Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#84377] Gruvearbeider Kiddel Olsen, f. ca. 1650 i 'Scheen'.

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I 1701-manntallet for Nedenes finner vi en gruvearbeider ved navn Kiddel Olsen ved Baaselands (det senere Næs) jernverk. Oppgitt alder er 50 år, og sammen med ham finner vi også sønnene Anders Kiddelsen (22 år), Ole Kiddelsen (15 år) og Peder Kiddelsen (11 år). Jeg har ellers en mistanke om at den Aasild Kiddelsdatter som gifter seg i Holt i 1703 med Olle Olsen ved Hammeren (Olle Schwensche) er Kiddel Olsens datter.Kiddel Olsen fikk stor etterslekt i Holt og omegn (særlig gjennom sønnen Anders) - men jeg har ennå ikke greid å oppspore opphavet hans. Skien bør nok ikke tas bokstavelig. Sannsynligvis kom han fre et av jernverkene i Telemark. Alle tips mottas med takk.En annen tråd der han er diskutert:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har notert følgende om Kiddel Olsens barn:1. Anders Kittelsen, f. ca. 1679, g. 1702 i Holt m. Siri Alfsdtr. Hovrind.2. Ole Kittelsen, f. ca. 1686, g. m. Tarjer Reiersdtr. Heirefjell.3. Peder Kittelsen, f. ca. 1690, g. m. Gro Reiersdtr. Heirefjell.(Tarjer og Gro var døtre til masovnsarbeider Reier Evensen Heirefjell (ca. 1654-før 1719), opprinnelig fra Ormshammer på Vegårshei.4. (usikker) Aasild Kittelsdatter, g. 1703 m. Ole Olsen ('Svenske') ved Hammeren.-------------Jeg vet ikke når Kiddel Olsen kom til Holt, og det er derfor vanskelig å vite hvor barna er født. Den eldste kirkeboka for Holt starter ikke før mot slutten av året 1699.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vi har selvsagt et betydelig kildeproblem her. Den eldste kirkeboka for Skien starter riktignok så tidlig som i 1659, men den går bare fram til 1679. Deretter er det en lakune fram til 1716. Gjerpen er selvsagt aktuell, og der starter den eldste kirkeboka i 1681. Ingen av Kiddel Olsens barn er funnet døpt der, men det er jo en mulighet for at flyttingen til Holt kan ha skjedd før 1681. Eller kanskje mer logisk: Kiddel Olsen kan ha flyttet til Holt rundt 1682. Det året kjøpte nemlig Peder Børting Baaselands verk. Han hadde da noen år også eid Fossum verk - og fra 1682 var det en slags 'samdrift' av Baaseland og Fossum, og Børting investerte og utvidet virksomheten begge steder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå saumfart deler av kommunikantlistene for Holt i perioden fra 1699 fram til kirkeboklakunen 1705-1715, samt fra 1715- 1723. Kiddel Olsen og kona er nevnt en til to ganger hvert år, og var hele tiden bosatt på en av plassene i Gangdalen. Jeg skal lete litt videre for å se når han faller ut av listene - og kanskje på den måten også få identifisert kona ved navn. Også sønnen Anders Kiddelsen var bosatt i Gangdalen. Det samme var noen av etterkommerne hans, antakelig i flere generasjoner.Dødsfall er kun sporadisk innført i kirkebøkene for Holt før 1750, men jeg fant nettopp Peder Kiddelsen Wærchet begravet 20. mars 1730, 44 år gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Siste gang jeg finner Kiddel Olsen Gangdalen som nattverdsgjest, er 3. påskedag 1727. Det kan bety at han er død ikke så lenge etter dette. Han er da i kirken sammen med kona. Den 3. søndagen etter påske 1728 dukker ei for meg ukjent dame ved navn Kari Jonsdatter Gangdal opp 'ved Guds Bord'. 'Kari Gangdalen' er også nattverdsgjest 18. trinitatis 1729 (samme dato: Anders Kidilsøn med kone og Peder Kidilsøn med kone) og skjærtorsdag 1730 (da er også Sl. Peder Kidilsøns kone til nattverd).Jeg har Kari Jonsdatter Gangdalen sterkt mistenkt for å være Kiddel Olsen Gangdalens enke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kari Gangdalen er nevnt i kommunikantlistene i hvert fall t.o.m. 1740. Ellers er det to ugifte kvinner i listene, som også kan være interessante i denne sammenheng: Berthe og Hellie Gangdalen. De kan følges fra rundt 1715 og fram til rundt 1740. Ofte møter de til nattverd sammen, og er gjerne da notert på denne måten: 'Bertte Gangdal og Helie' (eller i omvendt rekkefølge). Etter at Kari (Jonsdatter) Gangdalen dukker opp i listene (formodentlig som enke etter Kiddel Olsen), står det dessuten flere ganger 'Hellie Gangdal og Kari'.Jeg vil ikke se bort fra at Berthe og Kari Gangdalen kan være ugifte døtre av Kiddel Olsen (og Kari Jonsdatter?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Siste gangen Kari Gangdalen er nevnt, ser ut til å være Maria bebudelsesdag 1740 ('Helie Gangdalen og Kari').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg snakker litt mer med meg selv.En foreløpig oppsummering (inkl. noen hypoteser) vedr. Kiddel Olsens slektsforhold (der jeg også 'normaliserer' skrivemåten av navnene).I. Kittel Olsen Gangdalen, f. ca. 1650 i 'Scheen' (50 år i 1701), død ca. 1727 i Holt. Gruvearbeider, Baaselands (det senere Næs) jernverk. Kom antakelig fra Fossum verk i 1680-årene. Bodde på en av plassene i Gangdalen u/Båsland. Ant. g.m. Kari Jonsdatter Gangdalen (død ca. 1740).IIa. Anders Kittelsen Gangdalen/Verket, f. ca. 1679 (22 år i 1701), død i Holt ca. 1746/1747, g. i Holt 1. s. i advent 1702 med Siri Alfsdatter Hovrind (levde i 1748), datter til Alf Olsen Hovrind og Tone Torjusdatter.IIb. Ole Kittelsen Verket, f. ca. 1686 (15 år i 1701), g.m. Tarjer Reiersdatter Heirefjell, datter til masovnsarbeider Reier Evensen Heirefjell (opprinnelig fra Ormshammer, Vegårshei).IIc. Peder Kittelsen Verket, f. ca. 1690 (11 år i 1701), død i Holt 1730 (44 år) g.m. Gro Reiersdatter Heirefjell, datter til Reier Evensen Heirefjell.IId. Aasild Kittelsdatter Verket, g. 1703 i Holt med Ole Olsen Svenske 'ved Hammeren'.IIe. (hypotese) Berthe Gangdalen (ugift). Nevnt i kommunikantlistene fram til ca. 1730.IIf. (hypotese) Helje Gangdalen (ugift). Nevnt i kommunikantlistene fram til 1743.----------III. Anders Kittelsens barn:1. Kirsten Andersdtr. Gangdalen, døpt 3/6 1703.2. Ingeborg Andersdtr. Gangdalen, døpt 15/6 1704.3. Alf Andersen Verket, død 1790 (91 år? Alderen ant. ca. 10 år feil), g. 10/6 1729 m. Helje Jonsdatter Båsland.3. Kittel Andersen Gangdalen/Verket, f. ca. 1709, død 1773 (64 år), g. m. Johanne Knudsdtr. (skifte 22/2 1772).4. Ole Andersen Gangdalen/Verket, døpt 14/3 1717, g. 1) m. NN; g. 2) 1751 med Maren Jensdatter Hørdalen. Ole Andersen begravet 28. mai 1781 (63 1/4 år).5. Jon Andersen Gangdalen/Verket, døpt 14/3 1717 (Oles tvillingbror).Ole Kittelsens barn:1. (hypotese) Reier Olsen Fidjene (Fiane)/Verket, f. ca. 1713; g. 1731 m. Alloug Olsdatter.Peder Kittelsens barn:Har foreløpig ikke funnet noen.Aasild Kittelsdatters (og Ole Olsen Svenskes) barn:1. Anne Olsdatter, døpt 25/12 1703.2. (hypotese) Ole Olsen.3. (hypotese) Berthe Olsdatter, g. 1733 i Holt m. Jahn Jahnsen Warme (paret flytter senere til Gjerpen).4. (hypotese) Marthe Olsdatter, g. 1731 i Holt med Anders Giliussen/Egidiussen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg innser at det nok kan være vrient å komme noe nærmere Kiddel Olsens opphav - men jeg er også interessert i utfyllinger når det gjelder de nærmeste slektsleddene etter ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingeborg Fløystad

Har tatt fram gamle notater og her er litt kommentarer.Kittil Olsen : ja han kan jo være kommet til Båseland alt i 1680-åra. En annen mulighet er om han tidligere var ved Brunlanes jv.? Hva med å se på kirkebok for området ? I manntall 1701 for jv. er Hans Larsen 48 år også f. i Skien, men jeg tror det er samme person som 1679 var ved Brunlanes (etter regnskap jeg har)undernavnet Hans Brunvold/-vald. Han og sønnen Lars brukte navnet Brunvold/-vald ved Båseland. Har de to kjent hverandre , og dratt til Båsland i 1690 åra etter at Brunlanes ble nedlagt?Kari Jonsdatter : Hun kan jo være hans kone - men da nr. 2? Ingen sønner (som levde opp) heter Jon , men det er jo brukt i familien videre. Er Kari også det ?? Siden eldste voksne sønn er Anders, var trolig hans mor en Andersdatter ? Berthe og Helje Gangdalen - kan like gjerne være Karis søstre, de er i alle fall ugifte eller enker.Peder Kittilsen: Hadde sønn Niels Pedersen som var gruvearb /stiger,men hadde en sønn til (Torgier ?) og en datter (nevnt som søster i NPs regnskap). NP var gift med Mari Olsdatter. Han døde 1742, da sender Schnell brev til Bergamtskriver Wildhagen om at han har etterlatt seg 6 små umyndige barn. To av dem var Ole og Niels Nielsen, begge ble gruvearbeidere ved verket.Ole Kittilsen: sønn og datter er nevnt i regnskapet hans, har ikke tatt stilling til din hypotese,men det er jo rimelig at en sønn hette Reier. Har heller ikke tatt stilling til dine andre hypoteser, men det er jo svæært sannsynlig at Aasil Kittilsdatter er datter til KO.Skifte etter Johanne Knutsdatter (Kittil And. kone) har jeg notert var 23 sept. 1767.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Ingeborg, for interessante betraktninger! Jo, jeg ser ikke bort fra at du kan ha rett i at Brunlanes også kan være et sted å lete - og at Kittel Olsen og Hans Larsen Brunvald kan ha vært bekjente.Jeg har for øvrig selv vært innom den tanken at Kittel Olsen kan ha vært gift to ganger. Det ser jo ut til å være et relativt godt alders-'strekk' i barneflokken.Ellers takk for spennende utfyllinger vedr. Kittel Olsens etterkommere.Min linje fra Kittel Olsen (den jeg regner som sikker) går via sønnen Anders Kittelsen, sønnesønnen Ole Andersen og oldebarnet Jon Olsen.Dersom følgende to hypoteser holder vann, har jeg ei linje til fra ham: 1) at Aasild Kittelsdtr. var hans datter; 2) at Marthe Olsdatter (g.m. Anders Giliussen) var datter til Aasild og Ole Olsen Svenske. Men - for all del: Det er her foreløpig snakk om meget løse hypoteser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Da har jeg, med god støtte i opplysningene fra Ingeborg Fløystad (19), kunnet supplere opplysningene om IIc. Peder Kittelsens etterkommere:1. Niels Pedersen Ødegaarden (kalles både Øegaarden og Werchet i KB) g. dom 5. p. trin 1730 med Mari Olsdatter. - Har funnet følgende barn: Gro Nilsdtr. (1732), Boel Nilsdtr. (1733), Helvig Nilsdtr. (1737), Ole Nielsen (1739), Nils Nilsen (1742).2. Barbro Pedersdatter Ødegaarden g. 27/10 1737 med Torge Pouelsen. Ved trolovelsen 13. p. trin. var Jens Hansen og Berul Heyrefield kausjonister.*) Sønn nr. 2 (Torger?) har jeg ikke funnet - men svigersønnen hette altså Torge... Ellers er det en Tosten Pedersen som gifter seg med Ingebor Olsdtr. samme dag som Nils Pedersen gifter seg med Mari Olsdtr.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingeborg Fløystad

Det er mulig at navnet til Peder Kittilsens sønn nr 2 var Anders.Det fins en Anders Pedersen i arbeid på verket 1746, men ikke senere år. (Minner om at jeg som en hovedregel undersøkte arbeiderne hvert femte år).Vil ellers nevne at Alv Andersen (III.3 i ditt oppsett) ikke er i verkets regnskap 1761 og senere. En annen kjøpte huset hans og overtok plassen 1760. Hva kan ha skjedd hvis den du fant død 1790 er samme person ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg vil nok da tro at den Alv Andersen Werket som blir begravet 91 år gammel 29. mars 1790, må være en annen. Om det skulle være rett person, må i hvert fall alderen være feil. Denne Alv Andersen blir for øvrig begravet samme dag som Gunnor Olsen Werket, med oppgitt alder 94 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vedr. den Anders Pedersen du nevner, skal jeg se nærmere på hvem han opptrer sammen med i kirkeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.