Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Sokneprest Christopher Munthe i Hafslo (1688-1754) og huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ofte kjem det fram opplysningar i gamle "private" kjelder som kan vera attgjevne i prenta eller uprenta kjelder som ikkje alltid er tilgjengelege eller kjender for bygdeboikskrivarar. Dette trur eg er tilfellet med Munthe-¨tti i Hafslo, og no undrer eg på om kanskje nokon sit med opplysningar om Munthe-ætti i og frå Hafslo som kan fylla ut diverse "hòl" i manuskriptet mitt om denne ætti? Her er kva eg veit so langt om den delen av ætti som vert omskriven under Hafslo prestegard:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christopher Ludvigson Munthe, ein son av sokneprest Ludvig Christopherson Munthe i Vik i Sogn (1657-1708), som opphavleg var futeson frå Flahammar i Luster, var f. i Vik kring 1688

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdato?)

 

og d. som sokneprest på Hafslo 14.4.1754. Han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hans? – Hafslo?)

 

24.7.1715 med Christina Jensdotter Ørbech, dotter av ovannemnde sokneprest Jens Hansson Ørbech og herifrå prestegarden. Ho var f. i Hafslo kring 1690

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdato?)

 

og d. i prestegarden

 

¤¤¤¤¤ (dødsdatoen?)

 

.3.1741. Christopher Munthe tok 7.5.1706 studenteksamen i Bergen. Han kom i 1713 til Hafslo som kapellan og fungerte som sokneprest etter svigerfaren og fram til Jens Glisborg tok over i 1716. Han vart 24.3.1721 utnemnd til sokneprest til Hafslo og sat i embetet levetidi ut. Christopher Munthe var ein stor jordeigar, dels gjennom eigen arv og dels gjennom kona Christina Jensdotter Ørbech. Mellom anna åtte Christopher nesten heile Jostedalen, og dessutan fekk han 12.8.1724 kongeskøyte på alle fem kyrkjer i Hafslo prestegjeld med tilhøyrande jordegods. Frå før åtte han mellom anna skogane i Vettismorki og Stegamorki i Årdal, som han 7.2.1721 skøytte til kongen. Bakgrunnen for salet skal ha vore at Christopher Munthe enno ikkje var tilsett som sokneprest i Hafslo etter den føregåande presten. Munthe fekk rett nok eit sokalla ”ventebrev” på kallet, men han vart ikkje tilsett fast før han hadde gjeve Årdals Koparverk, då ått av kongen, dei to skogteigane i Årdal. Christopher og Christina fekk ti born i lag:

 

1. Margretha Christophersdotter Munthe, f. kring 1716,

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar?)

 

Margretha Munthe gifte seg i Hafslo 3.8.1739 med Hans Schreuder Erikson Leganger frå Torvestad. Han var son av sokneprest Erik Iverson Leganger til Torvestad, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Maren Agnethe Hansdotter Schreuder frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (fødestaden hans?)

 

30.9.1700.

 

¤¤¤¤¤ (om lagnaden deira? – sokneprest til Eidsvoll?)

 

der Margretha d. 14.11.1773. Hans Leganger d. same staden 12.8.1780.

 

¤¤¤¤¤ (born?? – opplysningar?)

 

2. Ludvig Christopherson Munthe, døypt 21.12.1717,

Ludvig Munthe flytte til Sogndal der han 3.9.1751 gifte seg første gongen med Kirstina Hartvigsdotter Kaas frå Kjørnes i Sogndal. Ho var dotter av oberstløytnant Johan Hartvig, kjend som Hartvig Nilsson Kaas på Kjørnes, opphavleg frå Stavanger, og kona Maria Hansdotter Mangor frå Foss i Sogndal og f. i Sogndal 12.6.1724. Ludvig Munthe tok presteeksamen 17.9.1746, men busette seg som gardbrukar på Årøy i Sogndal der Kirstina d. alt 4.11.1760. Ludvig gifte seg so att i Sogndal 25.5.1762 med søskenbarnet Sophia Andersdotter Heiberg frå Grytten, ei sonedotter av sorenskrivar Gjert Andersson Heiberg på Amla i Sogndal (1660-1724), opphavleg frå Talle i Luster. Sophia var f.

 

¤¤¤¤¤ (fødestaden hennar? – før faren flytte til Grytten! – fødselsdatoen?)

 

.1.1723. Ludvig og Sophia vart buande på Årøy i Sogndal, og derifrå vart Sophia gravlagd

 

¤¤¤¤¤ (er dødsdatoen kjend?)

 

28.1.1773. Ludvig Munthe vart gravlagd same staden

 

¤¤¤¤¤ (er dødsdatoen kjend?)

 

15.11.1785. Ludvig fekk i alt sju born, som alle var frå første ekteskapet:

a. Christopher Ludvigson Munthe (1751-1793), vart gift med søskenbarnet, kapteindotteri Metta Andrea Rich Gerhardsdotter Munthe frå Kroken i Hafslo (1764-1793) (s.d.).

b. Kirstina Ørbech Ludvigsdotter Munthe, f. i Sogndal, men truleg døypt i Hafslo kring 1753, d. på Kjørnes i Sogndal 29.5.1823. Ho gifte seg i Sogndal 29.4.1796 med søskenbarnet Wollert Formann Hermanson Kaas, døypt i Sogndal 7.6.1767. Han d. på Kjørnes i Sogndal 6.2.1847. Wollert Kaas var godseigar, og han og Kirstina budde på Kjørnes i Sogndal. Dei var barnlause.

c. Hartvig Kaas Ludvigson Munthe, f. i Sogndal, men døypt i Hafslo 2.3.1755, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

1793. Hartvig var lærar og budde

 

¤¤¤¤¤ (bustaden hans?)

 

ugift.

 

¤¤¤¤¤ (stemmer det at han var ugift?)

 

d. Maria Ludvigsdotter Munthe (1756-1796), vart gift med søskenbarnet Nils Andreasson Juel på Halsnøy i Kvinnherad (1764-1800), son av prestedotteri Anna Christophersdotter Munthe herifrå Hafslo prestegard (1728-1794) (sjå nedanfor).

e. Iver Ludvigson Munthe (1758-1791), vart gift med søskenbarnet Maria Sophia Bruun Jensdotter Munthe, opphavleg frå Kvale i Luster (1760-1840) (s.d.).

f. Hans Ludvigson Munthe, døypt i Sogndal 15.5.1759, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

1793. Han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

1785 med Cathrine Margrethe

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

Cramer, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – fullmektig i Sogndal!?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – ingen?)

 

g. Judith Helene Ludvigsdotter Munthe, døypt i Sogndal 27.10.1760, d. på Soppeland i Hjelmeland

 

¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hennar?)

 

.7.1850. Judith gifte seg i Sogndal 11.10.1785 med Mogens Wilhelm Johanson Weltzin, døypt i Lyngdal 18.8.1754. Han d. på Soppeland i Hjelmeland 24.4.1830.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – militær karrière? – til sist major!)

 

men var samstundes gardbrukarar på Soppeland i Årdal, Hjelmeland i Ryfylke. Dei fekk fem born i lag.

 

3. Jens Christopherson Munthe (1719-1813), var ei tid kapellan og budde på Kvale i Luster (s.d.).

 

4. Karen Christophersdotter Munthe (1721-1721).

 

5. Karen Christophersdotter Munthe, døypt 22.4.1722,

Karen Munthe gifte seg i Hafslo 4.10.1735, berre 13 ½ år gamal, med Claus Jonasson Rumohr frå Rikheim i Lærdal. Han var son av gardbrukar Johan Clausson Rumohr på Rikheim, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Anna Marie Thisdotter Nagel frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Lærdal

 

¤¤¤¤¤ (fødsels- eller dåpsdato?)

 

1708. Claus tok over som gardbrukar på Rikheim i Lærdal etter foreldrei sine, men Karen d. etter barselseng alt ?.10.1736, og Claus gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar?)

 

Han d. som gardbrukar på Rikheim 23.1.1758. Han fekk i alt

 

¤¤¤¤¤ (samla tal på born etter Claus Rumohr?)

 

av dei var denne dotteri frå første ekteskapet med Karen Munthe:

a. Karen Munthe, kjend som Cassie Clausdotter Rumohr (1736-1824), vart gift med gardbrukar Adam Reutz Hansson, kjend som Adam Hansson Reutz på Mo i Hafslo (1720-1792).

 

6. Gjert Christopherson Munthe (1724-1724), tvilling.

 

7. Maria Christophersdotter Munthe (1724-1724), likeins tvilling.

 

8. Gerhard Christopherson Munthe (1726-1785), vart kaptein og gardbrukar i Kroken (huslyden hans kjem att som eige tema).

 

9. Maria Christophersdotter Munthe, døyt 14.9.1727,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – skal vera avlidi i ung alder!!)

 

10. Anna Christophersdotter Munthe, døypt 7.11.1728,

Anna Munthe gifte seg i Kvinnherad 5.9.1755 med Andreas Nilsson Juel frå Fredrikshald. Han var son av tollvisitør Nils Hansson Juel i Fredrikshald og kona Petronella Marie Andreasdotter Blix, òg frå Fredrikshald, og f. i Fredrikshald 4.12.1722. Andreas Juel var kammerråd og fut i Sunnhordland og Hardanger. Han og Anna busette seg på Halsnøy i Kvinnherad der Andreas d. 10.4.1777. Anna d. same staden 18.12.1794. Dei fekk sju born i lag:

a. Christopher Munthe Andreasson Juel, f. i Kvinnherad 12.8.1756, d. i Kvinnherad 22.8.1756.

b. Nils Andreasson Juel, f. i Kvinnherad 8.10.1758, d. i Kvinnherad 18.7.1759.

c. Kirstina Ørbech Andreasdotter Juel, f. i Kvinnherad 13.9.1761, d. på Halsnøy i Kvinnherad

 

¤¤¤¤¤ (flytte ho attende dit som enkje??)

 

30.12.1842. Kirstina gifte seg i Kvinnherad 25.6.1783 med Christen Jensson Kahrs, f. i Bergen 2.12.1755. Han d. i Bergen 18.9.1809.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst to søner fødde i Fjelberg!!)

 

d. Nils Andreasson Juel, f. i Kvinnherad 22.1.1764, d. på Halsnøy i Kvinnherad 14.3.1800. Nils gifte seg første gongen i Kvinnherad 18.7.1795 med søskenbarnet Maria Ludvigsdotter Munthe frå Årøy i Sogndal, ei dotter av gardbrukar Ludvig Christopherson Munthe på Årøy (1717-1785), opphavleg presteson herifrå Hafslo prestegard. Ho vart døypt i Sogndal 15.12.1756, men d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

1796. Nils gifte seg so att

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hans?)

 

9.8.1796 med Engel Marie Fredriksdotter Storm, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – truleg dotter av premierløytnant Fredrik Gustavson Storm og Margretha Marie Hansdotter Nagel i Holmedal, Sunnfjord, igjen ei dotter av futen Hans Thiis Christopherson Nagel og Christine Margrethe Jensdotter Worm på Svanøy i Kinn!)

 

1760. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

19.1.1799. Nils var godseigar og budde på Halsnøy i Kvinnherad. Han fekk eitt barn,

 

¤¤¤¤¤ (son eller dotter?)

 

som var frå første ekteskapet.

e. Petronella Marie Andreasdotter Juel, f. på Halsnøy 15.12.1765, d. på Halsnøy 11.1.1766.

f. Christopher Munthe Andreasson Juel (1767-1804), vart gift med søskenbarnet Metta Andrea Christine Jensdotter Munthe, opphavleg frå Kvale i Luster (1762-1805) (s.d.).

g. Petronella Marie Andreasdotter Juel, f. på Halsnøy 18.1.1769, d. på Halsnøy 13.1.1770.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vil vera svært takksam for alle tilleggsopplysningar om denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Jeg sakser dette fra følgende nettside

 

Ivar Johansen Falk var bonde i Norddalen på Sunnmøre, Eirik Ivarson, sønnen hans var borger i Nidaros.(...). Hans sønn het Ivar Eirikson og ble prest i Norddalen 1596-1610. Eirik Ivarson, født 1591 død 1658, var sønnen hans igjen. Han ble prest i Leikanger og prost i Sogn. Denne Eirik Ivarson hadde to sønner som var prester: 1: Ivar Leganger (1629-1702) og 2: Peder Leganger (1638-1706). Den første var prest i Vik i Sogn og far til Eirik Leganger på Torvestad på Jæren. Den andre var prest på Hå og etterlot seg 8 barn.

 

På denne slektssiden står det vel at Erik Iversen Leganger var gift to ganger:

 

"Erik Iversen Leganger var kapellan i Innvik. Han ble født i 1669. Han var sønn av Iver Eriksen Leganger og Anna Pedersdatter Finde. Erik Iversen Leganger giftet seg med Maren Agnethe Hansdatter Schreuder. Erik Iversen Leganger giftet seg med Mette Christina Søfrensdatter Hegelund Brunsteen. Erik Iversen Leganger døde den 30 desember 1751."

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Ludvig Christophersen Munthe hadde så vidt jeg kan se av din oversikt, sønnen Hans Ludvigsen Munthe, døpt i Sogndal 15.5.1759, gift med Cathrine Margrethe Cramer.

 

I Family Search finner jeg dette:

 

Groom's Name: Hans Kaas Munthe

Bride's Name: Cathrine Margrethe Cramer

Marriage Date: 04 May 1791

Marriage Place: Garnisons Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

 

Men årstallet må være feil, for du skriver at de ble gift i 1785 og i 1787 finner jeg dem i København:

 

 

København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, , Vognmagergade 135, 15, FT-1787, B5769

 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

 

Hans Kaas Munte 23 Gift Mand Afskediget Under Officer

Catrine Margretha Cramer 26 Gift Hans Kone

Sophie Margrethe Munte 1 Ugift Deres Datter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Fra de digitale bøkene i DA henter jeg denne slektstavlen - Munthe

 

Nederst til høyre står det at Hans Kaas Munthe (1759-1793) var fullmektig, bosatt i København. Datteren ble gift med en isenkremmer A. G. Kruse i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

<br>

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Groom's Name: Adam Gottlob Kruse

 

Bride's Name: Christine Marie Munte

Marriage Date: 30 Mar 1807

Collection: Denmark Marriages, 1635-1916

 

 

 

Kan dette være Kristine i København, København (Staden), Øster Kvarter, Øster Kvarter, Matr. 138, 435, FT-1801, A5021

 

Hans Arboe 43 Gift Husbonde Bogholder

Christiane Cramer 43 Gift hans Kone

Kirstine Munthe 14 Ugift Konens Søsterdatter

Hans Petersen 45 Ugift Logerende Vartpenge fra ?? Holmen

Sophie Jensen 21 Ugift Tienestepige

 

I så fall er Christiane Cramer en søster av Cathrine Magrethe Cramer, som var gift med Hans Kaas Munthe, d. 1793.

 

Dette må sjekkes...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei igjen!

 

Hopper litt rundt i Munthe-familien... Har stanset litt ved nr. 10 Anna Christophersdatter Munthe og hennes datter, Kirstina Ørbech Andreasdotter Juel, f. i Kvinnherad 13.9.1761, gift i Kvinnherad 25.6.1783 med Christen Jensson Kahrs, f. i Bergen 2.12.1755. Han d. i Bergen 18.9.1809.

 

Jeg har funnet Christen i elevprotokollen for Bergen katedralskole, sønn av Jens Kahrs Guldsmed og Wardein i Bergen. Her er Christen og kona med sønnen Christen i folketellingen 1801 for Bergen. I 1801 var han prokurator.

 

Jeg kan ikke se at Christen er nevnt i undersøkelseskommisjonen 1804-1805.

 

Jeg finner bare to sønner:

 

Christen døpt 22.12.1782 i Fjelberg

 

Andreas, døpt 26.5.1786 i Fjelberg

 

Litt på siden, kanskje, men her er skifte av 1781 etter Christen Kahrs' far, Jens Kahrs, i Sollieds skifteavskrifter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Christen Kahrs. Overretsprokurator.

 

Født 2-12-1755 i Bergen, søn av guldsmed og guardein Jens Kahrs og Karen Jørgensdtr. Lind, blev student i 1774 med laud., men maatte straks derefter reise hjem igjen, da foreldrene sat med en vældig barneflok, hvi antal fremdeles øket paa, og derfor ikke hadde raad til at koste mere paa ham.

 

Han tok tjeneste paa retskontor i Bergen, derefter hos fogden i Søndhordland og Hardanger, saa herunder sit snit til at absolvere examen philos. 1782, med haud illaud., og fik paa gode anbefalinger kgl. bevilling 17.juni 1785 som prokurator Søndenfjelds og i Bergen stift, Overhofretten undtat, og praktiserte siden fra sin fødeby.

 

Først 26.april 1794 blev han examinatus juris med ei ubekvem. Han synes å ha levet i gode kaar, eiet hus i Bergen, hvor han blev betragtet som en stor original, og hvor han døde 18.septbr. 1809.

 

Gift 25.juni 1783 i Fjeldberg med Christine Ørbech Juel, f.13.septbr. 1761 s.steds og død 30.decbr. 1841, datter av foged, kammerraad Andreas Juel og Anna Christophersdtr. Munthe. Sønnen Christen Kahrs blev cand.jur. og foged i Ringerike og Hallingdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

Jeg har notert følgende om Johan Claussen Rumohr:

 

Født i 1662, på Rikheim, Lærdal SF, døde 1735. Gift med Anna Marie Theisdtr Nagel i 1703. Tjente som oberstløytnant i Frankrike. Arvet Rikheim. Ref. Aschehoug og Gyldendal store norske leksikon. Alias: Han ble også kalt Jan.

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

Jeg har notert følgene om Anna Marie Thiesdtr. Nagel:

 

Født ca. 1660, Solvorn i Luster i Sogn og Fjordane, giftet seg første gang i 1685 med Caspar von Sprechel, og andre gang i 1703 med Johan Claussøn Rumohr. Hun døde i 1735 på Solvårn i Luster.

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

f. 1708, trolovet 02.10. 1735, g. 04.10. 1735 i Hafslo, d. 23. jan. 1758 på Rikheim i Lærdal I SF. Proprietær til Rikheim. Samme år som han giftet seg døde begge foreldrene. Året etter døde hans kone Karen Christophersdtr. Munthe. Du kan lese mer om slekten Rumohr her: http://snl.no/Rumohr/norsk_slekt. Claus giftet seg igjen i 1739 med Margrethe Alette Leganger og med henne fikk han to sønner og to døtre.

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

innlegg nr. 6 gjelder Claus Jonasson (du mente vel Johansson) Rumohr.

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

Om Karen Christophersdtr Munthe har jeg notert følgnede:

 

Født som barn nr. 5 i en søskenflokk som etter hvert ble til 10, i april 1722. Karen ble døpt 22. april 1722. Hun ble trolovet 2. oktober 1735 og to dager senere ”copuleret” (giftet bort), bare 13 ½ år gammel den 4. okt. 1735. I oktober året etter døde hun i barsel. Hun hadde da født en datter og om skikken var, fikk hun navnet etter sin avdøde mor Karen. Senere kjent som Cassie Munthe. Karen Christophersdatter ble begravet ved Tønjum Kirke i Lærdal, 16. 10. 1736.

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Når det gjelder slekten Munthe og Rumohr osv. så kan det kanskje være interessant å lese denne boken av Per Hilleren fra 1966 : ADRESSE AFRIKA Malla Moe - en eventyrskikkelse. Står om Malla Mo som ble født i Hafslo, litt om slekten hennes bakover og hennes liv som misjonær.

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Carsten, Inger Elise og Svein for mange spennande og nyttige innlegg som har supplert fleire gode detaljopplysningar om denne huslyden.

 

Eg vil drøya lit vetta med ein oppdatert versjon, men derimot har eg nokre heilt konkrete spørsmål på bakgrunn av dei nye opplysningane, som eg gjerne vil "lufta" konkret:

 

* Hans Kaas Ludvigson Munthe i København, døypt i Sogndal 15.5.1759, må vera avliden i København i 1793, og truleg er det enkja hans den Cathrine Margrethe Cramer som 17.6.1796 gifte seg i Vor Frue kyrkje i København med Jørgen Rubbart. Kanskje Cathrine og Jørgen kan sporast i FT1801 for å sjå etter fleire born i huslyden til Hans Kaas Munthe? Og kanskje ligg det fleire detaljar om Cathrine "i lufti"? Eg trur Hans Kaas Munthe må ha hatt minst to døtrer, Sophie Margrethe fødd kring 1786 og Marie Christine fødd kring 1787!?

 

* Finst det kan henda fleire opplysningar om den "militære" lagnaden til Mogens Wilhelm Weltzin (1754-1830), han som var gift med Judith Helene Munthe og budde på Soppland i Årdal (Hjelmeland) i Ryfylke? Eg finn forresten ikkje dødsfallet hennar Judith i Hjelmeland; er eg blind, eller døydde ho kan henda ein annan stad?

 

* Altso var Claus Rumohr gift andre gongen med Margretha Alette Leganger. Eg ser dei gifte seg på Leikanger 24.6.1739, men er det nokon som kan seia kvar Margretha var ifrå? Var ho kanskje dotter til futen Peder Leganger? Og kva med leveåri hennar?

 

* Når det gjeld Kirstina Ørbech Andreasdotter Juel, so har eg leitt etter dødsfallet hennar frå 1842 både i Kvinnherad og i Bergen, men eg finn ho ikkje. Kan ho ha følgd son sin til Ringerike eller ein annan stad?

 

* Nils Andreasson Juel gifte seg første gongen i FJELBERG 18.7.1795 med søskenbarnet Maria Magnor Ludvigsdotter Munthe frå Sogndal. Dei fekk ein son Andreas som døydde i Fjelberg 14 veker gamal i februar 1796, men eg finn ikkje noko dødsfall for mori Mariua, korkje i Kvinnherad eller i Fjelberg. Nils gifte seg att i Nykyrkja i Bergen 10.8.1796 med Engel Marie von Storm, som eg trur var dotter av premierløytnant Fredrik Gustavson Storm i Holmedal i Fjaler, men eg finn ho korkje døypt der eller gravlagd i Kvinnherad der ho skal vera avlidi 19.1.1799! Kanskje nokon har tips å komma med?

 

Eg takkar på ny for flott hjelp so langt!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Elise Bøe

googlet Weltzin +Mogens +Judith og fant dette (Weltzin står nederst):

 

Christine Kaas,[272] født 12. juni 1724, død 4. nov. 1760, gift 3. sept. 1751 med sin tremenning Ludvig Christopherssøn Munthe, født 16. des. 1717, døpt 21. des. 1717, død 7. nov. 1785. Ludvig Munthe var bror av Gerhard Munthe; se under. Syv barn. Blant etterkommerne er kunstmaleren Ludvig Munthe (1841-96) - se under.

◦4 Christopher Munthe g. Mette Andrea Rieck Munthe (datter av Gjertrud Marie Kaas og Gerhard Munthe, se under)

◦4 Christine Ørbech MUNTHE født 1753, gift 29-04-1796, Sogndal, SF, Norge, trolovet 30-03-1796, Sogndal, SF, Norge, Wollert Formann KAAS, født 1767, døpt 7-06-1767, (sønn av Herman KAAS og Margrete M. Wollertsdatter FORMANN) Proprietær, død 6-02-1847, begravet Sogndal, SF, Norge. Christine døde 29-05-1823, Kjørnæs, Sogndal, SF, Norge, begravet Sogndal, SF, Norge. Ingen barn.

◦4 Hartvig Kaas MUNTHE født 1755, døpt 3-02-1755, Hafslo, Luster, SF, Norge, student og lærer, visstnok ugift og levde i 1793.

◦4 Marie Mangor MUNTHE født 1756, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 15-12-1756, Sogndal, SF, Norge, gift 18-07-1795, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge, Niels JUEL, født 22-01-1764, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge, (sønn av Andreas JUEL og Anna MUNTHE) Proprietær, død 14-03-1800, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge. Marie døde 1796. 1 barn

◦4 Iver MUNTHE født 2-03-1758, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 9-03-1758, Sogndal, SF, Norge, Premierløytnant, gift 9-08-1787, Hjelmeland, RO, Norge, Marie Sophie Brun MUNTHE, født 23-11-1760, Kvale, Luster, SF, Norge, (datter av Jens MUNTHE og Ingeborg Marie JUEL) død 12-04-1840, Fævold, Hjelmeland, RO, Norge. Iver døde 5-05-1791, Fævold, Hjelmeland, RO, Norge. 4 barn

◦4 Hans Kaas MUNTHE født 1759, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 15-05-1759, Sogndal, SF, Norge, Fullmektig, gift 1785, Catharine Margrete CRAMER. Hans døde 1793. 4 barn

 

◦4 Judithe Helene MUNTHE født 1760, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 27-10-1760, Sogndal, SF, Norge, gift 11-10-1785, Sogndal, SF, Norge, Mogens Wilhelm WELTZIN, født 1754, døpt 18-08-1754, Lyngdal, VA, Norge, (sønn av Johan Ludvig WELTZIN og Susanne Jacobsdatter SMITH) Major, død 24-04-1830, Soppeland, Hjelmeland, RO, Norge. Judithe døde -07-1850, Soppeland, Hjelmeland, RO, Norge. 5 barn

Etterkommere av søstrene Christine og Gjertrud Kaas, begge gift Munthe, se "Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid" (Hartvig Munthe 1883-88) og "Familien Munthe i Norge" (Sverre Munthe 1994)

 

mvh

Inger Elise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ad: Finst det kan henda fleire opplysningar om den "militære" lagnaden til Mogens Wilhelm Weltzin (1754-1830), han som var gift med Judith Helene Munthe og budde på Soppland i Årdal (Hjelmeland) i Ryfylke? Eg finn forresten ikkje dødsfallet hennar Judith i Hjelmeland; er eg blind, eller døydde ho kan henda ein annan stad?

 

Fra Ovenstad, bind II:

Weltzien (Weltzin), Mogens Wilhelm, f.ca. 1754 i Norge. Kom i tjeneste ca. 1770. – Sek.Int. ved 4. Sjællandske nasj. batj. fra 2/4-1777 – Batj.en var fra 1/7-1774 innlemmet i Kongens regt. – Fortsatt til Lollandske inf.regt. fra dets opprettelse 1/10-1778. – Fortsatt til Norge som pr.int. à la suite ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. 23/7-1784. – Virk. pr.lnt. ved regt.ets 1. Ryfylkeske komp. 5/9-1788. – Ved den nye hærordn. fra 1/5-1789 blev de to Vesterlensregt.er slått sammen til ett ”Vesterlenske inf.regt.” og W. blev da satt ved dettes 1. Ryfylkeske komp., men forflyttet til 1. Stavangerlske komp. fra 31/5-1797. – Kpt.s kar. 25/11-1797, men fikk 3. Ryfylkeske komp. 21/12 s.å. og byttet igjen dette med 2. Ryfylkeske komp. 10/7-1807. – Avskjed 24/7-1898 med maj.s. kar. og 200 rdl. årl. pens. under navn av vartpenger. – Gift: Fikk i april 1785 tillatelse til ekteskap med jfr. Judite Helene Munthe, datter av proprietær Munthe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Finner dette på denne slektssiden:

 

139. Anna Christine BLIXENCRONE (Hans Blix, Kirsten Soop, Stephen, Hans, Gjertrud, Anfinn) ble født i 1687 i Leikanger, Sogn og Fjordane. Hun giftet seg med Peder Iversen Leganger, sønn av Iver Eriksen Leganger og Anna Pedersdatter Finde, cirka 1705. Hun døde i 1753 i Leikanger.

Barn av Anna Christine Blixencrone og Peder Iversen Leganger var:

 

+ 299 i. Maria Pedersdatter Leganger ble født den 13 aug 1707. Hun giftet seg med Hans Nilssen Juell.

 

+ 300 ii. Hans Blixencrone Leganger ble født den 4 okt 1713 i Leikanger, Sogn og Fjordane. Han giftet seg med Dorothea Hansdatter Schultz.

 

+ 301 iii. Karen Leganger ble født i 1714. Hun giftet seg med Peder Blydt den 30 aug 1744.

 

+ 302 iv. Margrete Alette Leganger ble født i 1716 i Leikanger, Sogn og Fjordane. Hun giftet seg med Claus Rumohr, sønn av Johan Claussøn Rumohr og Anna Marie Theisdatter Nagel, i 1739.

 

+ 303 v. Barbara Maria Leganger ble født den 19 jul 1717. Hun giftet seg med Hans Carsten Atche, sønn av Mathias Carstensen Atche og Kirstine Margrethe Hansdatter Halsen, den 6 apr 1740.

 

+ 304 vi. Catharina Pedersdatter Leganger ble født den 12 aug 1724. Hun giftet seg med Isaach Wilhelm Castberg, sønn av Tyge Castberg og Elisabeth Sophie Wessel, den 21 jun 1747 i Leikanger, Sogn og Fjordane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er vel dåpen til Margrethe Aletta - Sogn og Fjordane fylke, Leikanger, Ministerialbok nr. A 1 (1690-1734), Kronologisk liste 1716, side 120, Venstre side, nederst. Synes det står Pedersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er vel skiftet etter Engel Marie Storm - Hordaland fylke, Sunnhordland sorenskriveri, Skifteprotokoll Aa 11a , 1796-1801, s. 400

 

Her er det også skifteopplysninger om Engel Marie og ektemannen, Hordaland fylke, Sunnhordland sorenskriveri, Skifteprotokoll Aa 11a , 1796-1801, side 692

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

På Erik Berntsens slektssider finner jeg dette vedrørende Sophie Heiberg:

 

Sophie Heiberg ble født i 1722 i Fredrikstad, Østfold.Hun var datter av Anders Heiberg og Maren Christine Ludvigsdatter Munthe.Sophie Heiberg ble døpt den 13 juli 1722. Hun giftet seg med Ludvig Christopherssøn Munthe, sønn av Christopher Ludvigssøn Munthe og Christine Ørbech, den 26 mai 1762 i Kaupanger.1 Sophie Heiberg døde i 1773 i Sogndal, Sogn og Fjordane. Hun ble begravet den 28 januar 1773. Kilden for disse opplysningene er Sverre Munthe, Familien Munthe i Norge.

 

Østfold fylke, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 1 (1717-1731), Kronologisk liste 1722, side 68, høyre side, 13. juli 1722

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Andreas Erlandsen: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems stift (DA - digitale bøker):

 

Anders Gjertsen Heiberg, s. 500 og siden 501

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Nå hopper jeg rundt:

 

København, København (Staden), Klædebo Kvarter, Klædebo Kvarter, Matr. 120, 468, FT-1801, A5033

 

Jørgen Rubart 32 Gift Huusbond Tobaksskærer

Cathrine Margrethe [Rubart] 39 Gift hans Kone

Christopher Munthe [Rubart] 8 Ugift deres Søn

Cathrine Margrethe [Rubart] 4 Ugift Deres Datter

 

Hans Kaas Munthe og Cathrine Margrethes barn - Family Search

 

Men det er noen litt merkelige årstall her <_< , så dette må sjekkes opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Inger Elise og Grethe for nye flotte opplysningar om denne huslyden.

 

Eg har lagt ut under eigne overskrifter spørsmåli som gjeld:

 

* Margretha Christophersdotter Munthe og mannen Hans Leganger, Eidsvollspresten, og

 

* Hartvig Kaas Munthe og Hans Kaas Munthe, dei to sønene til Ludvig Christopherson Nitter, som fór til Danmark.

 

Resten av huslyden til sokneprest Christopher Ludvigson Munthe er no heilt komplett, eller, skal me heller seia, so komplett som me kan forventa at han vert.

 

Nok ein gong takk for hjelpi!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Anne Munthe Lund

Under 2. Ludvig Christopherson Munthe

står det "oberstløytnant Johan Hartvig, kjend som Hartvig Nilsson Kaas på Kjørnes". Hvorfor er han kjent som "Nilsson" når farens navn er Wenzel Rotkirch Kaas?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Einar S Munthe-Kaas

Jeg har egentlig en god del å bidra med i denne tråden - både av tiløyelser og rettelser. Dette med Hartvig Nilsson Kaas nevnt over er selvsagt helt feil. (Hvor kan dette ha kommet fra?). Men det er svært mye annet her også - som forhåpentligvis Lars vil sette pris på. Siden formålet er avgjørende for hva og hvor mye man skal bidra med, ønsker jeg først å få avklart dette.

 

Jeg forsker i den nålevende dansk-norske adelsslekten Kaas. Den norske gren av denne (som i 1848 antok navnet Munthe-Kaas) hadde gjennom 130 år et nært forhold til Munthe-slekten i Sogn. Tre gifter skjedde mellom slektene og de støttet hverandre gjennom vanskelige tider - hvor dessverre også tragedier inngikk. Munthes historie i Sogn i denne perioden, deriblant Hafslo, er derfor for en del tatt vare på i Kaas-slekten. Men jeg vil jo anta at noen Munthe-etterkommere er enda bedre skodd på dette. Uansett har jeg innsikt i de forhold/personer som berører Kaas.

 

For Kaas og andre slekter som fikk sin slektstavle utredet på 1800-tallet (Munthe inkludert), har det vært et behov for å kvalitetssikre/rette opp de data som tidligere århundrers genealoger innsamlet fra mer eller mindre pålitelige kilder - og som disse tillitsfullt videreformidlet, ofte uten henvisninger.

 

Som Grethe Flood tidlig tipset om, foreligger det nå en scannet bla-utgave av Hartvig Munthes "Etterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid" (http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=munthe&sideid=110&storleik=). Dette prakteksemplaret av et genealogisk arbeide er "selvskreven" for innhenting av informasjon om Munthe. Boken er ikke bare grundig og altomfattende om "hver eneste" person av eller inngiftet i Munthe-slekten. Den er også meget rik på lokalhistorisk stoff - f.eks.om Hafslo (hvis dette er en avgrensning).

 

Siden informasjonen i boken går langt utover den informasjonsmengden som Lars her presenterer, blir det egentlig hensiktsløst å bringe tilføyelser i hans oppstilling når opplysningene til Munthes bok er så lett tilgjengelig digitalt. Men det som selvsagt er ønskelig, er å luke ut feil og tilføye data som selv Hartvig Munthe den gang ikke klarte å bringe fram - dessuten de feil som finnes i Lars' oppstilling.

 

I trådens innledning antydes det om behovet for supplement til "bygdebokforfattere".Det står imidlertid ikke eksplisitt at innsamlingen i denne tråden er til en bygdebok. Med tanke på hvordan jeg bør bidra videre, er det viktig for meg å få dette avklart - noe som sikkert ogå gjelder andre.

 

Om målet er en bygdebok, fortjener tiltaket med denne Munthe-tråden virkelig honnør. Det er imidlertid da nødvendig å skille ut det av slektshistorien som har relevans for bygdebokas avgrensning, og som generelt er av lokalhistorisk interesse. Jeg må medgi at "grendesoga" for Sogndal avslører hvor mye av lokalhistorie, årsaksforhold og miljø man går glipp av, når man unnlater å utnytte genealogisk viten!

 

Om bygdeebok ikke skulle være formålet, er likevel denne innsatsen for ytterligere å kvalitetssikre Munthe-genealogien verdifullt. Men mengde, type og prioritering av bidrag stiller seg da noe annerledes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.