Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Knut Eriksen (1719-1785) - til Bergen frå Hafslo/Årdal - gift to gonger - ni born - huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Nok ein stor huslyd frå Hafslo i Sogn flytte via Årdal og vidare til Bergen på 1770-talet. Eg har funne mange detaljar, men no står eg litt fast når det gjeld borni. Kanskje er det nokon som kjenner kallet til å sjå litt på denne huslyden og lanskje hjelpa meg litt vidare?

 

~~~~~~~~~~

 

Knut Erikson Bjørnethun, frå Prestegard i Årdal, var son av gardbrukar Erik Rognaldson på Prestegard og kona Kari Hermundsdotter

 

¤¤¤¤¤ (kvar hadde desse opphavi deira ifrå? – einaste Erik Rognaldson i 1701 var ein dreng på Hundæri i Lærdal – 26 år, fødd i ytre Sogn!)

 

og vart døypt i Årdal 1.10.1719. Knut kom til Bjørnetun då han 27.11.1757 gifte seg med Anna Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren, og dei dreiv garden fram til kring 1768.

 

~~~~~

 

Men kring 1768 flytte Knut og Anna til Årdal der me finn dei att som

 

¤¤¤¤¤ (bustad i Årdal?)

 

Anna d. i Årdal 25.7.1771, og Knut gifte seg 4.7.1773 att i Årdal med Inger Ingebrigtsdotter frå Lægreid i Årdal. Ho var dotter av husmann Ingebrigt Jacobson i Hola under Lægreid og første kona Anna Knutsdotter

 

¤¤¤¤¤ (kvar hadde dei opphavi deira ifrå?)

 

og vart døypt i Årdal 28.10.1742. Knut og Inger vart buande eit par år i Årdal, men flytte kring 1775 til Bergen der me finn Knut att som dagarbeidar. Dei busette seg i Skottegaten i Bergen, og derifrå vart Knut gravlagd 25.6.1785. Inger d. same staden 4.5.1804.

 

~~~~~

 

Knut og første kona Anna fekk fire born i lag, som alle visstnok var fødde i Solvorn:

 

1. Erik Knutson, døypt 22.1.1758,

Erik Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han 1.4.1782 gifte seg med enkja Ragnhild Olsdotter, som opphavleg visstnok var frå Bøen under Berge i Dale sokn, Luster. Ho var i so fall f. i Luster kring 1741 og hadde før vore gift med paktar Hans Hansson på Steig i Luster (1737-1778). Erik var bøkkerarbeidar og sidan kalla både brannmann og sagskjerar. Han og Ragnhild budde på Vestre Muralmending i Bergen der Ragnhild d. 17.6.1815. Erik Knudsen d. same staden 6.6.1826. Dei fekk fire born i lag:

 

¤¤¤¤¤ (sjekka eigedomen 9-123 – Vestre Muralmending 21)

 

a. Anna Karine Eriksen, f. i Bergen 9.5.1781,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

b.Karen Agathe Eriksen, f. i Bergen 23.8.1785, vart gravlagd i Bergen 6.4.1790.

c. Knut Olai Eriksen, f. i Bergen 31.3.1788, vart gravlagd i Bergen 26.6.1789.

d. Erik Søren Olai Eriksen, f. i Bergen 4.3.1791,

 

¤¤¤¤¤ (einaste n. 1801: Erik Olai! – ogso n. 1815! – sjømann!)

 

2. Martha Knutsdotter, døypt 20.4.1760,

 

¤¤¤¤¤ (voks tydeleg opp i Solvorn og vart konfirmert frå Fevold 1778 – var 1788 framleis ugift – lagnad?)

 

3. Peder Knutsen, døypt 2.4.1763,

Peder Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han

 

¤¤¤¤¤ (n. 1788 – då med opphald i Bergen – einaste kandidat i vigselsregisteret Bergen: P. K. gifte seg St. Jørgen 23.10.1791 med Gjertrud Antonidatter, men han var enkjemann!)

 

4. Kari Knutsdotter, f. kring 1766,

Karen Knudsen flytte òg med foreldri til Årdal og sidan vidare til Bergen der ho visstnok vart gravlagd 21.12.1786, ugift.

 

Dette var altso borni etter Knut og Anna.

 

~~~~~

 

Men Knut fekk òg fem born i andre ekteskapet sitt med Inger Ingebrigtsdotter:

 

e. Herman Knutsen, f. i Årdal 9.8.1773, vart gravlagd i Bergen 21.2.1783.

 

f. Ingebrigt Knutsen, f. i Bergen 7.11.1776,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

g. Anna Gurine Knutsen, f. i Bergen 28.5.1779, vart gravlagd i Bergen 27.8.1779.

 

h. Anna Knutsen, f. i Bergen 12.12.1780,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

i. Iver Olai Knutsen, f. i Bergen 10.2.1785, vart gravlagd i Bergen 19.7.1787.

 

~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som gjeld denne huslyden!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hagen

Om Erik Rognadlsen Prestgarden, dette seier Laberg.

 

Sitat: I 1708 kom det ein ny mann på garden (Prestgarden) . Det var Erik Rognaldsen. Han var heller ikkje Årdøl, etter namnet å døma. Det var vel gjerne so at dei som hadde tent hjå presten i Lærdal, hadde lettast for å verta brukarar av Prestgarden, sidan det var presten som rådde for bygsli.

 

Kanskje denne Erik må ha vore i Lærdal før han kom til Årdal.

 

Om kona has Erik seier Laberg dette:

 

Sitat: Um kona hans kan me visa til det me hev fortalt under Hæreid.

 

Så visa det seg at Laberg ikkje har nemnd kona under Hæreid?

 

Den einaste kandidaten som far til kona has Erik måtte bli han Hermund Olssen Hæreid son has Ola Bottolvsen Hæreid (1616-1692)

 

-----

 

Kvar budde Knut Eriksen då han kom heimat til Årdal?

 

Knut hadde 5 syskin i Årdal, det var Hans som hadde Prestgarden, Rognald som arbeidde på koparverket, Hermund som hadde halve Holsæter, Gjørond som budde i Offerdalen eller på nesalandet og Agathe som budde i Vikadalen.

 

Eg vil tru at Knut kom til Prestgarden hjå broren Hans avdi Hans og kona var barnlause.

 

Mvh. Terje Hagen Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

a. Anna Karine Eriksen, f. i Bergen 9.5.1781,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

I databasen i DA står det Erik Knudsens pigebr død Mar 17 = vel 17. mars 1781. Men hvis du ser i den skannede kirkeboka for Domkirken, ser du at det står Erich Knudsens pigebr 18 uger gl 17. september 1781. 18 uker = ca 4 mnd og det passer bra at Anna Karine var født i mai 1781:

 

Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 9 (1776-1821), Døde og begravede 1781-1782, side 12-13.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8639&idx_id=8639&idx_listetype=bg&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-7

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306660363.jpg

 

Jeg lurer derfor på om også den eldste datteren døde som liten...

 

Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ann-Mary, Terje og Grethe for spennande og nyttige innlegg. Eg var overraska over at Knut og Anna fekk ei dotter til i Årdal, men denne Agatha døydde i Årdal alt 26.8.1771, 14 dagar gamal (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-252).

 

Om opphavet til denne ætti i Årdal er det vel ikkje so mykje meir å seia, men kanskje Terje har synspunkt ogso på Inger Ingebrigtsdotter sine foreldre og opphavi deira?

 

Elles trur eg at dødsfallet som Grethe fann i Bergen, høyrer til denne ætti. Soleis saknar me no lagnaden etter berre eitt av borni etter Erik Knutsen.

 

Det er so kjekt med kvar einaste vesle detalj som kjem på plass, og eg takkar på ny for god hjelp so langt!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Terje,

 

Eg har kikka litt meir på FT1701 for Årdal, og dersom Kari Hermundsdotter på Prestegard er fødd i Årdal (rimelegvis kring 1685/1690), so ser eg berre TO mogelege kandidatar for opphavet (les: far) hennar:

 

* Hermund Rasmusson, 50 år gamal, husmann under Hovland

 

* Hermund Torstenson, 40 år gamal, gardbrukar på Seim

 

Men Hermund Torstenson ser ut til å ha gift seg med ei enkje på Seim so seint som kring 1692, so då vert han mindre aktuell...

 

Kanskje Terje har vidare synspunkt...?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg trur eg har funne Ingebrigt Knudsen, sonen av andre ekteskapet til Knut Erikson. Han var fødd 7.11.1776.

 

Her må han vera i FT1801 som målarsvein i Bergen: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=34&filnamn=f18011301&gardpostnr=391&personpostnr=2732&merk=2732#ovre

 

Her får han borgarbrev som målar i 1804: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bergensbbok&sideid=112&storleik=

 

Og her gifter han seg i Nykyrkja i Bergen 26.5.1805 med Martha Endresdotter: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vigd1663_1

 

Og her er dødsfallet hans 9.2.1816: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=1301begr&gardpostnr=1344&merk=1344#ovre

 

Her fann eg òg dødsfallet til kona Martha Endresdotter 5.10.1821: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=1301begr&gardpostnr=10894&merk=10894#ovre Her står det at ho var fødd i NORDFJORD

 

Eg finn desse borni:

 

* Inger Karine 1806: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=26&filnamn=dp12011668&gardpostnr=31929&personpostnr=94030&merk=94030#ovre

 

* Endre Olai 1807: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=26&filnamn=dp12011668&gardpostnr=32217&personpostnr=94891&merk=94891#ovre

 

* Inger Dorthea 1808: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=26&filnamn=dp12011668&gardpostnr=32480&personpostnr=95679&merk=95679#ovre

 

* Ingebrigt 1811: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=26&filnamn=dp12011668&gardpostnr=35358&personpostnr=104282&merk=104282#ovre

 

Då står att eitt spørsmål kring Ingebrigt Knudsen og huskyden hans:

 

*** Kven var kona Martha Endresdotter, fødd i Nordfjord kring 1773?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Det døde en Endre Rasmussen på Lunde-Ytre i Innvik i 1804:

Sogn og Fjordane fylke, Innvik, Ministerialbok nr. A 1 (1750-1816), Døde og begravede 1803-1805, side 324.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11506&idx_id=11506&uid=ny&idx_side=-247

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070509640529.jpg

 

Her er skifte etter samme Endre Rasmussen, som blant annet hadde ei datter Marthe, 23 år gammel:

 

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 21a , 1804-1808,

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24242/42/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081201660383.jpg

 

Dette kan selvsagt være et skudd helt i blinde.... :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Det døde en Endre Rasmussen på Lunde-Ytre i Innvik i 1804:

Sogn og Fjordane fylke, Innvik, Ministerialbok nr. A 1 (1750-1816), Døde og begravede 1803-1805, side 324.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11506&idx_id=11506&uid=ny&idx_side=-247

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070509640529.jpg

 

Her er skifte etter samme Endre Rasmussen, som blant annet hadde ei datter Marthe, 23 år gammel:

 

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 21a , 1804-1808,

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24242/42/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081201660383.jpg

 

Dette kan selvsagt være et skudd helt i blinde.... :blink:

 

Dette er nok et skikkelig blindskudd, for Martha var 23 år i 1801 = født 1781. Og her finner jeg dåpen hennes i Innvik (FS):

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100067243041&lds=1&region=12&regionfriendly=&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Finner denne Marithe døpt i Lærdal 23.2.1772, datter av Endre Olsen:

 

Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 2 (1752-1782), Fødte og døpte 1772, side 181.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-182

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070514620250.jpg

 

Problemet er vel bare det at Lærdal ikke er i Nordfjord....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Finner denne Marithe døpt i Lærdal 23.2.1772, datter av Endre Olsen:

 

Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 2 (1752-1782), Fødte og døpte 1772, side 181.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-182

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070514620250.jpg

 

Problemet er vel bare det at Lærdal ikke er i Nordfjord....

 

Hjarteleg takk til Grethe for fleire spennande innlegg!

 

Eg er samd med deg i at alderen til jenta frå Innvik ikkje stemmer so heilt bra. Når det gjeld jenta frå Lærdal, eller rettare sagt ÅRDAL, so var ho dotter av Endre Olson og Martha Olsdotter som i 1801 var plassfolk under Lægreid i Årdal. Bygdeboki for Årdal seier at Martha 1772 gifte seg 1796 med ein Ole Sjurson, so ho er det nok heller ikkje...

 

Ikkje so lett dette...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hagen

Hei

 

Før eg går vidare, korleis ter eg meg for å svara på eit valgt innlegg, då tenker eg på den 'tekstboksen' som er farga lysegrøn?

 

Terje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Gode Terje!

 

Det eg gjorde for å attgje i grønt felt, var å trykka på den venstre kameraknappen nede til høgre (den som er merkt med "svar") i det innlegget eg ville kommentera... Då kjem nemnde innlegg opp i "redigeringsform"... Og eg skreiv vidare i underkant!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hagen

Terje,

 

Eg har kikka litt meir på FT1701 for Årdal, og dersom Kari Hermundsdotter på Prestegard er fødd i Årdal (rimelegvis kring 1685/1690), so ser eg berre TO mogelege kandidatar for opphavet (les: far) hennar:

 

* Hermund Rasmusson, 50 år gamal, husmann under Hovland

 

* Hermund Torstenson, 40 år gamal, gardbrukar på Seim

 

Men Hermund Torstenson ser ut til å ha gift seg med ei enkje på Seim so seint som kring 1692, so då vert han mindre aktuell...

 

Kanskje Terje har vidare synspunkt...?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Hermund (Torsteinsen) Tomassen Øvstetun vart gifte med enkja på Seim, men Hermund reiste til Tønjum bnr. 1 som far has hadde fått i eit skifte.

 

Hermund og enkja Britha Øye var der 1711-1722 då presten i Lærdal overtok garden. Hermund dø omlag 1748 og Britha omkring 1729.

 

 

Då kan Hermund Hovland vere ein gode kandidat.

 

Mvh. Terje Hagen Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hagen

Hjarteleg takk til Ann-Mary, Terje og Grethe for spennande og nyttige innlegg. Eg var overraska over at Knut og Anna fekk ei dotter til i Årdal, men denne Agatha døydde i Årdal alt 26.8.1771, 14 dagar gamal (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-252).

 

Om opphavet til denne ætti i Årdal er det vel ikkje so mykje meir å seia, men kanskje Terje har synspunkt ogso på Inger Ingebrigtsdotter sine foreldre og opphavi deira?

 

Elles trur eg at dødsfallet som Grethe fann i Bergen, høyrer til denne ætti. Soleis saknar me no lagnaden etter berre eitt av borni etter Erik Knutsen.

 

Det er so kjekt med kvar einaste vesle detalj som kjem på plass, og eg takkar på ny for god hjelp so langt!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

I vikadalen, Sva budde det ein Ingebrikt Jakobsen som fekk 2 døtre på 1750 talet, kanskje med tredje kona og Laberg antyda at denne Ingebrikt muleg hadde vore gifte 2 gonger før det. Då måtte Inga vore av fyrste gifte eller andre gifte?

 

No har det seg slek for meg at KB for Lærdal/Årdal i tida 1711-1752 er uråd å lesa, eg er sjanselaus:)

Skulle ynskja at nokon med kunnskapar kunne omsatt dette til leselig for oss.

 

Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få komma attende til dette emnet som diverre er vorte liggjande altfor lenge...  Samstundes vil eg nytta høvet til å takka Terje for dei siste innleggi frå 2011!

 

Denne huslyden skal omskrivast i det kommande bandet av Gards- og Ættesoga for Luster (Hafslo), og eg vonar det kan vera mogeleg å få "på plass" nokre fleire av dei detaljane som framleis manglar?

 

Eg attgjev oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Knut Erikson Præstegaard, frå Prestegard i Årdal, var son av gardbrukar Erik Rognaldson på Prestegard, opphavleg frå ytre Sogn, og kona Kari Hermundsdotter, trueg frå ein plass under Hovland i Årdal, og vart døypt i Årdal (Lærdal) 1.10.1719.  Knut kom til Bjørnetun då han 27.11.1757 gifte seg med Anna Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren.  Dei dreiv dette bruket i Bjørnetun fram til kring 1768.

Men kring 1768 flytte Knut og Anna til Årdal der dei truleg busette seg på heimebruket hans på Prestegard.  Anna d. i Årdal 25.7.1771, og Knut gifte seg 4.7.1773 att i Årdal med Inger Ingebrigtsdotter frå Lægreid i Årdal.  Ho var dotter av husmann Ingebrigt Jacobson i Hola under Lægreid og første kona Anna Knutsdotter

 

¤¤¤¤¤ (kvar hadde dei opphavi sine ifrå? – skal ifølgje Laberg ha butt på Sva under Nattviki, men var under Lægreid i 1763!)

 

og vart døypt i Årdal 28.10.1742.  Knut og Inger vart buande eit par år i Årdal, men flytte kring 1775 til Bergen der me finn Knut att som dagarbeidar.  Dei busette seg i Skottegaten i Bergen, og derifrå vart Knut gravlagd 25.6.1785.  Inger d. same staden 4.5.1804.

Knut og første kona Anna fekk fire born i lag, medan dei budde i Solvorn:

 1. Erik Knutson, døypt 22.1.1758,

Erik Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han 1.4.1782 gifte seg med enkja Ragnhild Olsdotter, som opphavleg visstnok var frå Bøen under Berge i Dale sokn, Luster.  Ho var i so fall f. i Luster kring 1741 og hadde før vore gift med paktar Hans Hansson på Steig i Luster (1737-1778).  Erik var bøkkerarbeidar og sidan kalla både brannmann og sagskjerar.  Han og Ragnhild budde på Vestre Muralmending i Bergen der Ragnhild d. 17.6.1815.  Erik Knudsen d. same staden 6.6.1826.  Dei fekk fire born i lag:

a. Anna Karine Eriksen, f. i Bergen 9.5.1781, vart gravlagd i Bergen 17.9.1781.

b.Karen Agathe Eriksen, f. i Bergen 23.8.1785, vart gravlagd i Bergen 6.4.1790.

c. Knut Olai Eriksen, f. i Bergen 31.3.1788, vart gravlagd i Bergen 26.6.1789.

d. Erik Søren Olai Eriksen, f. i Bergen 4.3.1791,

 

     ¤¤¤¤¤ (einaste n. 1801: Erik Olai! – ogso n. 1815! – sjømann! - lagnaden hans?)

 

 2. Martha Knutsdotter, døypt 20.4.1760,

 

     ¤¤¤¤¤ (voks tydeleg opp i Solvorn og vart konfirmert frå Feivald 1778 – var 1788 framleis ugift – lagnad? - flytt til Bergen?)

 

 3. Peder Knutsen, døypt 2.4.1763,

Peder Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han

 

¤¤¤¤¤ (n. 1788 – då med opphald i Bergen – einaste kandidat i vigselsregisteret Bergen: P. K. gifte seg St. Jørgen 23.10.1791 med Gjertrud Antonidatter, men han var enkjemann!)

 

 4. Kari Knutsdotter, f. kring 1766,

Karen Knudsen flytte òg med foreldri til Årdal og sidan vidare til Bergen der ho visstnok vart gravlagd 21.12.1786, ugift.

Dette var altso borni som Knut fekk i Hafslo.

Men Knut fekk òg ei dotter med første kona Anna etter dei var flytte til Årdal, og dessutan hadde Knut fem born i andre ekteskapet sitt med Inger Ingebrigtsdotter:

e. Agatha Knutsdotter, f. i Årdal 17.7.1771, d. i Årdal 26.8.1771.

f. Herman Knutsen, f. i Årdal 9.8.1773, vart gravlagd i Bergen 21.2.1783.

g. Ingebrigt Knutsen, f. i Bergen 7.11.1776, d. som målarmeister i Bergen 9.2.1816.  Han gifte seg i Nykyrkja i Bergen 26.5.1805 med Martha Endresdotter frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar? – kan ho vera dotter av Endre Bøe og Dortha Arnesdotter og døypt i Innvik 15.5.1770? - NB: eige tema er opna om dette spørsmålet!)

 

     Ho var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar - Nordfjord 1773?)

 

     og d. som målarenkje i Bergen 5.10.1821.  Ingebrigt tok i 1804 borgarskap i Bergen som målarmeister, og han og Martha budde i Nedre Dynnersmuget i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

h. Anna Gurine Knutsen, f. i Bergen 28.5.1779, vart gravlagd i Bergen 27.8.1779.

i. Anna Knutsen, f. i Bergen 12.12.1780,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

j. Iver Olai Knutsen, f. i Bergen 10.2.1785, vart gravlagd i Bergen 19.7.1787.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg er særleg oppteken av å finna lagnadane til borni:

 

* Martha Knutsdotter, fødd 1760

 

* Peder Knutson, fødd 1763

 

* Anna Knutsdotter, fødd 1780

 

og sonesonen:

 

* Erik Søren Olai Eriksen, fødd 1791

 

og takkar nok ein gong so mykje for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

"Erik Knudsen og Ragnhild budde på Vestre Muralmending i Bergen der Ragnhild d. 17.6.1815.  Erik Knudsen d. same staden 6.6.1826. "

 

I dødsfallsprotokollen står det at skifte etter Erik Knudsen begynte 5. august 1826:

 

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Bergen by, Dødsfallsprotokoll 1 , 1821-1847, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23995/45/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111610493.jpg

 

Men jeg finner ikke noe i skifteprotokollene. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her er vel Erik Søren Olai nevnt i undersøkelseskommisjonens rulle over sjømannskap i Bergen 1804-1805:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/215/pp00000000010508

 

Faren Erik Knudsen ser ut til å stå med etternavn Hofland (Pladsen):

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/215/pp00000000010507

 

Her fra gamle DA: 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=berg1804&gardpostnr=1838&merk=1838#ovre

 

I 1799 gifter enkemann, los Rasmus Nilsen seg med pige Marthe Knudsdatter i Domkirken i Bergen:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=5268&merk=5268#ovre

 

Folketellingen 1801 viser at dette er Rasmus Nilsens tredje ekteskap, og Marthe er født 1761:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390006414

 

Men om dette er datteren til Knut Eriksen har jeg ingen garanti for. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye og skikkeleg spennande innlegg!

 

Martha Knutsdotter er ei "gåte", men eg ser heilt klart at ho som i 1799 gifte seg første gongen med enkjemannen Rasmus Nilsen er ein svært god "kandidat".

 

~~~~~

 

Det er høgst sannsynleg at "vår" Martha flytte til Bergen, og ser me på dei vigde i Bergen mellom 1788 (då me veit at Martha var ugift) og 1801, so finn me berre desse to "relevante" "kandidatane":

 

Rasmus Nielssen Marthe Knudsd. enkm. matros p. i fr.pr.     Jun 23 1799 DK

 

Niels Olsen Hengum Marthe Knudsdtr ungkl granadeer pige i f.p.     Okt 11 1801 KK

 

~~~~~

 

Den andre av desse finn me i FT1801 i 18-28: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390013094- der ho er 40 år gamal og har tilnamnet Lærche.

 

Men i 1801 finn me òg ei ugift Martha Knutsdotter på 44 år busett i 9-113, og då er me i "nabolaget" til broren Erik Knutsen: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390005871

 

~~~~~

 

Ser me på dødsfalli i Bergen, finn me fire "høvelege" "kandidatar":

 

1843 1402 0802 Enke Marthe Knudsd. 10-157 87 Aar K Almisselem Rasmus Niels.   K: frit Domkirken

 

1827 2701 2101 Enke Marthe Knudsd. 18-69 69 Aar K afg. Niels Ols.     Domkirken

 

1833 2907 2507 Enke, Almisselem Marthe Knudsd. !! 72 Aar K afg. Lars Berges.    

 

Korskirken Marthe Knudsdatter k 36   af hospitalet     Aug 29 1794   SJ

 

~~~~~

 

Eg finn ingen som høver i FT1815.

 

På grunn av Lærche-namnet trur eg IKKJE det kan vera ho som kom frå Hafslo/Årdal, og heller ikkje trur eg det kan vera ho som var gift med Lars Bergesen; dei må vera innflytte til Bergen på eit seinare tidspunkt.  Då sit me att med ho som døydde på St. Jørgen i 1794 og ho som var gift med Rasmus Nilsen!

 

~~~~~

 

Undersøkjingskommisjonen frå 1804-1805 syner følgjande "kandidatar" for Rasmus Nilsen (http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=berg1804).  Ingen av dei er los av yrke, to av dei er altfor unge, og ein av dei andre er dobbeltført.  Då sit me att med desse tre:

 

Rasmus Nielsen Aas Christiansand Nedenes Amt 55   Bergen Jægte Skipper paa Rejsen til Arendall med Peder Lexaus Skip vide ER 231. ER: i Fart, Rode 5. Bogst. AA:

 

Rasmus Nielsen Biørge Fanøe 60   Bergen Fløtmand har ikke været i Tienesten ER: Rode 11. Bogst: O.

 

Rasmus Nielsen Knarvig Lindaas Skibr. 56   Bergen farer med Jægt ER No 3 ER: Rode 10. i Fart: Bogst: N:

 

Den første av dei har me her: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390003490 - Han kan det IKKJE vera

 

Her har me fløtmannen frå Fana: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390008000 - Han kan det heller ikkje vera

 

Dette tyder på at det må vera Rasmus Nilsen Knarvig frå Lindås, men han er ikkje nemnd i seinare kjelder!  Kan han vera flytt attende til Knarrevik?

 

~~~~~

 

Ikkje so enkelt dette, men eg føler me er komne eit langt steg vidare...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

2. Martha Knutsdotter, døypt 20.4.1760,

 

¤¤¤¤¤ (voks tydeleg opp i Solvorn og vart konfirmert frå Feivald 1778 – var 1788 framleis ugift – lagnad? - flytt til Bergen?)

 

 

3. Peder Knutsen, døypt 2.4.1763,
Peder Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han

¤¤¤¤¤ (n. 1788 – då med opphald i Bergen – einaste kandidat i vigselsregisteret Bergen: P. K. gifte seg St. Jørgen 23.10.1791 med Gjertrud Antonidatter, men han var enkjemann!)

 

Nå spør jeg sikkert fryktelig dumt, men hvor er disse to nevnt i 1788? Er det et skifte etter noen?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt og utfordrande oinnlegg!

 

Referansen til 1788 kjem frå skiftet etter bestemori Agatha Larsdotter Feivald i 1788 (http://arkivverket.no/URN:sk_read/24143/56/).

 

Her kan du lesa at Peder Knudsen er myndig med opphald i Bergen, medan Martha Knudsdatter er 28 år (ikkje 8 år som det feilaktig står i databasen!) med formyndar.

 

Det står rett nok IKKJE at Martha budde i Bergen, men me ser ikkje noko meir til ho i Hafslo, og so lenge dei to brørne hennar var i Bergen, er det vel etter måten ganske so sannsynleg at ogso Marfha har hamna der...

 

Elles er det jo ogso ganske so underleg at Peder ikkje skal vera å sjå nokon stad...!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hjarteleg takk til Grethe for nytt og utfordrande oinnlegg!

 

Referansen til 1788 kjem frå skiftet etter bestemori Agatha Larsdotter Feivald i 1788 (http://arkivverket.no/URN:sk_read/24143/56/).

 

Her kan du lesa at Peder Knudsen er myndig med opphald i Bergen, medan Martha Knudsdatter er 28 år (ikkje 8 år som det feilaktig står i databasen!) med formyndar.

 

Det står rett nok IKKJE at Martha budde i Bergen, men me ser ikkje noko meir til ho i Hafslo, og so lenge dei to brørne hennar var i Bergen, er det vel etter måten ganske so sannsynleg at ogso Marfha har hamna der...

 

Elles er det jo ogso ganske so underleg at Peder ikkje skal vera å sjå nokon stad...!

 

Namn arvtakar: Agaathe, Larsdtr 

Gard: Feivold, nr.:3

Husmannsplass:

Yrke: Enken

Skipreide: Solvorn

Protokoll/side: 10- 55

Datering: 1786-1794

Dato: 18.10.1788

Eiga: 15 Dalar, 3 ort, 6 skilling

Gjeld: 13 Dalar, 0 ort, 2 skilling

Netto: 2 Dalar, 3 ort, 4 skilling

Merknad: Mollandsmarki

 

Personar i skiftet :

(1) Johanne Sørensdatter Død Datter

(2) Erich Knudsen MyndigBergen Dattersøn

(3) Peder Knudsen MyndigBergen Dattersøn

(4) Marthe Knudsdatter 8 Aar *) Datterdatter

(5) Boets gjeld Kreditor

(6) Jens Pedersen Brechen Myndig Dattersøn

(7) Anders Feivold Møtte

(8) Anders Feivold Møtte

(9) Anders Feivold Gift med Mari

(10) Jens Erichsen Øfrebøe Formynder for Marthe

(11) Mari Sørensdatter Datter

 

*) skal være  28 år. 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye spennande innlegg!

 

Eg er redd for at me nok kan enda opp med ganske so mange "kandidatar" for Anna Knudsen/Knudsdotter fødd kring 1780, og korleis kan me vera so nokolunde trygge på at me har finne den rette?

 

Det slo meg at kanskje Anna hadde hatt ei dotter som var oppkalla etter mori, Inger Ingebrigtsdotter, og eg har finne ein "kandidat" som dette høver på, men veit sjølvsagt ikkje om eg er heilt på villspor?

 

Manger 5.7.1807 vigde Bendix Knudsen Egeland og Anna Knudsdotter Iden (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11604&idx_id=11604&uid=ny&idx_side=-178).

 

Dei får to born:

 

* Knut Bendixson Ekeland, fødd Herdla sokn, Manger 22.11.1808 (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11604&idx_id=11604&uid=ny&idx_side=-116)

 

* Inger Bendixsdotter Ekeland, fødd Herdla sokn, Manger 20.12.1811 (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11604&idx_id=11604&uid=ny&idx_side=-131)

 

MEN, på Iden i Manger 1801 finn me ei Ane Knudsdotter på 14 år, dotter av Knud Andersson og Inger Olsdotter (http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058387003412), so då brast den voni òg...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet frå "gløymsli".  Etter at opphavet til Martha Endresdotter (kona til Ingebrigt Knutson) no er finne, står det no "berre" att å freista finna lagnadane til Peder Knutson og Martha og Anna Knutsdøtrer samt Erik S;ren Olai Eriksen, men er det i det heile mogeleg?  Det finst "kandidatar", men so var det å prova dei...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Knut Erikson Hovland, frå Prestegard i Årdal, var son av gardbrukar Erik Rognaldson på Prestegard, opphavleg frå ytre Sogn, og kona Kari Hermundsdotter, trueg frå ein plass under Hovland i Årdal, og vart døypt i Årdal (Lærdal) 1.10.1719.  Knut kom til Bjørnetun då han 27.11.1757 gifte seg med Anna Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren, og dei dreiv dette bruket i Bjørnetun i lag med far hennar fram til kring 1768.

Men kring 1768 flytte Knut og Anna til Årdal der dei ser ut til å ha busett seg som plassfolk på Plassen under Hovland.  Anna d. i Årdal 25.7.1771, og Knut gifte seg 4.7.1773 att i Årdal med Inger Ingebrigtsdotter frå Lægreid i Årdal.  Ho var dotter av husmann Ingebrigt Jacobson i Hola under Lægreid og første kona Anna Knutsdotter

 

¤¤¤¤¤ (kvar hadde dei opphavi sine ifrå? – skal ifølgje Laberg ha butt på Sva under Nattviki, men var under Lægreid i 1763!)

 

og vart døypt i Årdal 28.10.1742.  Knut og Inger vart buande eit par år på Plassen under Hovland, men flytte kring 1775 til Bergen der me finn Knut att som dagarbeidar.  Dei busette seg i Skottegaten i Bergen, og derifrå vart Knut gravlagd 25.6.1785.  Inger d. same staden 4.5.1804.

Knut og første kona Anna fekk fire born i lag, medan dei budde i Solvorn:

 1. Erik Knutson, døypt 22.1.1758,

Erik Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han 1.4.1782 gifte seg med enkja Ragnhild Olsdotter, som opphavleg visstnok var frå Bøen under Berge i Dale sokn, Luster.  Ho var i so fall f. i Luster kring 1741 og hadde før vore gift med paktar Hans Hansson på Steig i Luster (1737-1778).  Erik var bøkkerarbeidar og sidan kalla både brannmann og sagskjerar.  Han og Ragnhild budde på Vestre Muralmending i Bergen der Ragnhild d. 17.6.1815.  Erik Knudsen d. same staden 6.6.1826.  Dei fekk fire born i lag:

a. Anna Karine Eriksen, f. i Bergen 9.5.1781, vart gravlagd i Bergen 17.9.1781.

b.Karen Agathe Eriksen, f. i Bergen 23.8.1785, vart gravlagd i Bergen 6.4.1790.

c. Knut Olai Eriksen, f. i Bergen 31.3.1788, vart gravlagd i Bergen 26.6.1789.

d. Erik Søren Olai Eriksen, f. i Bergen 4.3.1791,

 

     ¤¤¤¤¤ (einaste n. 1801: Erik Olai! – 1804 i stolemakerlære – ogso n. 1815! – sjømann!)

 

 2. Martha Knutsdotter, døypt 20.4.1760,

 

     ¤¤¤¤¤ (voks tydeleg opp i Solvorn og vart konfirmert frå Feivald 1778 – var 1788 framleis ugift – lagnad?)

 

 3. Peder Knutsen, døypt 2.4.1763,

Peder Knudsen flytte med foreldri til Årdal og vidare til Bergen der han

 

¤¤¤¤¤ (n. 1788 – då med opphald i Bergen – einaste kandidat i vigselsregisteret Bergen: P. K. gifte seg St. Jørgen 23.10.1791 med Gjertrud Antonidatter, men han var enkjemann!)

 

 4. Kari Knutsdotter, f. kring 1766,

Karen Knudsen flytte òg med foreldri til Årdal og sidan vidare til Bergen der ho visstnok vart gravlagd 21.12.1786, ugift.

Dette var altso borni som Knut fekk i Hafslo.

Men Knut fekk òg ei dotter med første kona Anna etter dei var flytte til Årdal, og dessutan hadde Knut fem born i andre ekteskapet sitt med Inger Ingebrigtsdotter:

e. Agatha Knutsdotter, f. i Årdal 17.7.1771, d. i Årdal 26.8.1771.

f. Herman Knutsen, f. i Årdal 9.8.1773, vart gravlagd i Bergen 21.2.1783.

g. Ingebrigt Knutsen, f. i Bergen 7.11.1776, d. som målarmeister i Bergen 9.2.1816.  Han gifte seg i Nykyrkja i Bergen 26.5.1805 med Martha Endresdotter frå Bø ytre i Stryn.  Ho vart døypt i Stryn (Innvik) 15.5.1770 og d. som målarenkje i Bergen 5.10.1821.  Ingebrigt tok i 1804 borgarskap i Bergen som målarmeister, og han og Martha budde i Nedre Dynnersmuget i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

h. Anna Gurine Knutsen, f. i Bergen 28.5.1779, vart gravlagd i Bergen 27.8.1779.

i. Anna Knutsen, f. i Bergen 12.12.1780,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

j. Iver Olai Knutsen, f. i Bergen 10.2.1785, vart gravlagd i Bergen 19.7.1787.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.