Jump to content
Arkivverket

[#84326] Pål Gyrdsson


Guest Torbjørn P. Hagen

Recommended Posts

Guest Torbjørn P. Hagen

I NSF's segelutgave side 35 er det foto av 'Seglstamp fra 1300-tallet som har tilhørt stormannen Pål Gyrdsson'. Er det nokon som har kjennskap til stormannen Pål Gyrdsson: når og kvar levde han, kva slekt høyrde han til?

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Torbjørn:Det finnes en Pål Gyrdsson nevnt 1376 og 1377 som skal forbindes med Jon Toraldesson, men deres våpnemerker (som er svært like) avviker fra motiv i den stampen du referer til. Gjengir våpenet til Pål Gyrdsson (n. 1376-1377) nedenfor etter Norske Sigiller 960.Are

bilete11008.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Takk til Leiv Magne.Jeg er like nysgjerrig som Torbjørn på familien til Pål Gyrddson. Hvem er faren? Jeg klarer ikke å finne noe diplom, vedk hans mor, Jon Toraldsons søster. Finnes noen slik dok?Og hva er forbindelsen til Eyvind Guttormson og Elin Bergsveinsdatter, gjelder Bondi i Asker, skal det forstås slik at det er hennes eiendom, eller hvorfor skulle hun ellers samtykke til salget?LenkeMvh Karin

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Basert på Karins lenker i innlegg 4, og mitt innlegg nr 5, kan vi sette opp at Væpnaren Pål Gyrdsson hadde ein morbror Jon Toraldesson, Pål var andre ektemann til Husrtu Jorunn. Hustru Jorunn hadde sonen, Væpnaren Nikolas til Brunla, fra første ekteskap. Hustru Jorunn var og arving etter Hustru Margreta Brynjulvsdatter til Brunla, som var gift med Væpnaren Nikolas Galle. Nikolas til Brunla var gift med Husrtu Ingebjørg.

Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Takk for gode og interesanne innlegg. I si avhandling 'alle the knaber ther inde och sædescwenne' har Jo Rune Ugulen på side 464 - 469 omtale av Æri-godset i Lærdal. I den forbindelse kjem han inn på Sandbuætta i Vågå og på side 465 er Halvard Alfsson sitt segl. Dette seglet minner mye om Pål Gyrdsson sitt. Kan Halvard Alfsson høyre til same slekt som Pål Gyrdsson?

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Leiv Magne:Gyrd Pålssons våpnemerke er gjengitt i Norske Sigiller (NS) som nr. 435, og dette er motivmessig svært likt seglstampen Torbjørn Hagen refererer til (NS, seglomtale: 'Trekantet Skjold, hvori en pælvis stillet Dyrefod, gjennemboret af en Pil med Spidsen mod høire. Omskr. S'GYRDONIS [P]AVLI.').Spørsmålet blir dermed om hvorvidt Anders Bjønnes i sin artikkel (i Seglutgavene til NSF) er komet i skade for å bytte om fornavn og patronym eller ei. Gyrd Pålsson kan jo lett bli til Pål Gyrdsson, og dette kan lett bli stående om korrekturavdeligen ikke er våken nok.Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Ok, so det er slik dette heng saman. Men, kan den godaste Bjønnes ha tolka S` forran GYRDONIS som t.d sønn av Gyrd Pålsson ? Berre ein tanke som slo meg.

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til 8Jeg tror jeg må ha det inn med teskje, da er Pål stefar til Niculas Sveinson Galle som var gift med Ingebjørg Erlingsdatter, datter av Erling Einarson Hildugård, og Niculas Sveinson er således svogeren til Torald Sigurdson(Smørhatt)n.1388-1397 g.m.Adalus Erlingsdatter? Ref. Jo Rune Ugulen sin avhandling, jf. innlegg 10 Men er dette den samme Halvard Alfson, som avstår for seg og sine etterkommere jord til Ogmund Berdorson Bolt?.[url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=10200&s=n&str=>LenkeOg kan han da være far til Pål Hallvardson, og bestefar til Guttorm Pålson? Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Karin (13):Pål Gyrdsson i 1376 forholder seg til to forskjellige Nikolas. Som den ene part opptrer han sammen med sin stesønn Nikolas (uten opplyst patronym), begge på vegne av Påls kone Jorunn (som var rett arving etter hustru Margrete på Brunla kona til Nikolas Galle), i et jordeskifte om det jordegods som fortsatt uskiftet etter hustru Margrete. Denne andre part i dette skiftet var Nikolas Galle, som vi forstår var enkemann etter nevnte hustru Margrete.Pål Gyrdsson må altså ikke utlegges som stefar til Nikolas Galle (Sveinsson). Hvorvidt sistnevnte faktisk var svoger til Toralde Sigurdsson eller ei, beror på om man finner det troverdig at Adelus Erlingsdotter skal være datter av Erling Einarsson, men dette er egentlig en annen debatt.Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Hei AreDet finnes altså 2 ved navn Niculas, hvorav bare den en kan regnes som en sikker Galle pga patronym. Det tar jeg til etterretning. Jeg er enig i at det eneste man strengt tatt kan lese ut av dette er at han er stefar til en eller annen Nils som bodde på Brunla.Ellers er jeg, som du kanskje ser av mine spørsmål, i denne sammenheng mest interessert i Pål Gyrdsons evt. slektskap med Hallvard Alfson og deres opphav, jeg skulle gjerne ha visst hvem denne Pål Halvardson er. Og siden Hallvard Alfson gir noe jord til en Bolt, så er det fristende og tro at det også kan være en forb. til Pål Hallvardson hvis gods i Hardanger forvaltes av en Bolt.Jeg ville ha trodd at noen kanskje hadde forsket på såpass fremtredende personer, uavhengig av alle typer slektstavler.Mvh Karin

Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn P. Hagen

Til Karin.(13 og 15)Pål Halvardson er søn til Halvard Alfson på Sandbu. Kven som var mor til Pål er kanskje meir usikkert? I NST b V hefte 3, s 198-199 går det fram korleis Halvard Alfson hadde odel i Tom i Råde og korleis han var i slekt med Bolt. (Art. av N. Stene: Erkebispkop Eskils slekt) Foreldra til Halvard var Alf Pålson og Gyda Guttormsdtr. Gyda dtr.til hr Guttorm Eriksen og Elin Olavsdtr.Tom Guttorm Erikson var sysselman i Gudbrandsdalen, n 1330-1345.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Den 'andre' Nikolas eller Nils er vel denne:Jtem Fæne i Fæns sokn .v. marka boll gaf ok fyrnemdr Niculos Gløders svn firir sal hvstrw Joronner modor sinna till bønahaldzs (RB s. 38)

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Torbjørn, Leiv Magne og Karen (m.fl.):Snakket med Anders Bjønnes i dag. Han har sjekket opp dette med navnet den seglstampen har tilhørt. Det viser seg at teksten inne i artikkelen er blitt feil, det skal egentlig være Gyrd Pålsson.Navnet er imidlertid riktig i registeret til Seglutgaven.Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kristian (17):Ja, det er antatt (om enn ikke allmen antatt ennå) at (den unge) Nikolas nevnt i brevet fra Brunla i 1376 skal dreie seg om den Nikolas Glødersson du nevner. Nikolas kan for øvrig ikke belegges noen gang å ha hatt tilhold på Brunla.Det gjenstår uansett en grundig gjennomgang av Brunla-folket med tilkretsende ætter for å skape litt orden i rekkene.Mye villedende er publisert gjennom årene. Ikke minst har noen latt seg forlede av tilleggskapitlene i Sauheradsbøkene. Disse må det advares spesielt mot.En gjennomgang av Brunla vil fordre å også ta opp til drøfting Mæla-folket og kretsene på Skalleberg-gårdene i Tjølling for å nevne noe.Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Takk til Torbjørn, jeg har pt.ikke tilgang til noe annet enn digitale kilder, men skal forsøke å få lest meg opp på noen kilder iløpet av helgen.Takk Kristian. Spennende,både med Niculas Gløderson og ikke minst kvinnenavnet Jorunn (med tanke på 'Hardangergodset'). Har du flere gullkorn, så håper jeg du deler det med oss her.Hei Are, da må jeg igjen korrigere meg selv, Pål Gyrdson er stefar til en Niculas, som det ikke er belegg for å ha bodd på Brunla, men som iht. innlegg 17 kan være Niulas Gløderson, og i innlegg 19 bekreftes antas å være Niculas Gløderson. Er vi enige om dette?Men hvor bor Pål Gyrdson og Jorunn? Hvor ligger Jtem Fæne i Fæns sokn?. Jeg har søkt på 'Sjue, Halle og Hovland i Kodal sogn, som Margreta eide mens hun levde'Da kan vel en hypotese være at Gyrd Pålson og Alf Pålson er brødre, siden de nevnes sammen i et diplom?Mvh Karin

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Fen i Hollen og dermed i området rundt Lunde og Ulefoss (SKak) og (Merdin/Mæla).Det er en lokalitet jeg noterte meg for mange år siden. Da jeg skulle fortsette med de forskjellige RB-innføringene var noe data nede og jeg har med skam og melde ikke fått tatt det opp.Se nedenfor fra NG25. 26. Fen nedre og øvre. Udt. fé:n. -- i Fænæ RB. 15. Fæne (Nom.) RB. 38. i Fææn DN. V 400, 1426 a Feen DN. I 682, 1486 a Fænæs RB. 15. i Fænæs RB. 27. i Fænes RB. 189. Fænæs k. RB. 15. Fænes s. DN. IV 456, 1392 RB. 27. 189. Fænæs s. DN. IV 483, 1395 Fenæs s. RB. 27. Fæns s. RB. 38. Feens s. DN. I 731, 1505 Ffeenß s. NRJ. IV 35. 253. Fen NRJ. IV 36. Fenn St. 47. 1585. [Feen ASt. 81]. Feenn 1593. Fænn 1602.1/1, 1/1. Feenn 1612. Fæn nedre med Ørevoldaasen, Fæn øvre med Schippervold 1665. Fæen nederste med øvre Waldsaasen, Fæen med Schipervold 1723.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Så har man denne fra 1407:DN XXI, nr. 243: Sæmund Torgilsson, lagmann i Viken, dømmer i sak reist av ridderen Gyrd Gyrdsson og Andres Gyrdsson mot Aslak Tordsson om arven etter Gudrun Torsteinsdotter. Aslak ble dømt til å gi tilbake den arvedelen han hadde tatt etter Gudrun og til å bekrefte oppgjøret med ed med 2 mededsmenn, men rettet seg ikke etter dommen.Her er det så langt jeg kan se forbindelser til SKalleberg/Skardeberg

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kristian (22):Siden vi har begynt å bruke Gyrd/Gyrdsson i denne debatten, så fortsetter jeg med dette. Til vanlig vil jeg benytte Gjurdsson, som også fanger opp det senere 'Julsson' vi får i uttalen.Dette til side: Andres Gyrdsson og Gyrd Gyrdsson var etter alt å dømme halvbrødre, hvor kun Andres Gyrdsson kan knyttes til Skalleberg. Han er nevnt i denne forbindelse i 1406 og 1420. Andres bodde på 1390-tallet på Toten, så han skal ikke knyttes opp til de slektene som selv bodde på hhv Vestre og Østre Skalleberg.Deres far bør være ridderen herr Gyrd Håkonsson som er nevnt på 1350-tallet (mulig også i 1344, dog noe usikkert mht samidentifikasjonen), da hans våpenmerke er snarlikt det Andres Gyrdsson benytter. Andres er et typisk eksempel på en representant for det ubetitlede aristokratiet. Han ligger nivåmessig på linje med håndgange menn og væpnere, men er aldri nevnt som dette selv. Hans (halv)bror blir derimot slått til ridder, trolig i Kalmar i 1397.Og for ordens skyld: Brødrene har ingen påviselig forbindelse til Pål Gyrdsson (n. 1376-77).Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Are 23Navneformer kan være så mangt:Vi har i Holum/Holme nå Mandal 'Gyordh Olaffson' som i 1459? kjøper halvparten (?) av gården Haddeland (Halleland) (DN VI nr. 557).Haddeland er første gang nevnt 1325 DN III, nr. 141 og kan knyttes til slekten på Asdal (Øiestad) som igjen kan knyttes til Mæla/Merdin. Jeg er derfor enig i (19) om at en gjennomgang av dette kompleksetkan være nødvendig.For å gjøre denne saka kort: På Haddeland har jeg en rekke former av Gyrd: Gjurd, Gyrd, Sjur, Sigurd, Sivert etc. ut fra disse formene.Har vært inne på problemstillingen i andre sammenhenger

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Karin (20):Du spør om hvor Pål Gyrdsson og Jorunn bodde. Det kan ikke bevises ugjendrivelig, men mye tyder på at Jorunn skal identifiseres en hustru Jorunn i Grenlandsdistriktet som holdt til på Mæla i Gjerpen. Dette er basert på følgende to innførseler i Biskop Eysteins Jordebog:(1) Blant Gimsøy kloster gods «J Vipato iij m~.boll gaf hustrv Joron aa Mærdhini» (Biskop Eysteins Jordebog, s. 27).(2) Til Gjerpen kirke prestebol «Jtæm Fæne j Fæns sokn .v.v marka boll gaf ok fyrnæmfdr Nikulos Gløders svn firir sal hustrw Joronnar modor sinnar till bønahaldzs»(Biskop Eysteins Jordebog, s. 38). Jfr Kristians innlegg (17) ovenfor.I prinsippet er det ikke bevist at (2) Nikolas Gløderssons mor hustru Jorunn er den samme som (1) hustru Jorunn på Mæla, men sannsynligvis er det slik, da det er mindre trolig at det kan ha eksistert to forskjellige hustru Jorunn i Grenlandsdistriktet som begge donerte betydlige mengder jordegods til de lokale kirkelige institusjonene.Bønnehold for (2) Nikolas mor ved navn hustru Jorunn i Gjerpen kirke innbærer også samtidig den nærmeste kirken for (1) hustru Jorunn på Mæla, da Mæla ligger i umiddelbar nærhet til denne kirken.Eller ser vi at Pål Gyrdsson er nevnt i forbindelse med et makeskifte med Holla prestebol (Grenland, søndre Telemark) og at han sammen med (Nikolas) Galle avhendet jordegods til Tanum kirke (søndre Vestfold) som hustru Margrete i sin tid hadde gitt.Samlet betyr dette at vi kan regne det for sannsynliggjort at Jorunn, Pål Gyrdsson og Nikolas Glødersson er Grenlandsbaserte og at i det minste de to første (Jorunn og Pål) bør ha hatt tilhold på en av Mæla-gårdene (en viss periode).Mvh Are

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.