Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Karl August Petterson og kona Cecilia - svensk/sognsk fiskarpar i Vardø - lagnad?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette tema har same titel som tema #25950 (http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=25950&sok=Vard%F8+%D8yane&nr=6&antinnlegg=5&startnr=&antall=&spraak=n#anker) i det gamle Brukarforum og har same innhgaldet. Denne huslyden har vore heilt umogeleg å finna ut av, og sjølv no med FT1910 for handi, kjem eg ikkje noko lenger! Kanskje er det noko gale med augi mine?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Cecilia Marie Wilhelmsdotter Walaker, fødd i Kinn i Sunnfjord 18.12.1860, men oppvaksi i Hafslo i Sogn, gifte seg kring 1889 (vigsli aldri funni!) med Karl August Petterson, fødd i Göteborg i Sverige kring 1859. Karl var smed og kopparslagar, og parfolket budde ei tid i Nordfold der ei dotter er fødd:

 

* Anna Kristine, fødd 27.9.1891

 

Kort etter denne fødsli skal Karl og Cecilia vera flytte til Steigen, men eg ser ikkje noko meir til dei før ved FT1900 då dei budde i Vardø, i same huset som Erik Erikson Bolstad (jamfør tema #25949):

 

~~~~~~~

 

306 Karl Pittersen m f Torsken i Senjen hf g Fisker 1859 Gjøtaborg Sv. n

 

307 Seselie Pittersen k b hm g Hustru 1858 Havslo i Sogn NB

 

308 Anna Pittersen k b d ug Skolebarn 1891 Norfolden Nor

 

309 Karl Pittersen m b s ug Barn 1894 Andenæs Nor

 

310 Signe Pittersen k b d ug Barn 1898 Ibestad Tr

 

311 Sigurd Pittersen m b s ug Barn 61199 Berg i Senjen

 

~~~~~~~

 

Det er tydeleg at denne huslyden flytte på seg både "titt og ofte", men kan me vona at dei kanskje vart buande i Vardø??

 

Eg lyt leggja til at Cecilia Wilhelmsdotter fekk to born før ho gifte seg:

 

* Vilken Johan Melkersen (1881-1948) som var gruvearbeidar i Sulitjelma og busette seg i Fauske. Han var gift og hadde to born, men båe er avlidne, og etterkomarane veit ikkje noko om lagnaden til mori eller halvsøskeni!

 

* Hans Jensen, fødd i Hafslo 25.11.1887, voks opp som fosterson på Balteskaret i Ibestad der han vart konfirmert i 1903. Han er den einaste i denne huslyden eg har funne att i FT1910; då var han ugift skreddar og budde i Bardu! Den seinare lagnaden hans er ukjend.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kan nokon hjelpa meg med fleire opplysningar om lagnaden til Karl og Cecilia og borni deira, ville eg vera svært takksam!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

~~~~~~~

 

Hei!

 

Mulig paret flyttet til Nord-Sverige. Jeg fant dette i Sveriges Dødbok 1901-2009:

 

August Pettersson,

 

Kylören

 

Död 18/12 1940.

 

Kyrkobokförd i Hörnefors (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Född 13/8 1865 (ingen uppgift om födelseort)

 

Änkling (23/7 1936).

 

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Hörnefors, Umeå kn (Västerbottens län, Ångermanland)

 

Källor:

SCB

 

-------------------------------------------------

 

Pettersson, Silla Maria, f. Wilhelmsdotter,

 

Kylören

 

Död 18/12 1940.

 

Kyrkobokförd i Hörnefors (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Född 13/8 1865 (ingen uppgift om födelseort)

 

Änkling (23/7 1936).

 

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Hörnefors, Umeå kn (Västerbottens län, Ångermanland)

 

Källor:

SCB

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne J. Engmo

Kan se ut som denne familien er flyttet ut av landet,finner ikke spor av dem noen steder.Men i temanr. det refereres til øverst (25950) er det nevnt en Karl August Pettersen som dør som enkemann i Fredrikstad. Tror nok vi kan se bort fra den karen,det er vel han som er her i 1910 http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036335002953/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi og Anne for interessante innlegg! Særleg er det spennande å lesa kommentarane til Randi om at dei kan vera flytte til Nord-Sverige, men det ser ut som datoane gjeld for den eine personen (August?), for både fødsels- og dødsdatoar er identiske for båe!?

 

Er det mogeleg å følgja opp dette parfolket i Sverige? Kanskje kyrkjekontoret i Hörnefors?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Hei!

 

Har du fødselsdato på barna til Karl og Cecilia Marie? Hadde barna flere fornavn? Med flere opplysninger kan det hende at jeg finner de i Sveriges Dødbok.

 

Har hittil ikke klart å finne familien i ft 1910 for Västerbottens län.

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Fra gravar.se:

 

 

Silla Maria Pettersson

 

* Födelsedatum: 1860-07-12

* Avliden: 1936-07-23

 

* Ort:

* Gravnummer: GK 1029

 

* Kyrkogård: Hörnefors Kyrkogård

* Församling: Hörnefors Församling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi og Grethe for nye spennande opplysningar! Funnet til Grethe tyder langt på veg at me her er på spor etter den rette huslyden!

 

Elles har eg sjølv vore på leiting etter fødselsdatoar til borni, men den einaste eg har funne, er Anna Kristine i Nordfolda, fødd 27.9.1891. Fødselsdatoen til Sigurd er frå FT1900, men dåpen finn eg ikkje i Berg på Senja, korkje i Berg sokn eller i Torsken! Heller ikkje har eg funne Karl (jr) i Andenes eller Signe i Ibestad. Dei gøymer seg godt!! Eller kan dei ha vore disentarar?

 

Eg vonar på fleire funn og takkar på ny so mykje for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Hei!

 

Jeg har sett på utdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Församlingsbokutdrag, SE/RA/420401/11/H 1 AAA/189 (1930), bildid: A0001331_00266 for Hörnefors i 1930 hos SVAR og funnet følgende:

 

920: August Pettersson, plåtslagare, f. d. sjøman, født 1865 i Vissefjärda i Kalmar len,

h. Silla Maria f. Wilhelmsd. f. 1860 i Kinn prestg. Norge

s. Karl Petter, f. 1894, (et stedsnavn jeg ikke klarer å tyde) i Norge, borte i 1936.

 

Det ser ut til at familien kom til Hörnefors i 1920, i rubrikken for "siste gång inflyttad til bostadkommunen från nedanståande forsamling i län eller från stad" står det:

 

Vissefjärda i Kalmar län, Hafslo presteg. Norge, Bjørnskind, Norge.

 

 

Det er mulig at det stedsnavnet jeg ikke klarer å finne helt utav kan være Skjoldehavn i Bjørnskind.

 

 

Med utgangspunkt i dette skulle det gå an å finne fødselsdata på Karl August også.

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Etter fleire dagar på reise og elles indisponert vil eg i dag skunda meg å uttrykka ein hjarteleg takk til Randi for eit nytt imponerande innlegg om denne huslyden! Eg er no heilt sikker på at dette er rette folki, og eg har skrive om det opphavlege manuskriptet mitt slik:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Cecilia Marie Wilhelmsdotter {Walaker}, kjend som Silla Marie Wilhelmsdotter, f. i Kinn 18.12.1860, flytte med mor si til Hafslo kring 1867 og voks opp her, men gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar? - i Sogn 1887? – heller kring 1889!!)

 

med Karl August, kjend som August Pettersson frå Vissefjärda i Kalmar län, Sverige. August var son av

 

¤¤¤¤¤ (fulle namn på foreldri med yrke, bustad og opphav?)

 

og f. i Vissefjärda, Kalmar län i Sverige 13.8.1865

 

¤¤¤¤¤ (sjekka denne fødselsdatoen?)

 

August var smed og kopparslagar, og han og Silla flytte kring 1888 til Nordland og budde ei tid i Nordfold før dei i 1891 flytte til Steigen.

 

¤¤¤¤¤ (seinare lagnad? - yrke og bustad? – 1900: fiskar – busette Vardø, men mannen fråverande på Torsken! – flytte visstnok i 1920 til Kylören, Hörnefors i Umeå kommune, Ångermanland, Vesterbottens län i Sverige)

 

Silla d. i Hörnefors 23.7.1936, medan August Pettersson d. same staden 18.12.1940. Før Silla flytte nordover, fekk ho to søner her i Solvorn; resten av borni var frå ekteskapet med August:

 

a. Vilken Johan Melchiorson Walaker, kjend som Vilken Johan Melkersen, son av Silla og husmannssonen Melchior Johannesson frå Kleivi under Kjørlaug (1860-1939), var f. i Hafslo 1.9.1882. Han flytte med mor si kring 1888 til Nordland og voks opp som fosterson på Tørbekmoen i Rana, men gifte seg i Fauske 10.9.1905 med Maren Tine Oline Pedersdotter Nordal frå Nordal i Fauske. Ho var dotter av gardbrukar Peder Andreas Olson på Nordal og kona Anne Birgithe Cathrine Hansdotter frå Leifset og f. i Fauske 4.10.1874. Vilken fekk arbeid ved gruvene i Sulitjelma, og han og Maren flytte til garden Sandnes i Fauske der dei budde levetidi ut. Vilken d. i Fauske 18.5.1948, medan Maren Melkersen d. same staden 4.8.1962. Dei fekk to born i lag.

 

b. Hans Jensson Solvorn, kjend som Hans Jensen, son av Silla og Jens Hansson Skophammer på Nytun, Valaker (bnr. 43) (1870-1958), var f. i Hafslo 25.11.1887, men flytte òg nordover kring 1888 med mor si og voks opp som fosterson på garden Balteskaret i Ibestad i Troms.

 

¤¤¤¤¤ (vart konfirmert i Balteskaret i 1903 – 1910 ugift skreddar i Bardu! – seinare lagnad?)

 

c. Anna Kristine Augustsdotter Pettersson, f. i Nordfold 27.9.1891,

 

¤¤¤¤¤ (n. 1900 – lagnad?)

 

d. Karl Petter Augustson Pettersson, f. i Andenes

 

¤¤¤¤¤ (sidan sagd fødd Skjoldehavn i Bjørnskinn!?) - dato og stad for fødsli?)

 

1894,

 

¤¤¤¤¤ (n. 1900 og 1930 – lagnad?)

 

e. Signe

 

¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

Augustsdotter Pettersson, f. i Ibestad

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli?)

 

1898,

 

¤¤¤¤¤ (n. 1900 – lagnad?)

 

f. Sigurd

 

¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

Augustson Pettersson, f. i Berg på Senja 6.11.1899,

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dato og stad for fødsli hans? - ikkje funne i kyrkjeboki!)

 

¤¤¤¤¤ (n. 1900 – lagnad?)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born i huslyden? - opplysningar? - Silla skal òg ha hatt ei dotter Gjertrud!)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Det er sikkert ikkjs so enkelt å finna fleire opplysningar om denne huslyden, men kanskje nokre av desse detaljane kan sporast:

 

* Stadfesta fødsli (og finna foreldri) til Karl August Pettersson frå Vissafjärda i Kalmar län 1865?

 

* Finna fødslene til Karl Petter, Signe, Sigurd og eventuelt Gjertrud?

 

* Finna lagnaden til Hans Jensen i Bardu?

 

Men kanskje lyt ein til Umeå for å finna fleire detaljar om borni?

 

Eg takkar igjen for imponerande opplysningar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kari Aabelvik

Hei!

 

Fra fødsel- og dåpsbok Vissefjärda,Kalmar län:

 

født 13/8 1865

August (uekte)

mor: pigan Christina Maria Carlsdtr., Hyltan.

 

I husforhør 1871-1879 på s. 385 Hyltan står August med ettern. Petersson.

 

Husforhør 1880-1889 s. 446:

Christina Maria Carlsdtr., f. 9/3 1841 i Sillhøvda,Blekinge, utflyttet tl Amerika 1888.

August Petersson f. 13/8 1865 flytter til Sillhøvda 12/4 1880, flytter tilbake til Vissefjärda 12/2 1881.

 

Husforhør 1890-1894 s. 476.

anm. på August Petersson:

løsdrifare, ej konfirmerad, obefintlig. Til särskild førtekn. 21/11 1894 ( s. 238.)

 

Om dette er rett mann,tør jeg ikke si. Men han befinner seg ikke i Vissefjärda fra ca. 1890.

 

Hilsen Kari

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kari Aabelvik

Her er August fra folketelling 1890, fraværende ved telling:

 

Post 1478424

 

Petersson, August

lösdrifvare

 

f. 1865 i Vissefjärda (Kalmar län, Småland)

 

Ogift man, ensam i familjen

 

Hyltan

Vissefjärda (Kalmar län, Småland)

 

Frånvarande vid inskrivningen

 

Födelseort i källan: Wissefjerda

 

Hilsen Kari

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kari for spennande opplysningar om opphavet til August Pettersson. So vist eg kan sjå, har me no fått alt på plass av opplysningar som kan finnast om opphavet, samstundes som me får vita at August ikkje flytte til Noreg før i 1890/1891(?).

 

Kanskje det kan vera mogeleg å finna vigsli hans i Noreg?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Hei!

 

I husforhöret for 1880-1889 s. 446, som som Kari fant fram til, er det notert husforhör/nattverd for August Pettersson til og med 1887, det er ikke ført dato for husforhör i 1887. Det står også "från 1887 med ?" ved siden av August Petterssons navn.

Christina Maria Carlsdtr., f. 9/3 1841 i Sillhøvda,Blekinge, flytter tl Amerika 1888. Da er hun enke og flytter sammen med datteren Anna Christina, f. 15.09.1879. Christina Marias to sønner fra ekteskapet med Anders Carlsson, Carl Johan, f. 1867, flytter i 1889, Sven Alfrid, f. 1870, flytter i 1888, til andre steder i Sverige.

 

Kilde: Vissefjärda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00426/A I/23 (1880-1889), bildid: C0029142_00062

 

 

 

Jeg har også sett på listen over särskild förtekninger, det kommer ikke fram andre opplysninger enn det som er skrevet tidligere av Kari.

 

Så når omtrent August kom til Norge vil kanskje vielsen gi svar på, om man klarer å finne den.

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Kilde til listen over särskild förtekninger: Vissefjärda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00426/A I/29 (1890-1894), bildid: C0029148_00164.

 

Begge kildene er fra SVAR-Ramsele: svar.ra.se

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi for nye interessante innlegg.

 

Det ser ut til at me ikkje kjem noko nærare opphavet til August Pettersson, men kunne me funne vigsli hans med Cecilia "Silla" Marie Wilhelmsdotter, kunne me kanskje òg fått greie på kven far hans var...

 

Elles er det framleis merkeleg at det ikkje let seg gjera finna fødslene eller dåpsforretningane til borni i denne huslyden...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Nye spennande opplysningar om denne huslyden er komne frå Sverige:

 

Då dødsbuet etter Cecilia Marie vart gjort opp i 1937, er det nemnt to døtrer som ervingar:

 

* Anna Nilsson, død, let etter seg:

 

*** Ragnar Nilsson, Norrbyn

 

*** Hedda Nilsson, adresse ukjend

 

*** Frida Nilsson, Norrbyn

 

*** Karl Nilsson, Norrbyn

 

*** Richard Nilsson, Norrbyn

 

* Signe, gift med Alex Eriksson, Valviken

 

Dette var spennande opplysningar! Norrbyn ligg i Kopparbergs län i Sverige, der Anna må vera avlidi... Valviken ser ut til å vera i Västernorrlands län, der Signe og mann hennar levde....

 

Kanskje det no vil vera mogeleg å finna ut noko meir om desse døtrene og huslydene deira?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Her er Anna Nilsson, f. Karlsson:

 

Nilsson f. Karlsson, Anna Kristina

 

Norrbyn

 

Död 3/4 1928.

 

Kyrkobokförd i Hörnefors (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Född 27/9 1891 (ingen uppgift om födelseort)

 

Gift kvinna.

 

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Hörnefors, Umeå kn (Västerbottens län, Ångermanland)

 

Källor:

SCB

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Mulig dette kan være Signe:

 

Eriksson f. Pettersson, Signe

 

Nävsta 3:4

 

Död 1/3 1969.

 

Kyrkobokförd i Selånger, Sundsvalls kn (Västernorrlands län, Medelpad).

 

Född 18/3 1897 i Norge.

 

Änka (12/10 1960).

 

Födelseförsamling i källan:

Norge

 

Källor:

PA, DB / RTB 69 / UTD 69d

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi for flotte opplysningar! At Anna er den rette, er vel ingen tvil om, men eg trur ogso Signe er den rette, fødd i Noreg og gift Eriksson.

 

Eg ser at Signe er skrivi som enkje sidan 12.10.1960. Då burde det kanskje vera mogeleg å identifisera mannen Alex Eriksson?

 

Er det elles mogeleg å identifisera mann hennar Anna, "Hr" Nilsson?

 

Dette vert skikkeleg spennande! Karl jr. ser ikkje ut til å ha etterkomarar, men kanskje kan me finna nolevande born etter Anna og/eller Signe?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kari Aabelvik

Mulig dette kan være Signe:

 

Eriksson f. Pettersson, Signe

 

Nävsta 3:4

 

Död 1/3 1969.

 

Kyrkobokförd i Selånger, Sundsvalls kn (Västernorrlands län, Medelpad).

 

Född 18/3 1897 i Norge.

 

Änka (12/10 1960).

 

Födelseförsamling i källan:

Norge

 

Källor:

PA, DB / RTB 69 / UTD 69d

 

 

Mvh Randi Haugros

 

Hei!

 

Den Signe som Randi fant, var trolig gift med denne:

 

18930501-801

 

Eriksson, Fredrik Vilhelm Alexander

 

Kubbe 3:2

 

Död 12/10 1960.

 

Kyrkobokförd i Anundsjö kbfd, Anundsjö kn (Västernorrlands län, Ångermanland).

 

Född 1/5 1893 i Umeå (Västerbottens län, Västerbotten).

 

Gift man (21/5 1929).

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Anundsjö, Örnsköldsviks kn (Västernorrlands län, Ångermanland)

 

Födelseförsamling i källan:

Umeå (Västerbottens län)

 

Källor:

DB, PA / DOR 52-60

 

 

Hilsen Kari

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Joda, jeg har funnet innførsel for Annas død i SCBs utdrag:

 

Her står det "Anna Kristina Nilsson, f. Karlsson, hustru til sågv.arb. Erik Magnus Nilsson". Anna døde av tuberkulose.

 

 

Kilde:

Arkiv, serie och volym:

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2630 (1928)

Bildid:

A0032469_00728

Länk:

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0032469_00728

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Her er Anna og Eriks sønn Karl Magnus Amandus, f. 17.11.1921 i Hørnefors, foreldre Erik Magnus Nilsson, sågverkarb,Norrbyn, og Anna Kristina Karlsson. Erik er født 12.08.1882.

 

Källa

 

Arkiv, serie och volym:

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2371 (1921)

Bildid:

A0032210_00035

Länk:

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0032210_00035

 

Karl Nilsson fant jeg også i Sveriges befolkning 1970:

Karl Magnus Amandus, f. 1921-11-17

adr. Solbacken Malmkøpingsvegen 6359 Eskilstuna.

 

Samme adresse hans kone Hildegard Maria Henrietta, født 24/4 1919 i Bjurholm

og sønnen Carl Gøran Christer Nilsson, f. 6/2-1950.

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Med samme foreldre, samme bosted: Frida Kristina Nilsson, f. 9. mai 1919.

 

Frida levde i 1970, bosatt i Nordmaling.

 

Källa

 

Arkiv, serie och volym:

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2258 (1919)

Bildid:

A0031500_00073

Länk:

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0031500_00073

 

 

Frida døde 1998.

 

Nilsson, Frida Kristina

 

Bäckliden 14

914 91 Nordmaling

 

Död 21/11 1998.

 

Folkbokförd i Nordmaling, Nordmalings kn (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Född 9/5 1919 i Hörnefors (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Ogift kvinna.

 

Födelseförsamling i källan:

Hörnefors (Västerbottens län)

 

Källor:

RTB 98 / SPAR 92f

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

Nilsson, Karl Magnus Amandus

 

Stenkvista Solbacken

635 19 Eskilstuna

 

Död 27/12 2001.

 

Folkbokförd i Stenkvista, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland).

 

Född 17/11 1921 i Hörnefors (Västerbottens län, Ångermanland).

 

Gift man (20/10 1945).

 

Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Stenkvista-Ärla, Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland)

 

Födelseförsamling i källan:

Hörnefors (Västerbottens län)

 

Källor:

man91 / RFV 06

 

 

Det er mulig at kona fortsatt lever

 

 

Mvh Randi Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kari Aabelvik

Fra lysning-og vielsebok Hørnefors:

 

viet 21/5 1929

Fredrik Wilhelm Alexander Eriksson f. 1/5 1893

Signe Petterson f. 18/3 1897.

 

 

Hilsen Kari

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.