Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Andreas Mathiasson Kongstæd gift 1736 med Elen Marie Velthus - Hafslo-Bergen

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Huslyden som eg her vil syna fram, vart sovidt drøfta i det gamle Brukarforum med mellom anna Kjellaug Petit under tema #56897 (http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=56897&sok=Felthus&nr=1&antinnlegg=4&startnr=&antall=&spraak=n#anker), men utan at me eigentleg kom fram til nokon endeleg konklusjon. No har eg studert denne huislyden litt meir inngåande, og teorien hennar Kjellaug har synt seg å halda godt mål! Her følgjer eit manuskriptutdrag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Mathiasson Kongstæd, frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Danmark?)

 

var son av

 

¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

Andreas gifte seg i Bergen 17.6.1736 med Elen Marie Johansdotter Velthus frå Bergen. Ho var dotter av Johan Wilkenson Velthus i Bergen og kona Agnetha Nicolaisdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphav? – Gytri!?)

 

og vart døypt i Bergen 19.12.1711.

 

¤¤¤¤¤ (skomakarsvein - dreiv dette bruket i slutten av 1730-åri - nemnd i Mo 1737)

 

¤¤¤¤¤ (flytte til Bergen der Elen er fadder i 1760!)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfallet hans?)

 

medan Elen visstnok vart gravlagd i Bergen 31.5.1787.

 

¤¤¤¤¤ (sjekka om dette var ho? – ”Anders Mathiesens enke, 77 år”)

 

Born:

a. Johan Velthus, kjend som Jan Andreassen, døypt i Hafslo 29.9.1737, vart gravlagd i Bergen 24.7.1789. Jan gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli deira?)

 

med Maren Elisabeth Schavenia Augustinusdotter Rønne frå Bergen, døypt i Bergen 3.9.1727. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

Jan var målar, og han og Maren budde i Bergen. Dei fekk fem born i lag.

 

¤¤¤¤¤ (borni:

* Elen Marie, døypt NK 31.8.1760

* Augustinus, døypt NK 9.12.1762

* Elen Marie, døypt NK 21.9.1766

* Lucia, døypt NK 8.10.1769

* Lucia Folchers, døypt NK 26.7.1772)

 

b. Mathias Andreasson, døypt i Hafslo 30.8.1739,

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

c. Kari Andreasdotter, døypt i Luster 13.2.1741,

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

d. Christiana Andreasdotter, døypt i Bergen 14.9.1749,

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Det ser ut som denne huslyden har gått over til å skriva seg Andreassen (eller kanskje Andersen?), og då vert det vel vanskeleg å finna dei att(?), men kanskje det let seg gjera finna meir om opphavet til Andreas Mathiasson Kongstæd? Kan han vera komen frå Kongstæd i Danmark?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei Lars!

 

Jeg ser at det er tre damer som dukker opp som faddere i Nykirken: Agnete Gyttri, Anne Gyttri og Grete Gyttri. Anne og Agnete er faddere samtidig i to barnedåper:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=39&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=66&personpostnr=520&merk=520#ovre

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=40&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=67&personpostnr=529&merk=529#ovre

 

Grete og Anne: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=41&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=97&personpostnr=768&merk=768#ovre

 

Vi kan følge Agnete Gyttri som fadder fra 1700 og utover i Nykirken, i 1712 var hun fadder da Abraham Kiøstelsen og Mette Felthusen døpte sin sønn Abraham http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=51&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=1818&personpostnr=14529&merk=14529#ovre. Da er Agnete registrert med farsnavnet Niclasdatter.

 

Når det gjelder Anne og Grete Gyttri, ser det ut til at begge disse er Henriksdøtre, jf. giftermålene deres:

 

Anne, gift 1672 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=55&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=17143&merk=17143#ovre

 

Grete, gift 1672 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=56&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=17175&merk=17175#ovre

 

I 1716 er det nevnt en Ahlet Gyttri som fadder i Nykirken - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=62&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=2346&personpostnr=18755&merk=18755#ovre

 

På 1670-tallet var det også en Agnete Gyttri som var fadder i Nykirken, men hun må være en eldre Agnete - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=81&filnamn=dp13011669nk&gardpostnr=684&personpostnr=4161&merk=4161#ovre og her er hun i koppskatten 1689 for Bergen http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=92&filnamn=kopp1689&gardpostnr=757&merk=757#ovre

 

Sollied skifteavskrifter år 1717: Jan Velthus - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1258&innhaldid=1&storleik=

 

Sollieds skifteavskrifter år 1720: Henrik Velthus, broren til blant annet Jan og Mette Velthus http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1317&innhaldid=1&storleik=. Legg merke til her at det er notert etternavnet Gyttrich på Agnete her...

 

Som nevnt var farsnavnet til Anna og Grete Gyttri Henriksdatter, og jeg se av databasen over borgere i Bergen at det var en Henrich Gyttrich fra Montrose i Skottland som var borger i 1650 - http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=borg1600&gardpostnr=3295&merk=3295#ovre. Men om Gyttrich og Gyttri er det samme, vet jeg ikke...

 

Litt på siden: Her er skiftet etter Hans Gyttri og hans kone, hvor Grete, Anne og Agnete d.e. er oppført som Hans Gyttris søstre http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1687&storleik=

 

I 1713 finner Jan Velthus lille sønn blant døde i Bergen http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=138&filnamn=bedo1668&gardpostnr=41222&merk=41222#ovre og samme er tilfelle i 1718 med hans lille datter http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=139&filnamn=bedo1668&gardpostnr=41630&merk=41630#ovre. Det siste er muligens det barnet som ble født etter Jan Velthus' død, for det sto i skiftet fra 1717 at kona var fruktsommelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Augustinus Rønne døde som fattig i 1742 - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=147&filnamn=bedo1668&gardpostnr=8822&merk=8822#ovre

 

Augustinus Rønne og Lucia Folchers ble gift i Korskirken i 1727 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=152&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=8466&merk=8466#ovre

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agnete Felthuus, Sven malers enke, døde i 1754 - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=160&filnamn=bedo1668&gardpostnr=45770&merk=45770#ovre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Ein sein, men like hjarteleg takk til Grethe for innleggi om Velthus-ætti!

 

Eg tek dette temaet opp att i kveld, for eg oppdaga nettopp nok eit barn i denne huslyden:

 

* Hans Christian Andreasson, døypt i Årdal i Sogn 15.2.1744 (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-97).

 

Men vel så interessant her er namni på to av fadrane, nemlig: Jan Henrik Mathisen og Malene Mathisdotter. Mathis-namnet er sjeldent i Årdal, og eg spør: Kan desse to vera søsken til Andreas Mathisen (Kongstæd)?

 

Jan Henrik Mathisen gifte seg i Årdal 12.4.1739 med Else Thorsdotter (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-77)

 

Malene Mathisdotter gifte seg i Årdal 15.11.1739 med Andreas Antonesen (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-79)

 

Eg vil tru dette er bergverksfolk. Kanskje far deira kom til Årdal frå Danmark?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Andreas Mathiasson Kongsted var ganske riktig en bergverkskar, og jeg har en god del opplysninger om ham. Her kommer det som er mest aktuelt for bygdeboka:

 

Andreas Mathiassen Kongsted fra Årdal var sønn av Mathias Nilsen og Karen Hansdotter. Faren var fra Kongsted i Danmark og arbeidet som smelter ved Årdal Kopperverk fra april 1709. Andreas var f. omkring 1709, trolig i Årdal. Andreas giftet seg i Bergen 17.6.1736 med Elen Marie Johansdotter Velthus fra Bergen. Hun var datter av Johan Wilkensen Felthus i Bergen og Agnete Nicolaisdatter Gytri og var døpt i Bergen 19.12.1711.

 

I ungdomsåra arbeidet Andreas sporadisk ved Årdal Kopperverk. Da driften ved verket ble innstilt i 1734, reiste han til Bergen der han gikk i skomakerlære. Omkring 1737 flyttet han tilbake til Sogn og bodde nå først i Hafslo og Luster og midt på 1740-talet i Årdal. I 1749 ser det ut til at han flyttet tilbake til Bergen, men han må være død kort tid etter dette. Elen bodde som enke i Bergen der hun visstnok vart gravlagd 31.5.1787.

 

Born:

a. Johan Felthus, kjent som Jan Andreassen, døpt i Hafslo 29.9.1737, vart gravlagd i Bergen 24.7.1789. Jan giftet seg i Bergen 24. juni 1760 med Maren Elisabeth Schavenia Augustinusdatter Rønne fra Bergen, døpt i Bergen 3.9.1727. Hun d. ¤¤¤¤¤. Jan var maler, og han og Maren bodde i Bergen. De fikk fem barn

 

b. Mathias, døpt i Hafslo 30.8.1739. Han døde før 1752.

 

c. Karen Andreasdatter, døpt i Luster 13.2.1741. Hun bodde hos moren i 1752, ¤¤¤¤¤ (flere oppl.?)

 

d. Hans Christian, døpt i Årdal 15.2.1744. Han døde før 1752.

 

e. Agnete, døpt i Årdal 30.10.1746. Hun bodde hos moren i 1752, ¤¤¤¤¤ (flere oppl.?)

 

f. Christiana Andreasdatter, døypt i Bergen 14.9.1749. Hun døde før 1752.

 

++++++++++++++++++++++++

 

En nyttig kilde til opplysninger om denne familien er skiftet etter mor til Andreas, Karen Hansdatter, fra Årdal 30.4.1752. Der framgår det at Andreas var død, men jeg har ikke klart å finne begravelsen av ham i Årdal eller Bergen. Kanskje han reiste mye omkring som skomaker og døde et helt annet sted?

 

Ellers har jeg mange opplysninger om far til Andreas og hvordan det hadde seg at han reiste fra Kongsted til Årdal, men det er vel ikke så relevant for bygdeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hagen

Hei

 

Eg har ikkje sett meg så mykje inn i desse gruvefamiliane for eg veit at Knut har store kunnskapar om dei.

 

Eg er litt betre kjende med dei ungane i denne familien som vart gifte her i Årdal og som det er stor etterslekt av her.

 

Eit spørsmål, Kongsted eller Smith er det same folki?

 

Til Knut, Dersom dette er to familiar er det muleg at du listar opp desse familiane?

på forhand takk!

 

Mvh. Terje Hagen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for kjempeflotte opplysningar! Stort meir er det vel ikkje mogeleg å finna ut om denne huslyden. Dødsfalli til borni er nok vonlause... Hjarteleg takk ogso til Terje for kommentar!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Eit spørsmål, Kongsted eller Smith er det same folki?

 

Til Knut, Dersom dette er to familiar er det muleg at du listar opp desse familiane?

på forhand takk!

 

Her kommer noen flere opplysninger om de to aktuelle familiene. Kongsted-familien og Smith-familien i Årdal hadde ikke noe med hverandre å gjøre genealogisk, men hadde altså det til felles at "stamfaren" het Mathias og disse to Mathias-ene hadde hver sinn sønn som het Andreas. Derfor har en del lokalhistorikere blandet disse familiene sammen.

 

Mathias Nilsen var født i Danmark omkring 1674 (trolig i Kongsted på Sjælland). Rundt 1692 kom han i tjeneste hos Frederik von Gabel som da var amtmann i Sorø. Von Gabel ble senere visestattholder i Norge og Mathias ble med på lasset. Da von Gabel satte i gang gruvedrift på Grorud omkring 1704, fikk Mathias tjeneste som hytteknekt der. Etter noen år ved dette verket og deretter et par år i København, ble Mathias ansatt som hytteknekt og senere smelter ved Årdal kopperverk. Dit kom han i april 1709 og arbeidet der til driften ble innstilt i 1734. Det er foreløpig ukjent når og hvor han døde, men han bodde fortsatt i Årdal i 1746. I 1751 var kona hans enke, så han må være døde på slutten av 1740-tallet.

 

Mathias var gift med Karen Hansdatter som var født i 1670 (uvisst hvor) og døde i Årdal i 1751. Mathias og Karen hadde disse barna:

 

1. Sissel Katrine (1702-1733). G.m. Wilken Pedersen Rønnei, Årdal.

2. Johannes (ca. 1706-1737). G.m. Marte Arnesdatter. Flyttet til Kongsberg og døde der.

3. Fredrikke Katrine (ca. 1708-ca. 1745). G.m. Jørgen Jensen Bratt. Flyttet til Kongsberg og døde trolig der.

4. Andreas (ca. 1709-ca.1750). Skomaker (omtalt i tidligere innlegg)

5. Kirstine Margrete (ca. 1710-????). Bodde i København i 1752, men kom trolig tilbake til Årdal.

6. Malene (1711-1782). G.m. Andreas Antonsen Hartung, Årdal.

7. Johan Henrik (1714-????). G.m. Else Toredatter Hestetun. Kveghandler. Understiger ved Årdal Kopperverk fra 1758. Død etter 1766, uvisst hvor.

 

 

Georg Mathias Schmidt var født i Clausthal i Tyskland 1674. Han kom til Kongsberg i 1702 og arbeidet et par år som hauer ved Sølvverket. I likhet med den forrige Mathias fikk han så tjeneste ved von Gabels kopperverk på Grorud i 1704. Der var han overstiger. Da verket ble nedlagt, reiste han til København og var der til han fikk stillingen som overstiger ved Årdal Kopperverk i 1709. Han døde der i 1728.

 

Mathias ble gift med en Anne ca. 1706. Hennes opphav er ukjent. De fikk visstnok bare ett barn:

 

1. Andreas Mathias (ca. 1707-1785). Overstiger ved Årdal Kopperverk 1728-1734 og 1756-1761. Arbeidet også som overstiger ved Selbu Kopperverk og hytteskriver ved Kvikne Kopperverk. Døde i Årdal. G.m. Øllegård Knudsdatter Lerche. Disse har stor etterslekt bl.a. i Årdal og Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hagen

 

Mathias var gift med Karen Hansdatter som var født i 1670 (uvisst hvor) og døde i Årdal i 1751. Mathias og Karen hadde disse barna:

 

1. Sissel Katrine (1702-1733). G.m. Wilken Pedersen Rønnei, Årdal.

2. Johannes (ca. 1706-1737). G.m. Marte Arnesdatter. Flyttet til Kongsberg og døde der.

3. Fredrikke Katrine (ca. 1708-ca. 1745). G.m. Jørgen Jensen Bratt. Flyttet til Kongsberg og døde trolig der.

4. Andreas (ca. 1709-ca.1750). Skomaker (omtalt i tidligere innlegg)

5. Kirstine Margrete (ca. 1710-????). Bodde i København i 1752, men kom trolig tilbake til Årdal.

6. Malene (1711-1782). G.m. Andreas Antonsen Hartung, Årdal.

7. Johan Henrik (1714-????). G.m. Else Toredatter Hestetun. Kveghandler. Understiger ved Årdal Kopperverk fra 1758. Død etter 1766, uvisst hvor.

 

 

Mathias ble gift med en Anne ca. 1706. Hennes opphav er ukjent. De fikk visstnok bare ett barn:

 

1. Andreas Mathias (ca. 1707-1785). Overstiger ved Årdal Kopperverk 1728-1734 og 1756-1761. Arbeidet også som overstiger ved Selbu Kopperverk og hytteskriver ved Kvikne Kopperverk. Døde i Årdal. G.m. Øllegård Knudsdatter Lerche. Disse har stor etterslekt bl.a. i Årdal og Bergen.

1000-takk Knut.

 

Mvh. Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.