Gå til innhold
Arkivverket
Svein Arnolf Bjørndal

Guri Lodversdtr. Hårstad, Gausdal, Oppland - fra Fron?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/142918-57513-guri-lodversdtr-haarstad-i-gausdal-fra-fron/page__p__1190359__hl__h%E5rstad__fromsearch__1#entry1190359

 

Siden teksten på det gamle forumet etter konverteringen har mistet alle linjeskift, er innleggene ofte svært tunge å lese. Jeg legger derfor inn teksten på nytt.

 

Jeg har fortsatt ikke funnet ut hvilke av disse 2 nedennevnte Lodver-kandidatene i Fron Guri var datter av - men jeg er ganske sikker på at det er en av dem - men jeg har funnet ut litt mer her og der om de som kan være hennes søsken, og det kan kanskje være av interesse for flere.

 

Guri Lodversdatter giftet seg 24/6 1703 i Gausdal med Ole Olsen Hårstad. De bodde på Hårstad og hadde 2 døtre: Siri f. 1703 og Kari f. 1710. Guri døde i 1747, angivelig 83 år gml., f. ca. 1664.

 

Guri Lodversdatter var neppe fra Gausdal, for Lodver-navnet nevnes ikke der i 1665/66, og er også svært sjeldent senere. Ved å sjekke matrikkelen for hele Gudbrandsdalen for 1668, kan det synes som det akkurat da bare fantes 3 oppsittere ved navn Lodver. Alle var i Fron, og to av dem hadde faktisk døtre ved navn Guro/Guri.

 

Hun var ikke datter av Lodver Johannessen Listad, for han hadde ingen datter ved navn Guri etter seg (skifte 1673). Hans barn het Johannes, Marit, Randi og Ragnhild. Johannes Lofversen Listad nevnes i 1701.

 

Men 13/11 1678 var det skifte etter Ingrid Halvorsdtr. på Sveipe i Sør-Fron (fol. 75a). Hun var gift med Lodver Johansen, og de hadde disse barna: 1) Johannes, 2) Halvor, 3) Guri, 4) Ragnhild, 5) Guro, 6) Marit og 7) Mari. Barna var midreårige. Faren var verge, men Ingebret Haverstad hadde tilsyn etter loven. Lodver Sveipe levde ennå i 1686. Nr. 4, Ragnhild, ble senere gift med Ole Olsen Sveipe. Han fikk bygsel på Sveipe 14/12 1696(?), tingl. 4/3 1697. Skifte etter ham der 5/12 1725 fol. 1725. Eldste barn var 25 år, så Ragnhild kan vel ha vært f. +- 1672, men kan også ha vært eldre. En Mari Lofversdatter Korstad var besovet av soldat Johannes Hansen Korstad i 1694. Det ser ut til at hun var i tjeneste der. I rulle 1693 nevnes en Johannes Lodversen 32 år som tjenestedreng på Isum (f. ca. 1661). Dette må være Lodver Sveipes sønn, for Johannes Lodversen Listad var bonde på Listad i 1692, da det var skifte etter hans kone Kari Torgersdatter 15/11 det året. De hadde to sønner. Johannes hadde ellers skiftet etter en tidligere kone så tidlig som 16/10 1682, og hadde to barn også i det ekteskapet. Johannes Lodversen Sveipe kom til Nordre Forr. 10/4 1736 var det skifte der etter JL og kona Anne Olsdatter, som begge levde. De var gamle og svake folk, og oppga gården til eldste sønn mot føderåd. Eldste sønn, Ole, var 38 år. Datteren Ingrid Johansdatter var gift med Hans Hansen, og bodde i GAUSDAL. Kurator for sønnen Jon ble hans søskenbarn Ole SVEIPE. 14/8 1697: Guro Lodversdtr. Sveipe som i 1693 ble beligget av soldat Ole Jonsen. Hun eide intet. Ole Sveipe har betalt 6 rdl. på hennes vegne for å unngå gapestokkens straff.

 

Den siste Lodver bodde på Lo ("Lov") i Nord-Fron. Det var skifte etter Lodver Gulbrandsen der 2/5 1676 (fol. 38a), g.m. Bergete Hansdtr. Barn: Gulbrand, Hans, Jon, Ole, Guri og Kari. Gjelden oversteg formuen. Sakefall 1654/55: Loduer Loe for Leiermaal med Birgete Hansdatter hand Egte, samd epter forordningen och gaff Penninge 9 ort. - På tinget 11/6 1674 lot sal. Ole Kongslis og sal. Gulbrand Los arvinger oppby sitt gods i Lofsgård i Bredebygden til sine frender, om de ville kjøpe det. En Ole Lo nevnes i 1681, og Ole Lo nevnes som lagrettemann 1. gang 16/8 1683, han må da ha vært minst 30 år, og kan derfor ikke ha vært identisk med yngste sønn på Lo. I 1695 nevnes Jon Lo og broren Ole Lo, og det viser seg at disse var Torstenssønner. I en rettssak i 1695 ble det riktignok nevnt at det 16 år tidligere bodde en annen Ole på Lo. Han var nå død. Dette var neppe heller Lodvers sønn, som vi kan se nærmere begrunnelse for senere. Jon Lo hadde bygsel på Lo av 7/3 1692. 31/3 1685 var Hans Lodversen stevnet for leiermål med sitt søskenbarn Sønne Amundsdatter Tagestad. Hans Lodversen var rømt. Sønnes far Amund Tagestad møtte og opplyste at han var 20 og hun 18 år da det skjedde. Han ble dømt til å begi seg til et av bergverkene og hun til fiskeleiene en 4 års tid. 26/5 1685 var det samling på Tagestad for å registrere og vurdere hva Hans Lodversen og Sønne Amundsdatter kunne være eier av. Han eide intet, for han var bare en fattig, ung tjenestedreng som ennå ikke hadde mottatt lønn, og Sønne hadde ikke arvet hverken far eller mor. Amund Tagestad lovet å utlegge de 6 rdl. Sønne var pliktig å bøte, mens Hans Lodversen fortsatt var rømt og ikke hadde foreldre som kunne legge ut for ham. I en rulle av 1693 nevnes på Amund Tagestads gård: Ole Lodversen 18 år, bondens FOSTERSØNN (f. ca. 1675) og Jon Lodversen 40 år og husmann (f. ca. 1653). Hvis dette er Oles eldre bror, og det er trolig, må alderen være for høyt satt. 3/7 1700 var Sten Nilsen stevnet for leiermål med Kari Lodversdatter. Han betalte 12 rdl., hun eide intet. Hans Skurdal og Amund Gryttting kunne bevitne det. Hun ble derfor straffet i gapestokken.

 

Nå er det jo mulig at Guri var noen år yngre enn antatt ved begravelsen, dvs. at hun ikke var f. så tidlig som i 1664, men kanskje på slutten av 1660-tallet eller rundt 1670. For 39 år ved giftermålet er en høy alder, hvis hun ikke da hadde vært gift før. Hun ville da også vært 40 år ved første barns fødsel og 46 år ved siste. På den annen side fikk hun altså bare to barn, som kan indikere at hun var noe gammel da hun giftet seg. Uansett kan det se ut til at Lodver Sveipe peker seg ut i noe større grad enn Lodver Lo, hvis vi setter opp alderen på barna, slik de kjennes eller antas. Lodver Sveipe nevnes fra senest 1661 (i koppsk. 1657 var Otter der), mens Lodver Lo ikke nevnes før i 1664 (evt. 1663, men jordeboka mangler for det året). Men Lodver overtok gården etter faren Gulbrand, så han har nok likevel vært gift på gården siden omkring 1654/55.

 

Lodver Sveipes barn: Johannes f. ca. 1661, Halvor f. ?, Guri f. 1664?, Ragnhild f. 1670/72 eller før?, Guro f. ca. 1671/73, hvis vi antar hun var 18-20 år i 1693, Marit f. ?, Mari f. ca. 1672/74, hvis vi antar at hun var 18-20 år i 1694. Som eldste datter er det å anta at Guri var f. rundt 1664, alternativt var hun f. før Johannes.

 

Lodver Los barn: Gulbrand f. ?, Hans f. ca. 1665, Jon f. ca. 1653 (må være feil), Ole f. ca. 1675, Guri f. ?, Kari ca. 1676 eller tidligere, hvis hun var 24 år eller eldre i 1700. Det er å anta at enten Guri eller Gulbrand, som h.h.v. eldste datter og sønn, var f. ca. 1653/54, evt. noe senere på 1650-tallet, avhengig av om barnet som ble f. ca. 1653/54 levde opp. Men Guri kan også være født før Hans, ca. 1662-63 eller så sent som rundt 1670/72, dersom vi antar at Jon var f. ca. 1667/68. Det ser i det hele tatt ut til å være stor aldersspredning på Lodver Los barn.

 

Ut fra dette kan jeg foreløpig ikke få trukket noen endelig konklusjon i den ene eller andre retning.

 

Det er litt problematisk at Guri og Ole Hårstad ikke har noen datter Ingrid eller Bergete (Birgit) etter seg. Men det har hendt før at foreldre ikke har blitt oppkalt, av ulike årsaker. Det sees også at Torsten Olsen, som var fra Rudi i Sør-Fron og gift med Guris datter Siri, heller ikke har oppkalt sin mor (som også het Siri, det kan selvfølgelig ha vært årsaken, men har ikke hindret andre i å oppkalle.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Halvor Lodversen Sveipe ser ut til å ha giftet seg med Marit Olsdtr. Forr, søster til Anne Olsdatter, som var gift med broren Johannes Lodversen. Det var nemlig et skifte 20/5 1740 etter Lars Reinshus i Fron, som ikke hadde livsarvinger. Han hadde bl.a. en halvsøster Beret Engelsdatter, som var gift med Ole Forr, som igjen etterlot seg bl.a. døtrene Anne og Marit Olsdøtre. Marit Olsdatter etterlot seg bl.a. barna Lodver Halvorsen og Ingrid Halvorsdatter, som nok er oppkalt etter besteforeldrene på Sveipe. Det går ikke frem hvor Marit og Halvor bodde hen, og det er heller ikke funnet registrert noe skifte etter Marit Olsdatter. Barna var kanskje myndige da hun døde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Det var eit skifte på Forreløkken 16/11 1722. Ekteparet Halvor Lodversson og Marit Olsdtr. med mange små barn, ingen namn nemnd. Reg. i pga av tjuveri. Dette er truleg Halvor Lodversson Sveipe,han er husmann hos sin bror Johannes.

Det var og skifte på Forreløkken 1771 etter Synnøve Andersdtr+ gift med Nils Halvorsson, barn: Anders 19 år og Marit 20 år. Nils kan vera son til Halvor Lodversson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Det var eit skifte på Forreløkken 16/11 1722. Ekteparet Halvor Lodversson og Marit Olsdtr. med mange små barn, ingen namn nemnd. Reg. i pga av tjuveri. Dette er truleg Halvor Lodversson Sveipe,han er husmann hos sin bror Johannes.

Det var og skifte på Forreløkken 1771 etter Synnøve Andersdtr+ gift med Nils Halvorsson, barn: Anders 19 år og Marit 20 år. Nils kan vera son til Halvor Lodversson.

 

Takk for den! Jeg skal sjekke skiftet etter Lars Reinshus fra 1740 på nytt og se om en av Marits og Halvors sønner het Nils.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Nils kan vera son til Halvor Lodversson.

 

Det ser ikke slik ut: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25172/55/ Navnene som nevnes er Lodver, Ole, Beret, Ingrid, Anne og Lisbeth. Det er også de samme som nevnes i utlodningen senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

I innlegg 1 nevnte jeg at Johannes Lodversen Forr fra Sveipe bl.a. hadde en datter Ingrid som på skiftet i 1736 var gift med Hans Hansen og bodde i Gausdal.

 

1754 ble begravet i Gausdal Ingrid Johansdtr. Hans Bøes kv., 57 år, f. ca. 1697.

 

30/9 1754 skiftet enkemannen Hans Hansen Nedre Bø i Bødalen i live. Hans og Ingrids barn: Johannes Hansen f. ca. 1729, Hans Hansen f. ca. 1733, Peder Hansen f. ca. 1737, Ole Hansen f. ca. 1740 og Anne Hansdtr. f. ca. 1744. Det nevnes morbroren Ole Forr.

 

Jeg har sett etter døpte fra 1727. Jeg har ikke funnet Johannes døpt. Han kan være døpt i 1729, da det mangler 6 sider i kirkeboken, eller han kan være født i Fron. Paret er ikke gift i Gausdal, men det er som sagt mangler i 1729.

 

Før de kom til Bø, ser de ut til å ha bodd på Møylien. Møylien ligger i Vestre Gausdal, og de nærmeste gårdene er Surnfløtt og Helleberg. Hårstad, der Guri Lodversdatter bodde, ligger også ganske nær, men er ingen direkte nabogård.

 

Hans Hansen ble døpt 1733 av Hans Møylien. Faddere: Morten Gaphol, Svend Rokvam, Torger Amundsen Lodengård, SIRI HÅRSTAD, Kari Andersdtr. Sønstevold. Ingrid Møylien var 3/8 1732 fadder for Torsten og Siri Hårstads datter Mari.

 

Peder Hansen ble døpt. 1736 av Hans Bø. Faddere fra Bø, Frøyse og Solberg.

 

Ole Hansen ble døpt. 1740 av Hans Nedre Bø. Faddere fra Langset, Bø, Bøvolden og Toft.

 

Anne Hansdtr. ble døpt. 1745 av Hans Nedre Bø. Faddere fra Bjerkhage, Kråbøl, Megård Bø, Solset og Bratland.

 

Det nevnes en Lars på Møylien i 1727, ingen faddere fra Hårstad da. I 1736 var Ane Taraldsdtr. på Møylien, hun hadde tidligere vært på Snertingdalen.

 

Det er interessant at Ingrid Johansdatter og mannen først slo seg til akkurat i nabolaget til Hårstad da de kom flyttende fra Fron. Siri Hårstad, som er fadder i 1733, var Guri Lodversdatters datter. Om Guri og Johannes var søsken, ville Siri og Ingrid ha vært kusiner.

 

Men disse to er ikke faddere for hverandres barn mer enn én gang hver, og Ingrid er saktens også fadder for andre i nabolaget. Så noe bevis på slektskap er dette ikke, men kanskje et indisium?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.