Jump to content
Arkivverket
Anfinn Bernaas

Beskrivelse over matrikulerte eigedomar 1866

Recommended Posts

Anfinn Bernaas

I ei oversikt over gåver som Naeseth Library og Norwegian American Genealogical Center i Madison i Wisconsin fekk i fjor finn eg "Beskrivelse over de matriculerede Eiendomme i Gausdal herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling (i henhold til Love af 6te Juni 1863 om en Revision af Matriculen", utgjeve 1866, nyopptrykk 1983. Dette gjer meg nysgjerrig.

 

Finst denne "beskrivelsen" i trykt form for andre kommunar enn Gausdal? Sjølv byrja eg for nokre år sidan å skrive av ein mikrofilma handskriven versjon for "min" kommune. Mikrofilmen fann eg på Statsarkivet på Kongsberg. Filmkvaliteten var dessverre så dårleg at eg førebels har lagt prosjektet på is. Men dersom det er slik at desse eigedomsvurderingane finst i trykt form for alle kommunar ser det lysare ut for dette delprosjektet mitt.

 

Kan nokon seie noko fornuftig om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anfinn Bernaas

Mager respons her. Men I dag fekk eg svar frå Nasjonalbiblioteket. Dei trur rett nok at eg spør etter sjølve matrikkelen og opplyser at dei har han. Det var ingen sensjasjon akkurat.

 

Men bibliotekaren legg ved interessante lenkjer som fører meg noko vidare, og det er sjølvsagt "herredsbeskrivelsene" eg er ute etter: "Allerede i 1863 ble det satt i gang arbeid med å revidere matrikkelen. Hovedstammen i forarbeidene er «herredsbeskrivelsene», som inneholder mer detaljerte opplysninger om hvert bruk enn noe tidligere matrikkelforarbeid. Blant annet finnes for første gang arealoppgaver for åker og eng, og avvirkningsoppgaver for skog. På dette grunnlaget ble en ny matrikkel satt i kraft i 1886 og trykt i årene etter. En ajourført utgave kom fra 1904 av." (om matrikkel i Lokalhistoriewiki http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Matrikkel )

 

Og dessutan:

 

"I 1863 ble det vedtatt å revidere matrikkelen, og en komite ble satt ned i hvert herred. De leverte sine utkast, som forekommer i trykt form i noen kommuner, f. eks. Aker fra 1869. Dermed ligger en mengde interessante data lett tilgjengelig. For selve matriklene inneholder bare eiendommenes navn, numre, eiere eller brukere og den fastlagte skylda. Oppbyggingsmessig bygger 1869-utkastet på 1838-matriklen, slik at dette er enkelt å bruke.

 

Gjennomføringen av revisjonsvedtaket fra 1863 trakk ut i tid, og først i 1886 kunne den nye matrikkelen settes i kraft. Nå innføres det "Gårds- og bruksnumre", ..." (frå artikkel om matriklar frå Byarkivet i Oslo kommune http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t1963.htm )

 

"De leverte sine utkast, som forekommer i trykt form i noen kommuner" står det altså. Det kan tyde på at utgangspunktet mitt; opplysninga om at ein slik "beskrivelse" finst for Gausdal, ikkje treng å føre meg til eit tilsvarande trykt utkast for Tinn, eller (mange) andre kommunar for den saks skuld. Men eg jobbar vidare med saka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfinn Kjelland

Eg såg det første innlegget ditt og hadde tenkt å svare frå kontoret, men gløymde det. For Volda herad (den gang inklusive Ørsta sokn) er dette førearbeidet i alle fall trykt, truleg på trykkeriet på Ekset.

 

Elles er dei eg har sett i form av handskrivne protokollar, enten på statsarkivet eller i kommunearkivet. Det bør finnast slike protokollar for dei fleste herada, og dei kan vere særs innhaldsrike.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anfinn Bernaas

Såvisst innhaldsrik, ja. Og som eg skreiv i det fyrste innlegget mitt finst han i handskrift for Tinn også. Eg har sett den mikrofilma versjonen i Statsarkivet på Kongsberg, men han er dessverre for dårleg til å skrive av frå. Det er derfor eg er ute etter om det finst trykte eksemplar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.