Jump to content
Arkivverket

Hans Grønbeck -før 1698 og Marte Michelsdatter Brassen


Leif Salicath

Recommended Posts

Deres datter Karen Hansdatter Grønbeck f. c1690 begr. 8.nov.1759 ble i 1714 gift med tollskriver i Arendal, Jørgen Andersen Richart -1732.

 

Hans Grønbech er nevnt som Marcelis' foged i Lier kommunes historie lenke i 1664. Han er også nevnt et par ganger i Skifter i Bragernes ved søk i databasen der i året 1698. Da er han død og det samme gjelder hans hustru som nevnes to steder som Marthe Michelsdatter. Ved søk i samme basen på henne finner jeg hennes far og mor, nemlig Michel Brassen og Ingeborg Nielsdatter, begge døde før 13.4.1698 når disse skifter starter.

 

Det finnes også en Jochum Grønbeck i Bragernes, død i 1682. Kan det være faren til Hans ? Jeg er interessert i mere data omkring disse personene og håper på hjelp her.

Link to comment
Share on other sites

Deres datter Karen Hansdatter Grønbeck f. c1690 begr. 8.nov.1759 ble i 1714 gift med tollskriver i Arendal, Jørgen Andersen Richart -1732.

 

Hans Grønbech er nevnt som Marcelis' foged i Lier kommunes historie lenke i 1664. Han er også nevnt et par ganger i Skifter i Bragernes ved søk i databasen der i året 1698. Da er han død og det samme gjelder hans hustru som nevnes to steder som Marthe Michelsdatter. Ved søk i samme basen på henne finner jeg hennes far og mor, nemlig Michel Brassen og Ingeborg Nielsdatter, begge døde før 13.4.1698 når disse skifter starter.

 

Det finnes også en Jochum Grønbeck i Bragernes, død i 1682. Kan det være faren til Hans ? Jeg er interessert i mere data omkring disse personene og håper på hjelp her.

 

 

Uten å kunne dokumentere på stående fot, Hans Grønbech, sønn av Jens Hansen Grønbech (sogneprest til Helsted) og Karen Mortensdatter skal være født rundt 1632 og flyttet tilbake til Danmark 1680, død noen få år etter i København (ca.1683). Første ektefelle Martha Michelsdatter Brasen fra Rakkestad skal være død i 1668 (ganske sikkert Strømsø) og andre ektefelle var Boel Hass (viet 1670). En sønn fra første ekteskap finner du god dokumentasjon på flere steder, prokuratoren Jens Hansen Grønbech (1666-1734). Dette rimer ikke godt med dine opplysninger, men er alt jeg rekker i denne omgang.

Link to comment
Share on other sites

Uten å kunne dokumentere på stående fot, Hans Grønbech, sønn av Jens Hansen Grønbech (sogneprest til Helsted) og Karen Mortensdatter skal være født rundt 1632 og flyttet tilbake til Danmark 1680, død noen få år etter i København (ca.1683). Første ektefelle Martha Michelsdatter Brasen fra Rakkestad skal være død i 1668 (ganske sikkert Strømsø) og andre ektefelle var Boel Hass (viet 1670). En sønn fra første ekteskap finner du god dokumentasjon på flere steder, prokuratoren Jens Hansen Grønbech (1666-1734). Dette rimer ikke godt med dine opplysninger, men er alt jeg rekker i denne omgang.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har registrert Lauris Hansen Grønbech fkr 1640, sogneprest

 

Datter: Dorothea f 1668, g m Hans Povelsen Fyhn fkr 1655

 

Sønn: Laurits f 1697, asessor i Kjøbenhavn

 

g m Fransiska Jensdatter Kjelstrup fkr 1662

 

Sønn: Lars fkr 1700

Link to comment
Share on other sites

Jeg takker for svar og forstår at mine skrøpelige kilder for Karen Hansdatter Grønbeck ikke holder vann.

 

Det er relativt mange Hans Grønbeck, og på "Nygaard sedler" i Danmark ser jeg en Hans Andersen Grønbeck som 30/4 1677 ble beskikket til prest i Ølsted, Danmark. Hans alder passer og det er ikke langt fra Danmark til Arendal hvor altså Karen Hansdatter Grønbeck f. c1690 og tollskriver Jørgen Andersen Richart ble viet 23. sep. 1714. Denne danske presten dør 9/8 1706 - også iflg. Nygaard Sedler. Samme kilde har prestens ekteskap i Ørum 19/7 1682 med Ingeborg Jensdatter Juell.

 

Jeg vet ikke om dette kan være riktig spor og håper på synspunkter og bidrag. Jeg har heller ikke funnet opprinnelsen til tollskriver Jørgen Andersen Richart som iflg. begravelsen 2.mai.1732 i Arendal, skal være født ca. 1680.

Link to comment
Share on other sites

Anders Hansen Grønbech som sees hos Wibergs som prest i Maribo i 1654, dør iht. Nygaard Sedler i Ørum 14/2 1685. Altså i samme distrikt som Hans Andersen Grønbech. Mye tale for at det er faren.

Link to comment
Share on other sites

Hans Jenssøn Grønbech (1632-1683) var gift to ganger.

Første gang med Martha/Marte Michelsdatter Brasen/Brassen (1642-1668). De hadde tre barn; Ingeborg født 1665, Jens født 1666 og Michel født 1667.

Annen gang ble Hans gift med Boel Johansdatter Has(s)(1670-), datter av Johan Reinholtzen Hass og Elisabeth Johansdatter Garman. De hadde 10 barn: Martha født 1671, Elsebeth født 1672,Johan Reinholt født 1674, Hans født 1676, Jochum født 1677, Peder født 1678, Federich født 1679, Karen født 4/11-1680, Christian født 1683, Anna Maria født 1684.

 

Karen er altså datter av Hans Jenssøn Grønbech og Boel Johansdatter Hass. Både Karens bror(1677-) og onkel(1635-1682) heter Jochum. Sistnevnte bror av Hans Grønbech og sogneprest til Lier, Bragernes og Strømsø.

 

Hans Jenssøn Grønbech var sønn av Jens Hanssøn Grønbech (1601-1647) og Karen Mortensdatter (1606-1639), datter av Morten Jensen og Cidtzele Pedersdatter.

 

Jens Hanssøn Grønbech var sønn av Hans Hanssøn Grønbech (ca 1560-1624) og Maren Justdatter Saxe (1577-1627).

 

"Hans Jenssøn Grønbechs Slægtebog" finnes i Personalhistorisk Tidsskrift, tredie række, 2. bind, s.149-169, 248-288, og tredie række, 3. bind s. 52-64. Her finnes masse opplysninger om familien Grønbech og også noe om inngiftede slekter. Anbefales!

 

Ludvig Throndsen har i sin bok "Drammensere anno dengang", Brakar forlag 1995, et kapitel kalt "En tiendeskrivers liv", s. 37-44, basert på Slægtebogen. Anbefales også.

 

Hans Jenssøn Grønbech og Boel Johansdatter Hass er mine tipp x 6 oldeforeldre. Jeg fikk en kopi av Slægtebogen i Personalhistrisk Tidsskrift for to dager siden og har ikke fått sysematisert egne data ennå. Dette i all hast. Tar derfor forbehold om skrivefeil.

 

Mvh Anne-Lise Wego

Link to comment
Share on other sites

Litt om Karen fra Slægtebogen. Dette er skrevet av hennes bror Peder:

 

Anno 1680 den 4 Nowembr. I mellem 11 og 12 om Natten blef min Kiere Søster Karen fød til Verden. Efter Min Sal. Moders død kom hun til Bergen Anno 1697 til Hermand Gaardmand, som Var min Sal. Moders Søskende Barn, forblef der I Nogle Aar, og siden forfløtte hun med min yngre søster til Arendahl, som der Var blefuen gift til, Anno 1714 d. 17 Septembr. hafde min k. Søster Bryllup udj Arendahl, med Toldskrifueren sammestæds Welagte Mand Monsr Jørgen Ricartz, Gud gifue dem lycke, hafde gud Velsignet dem med 2 børn, I sin Egte Stand I nogle aar, matte siden prøfue Encke stand I faa aar, blef igien anden gang at forsøge Egtestand samme stæds, med En Encke Mand, Borger og Handels Mand Monsr Søfren Jacobsen, som Varede Kuns Kort, maatte saa igien efter guds besluttede raad, blifue Encke Anden gang.

 

Mvh Anne-Lise Wego

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne-Lise. Tusen takk, dette er et stort gjennombrudd for meg.

 

Jeg ser nå etter å ha kontrollsjekket begravelsen til Karen at hun døde i 1759, 79 år gammel og må altså være hun som er født i 1680 (ikke 1690) lenke.

 

Hans Jenssøn Hass (og Boel) er da mine 5tip. Pussig nok er både Hass og Garman blandt mine tipper i andre linjer, men det skjer jo ofte fordi slektene ganske vanlig ble sammengiftet om og om igjen.

 

Jens Hansen Grønbech og hans far Hans Grønbech c1560-1624 er så vidt jeg finner født i Århus og da er vi jo i samme område som prestene Grønbech som er nevnt ovenfor. Det skulle ikke forundre meg om disse slekter hører sammen.

 

Nevnte Slægtebog må jeg få tak i !

 

Tusen takk igjen.

 

mvh

Leif

 

Ps. Skrevet etter Anne-Lises siste innlegg. Da er det absolutt ingen tvil om slektsforholdet. Tusen takk igjen.

Link to comment
Share on other sites

For ordens skyld, den referte kilde (PHT 1893) er en avskrift av en avskrift, men har for all del høy troverdighet. (Det er selvsagt ikke Peder som opprinnelig har skrevet om søsteren Karens fødsel og dåp, men i hans "avskrift" har han omskrevet originalen til "jeg"-form)

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne-Lise. Tusen takk, dette er et stort gjennombrudd for meg.

 

Jeg ser nå etter å ha kontrollsjekket begravelsen til Karen at hun døde i 1759, 79 år gammel og må altså være hun som er født i 1680 (ikke 1690) lenke.

 

Hans Jenssøn Hass (og Boel) er da mine 5tip. Pussig nok er både Hass og Garman blandt mine tipper i andre linjer, men det skjer jo ofte fordi slektene ganske vanlig ble sammengiftet om og om igjen.

 

Jens Hansen Grønbech og hans far Hans Grønbech c1560-1624 er så vidt jeg finner født i Århus og da er vi jo i samme område som prestene Grønbech som er nevnt ovenfor. Det skulle ikke forundre meg om disse slekter hører sammen.

 

Nevnte Slægtebog må jeg få tak i !

 

Tusen takk igjen.

 

mvh

Leif

 

Ps. Skrevet etter Anne-Lises siste innlegg. Da er det absolutt ingen tvil om slektsforholdet. Tusen takk igjen.

 

Leif, det er mange interessante slekter du har tatt opp på dette forum så det er mulig jeg husker feil, men om Thrane var en av slektene, så er det en forbindelse Grønbech-Thrane her som jeg i tilfelle kan nevne om det har interesse (gjennom inngifte)

Link to comment
Share on other sites

Leif, det er mange interessante slekter du har tatt opp på dette forum så det er mulig jeg husker feil, men om Thrane var en av slektene, så er det en forbindelse Grønbech-Thrane her som jeg i tilfelle kan nevne om det har interesse (gjennom inngifte)

Takk for det, Geir. Du husker riktig. Jeg er absolutt interessert i mulig Grønbech-Thrane. (Min oldemor Thrane ble gift Salicath). Er det den nord-norske grenen ? Der har jeg mindre oversikt.

 

mvh

Leif

Link to comment
Share on other sites

Takk for det, Geir. Du husker riktig. Jeg er absolutt interessert i mulig Grønbech-Thrane. (Min oldemor Thrane ble gift Salicath). Er det den nord-norske grenen ? Der har jeg mindre oversikt. mvh Leif
Forbindelsen er gjennom Jens Hansen Grønbech (1601-1647) og hans andre ektefelle Johanne Lauridtzdatter, den siste var datter av kjøpmann i København, Lauridtz Jacobsen, morens navn kjenner jeg ikke, men hun var også gift med Jacob Hiorth og hadde med han datteren Bendte Jacobsdatter Hiorth, gift med sogneprest til Nes på Romerike Samuel Povelsen Thrane. Bendte er også nevnt som fadder til Jens Hansen Grønbechs første barn i ekteskapet med Johanne, Johannes i 1641.
Link to comment
Share on other sites

Forbindelsen er gjennom Jens Hansen Grønbech (1601-1647) og hans andre ektefelle Johanne Lauridtzdatter, den siste var datter av kjøpmann i København, Lauridtz Jacobsen, morens navn kjenner jeg ikke, men hun var også gift med Jacob Hiorth og hadde med han datteren Bendte Jacobsdatter Hiorth, gift med sogneprest til Nes på Romerike Samuel Povelsen Thrane. Bendte er også nevnt som fadder til Jens Hansen Grønbechs første barn i ekteskapet med Johanne, Johannes i 1641.

Takk for det, Geir.

Det dreier seg altså om sogneprest i Onsøy, Jacob Rasmussen Hiorth (c1559-etter 1621) sin hustru som er datter av kjøpmann i København, Lauridtz Jacobsen. Hun, Johanne Lauridtzdatter manglet jeg. Jacobs foreldre er prost i Tønsberg, Rasmus Hiorth 1525-1604 og Gidske Frantzdatter Bergh c1536-1610. Hennes foreldre igjen er biskop i Oslo, Frantz Claussen Bergh og Karen Lauritsdatter. Biskopens foreldre er også kjent. Stor etterslekt.

 

Det må altså ha vært i første ekteskap til Johanne at hun var gift med Jacob Hiorth. Jeg har notert at deres datter Bente Jacobsdatter Hiorth var født i 1621 og at Jacob døde rett etter. Det virker litt rart når Johannes første barn i 2. ekteskap fødes i 1641. Jeg håper på en oppklaring omkring dette.

 

mvh

Leif

Link to comment
Share on other sites

Takk for det, Geir.

Det dreier seg altså om sogneprest i Onsøy, Jacob Rasmussen Hiorth (c1559-etter 1621) sin hustru som er datter av kjøpmann i København, Lauridtz Jacobsen. Hun, Johanne Lauridtzdatter manglet jeg. Jacobs foreldre er prost i Tønsberg, Rasmus Hiorth 1525-1604 og Gidske Frantzdatter Bergh c1536-1610. Hennes foreldre igjen er biskop i Oslo, Frantz Claussen Bergh og Karen Lauritsdatter. Biskopens foreldre er også kjent. Stor etterslekt.

 

Det må altså ha vært i første ekteskap til Johanne at hun var gift med Jacob Hiorth. Jeg har notert at deres datter Bente Jacobsdatter Hiorth var født i 1621 og at Jacob døde rett etter. Det virker litt rart når Johannes første barn i 2. ekteskap fødes i 1641. Jeg håper på en oppklaring omkring dette.

 

mvh

Leif

 

 

Her er det noe som ikke stemmer (to med samme navn?), Jens Hansen Grønbechs' 2. kone Johanne Lauridtzdatter hadde to halvsøstre jeg kjenner, foruten Bendte også Maren Jacobsdatter g.m. Arndt Dyszel, begge i Danmark på 1640-tallet. Jacob Hiorth var gift med kjøpmann Lauridtz Jacobsens ektefelle, ikke datter. Jacob Rasmussen Hiorth er også i eldste laget for å være kandidat, de to jeg kjenner av Lauridtz Jacobsens døtre (Johanne og Anne) ble gift hhv. 1640 og 1635 (Anne med professor i gresk Johan Christophersen (1604-1648))

Link to comment
Share on other sites

Min kilde er Biskop Frants Berg med familie - Oslo-humanistene : lenke (anbefales), men der opplyses det bare at Jacobs hustru er ukjent.
Iflg. Thomle står det i den originale slektsboken vedr. fadderne i 1641 "Bendt Jachobsdatter Moders Halffsøster" og føyd til med Hans Grønbechs hånd "Fich til æchte Hr. Samuel Trane udj Norge". Hans Grønbech førte på dette tidspunkt også den opprinnelige tekst i boken som han senere på enkelte punkter gjorde tilføyelser for senere hendelser. Dansk biografisk leksikon bekrefter at Hans (Johan) Christophersen, professor i gresk, var gift med Anne (Johanne Lauridtsdatters fullsøster) som var kjøpmann Lauridtz Jacobsens datter og således Jens Hansen Grønbechs svigerfar. <BR><BR>Om dette og Finne-Grønn (som ikke var feilfri) lar seg forene, må jeg se nærmere på, rekker det neppe idag.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.