Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Carl Fredrik Jensen (1855-1929) - justitiarius i Oslo - huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ei av døtrene til sorenskrivarfullmektig og sakførar Ludvig Holtermann i Solvorn i Hafslo, seinare byfogd i Halden (1825-1911), gifte seg med justitiarius Carl Fredrik Jensen i Christiania, og denne ætti har eg noko vanskar med å skaffa fullstendige oppplysningar om.

 

Her er kva eg veit om denne huslyden, og samstundes har eg merka av kva eg manglar:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. i Hafslo 8.5.1855, flytte i 1869 med foreldri til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden der ho 30.9.1884 gifte seg med Carl Fredrik Christianson Jensen frå Christiania. Han var son av statsråd Christian Jensson Jensen i Christiania, opphavleg frå Bergen, og kona Birgitte Marie Jensdotter Lorck frå Trondheim og f. i Christiania 17.8.1855. Carl Jensen var byråsjef i finansdepartementet og sidan byrettsassessor og justitiarius i Christiania (Oslo) der han d. 3.1.1929. Antonette Jensen d. same staden 29.8.1930. Dei fekk fem born i lag:

 

¤¤¤¤¤ (av desse fem borni var fire i 1930 busette i Oslo, det femte på Herøya ved Porsgrunn!)

 

a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 17.11.1885, d. i Oslo

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden? – gravlagd Vestre Gravlund)

 

4.9.1978. Han gifte seg i København, Danmark 23.9.1922 med Signe Emilsdotter Moestue Holst frå Christiania, f. på Nordstrand, Christiania 1.5.1892. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

15.1.1968. Christian vart cand.jur. i 1909 og var sidan høgsterettsadvolat i Oslo. Han og Signe fekk tre born i lag, men Signe hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 22.7.1888, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Vestre Gravlund!)

 

2.5.1972. Caroline gifte seg i Petrograd, Russland 24.4.1915 med Anton Fredrik Winther Jakhellen Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 14.2.1878. Han d. i Oslo 19.2.1945.

 

¤¤¤¤¤ (eller døydde han i Fosen?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1915: kaptein, vicekonsul Arkhangelsk! – sidan finansminister 1942-1945)

 

Dei fekk fem born i lag.

 

c. Antonette Johanne Carlsdotter Jensen. f. i Christiania 13.5.1890, d. i Oslo

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden?)

 

24.6.1985. Antonette tok lærarskuleeksamen i 1911 og var sidan lærar ved ulike skuler i Christiania (Oslo) levetidi ut, ugift.

 

d. Ellen Marie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1891, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – gravlagd Vestre Gravlund 18.6.1971!)

 

1971. Ellen gifte seg i Christiania 24.4.1914 med Leonhard Christian Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 29.7.1885. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

6.3.1972.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1914: cand.jur. Arkhangelsk! – sidan byråsjef?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst to søner!)

 

e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1894,

 

¤¤¤¤¤ (n. 1900 - ilive 1930 – oppl.!?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg manglar ikkje so mange detaljane her, og mange av dei eg manglar, gjeld yrke og dødsstader. Kanskje finst det DØDSANNONSER for nokon av dei, t.d. frå Aftenposten?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tom L.

hei Lars

 

Iflg. Slekten Moestue døde Signe Moestue 15/1-1968 i Oslo.

Det står 3 sider om Signe og familien i boka,

hvis du ikke har boka kan jeg scanne sidene til deg hvis du har en epost adr.

 

Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tom for spennande svar!

 

JAU, eg vil svært gjerne at du skannar dei nemnde sidene og sender dei. E-posten min: lars.e.oyane@sdsl.no

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Studentene fra 1903, utgitt 1928:

 

Leonhard Christian Prytz.

 

Jeg er født i Kristiania den 29.juli 1885 av foreldre prost A.F.W.J.Prytz og Milda Dorothea, f.Olsen. Jeg ble gift 24.april 1914 med Ellen Marie Jensen, født 3.desember 1891 i Kristiania. Barn: Anton Fredrik, født 9.februar 1915, Ellen Marie, født 25.mars 1917, begge i Archangel, Carl Fredrik, født 23.september 1922 i Vestre Aker.

 

Min første skolegang var i Leith i Skotland, hvor jeg gikk på skole i 3 år. Derefter gjennemgikk jeg Bergens Kathedralskole. Jeg avla forberedende prøve ved Universitetet i 1905 og efter å ha studert jus med forskjellige avbrytelser tok jeg juridicum i 1911.

 

I 1912-13 var jeg edsvoren fullmektig, først hos byfogden i Moss og siden hos sorenskriveren i Bamle. I 1913 reiste jeg til Archangel for å gå inn i Prytz & Co.s trelastforretning, som blev ledet av min bror, kaptein Frederik Prytz, og arbeidet i denne forretning til 1917.

 

Aftenposten 8-3-1972:

 

Vår kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar Leonhard Christian Prytz, sovnet fredelig inn i kveld, Oslo 6-3-1972.

 

Fredrik og Ellen Johanne

 

Ellen Marie og Thorvald Fasmer-Dahl

 

Carl Fredrik og Mona

 

Barnebarn og barnebarnsbarn

 

Bisettes i Vestre krematorium nye kapell, tirsdag 14.mars kl.13-30

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Iflg. Aftenposten døde Ellen Marie Prytz i Oslo 1-1-1971, bisettes i Vestre krematorium, nye kapell 8.januar kl.10.30

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Iflg. Aftenposten døde Caroline Birgitte Prytz, f. Jensen stille i sitt hjem etter få dagers sykeleie. Oslo den 2.mai 1972. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell 8.mai kl.13-30

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Aage Løkke

Studentene fra 1903, utgitt 1928:

 

Leonhard Christian Prytz.

 

Jeg er født i Kristiania den 29. juli 1885 av foreldre prost A. F. W. J. Prytz ...

Min første skolegang var i Leith i Skotland, hvor jeg gikk på skole i 3 år ...

...

Ellen Marie og Thorvald Fasmer-Dahl ...

Jeg vet ikke hvor mye du ønsker å finne ut om alle disse navnene, Lars.

Men jeg kan fortelle at i Gunnar Christie Wasbergs bok "Med norsk sjømannsmisjon i hundre år" (1964) står det i en opplisting av tidligere sjømannsprester: "A. F. W. Jakhelln Prytz 1887 - 1893."

Han var altså sjømannsprest i disse seks årene, og minst halvparten av denne tiden (kanskje hele) må han ha vært i Leith i Skottland siden sønnen gikk på skole der i tre år.

 

Thorvald Fasmer-Dahl (gift med Ellen Marie) - nevnt i navnerekken nedenfor - er sannsynligvis på en eller annen måte i slekt med Alf Fasmer Dahl (1874 - 1933) som bl. a. var sjømannsprest i Antwerpen tidlig på 1900-tallet. Hans far igjen var den litt mer kjente presten og salmedikteren Jonas Anton Dahl (1849 - 1919) som bl. a. var den første sjømannspresten i Amsterdam (fra 1876 til 1880) og som hadde sin siste tjeneste som sokneprest i Ullern kirke i Aker og er begravet der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Ein svært forseinka, men like hjarteleg takk for innleggi frå 2011 frå Carsten og Dag Aage om denne ætti, som heilt har vore oversett, noko eg seier meg svært lei for!

 

No er eg komen so langt at dette manuskriptet skal fullførast, og eg vil først få presentera eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. 8.5.1855,

Antonette Holtermann flytte i 1869 med foreldri til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden der ho 30.9.1884 gifte seg med Carl Fredrik Christianson Jensen frå Christiania.  Han var son av statsråd Christian Jensson Jensen i Christiania, opphavleg frå Bergen, og kona Birgitte Marie Jensdotter Lorck frå Trondheim og f. i Christiania 17.8.1855.  Carl Jensen var byråsjef i finansdepartementet og sidan byrettsassessor og justitiarius i Christiania (Oslo) der han d. 3.1.1929.  Antonette Jensen d. same staden 29.8.1930.  Dei fekk fem born i lag:

a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 17.11.1885, d. i Oslo 4.9.1978.  Han gifte seg i København, Danmark 23.9.1922 med enkja Signe Emilsdotter Holst, f. Moestue frå Christiania, f. på Nordstrand, Christiania 1.5.1892.  Ho d. i Oslo 15.1.1968.  Ho hadde før vore gift

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for denne vigsli?)

 

     med Joar Antonson Holst frå Fredrikstad, f. i Fredrikstad 25.3.1885.  Joar var fabrikkdirektør i Christiania der han d. 8.10.1918.  Christian vart cand.jur. i 1909 og var sidan høgsterettsadvolat i Oslo.  Han og Signe fekk tre born i lag, men Signe hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 22.7.1888, d. i Oslo 2.5.1972.  Caroline gifte seg i Petrograd, Russland 24.4.1915 med Anton Fredrik Winther Jakhellen, kjend som Fredrik Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 14.2.1878.  Han d. visstnok i Fosen på Ørlandet 19.2.1945. 

 

     ¤¤¤¤¤ (eller døydde han i Oslo?)

 

     Fredrik var kaptein og ei tid visekonsul i Arkangelsk, Russland der han òg var skogbrukar fram til 1917.  Sidan vart han forretningsmann i Christiania og frå 1920-åri godseigar på Storfosen på Ørlandet, men parfolket budde for det meste i Oslo.  Han var ogso aktiv politikar, og frå 1942 var han finansminister.  Fredrik og Caroline fekk fem born i lag.

c. Antonette Johanne Carlsdotter Jensen. f. i Christiania 13.5.1890, d. i Oslo

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden hennar?)

 

     24.6.1985.  Antonette tok lærarskuleeksamen i 1911 og var sidan lærar ved ulike skuler i Christiania (Oslo) levetidi ut, ugift.

d. Ellen Marie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1891, d. i Oslo 1.1.1971.  Ellen gifte seg i Christiania 24.4.1914 med Leonhard Christian Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 29.7.1885.  Han d. i Oslo 6.3.1972.  Leonhard Prytz var jurist og arbeidde fram til 1917 i Arkangelsk i Russland.  Han flytte då attende til Christiania og var sidan byråsjef

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire detaljar om yrke og bustad?)

 

     Dei fekk tre born i lag.

e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1894,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1930 – opplysningar om ho? – i 1930 var eitt av dei fem Jensen-borni busett på Herøya ved Porsgrunn – dei fire andre i Oslo – var Sigrid på Herøya??)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vonar det let seg gjera finna i alle fall nokre av dei detaljane som framleis manglar og takkar so mykje for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tore for interessant innlegg!

 

Det står mykje i denne artikkelen om Frederik Prytz, men noko er framleis uklårt for meg:

 

* Han skal ha drive skogbruk "i stor skala" i Russland, og Petrograd (St. Petersburg) er nemnt som kjerneområde, men budde han der?  Eg har forstått det slik, når eg samanheld biografiane til Frederik og broren Leonhard Prytz, at det var i Arkangelsk dei budde.  No veit ikkje eg kor mykje skogbruk som kunne drivast i Arkangelsk...; føresetnadane for skogbruk so langt nord er vel ikkje dei aller beste...

 

* Under Leonhard Prytz står det heilt klårt at han kom attende til Noreg i 1917, etter den russiske revolusjonen, men om Frederik står det at han først i 1922 kom attende "for godt".  Kanskje skal me tolka det slik at Frederik kunne reisa fram og attende som diplomat?

 

* Det er ogso uklårt for meg om Frederik Prytz budde i Christiania (Oslo) eller om han busette seg på Storfosen på Ørlandet?  Som rikspolitikar og sidan finansminister var han vel meir eller mindre "forplikta" til å bu i Oslo, eller...?  Han budde tydeleg i Oslo i 1930, og det ser ut til at han døydde i Oslo i 1945 (http://arkivverket.no/URN:sk_read/27256/58/)!?

 

Eg takkar på ny for innspelet og vonar at nokre av desse spørsmåli kan oppklarast, samt at eg òg får svar på nokre av dei andre spørsmåli som framleis står òpne om denne husyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 22.7.1888, d. i Oslo 2.5.1972.  Caroline gifte seg i Petrograd, Russland 24.4.1915 med Anton Fredrik Winther Jakhellen, kjend som Fredrik Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 14.2.1878.  Han d. visstnok i Fosen på Ørlandet 19.2.1945. 

 

     ¤¤¤¤¤ (eller døydde han i Oslo?)

 
Finner i alle fall dødsfallet registrert i dødsfallsprotokollsregisteret for Oslo skifterett 1945:

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 45 (Hbe 0045), 1945-1945, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27256/58/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090513360741.jpg

 
 

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 17.11.1885, d. i Oslo 4.9.1978.  Han gifte seg i København, Danmark 23.9.1922 med enkja Signe Emilsdotter Holst, f. Moestue frå Christiania, f. på Nordstrand, Christiania 1.5.1892.  Ho d. i Oslo 15.1.1968.  Ho hadde før vore gift


 


     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for denne vigsli?)


 


     med Joar Antonson Holst frå Fredrikstad, f. i Fredrikstad 25.3.1885.  Joar var fabrikkdirektør i Christiania der han d. 8.10.1918.  Christian vart cand.jur. i 1909 og var sidan høgsterettsadvolat i Oslo.  Han og Signe fekk tre born i lag, men Signe hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.


 

Har ikke funnet svar på spørsmålet ditt, og dette er vel litt på siden av det du spør om, men fant denne artikkelen i bladet til Vinderen historielag om "Solbakken på Volvat", skrevet av Lajla Heyerdahl. Artikkelforfatteren omtaler Signe Jensen som tante Signe, se side 29 (håper du får åpnet lenken): http://www.vinderenhistorielag.no/Blader_files/blad75.pdf.

 

Det vet du vel fra før, men Joar Holst døde av spanskesyken. 

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Nå fant jeg boka "Slekten Mostue" på bokhylla.no og på side 236 står det at Signe Mostue giftet seg i Oslo første gang 23.05.1913 med Joar Holst. På siden 237 står det at Signe Mostue ble tildelt den finske medalje "For Norge med Finland" i 1940. I første ekteskap fikk Signe barna Kjell Bernhard Holst, født 10.04.1914, d. 1941, og Wenche Holst, født 28.04.1917.  

 

I adresseboka for Kristiania 1915 finner jeg grosserer Joar Holst bosatt i Løvenskioldsgt. 6:

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1915-1915, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 37. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49248/606/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061202268576.jpg

 

Kjell Bernhard

Oslo fylke, Frogner, Ministerialbok nr. Fa 0002 (1897-1917), Fødte og døpte 1914, side 224. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8074&idx_id=8074&uid=ny&idx_side=-228
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061123320593.jpg

 

Wenche

Oslo fylke, Frogner, Ministerialbok nr. Fa 0002 (1897-1917), Fødte og døpte 1917, side 270. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8074&idx_id=8074&uid=ny&idx_side=-274
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061123320641.jpg

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1894,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1930 – opplysningar om ho? – i 1930 var eitt av dei fem Jensen-borni busett på Herøya ved Porsgrunn – dei fire andre i Oslo – var Sigrid på Herøya??)

 

 

 

2760184 Sigrid  Meinich-Olsen  0312  1894  2212  1989  0704  1990  Bisettelse 0704-1990  B2  04  045 Eidanger Porsgrunn

 

2760185 Odd  Meinich-Olsen  0608  1887  3008  1979  1910  1979  Bisettelse 1910-1979  B2  04  046 Eidanger Porsgrunn

 

http://www.genealogy.com/ftm/w/a/a/Jrgen-Waaler/WEBSITE-0001/UHP-0472.html

 

http://www.genealogy.com/ftm/w/a/a/Jrgen-Waaler/WEBSITE-0001/UHP-0464.html

 

Telemark fylke, Eidanger, Klokkerbok nr. 5 (1928-1942), Fødte og døpte 1928, side 7. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=80&idx_id=80&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050207010702.jpg

 

Dåpen i 1928 bekrefter at Sigrid Meinich-Olsen er identisk med Sigrid Amalie Jensen. Ektemannen Odd var sønn av Olaj Johan Olsen og Gudny Meinich, se: https://no.wikipedia.org/wiki/Olaj_Johan_Olsen

 

Finner disse fotografiene tatt av Odd Meinich-Olsen på nettsidene til Digitalt Museum:

http://digitaltmuseum.no/011014272710/?query=odd%20meinich-olsen&pos=1&count=73

 

Odd Meinich-Olsen var elev ved Bergen katedralskole i 1901:

http://da4.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=el13011860&gardpostnr=1589&merk=1589#ovre

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for fleire spennande og skikkeleg nyttige innlegg!

 

Særleg er eg glad for at du har identifisert Sigrid Amalie som gift med Odd Meinich-Olsen, og dei fleste detaljane tek no til å komma på plass!  Den eine tilvisingi til ætti Meinich-Olsen syner at Odd og Sigrid fekk to døtrer i lag (1928 og 1931)...

 

Eg har no førebutt ein oppdatert versjon av dette manuskriptet som følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. 8.5.1855,

Antonette Holtermann flytte i 1869 med foreldri til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden der ho 30.9.1884 gifte seg med Carl Fredrik Christianson Jensen frå Christiania.  Han var son av statsråd Christian Jensson Jensen i Christiania, opphavleg frå Bergen, og kona Birgitte Marie Jensdotter Lorck frå Trondheim og f. i Christiania 17.8.1855.  Carl Jensen var byråsjef i finansdepartementet og sidan byrettsassessor og justitiarius i Christiania (Oslo) der han d. 3.1.1929.  Antonette Jensen d. same staden 29.8.1930.  Dei fekk fem born i lag:

a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 17.11.1885, d. i Oslo 4.9.1978.  Han gifte seg i København, Danmark 23.9.1922 med enkja Signe Emilsdotter Holst, f. Moestue frå Christiania, f. på Nordstrand, Christiania 1.5.1892.  Ho d. i Oslo 15.1.1968.  Ho gifte seg første gongen i Frognerkyrkja i Christiania 23.5.1913 med Joar Antonson Holst frå Fredrikstad, f. i Fredrikstad 25.3.1885.  Joar var grosserar og fabrikkdirektør i Christiania der han d. 8.10.1918.  Christian vart cand.jur. i 1909 og var sidan høgsterettsadvolat i Oslo.  Han og Signe fekk tre born i lag, men Signe hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 22.7.1888, d. i Oslo 2.5.1972.  Caroline gifte seg i Petrograd, Russland 24.4.1915 med Anton Frederik Winther Jakhellen, kjend som Frederik Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 14.2.1878.  Han d. i Oslo 19.2.1945.  Frederik var kaptein og ei tid visekonsul i Arkangelsk, Russland der han òg var skogbrukar fram til 1917.  Sidan vart han forretningsmann i Christiania og frå 1920-åri godseigar på Storfosen på Ørlandet, men parfolket budde for det meste i Oslo.  Han var ogso aktiv politikar, og frå 1942 var han finansminister.  Frederik og Caroline fekk fem born i lag.

c. Antonette Johanne Carlsdotter Jensen. f. i Christiania 13.5.1890, d. i Oslo

 

     ##### (sjekka dødsstaden hennar?)

 

     24.6.1985.  Antonette tok lærarskuleeksamen i 1911 og var sidan lærar ved ulike skuler i Christiania (Oslo) levetidi ut, ugift.

d. Ellen Marie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1891, d. i Oslo 1.1.1971.  Ellen gifte seg i Christiania 24.4.1914 med Leonhard Christian Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 29.7.1885.  Han d. i Oslo 6.3.1972.  Leonhard Prytz var jurist og arbeidde fram til 1917 i Arkangelsk i Russland.  Han flytte då attende til Christiania og var sidan byråsjef

 

     ##### (fleire detaljar om yrke og bustad?)

 

     Dei fekk tre born i lag.

e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1894, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar?)

 

     22.12.1989.  Ho gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli deira? – kring 1927?)

 

     med Odd Meinich Olajson Olsen frå Bergen, kjend som Odd Meinich-Olsen, f. i Christiania 6.8.1887.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans?)

 

     30.8.1979. 

 

     ##### (yrket hans? – ingeniør, men kva slag?)

 

     Dei budde i Eidanger og fekk to døtrer i lag.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for kjempefin innsats og ønskjer dykk alle ein god St. Hans!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for nytt spennande innlegg!

 

Det var interessant å sjå at Odd Meinich-Olsen i 1924 var busett i Høyanger!  Når me veit han sidan var i Eidanger og på Herøya, lyt ein nesten tru han jobba i Norsk Hydro, men finst det nokon meir detaoljert biografi om han?

 

Elles ser det ut til at både Odd og kona Sigrid døydde i OSLO.  Kanskje finst det dødsannonser for dei i Aftenposten?

 

Eg takkar på ny for hjelpi med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Utdrag fra studentbiografien:

 

Før 1901 foregikk min skolegang når undtas et ophold i Stockholm og et ophold på Nordstrand ved hjelp av diverse guvernanter i Leikanger i Sogn. Efter 1901 gikk jeg på Bergens katedralskole, hvor jeg tok artium. Derefter gjennemgikk jeg Krigsskolens nederste avd. med eksamen i 1906 på feltartillerilinjen. Jeg gikk høiskole i Dresden, hvor jeg tok eksamen som bygningsingeniør i 1912.

 

Senere har jeg fartet land og strand rundt og bygget Vamma kraftanlegg i Askim 1912-15, Treschow-Fritzøe, Larvik 1915-16, Flørli kraftanlegg i Lysefjorden 1916-18, Rånåsfoss kraftanlegg i Blaker 1918-23, Mesna kraftselskap, Lillehammer 1923-24.

 

Norsk Aluminium Company, Høyanger 1924-27. Fra 1928 har jeg vært ansatt ved Eidanger Salpeterfabriker på Herøen, hvor jeg har deltatt i anleggsarbeidet og hvor jeg nu er chef for bygnings- og transportavdelingen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Ved dødsannonsene i Aftenposten står det Oslo/Porsgrunn på begge to på de ovenfor nevnte datoer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for nye interessante innlegg!

 

Eg lurer litt på: Kva år skreiv Odd Meinich-Olsen denne biografien om seg sjølv?

 

Det eg er ute etter, er kva yrkerstittel han etter kvart fekk...?

 

Det hadde elles vore interessant å sjå dødsannonsene etter både Odd og Sigrid, og likeins dødsannonsa til svigerinna/søsteri Antonette Johanne Jensen, som skal vera avlidi i Oslo 24.6.1985, samt etter svogeren Leonhard Prytz, som visstnok døydde i Oslo 6.3.1972?

 

Når det gjeld Leonhard Prytz, hadde det elles òg vore interessant med ei litt meir detaljert framstilling av livslaupet hans...?  Kva yrke hadde han utanom å vera byråsjef; i kva tidsrom var han byråsjef og i kva departement?

 

Eg takkar nok ein gong for kjempeflott hjelp med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Olaj Johan Olsen hadde seks barn med kona Gudny Meinich (1866–1948):

 

Jeg ser i alle fall at broren Kjell var adm.dir. i Norsk Hydro. På nettsidene til Digitalt Museum har Odd Meinich-Olsen vært fotograf i forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss kraftanlegg i Sørum, Akershus (1918-1919) og Vamma kraftanlegg i Østfold (1913-1915). Fotografiene oppbevares ved Norsk Teknisk Museum i Oslo. Nå ser jeg at Carsten allerede har kommet med en del opplysninger ifm disse kraftverkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegg!

 

Eg har no hatt kontakt med etterkomarar av denne ætti, og dei alle fleste detaljane er på plass.  Eg manglar i grunnen berre eit einaste årstal: Kva år vart Leonhard Prytz byråsjef i Kyrkjedepartementet?

 

Her er eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christiane Antonette, kjend som Antonette Ludvigsdotter Holtermann, f. [i Luster] 8.5.1855,

Antonette Holtermann flytte i 1869 med foreldri til Stavanger og sidan vidare til Tønsberg og Halden der ho 30.9.1884 gifte seg med Carl Fredrik Christianson Jensen frå Christiania.  Han var son av statsråd Christian Jensson Jensen i Christiania, opphavleg frå Bergen, og kona Birgitte Marie Jensdotter Lorck frå Trondheim og f. i Christiania 17.8.1855.  Carl Jensen var byråsjef i finansdepartementet og sidan byrettsassessor og justitiarius i Christiania (Oslo) der han d. 3.1.1929.  Antonette Jensen d. same staden 29.8.1930.  Dei fekk fem born i lag:

a. Christian Ludvig Carlson Jensen, f. i Christiania 17.11.1885, d. i Oslo 4.9.1978.  Han gifte seg i København, Danmark 23.9.1922 med enkja Signe Emilsdotter Holst, f. Moestue frå Christiania, f. på Nordstrand, Christiania 1.5.1892.  Ho d. i Oslo 15.1.1968.  Ho gifte seg første gongen i Frognerkyrkja i Christiania 23.5.1913 med Joar Antonson Holst frå Fredrikstad, f. i Fredrikstad 25.3.1885.  Joar var grosserar og fabrikkdirektør i Christiania der han d. 8.10.1918.  Christian vart cand.jur. i 1909 og var sidan høgsterettsadvolat i Oslo.  Han og Signe fekk tre born i lag, men Signe hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

b. Caroline Birgitte Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 22.7.1888, d. i Oslo 2.5.1972.  Caroline gifte seg i Petrograd (St. Petersburg), Russland 24.4.1915 med Anton Frederik Winther Jakhellen, kjend som Frederik Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 14.2.1878.  Han d. i Oslo 19.2.1945.  Frederik var kaptein og ei tid visekonsul i Arkangelsk, Russland der han òg var skogbrukar fram til 1917.  Sidan vart han forretningsmann i Christiania og frå 1920-åri godseigar på Storfosen på Ørlandet, men parfolket budde for det meste i Oslo.  Han var ogso aktiv politikar, og frå 1942 var han finansminister.  Frederik og Caroline fekk fem born i lag.

c. Antonette Johanne Carlsdotter Jensen. f. i Christiania 13.5.1890, d. i Oslo 24.6.1985.  Antonette tok lærarskuleeksamen i 1911 og var sidan lærar ved ulike skuler i Christiania (Oslo) levetidi ut, ugift.

d. Ellen Marie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1891, d. i Oslo 1.1.1971.  Ellen gifte seg i Christiania 24.4.1914 med Leonhard Christian Antonson Prytz frå Christiania, f. i Christiania 29.7.1885.  Han d. i Oslo 6.3.1972.  Leonhard Prytz var jurist og arbeidde fram til 1917 i Arkangelsk i Russland.  Han flytte då attende til Christiania og var sakførar og translatør til han i

 

     ##### (kva år?)

 

     vart byråsjef i kyrkjedepartementet.  Dei fekk tre born i lag.

e. Sigrid Amalie Carlsdotter Jensen, f. i Christiania 3.12.1894, d. i Oslo 22.12.1989.  Ho gifte seg i Vestre Aker kyrkje i Christiania 11.4.1924 med Odd Meinich Olajson Olsen frå Bergen, kjend som Odd Meinich-Olsen, f. i Christiania 6.8.1887.  Han d. i Oslo 30.8.1979.  Odd tok i 1912 høgskuleeksamen i Dresden som bygningsingeniør og arbeidde sidan som dambyggjar ulike stader i landet til han i 1924 vart tilsett ved ei industriverksemd i Høyanger.  Frå 1928 var han so knytt til ein salpeterfabrikk på Herøya i Eidanger, mellom anna som sjef for bygnings- og transportavdelingi.  Odd og Sigrid budde i Eidanger, men flytte som pensjonistar til Oslo.  Dei fekk to døtrer i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar igjen for flott innsats om denne huslyden!  Brukarforum er berre heilt topp!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Norges Statskalender 1948, byråsjefer i Regjeringskontorene: Prytz, Leonhard Christian, f. 85, c.j. 11, kst. 46 (Kontoret for Kirke og geistlighet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for nyttig innlegg!

 

Då veit me at Leonhard Prytz vart byråsjef i 1946, og problemet er omsider løyst!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.