Jump to content
Arkivverket

[#84247] Peder Schade, f. ca 1685 i Danmark og hans ukjente hustru: 11 barn i Rakkestad


Guest Grete Singstad Paulsen

Recommended Posts

Guest Per Nermo

(Grete/46:) I 1801 finner vi bosatt på Fuglegaarden i Vestby en Elisabeth Maria Stub, som etter alderen er f. rundt 1742 (gift med Iver Brinch Paludan).Kan hun være datter av Lauritz (Lars) Lauritzen Stub og Margrethe Sophia Main ?(48:) Du finner altså hverken Engel eller Else Catharina Sophia Stub døpt i Kråkstad ? Kan Lauritz ha flyttet til Ås rundt 1740/1741 ? Han tj.gjorde i Nes i 1741 og i Follo i 1742.Kjennes foreldrene til ovenfor omtalte Iver Brinch Paludan ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(52:) ... skjønt, 'gift' ? Elisabeth Maria Stub er ført som 'hans kone' men samtidig som 'ugift' og 'Jomfrue' !Sammesteds 'conditionerer' også en like ugift jomfru Sicilia Hagen Stub, 35 år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Per: 1.Axel(1691) 2.Jacob(1692) 3.Cathrine(1694) 4.Johan Peter(1696) 5.Palle(1698) 6.Anne Sophie(1699) 7.Friederich(1701) 8.Hans(1702) 9.Adolph(1703) 10.Lars(1705) 11.Lars(1706) 12.Adolph(1707) 13.Magdalene(1709) 14.Otter(1710) 15.Magdalene(1712) 16.Magdalene(1713) 17.Wilhelm(1714) 18.Wilhelm(1717)

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

(52) Det er jo mulig at både Engel, Else Catharina Sophia og Elisabeth Maria også er døtre av Lauritz (Lars) Lauritzen Stub og Margrethe Sophia Main.I FT 1801 i Ås finner vi Engel Sophia Stub, 'En datter af capitain Stub pensionist'. Alderen 55 år er nok feil - om dette er den samme som ble konfirmert i Ski 1757. At hun heter Engel Sophia styrker troen på at hun er datterdatter til Engel Sophie Storpen. LenkeHar lett etter skiftet etter L. Stub, men har ikke funnet noe ennå, dessverre.Om Iver Brinch Paludan vet dessverre ingenting.

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Else Catharina Sophia Stub kan være oppkalt etter sin tante, Else Catharina Main, døpt 23. mars 1703 i Nes, AK, datter av Poul Main og Engel Sophie Storpen. Lenke

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(55:) Kaptein Lauridts Stub f.1706 er ovenfor oppgitt å være død 19 Jan 1791 i Drøbak. Det må vel da ha vært et tidlig tilfelle av pensjonssvindel hvis han (eller de etterlatte, f.eks. Engel) fremdeles mottar hans pensjon i 1801 ... (ref. nylig avsagte meget strenge dom for slikt blant statstjenestemenn !). (Eller er det Engel som er pensjonist, tro ?) (Lenke).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Bente/36:) Vi må vel kunne anta at Peder Willumsen Lange (1657-1718) fikk minst to barn med sin 1. kone (g. 11 Mai 1686 i Karlebo, der han samme år hadde blitt prest), Mette Hedevig Meinarth (Meiners) (f. ca. 1662 ?), som vel da døde rundt 1695 (i Karlebo ?).Hennes barn var Anna (1687-1725) (oppkalt etter farmor) (g.m. ob.lt. Bernt Orning) og Søster Marie (døpt 1692), som begge levde i 1722, ved Peders søster Helene Maries skifte).Med sin 2. kone (g. ca. 1696? i Hillerød?, der Peder samme år ble prest), Karen Olufsdatter Torm (c1675?-1755 Christiania) fikk han etter alt å dømme minst 11 barn, hvorav åtte var i live i 1722.Barn i 2. ekteskap: Mette Hedevig (oppkalt etter 1. kone), Kirstie Sofie (disse to kanskje født rundt 1696 ?), Thale Katrine 1698 (oppkalt etter Peders mormor), Wilhelmine Charlotte, Ole (oppkalt etter farfar), Ellen Marie (oppkalt etter Peders søster som døde i 1721 ?), Wilhelm Albert (oppkalt etter farfar), Marie Schumacher Lange f.1707 (oppkalt etter farmor), Frederik, Dorethe Marie, Else Cathrine 1710. (Øvrige f.år, se innlegg #36).De to sistnevnte samt Maria Schumacher er da antakelig døde før 1722. De to førstnevnte er antakelig født i Hillerød, i likhet med resten, men altså før føringen av kirkeboken startet.Peders andre kones far, professor og prost Oluf Eriksen Torm var altså gift (i 1671) med 'Formandens hustru' Maria Schumacher (f. 1642), formodentlig da enke etter Hans Madsen Husvig (1619-1670) (g. 1667).Hvem er foreldrene til Maria Schumacher (f. 1642) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Skifte etter Lauritz Stub 1796 på Nordre Wold i Ås:1. Datter Engel Stub, opholder sig ugift på gaarden Hoelstad i Aas Sogn. (Stemmer med Engel Sophies oppholdsted i 1801). Kalles Engel Sophie Stub et annet sted i skiftet.2. Datter som skal opholde sig i Kragerøs Sogn3. ?4. ?Har problemer med å lese det som står…. http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23849/424

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Skifte etter Margrethe Sophia Main 1774 i Drøbak.Efterlader seg Enkemand Hr. Capitaine Lauritz Stub, 4 børn – 1 sønn og 3 Døtre:1. Sønnen Poul Main, Offiser2. Datter Magdalena Sophia Stub, 36 aar3. Datter Johanna Catharina Stub, 30 aar4. Datter Engel Sophie Stub, 28 aarhttp://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23845/652 Mao ingen døtre ved navn Else Catharina Sophia og Elisabeth Maria!

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Else Cathrine Sophie Stubs foreldre er herved funnet!Skiftet etter Adolph Stub i Ås 1743 viste følgende resultat:Etterlater seg enken Madame Else Pedersdatter Læssöe (?) og deres 4 barn, 1 sønn og 3 døtre:1. Sønnen Lars Adolphsøn Stub, 7 år2. Datteren Marthe Malene Adolphsdatter Stub, 5 år3. Else Cathrine Sophie Adolphsdatter Stub, 4 år4. Elisabeth Maria Adolphsdatter Stub, 1 år http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23842/432Adolph Stub er vel sønn av Lauritz Jacobsen Stub og Magdalena Axelsdatter And.

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Anetre for Peder Schade, basert på kilder hentet fra Dansk biografisk Lexikon.---PEDER SCHADE:Kom i militærtjeneste ca 1704 i DK. Kom til Norge som regimentskaptein. Ble major 3. juli 1749. Ble fra 1. juli 1761 bevilget 40 riksdaler i årlig pensjon. (Kilde Ovenstad) Major Peder Schade ble gravlagt 5. febr. 1771 i Rakkestad, 86 år gammel, skifte 1771 på Harlem i Rakkestad. [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25522/159>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25522/159 Han er trolig den Peder Schade som blir døpt 8. jan. 1685 i Roskilde Domkirke, DK. (se innlegg 39)---Foreldre:2. Peder Hansen Schade. Født 1641 i Roskilde, d. 12. feb.1712 i København. Rektor ved Roskilde skole, kannik, notar. Gift 2 ganger: 1. g 1669 med domprost Trojels enke, Margrethe Bülche, d. 1676. 2. g. med Karen Bartholin. http://runeberg.org/dbl/15/0048.html3. Karen Albertsdatter Bartholin, d. 1698.---Besteforeldre:4. Hans Pedersen (Calundanus) Kalundborg. F. 1599 i Kalundborg, d. 10. april 1671 i Roskilde. Rektor, kannik, forfattet flere grammatiske lærerbøker i latin, gresk og hebraisk. http://runeberg.org/dbl/9/0093.html. 16 barn, alle tok navnet Schade.5. Bodil Danclef, d. 1700, kjøpmannsdatter. Hun ble 2. gang gift med Mag. Arnold Rhumann, konrektor og lektor i teologi i Roskilde.6. Albert Casparsen Bartholin. F. 1620 i København, d. 17. mai 1663 i København. Rektor og Litterærhistoriker. http://runeberg.org/dbl/1/0567.html7. Karen Bartholomæusdatter, d. 1662.---Oldeforeldre:8. Peder Jacobsen, f. 1571 i Varde, d. 1641. Vever i Kalundborg.9. Bodil Christensdatter.10. Kjøpmann Danclef11. ?12. Caspar Bertelsen Bartholin, f. 12. febr. 1585 i Malmø, d.13. juli 1629 i Sorø, gravlagt i København, etterlot seg 6 sønner og 1 datter. Teolog og lege, en av Danmarks mest berømte vitenskapsmenn i det 17.århundre. Gift 22. nov. 1612 med Anne Fincke. Disse to er stamforeldre til den kjente Bartholinske slekt. http://runeberg.org/dbl/1/0569.html13. Anne Thomasdatter Finche.14. Bartholomæus Haagensen, handelsmann i København.15. ?---Tippoldeforeldre:24. Bertel Jespersen, prest i Malmø.25. Anne Rasmusdatter Tinkel.26. Thomas Finche, f. 6. jan. 1561 i Flenburg, d.1656. Professor, matematiker og lege. Gift med den knapt 16 år gamle Søster Ivers på Tønning slott 30. aug. 1590. 9 barn hvor av 1 sønn og 4 døtre vokste opp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Grete/62:) Else Pedersdatter Læssöe (ca.1712-et.1743) (g.m. Adolph Lauritzen Stub c1704?-c1743) i Ås er vel da d. av Peder Pedersen Lessøe (f. c1680?) (g.m. Marthe Olsdatter), som igjen kanskje er sønn av Peder Pedersen Lessøe (c1653-1727) og Kirsten (eller Elisabeth ?) Pedersdatter Bruun (c1657-1727), som bodde i Vestre Aker (Christiania) ca.1679-1686 og deretter i Ås.Har denne slekten sitt opphav i Lesja, Oppland, eller i Danmark ?Sistn. ektepar skal også være foreldre til Børge c1681, Karen c1682, Christin c1683, Sophie 1684, Dorothea c1686 og Elisabet c1687.Nevnte Sophie Pedersdatter Lessøe (1684-1749) var g.m. Jacob Lauritzen Stub (1653-1724), som var en eldre halvbror av Adoplh Stub (g.m. førstnevnte Else Pedersdatter Læssöe).Er det noe kjent slektskap mellom ovennevnte og Else Olufsdatter Lessøe (f. c1645?) som rundt 1670 ble g.m. Crein Hanssøn Hoofft, begravet i Nykirken, Bergen i 1690 ?En Jens larsen Lessøe (c1705-1764) var sorenskr. på Helgeland (1736-1763), og sønn av Margrethe Lessøe, antakelig fra Danmark. Er dette en 'annen Lessøe-slekt' ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

Anetre for Thale Cathrine Lange, basert på kilder hentet fra Dansk biografisk Lexikon og Nermo.org.---THALE CATHRINE LANGE:1. Thale Cathrine Lange døpt 27. juni 1698 i Fredriksborg, DK. (Se innlegg 40). Gravlagt 22. mai 1774 i Rakkestad, 76 år gammel. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5&idx_id=5&uid=ny&idx_side=-130>Lenke---Foreldre:2. Peder Willumsen Lange, f. 10. sep. 1657 i København, gravlagt 22. juni 1718 i Oslo Domkirke. Lenke Prest på Fredriksborg Slott, Stiftsprost i Christiania. Gift to ganger; 1. g. 11. aug. 1686 med Mette Hedevig Meinarth, 2. g. med Karen Olufsdatter Torm, datter av professor og slottsprest Oluf Erichsen Torm.3. Mette Hedevig Meinarth.---Besteforeldre:4. Willum Pedersen Lange, f. 15. jan. 1624 i Helsingør, d. 22. mai 1682 i København. Professor og Landsdommer. Utga bøker om astrologi og matematikk. Gift 1653 med Anne Resen. http://runeberg.org/dbl/10/0050.html5. Anne Hansdatter Resen6. ?7. ?--- Olderforeldre:8. Peder Lange, prest i Helsingør9. Karine Villumsdatter10. Hans Hansen Resen, f. 19. okt. 1596 i København, d. 1653. Biskop. ”Ægteskap med den smukke, elskværdige og af mange attraaede Thale Vinstrup, en Datter af hans Stifmoder i hendes første Ægteskap med Biskop Peder Jensen Vinstrup. Bryllupet stod 14. Febr. 1624 i Bispegaarden, og Ægteskabet var velsignet med en talrig Børneflok.(…)…og alt var Lykke og Tilfredshed, indtil Husfaderens Sygdom og Død gjorde en brat Standsning. Dette slag var tungt for den kjærlige Hustru; Dagen efter Mandens Begravelse døde hun”. http://runeberg.org/dbl/14/0004.html11. Thale Pedersdatter Vinstrup, f. 12. mai 1604, d. 1653.---Tippolderforeldre:20. Hans Poulsen Resen, f. 12. febr. 1561 i Resen i Skodborg Herred, Ribe Stift. Død 14. 1638 sept. i København. Teolog og biskop. Gift 14. juli 1594 med Barbara Andersdatter, gift i 7 år, 1 sønn og 3 døtre. Gift 2. g. 12. nov. 1615 med sin formanns, biskop Vinstups enke, Anne Eisenberg. Ingen barn. http://runeberg.org/dbl/14/0004.html21. Barbara Andersdatter. Død av pest 29. okt. 1601 i Roskilde. Hun var først gift med kannik Hans Lauridsen i Roskilde.22. Peder Jensen Vinstrup, f. 18. mars 1549 i København, d. 24. juni 1614. Biskop. Gift 1. g. 1577 med Marine Esbendatter. Datter av Esben Pedersen, kannik og sogneprest ved domkirken i Århus. To døtre nevnes: Anna gift med professor Hans Staphensen og Elene gift med Niels Clausen Senning, biskop i Oslo. Gift 2. g. 5. aug. 1599 med Anne Eliasdatter Eisenberg. 7 barn. http://runeberg.org/dbl/19/0141.html23. Anne Eliasdatter Eisenberg. Giftet seg 2. g. med Hans Poulsen Resen. ---2-tippoldeforeldre:40. Poul Hansen, d. 21. sept. 1600. Sogneprest i Resen i Skodborg Herred, Ribe Stift.41. Johanne Bertelsdatter, d. 1. apr. 1578.42. Anders Lauridsen. Professor i teologi. F. 1528 i Roskilde av fattige foreldre. Død 1589. gift 1564 med Anne Pedersdatter. http://runeberg.org/dbl/10/0140.html43. Anne Pedersdatter44. Jens Vinstup, d. 1558. Sogneprest ved St. Nicolai kirke samt prost i København og Sokkelunds Herred. http://runeberg.org/dbl/19/0141.html45. Anne Nielsdatter Hofvet. Gift 2. gang med en prest.46. Elias Eisenberg. F. 1534 i Halle i Sachsen, d. 30. apr. 1590 i Roskilde. Statsmann, prelat ved Roskilde Domkirke de 7 siste leveår. Gift 1573 med Thale Holste. 6 barn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(66:) Junge Ivers [sieverts] (sønn av Ivar Sieverts) var selveiene bonde i Oldensworth, samt rådmann, g.m. Wabe Hansdatter Tetens, f. ca.1547, død i Juni 1614 i Eidersted.

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

(67) Takk for den Per.(65) Slekten(e) Læssøe har jeg dessverre ikke kjennskap til, men mulig andre i forumet kan svare.Kanskje lurt å opprette eget tema på dette. Lauritz Jacobsen Stub og Magdalena Axelsdatter And kunne med fordel ha fått en egen tråd med oversikt over barn, svigerbarn og barnebarn m.m.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(66:) Jeg mener at Thale Catharina Lange (1698-c1774) var d. i Peder Willumsen Lange's 2. ekteskap (ca. 1696) m. Karen Olufsdatter Torm.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(71:) F.året 1530 på denne Hans Andersen Vedel må selvsagt være feil. Han må være f. en generasjon tidligere om han skal være farfar til Hans Poulsen Resen f. 1561.

Link to comment
Share on other sites

Guest Grete Singstad Paulsen

(69-70) Per, takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette!Det er selvsagt Karen Olufsdatter Torm som er mor til Thale Catharina Lange (1698-1774). Skal prøve å få satt opp Thale Catharina Langes anekart på nytt før denne tråden stenges om vel et døgn.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.