv om reisemålet for Nils og borna var Minn. (Minnesota) og for Gro La Crosse, Wisconsin.Kor har du det frå at Gro blei gift med Nils Sanden i 1873?Tinnsoga seier ikkje noko om eit slikt giftarmål. Men ho seier heller ikkje at Nils og borna emigrerte, og at Gunnhild døydde før emigrasjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

(4) Har forbinnelse med slekt i Amerika som har gitt meg de opplysninger. Nils har tre barn i 1 ekt. som han har med seg når han utvandrer til Minnesota 1873. Gunhild 4 år - Sigrid 3 år - Jacob 2 år. Se utvandring fra Tinn. Med Gro får han 4 barn. Så Gro og Nils gifter seg nok i Amerika.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Kari (5): Dette var verkeleg interessante opplysningar for meg som arbeider med Tinn-historia. Du veit vel da kanskje også kor Gro og Nils slo seg ned, og namn og fødselsdata på borna deira?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

(6) Jeg vet litt. De slo seg ned i Worth County Iowa. Barn i ekteskap med Gunhild er: Gunhild ft. 1869 - sigrid ft. 1870- Jacob ft. 1871 alle i Tinn. Jacob gifter seg med Tillie Holskar 1894 i Fertile Cerro Gordo County Iowa. Gunhild gifter seg med John H.Raun i 1892 samme sted. Nils og Gro`s barn Bella Sanden -Austin - Anne - Gurine alle født i Worth Iowa. Gro døde 22 Oktober 1937 i Worth - Anne Sanden gift med Oscar Evenson - Gurine med John Davey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Til 7: Takk Kari. Dette var særs verdifulle opplysningar for meg og arbeidet mitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Ein supplering: 18 år gamal blei Nils Jakopsson Sanden far til Nils Nilsson f. 17. sep. 1856, døypt 29. sep. 1856 i Atrå kyrkje. Mora var Ågot Jonsdotter Ullaren f. 1832.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

(9) Takk for all opplysninger. Kjenner du noe til Kari Østensdt. Veaasen ft. 1853 død 1926 SAnde i Vestdold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Til 10: Ikkje anna enn at Tinnsoga u. Veåsen fortel at 'Kari vart gift i Sande ved Drammen. Alle dei andre har reist til Amerika. Øystein sjølv reiste da han var 84 år.' Veit du meir om Kari?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

(11)Hun var hushjelp på gården Gran i Sande Vestfold 1.ekt med Kristoffer Bentsen ft. 1830 i sande - barn Bent Kristoffersen ft. 1879-1947, Sande gift med Mathilde Jacobsdt. ft. 1877-1956 og Andrine Kristoffersen ft. 1879-1958 Sande gift med Ole Jacobsen Gran ft. 1872 Sande. 9 barn. 2.ekt med Truls Olsen Gran ft. 1843-1918 Sande deres barn: Gunhild Trulsen ft. 1885 Gran Søndre Sande d. 1967 Drammen gift med Emil Eriksen ft. 1884-1974 Drammen 6 barn og Kristine Trulsen ft. 1888-1972 Sande gift med Jarlis Jensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

(11) Kari Østensdt. er min oldemor og Gunhild i 2. ekt. er min bestemor. Kan jeg hjelpe med mer så bare skriv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Til 13: Denne fliken av ein livslagnad som du har skissert ovafor i form av bustad, ekteskap og born synest å vise at Kari har gjort ei aldri så lita 'klassereise' frå oppvekst på det vesle leilendingsbruket i Tinn til gardkone i Sande på slutten av attenhundretalet.Går det an å spørje om du har tid og stad for giftarmåla til borna hennar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Klevjer

Til (14): Her er når de giftet seg og hvor. Truls og Kari gift 8.Feb. 1884 i Sande Gunhild og Emil gift 4 Nov. 1905 Bragernes Drammen Bodde i Ørengt. 8 Drammen i alle år som gift. Kristine og Jalis gift 3 juni 1911 i Sande og bodde her Bent og Mathilde gift 6. Mai 1905 i Sande og bodde her. Andrine og Ole gift 6 Mai 1903i Sande og bodde på Søndre Gran gård i Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anfinn Bernaas

Til 15: Eg takkar så mykje for dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.