Gå til innhold
Arkivverket
Wenche Hillstrand

FROSTABOKEN SIDE 164

Recommended Posts

Wenche Hillstrand

Det gjelder Ellev Jonsen Risberg gift med Siri Erichsdatter.

 

Jeg oppdaget at jeg manglet side 164 i de kopiene som jeg tok på

biblioteket, og nå er hovedbiblioteket stengt på ubestemt tid.

 

Jeg lurer om det står noe av intresse om Ellev Jonsen Risberg

angående hvem hans barn er. Jeg tror at han hadde en datter med navn Gurru

som blev gift med Arent Langaas. Hadde han flere barn, og når døde han.

 

Har noen opplysninger om at han skal ha dødt i 1805, der fant jeg en Ellev Jonsen som døde på Huusebye??,

mens derimot hans enke som døde mange år senere døde på Risbergvaldet. Er det han Ellev??

 

Klarer ikke å finne noen av de 2 på 1801 tellingen. Kun en Ellev gift med Siri Olsdatter, mens

hans kone het Siri Eriksdatter. Så på en av barna der i 1801 tellingen, men det barnet står oppført med mor

Siri Olsdatter. På Begravelsen til Siri Eriksdatter står det riktig etternavn, så derfor tror jeg det dreier

seg om 2 stk Ellev Jonsen. Jeg fant Gurru Ellevsdatter som døpt i 1770,men presten hadde dessverre ikke oppført morens navn.

 

Er glad får alle opplysninger om han som finnes.

 

Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

I denne basen finner jeg :

 

Gurru Ellefsdatter,datter av Ellev Johnsen Vordal og Siri Erichsdatter.Gurru ble gift med Arent Olsen Langås.

 

http://www.oesten.ne...D=I11852&tree=1

 

Jeg går ikke god for innholdet i basen!

 

 

 

62. Arnt Olsen Langås, født 1744 fra Langåsan i Åsen, bruker i Langåsan, død 1829. Arnt Olsen Langås tok over som bruker i Langåsan etter sine foreldre, med bygselbrev på gården fra pastor ved Vår Frues Kirke, Christian Hagerup, den 15.02.1773. Han satt med gården helt til sin død i 1829. Listene over sølvskatten til Norges Bank i 1816 viser at Arent Olssøn Langaas hadde bidratt med 3 spesidaler i sølv til opprettelsen av banken. Arnt Olsen fikk 4 barn i sitt første ekteskap med Gjertrud Jonsdatter og 6 barn i sitt andre ekteskap med Guru Ellevsdatter. Han giftet seg (1) 1776, med Gjertrud Jonsdatter Vordal, født 1746 fra Vordal østre i Åsen, død 1794 i Vordal østre. Han giftet seg (2) 1795, med Guru Ellevsdatter Skogtrøa (Risberg), født 1770 fra Skogtrøa under Risberg i Åsen, død 1856.

 

http://www.google.no...QhasMPA&cad=rja

 

Mvh Ann-Mary

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Arn Olsen fikk 15. februar 1773 bygselbrev på heimgården fra Christian Hagerup, pastor ved Vår Frue kirke. Arn var enda ugift, men ble i 1776 gift med Gjertrud Jonsdatter fra østre Vordalen. De fikk fire barn, hvorav tre levde opp.

 

På denne tida ble det drevet omgangsskole i Åsen. Gabriel Gabrielsen Leangen var lærer en periode. Skoleprotokollen han førte er bevart, og viser hvor det ble holdt skole på 1790-tallet, fra nyttår 1790 til jul 1799. Hvert år ble det holdt skole 20-25 uker, 15-16 uker i perioden januar-april. De resterende ukene ble holdt på seinhøsten, fra oktober-november til første halvdel av desember. På denne måten fikk også barna fra Langåsan de nødvendige kunnskaper, og flere av dem gjenfinnes i protokollen. De fleste ganger har Gabriel Gabrielsen skrevet inn hvem som møtte til skole, og hvor gamle de var. 1. desember 1794 har har han skrevet at han holdt skole på Langåsan. Hvor mange dager det ble holdt vites ikke. Dette er eneste gang gården nevnes i tiårsperioden.

 

Etter 18 års ekteskap døde Gjertrud i 1794, og Arn ble snart gift på nytt med hennes brordatter Guru Ellevsdatter fra Skogtrøa under Risberg. Arn og Guru nevnes her ved folketellinga i 1801. Arn og Guru har da to barn sammen. I tillegg var Arns to yngste barn fra første ekteskap hjemmeværende. De har også en "tiener" i gården, den 13 år gamle Jon Jonsen. I åra som følger får Arn og Guru fire barn til, den yngste født i 1815. Arn dør i 1829, ca. 85 år gammel. Guru fortsatte da drifta av gården sammen med barna, til hun i 1841 fikk kongelig skjøte på eiendommen.

Deling av gården (1843)

 

Etter to år som selveier deler Guru gården mellom sine to sønner, Arn og Jon. Sønnene har hvert sin rom i stuelåna, og deler kjøkken. I forbindelse med salget inngår de kårkontrakt med Guru, hvor Guru fikk husrom hos Jon i den nordre stua. Fra 1840-åra er det bevart lister over skoleskatt - skoletoll - som viser skattepliktige på alle heimer i bygda. Her får man et godt innblikk i tjenestefolk og losjerende på gårdene. Jørgen Ellevsen, en av Ellev Arnsens sønner, var her i 1846, men er ikke å finne i bygda i åra etter. Ellers var Ola Arnsen, en eldre halvbror av Arn og Jon, hjemme som dreng i alle år. Tjenestejente Mette Persdatter nevnes i 1846-47, i 1847 også en dreng Svend Persen. Dette er trolig den Svend som senere ble husmann på Tangmyra under Leangen. Etter ca. 10 år som eier gav Jon opp som gårdbruker, og slo seg ned som husmann under Leangen. Han solgte sin del til naboen i Åker, og først da ble det holdt skylddeling. Gården ble da delt i et østre og et vestre bruk. Det østre ble fra nå drevet sammen med Åker, mens det vestre fortsatte som eget. Husa på det østre bruket ble utleid i mange år framover.

 

I 1861, 59 år gammel, ble Arn gift med Olianna Olsdatter fra Stjørdalen, som hadde vært husholderske i gården i mange år. Hun kom dit i 1839, og hadde vært i tjeneste siden den gang. I 1841 hadde hun fått ei datter med Olaus Andreassen Nesjo i Skogtrøa under Undlien, en slektning av Arn. Dattera, Serina, hadde vært på Langåsan i hele sin oppvekst.

 

Ikke uventet skulle ekteskapet bli barnløst. Serina ble i 1869 gift med Lornts Lassesen fra Vuddusveet, husmannssønn, men nå gårdbruker i Vudduaunet sammen med broren Søren. Etter å ha bodd i Vudduaunet noen år, overtok Lornts og Serina Langåsan i 1873, med skjøte fra Arn Arnsen til Lornts Lassesen. De hadde med seg to sønner, Odin og Anton, som begge var født i Vudduaunet.

 

 

 

http://www.langaasan.no/langaas01.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Wenche Hillstrand

Arn Olsen fikk 15. februar 1773 bygselbrev på heimgården fra Christian Hagerup, pastor ved Vår Frue kirke. Arn var enda ugift, men ble i 1776 gift med Gjertrud Jonsdatter fra østre Vordalen. De fikk fire barn, hvorav tre levde opp.

 

På denne tida ble det drevet omgangsskole i Åsen. Gabriel Gabrielsen Leangen var lærer en periode. Skoleprotokollen han førte er bevart, og viser hvor det ble holdt skole på 1790-tallet, fra nyttår 1790 til jul 1799. Hvert år ble det holdt skole 20-25 uker, 15-16 uker i perioden januar-april. De resterende ukene ble holdt på seinhøsten, fra oktober-november til første halvdel av desember. På denne måten fikk også barna fra Langåsan de nødvendige kunnskaper, og flere av dem gjenfinnes i protokollen. De fleste ganger har Gabriel Gabrielsen skrevet inn hvem som møtte til skole, og hvor gamle de var. 1. desember 1794 har har han skrevet at han holdt skole på Langåsan. Hvor mange dager det ble holdt vites ikke. Dette er eneste gang gården nevnes i tiårsperioden.

 

Etter 18 års ekteskap døde Gjertrud i 1794, og Arn ble snart gift på nytt med hennes brordatter Guru Ellevsdatter fra Skogtrøa under Risberg. Arn og Guru nevnes her ved folketellinga i 1801. Arn og Guru har da to barn sammen. I tillegg var Arns to yngste barn fra første ekteskap hjemmeværende. De har også en "tiener" i gården, den 13 år gamle Jon Jonsen. I åra som følger får Arn og Guru fire barn til, den yngste født i 1815. Arn dør i 1829, ca. 85 år gammel. Guru fortsatte da drifta av gården sammen med barna, til hun i 1841 fikk kongelig skjøte på eiendommen.

Deling av gården (1843)

 

Etter to år som selveier deler Guru gården mellom sine to sønner, Arn og Jon. Sønnene har hvert sin rom i stuelåna, og deler kjøkken. I forbindelse med salget inngår de kårkontrakt med Guru, hvor Guru fikk husrom hos Jon i den nordre stua. Fra 1840-åra er det bevart lister over skoleskatt - skoletoll - som viser skattepliktige på alle heimer i bygda. Her får man et godt innblikk i tjenestefolk og losjerende på gårdene. Jørgen Ellevsen, en av Ellev Arnsens sønner, var her i 1846, men er ikke å finne i bygda i åra etter. Ellers var Ola Arnsen, en eldre halvbror av Arn og Jon, hjemme som dreng i alle år. Tjenestejente Mette Persdatter nevnes i 1846-47, i 1847 også en dreng Svend Persen. Dette er trolig den Svend som senere ble husmann på Tangmyra under Leangen. Etter ca. 10 år som eier gav Jon opp som gårdbruker, og slo seg ned som husmann under Leangen. Han solgte sin del til naboen i Åker, og først da ble det holdt skylddeling. Gården ble da delt i et østre og et vestre bruk. Det østre ble fra nå drevet sammen med Åker, mens det vestre fortsatte som eget. Husa på det østre bruket ble utleid i mange år framover.

 

I 1861, 59 år gammel, ble Arn gift med Olianna Olsdatter fra Stjørdalen, som hadde vært husholderske i gården i mange år. Hun kom dit i 1839, og hadde vært i tjeneste siden den gang. I 1841 hadde hun fått ei datter med Olaus Andreassen Nesjo i Skogtrøa under Undlien, en slektning av Arn. Dattera, Serina, hadde vært på Langåsan i hele sin oppvekst.

 

Ikke uventet skulle ekteskapet bli barnløst. Serina ble i 1869 gift med Lornts Lassesen fra Vuddusveet, husmannssønn, men nå gårdbruker i Vudduaunet sammen med broren Søren. Etter å ha bodd i Vudduaunet noen år, overtok Lornts og Serina Langåsan i 1873, med skjøte fra Arn Arnsen til Lornts Lassesen. De hadde med seg to sønner, Odin og Anton, som begge var født i Vudduaunet.

 

 

 

http://www.langaasan.no/langaas01.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Wenche Hillstrand

Takk Ann Mary

 

Litt artig og intressant med historie bak gårdene. Jeg har nå plassert Gurru som datter til

Ellev Jonsen, men han må ha hatt flere barn, og så forvirrer det meg om de bruker Siri Olsdatter og

Siri Eriksdatter om hverandre, i kirkebøker og folketellingen, hva er som er det rette.

 

Er det 2 personer eller ikke, det er sånt man klarer å sjekke, hvis jeg visste de andre barnas navn og

fødselsår, slik at jeg kan elimenere den ene av kvinnene. F.eks blir et barn med navn Gjertrud døpt 18 oktober 1767

 

Der står fars navn Ellev Jonsen Reiten, og ikke mors navn. Jeg vet ikke om det er den Ellev som i 1775 flyttet til Skogtrøa

under Risberg.

 

Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Jøraas

side 164 i Bygdebok for Åsen (ikke Frostaboka):

 

Ellev Jonsen Vordal f 1723 d som legdslem 1805, gift 2. gang 1766 med Siri Eriksdatter f 1739, d 1820. Barn:

Gjertrud

Gurru

Jon

Ole

Arnt

Ellev

 

viss du sender meg din e-mail så skal jeg skanne og sende deg kopi av s 164, 165, 166 og 167 i morgen tidlig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Wenche Hillstrand

side 164 i Bygdebok for Åsen (ikke Frostaboka):

p

 

 

Ellev Jonsen Vordal f 1723 d som legdslem 1805, gift 2. gang 1766 med Siri Eriksdatter f 1739, d 1820. Barn:

Gjertrud

Gurru

Jon

Ole

Arnt

Ellev

 

viss du sender meg din e-mail så skal jeg skanne og sende deg kopi av s 164, 165, 166 og 167 i morgen tidlig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Jøraas

Mente du å skrive noe her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Wenche Hillstrand

Mente du å skrive noe her?

 

 

Hei Grete

 

Ja det prøvde jeg fra min HPC telefon, det funket ikke noe særlig, da der jeg var igår kveld ikke hadde PC.

Jeg vil svært så gjerne ha kopier av disse sidene, kjempesnilt av deg å ta deg det bryet.

 

Har holdt på med Frosta/Åsen i en del år nå, og har en ganske god oversikt, men mangler visse linker.

 

Jeg ser at det hadde en sønn Ole, hvis det er den Ole jeg har funnet så heter moren Siri Olsdatter, ifølge kirkeboka,

jeg har ikke funnet et barn der moren heter Siri Erichsdatter, det er noe her som er fundementalt feil og som jeg ikke får til å rime.

 

Så derfor er det veldig spennende for meg å ta del i det som står i Frosta-boken angående dette ekteparet.

Så jeg takker og bukker for at du er så snill å sender meg dette.

 

 

Hilsen

Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg har jo skrevet av arvinger fra skifter for Frosta og Åsen, og 29.februar 1752 var det skifte etter "afgangen dannemand"

Joen Seiersen Wordahl. Arvingene var: Hans kone Kiersten Joensdatter. Hans barn fra 1.ekteskap var:

-Ellev Jonsen 30 år som var gift, og tilstede. Han bodde på arvetomten

-Ole Jonsen 25 år, og i tjeneste på hjemgården Wordahl. Hans formynder var Peder Nilsen Ness(jeg har muligens feillest alder

på han siden han trengte formynder)

Hans barn med siste hustru(Kiersten Joensdatter):

-Gjertrue Jonsdatter 3 år, og hennes formynder var Peder Nilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Ser nå at det var skifte etter kona til Joen 01.03. 1747, og hun het Gjertrud Olsdatter. Hennes barn fra tidligere ekteskap:

-Lars Ellefsen 28 år

-Gjertrud Ellefsdatter, som var gift med Arnt Olsen Hove

-Marit Ellefsdatter som var ugift

Barn med Joen Seiersen:

-Ellev Joensen 23 år

-Ole Joensen 20 år

 

Og så var det skifte etter Gjertrud Jonsdatter Langaas 06.07.1795. Arvingene var ektemannen Arnt Olsen. Deres barn:

-Ole Arntsen 13 år

-Johanna Arntsdatter 15 år

-Gjertrud Arntsdatter 10 ¨r

Faren var deres formynder. Nå har jeg vel svart på noe du ikke direkte spurte om her, og kanskje har du alt dette forlengst

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Guttorm Flygel

Ellev Jonsen hadde en sønn som het Ellev Ellevsen som ble gift med Guri Monsdatter. Disse to hadde en sønn som het Otte Ellevsen og han ble gift med Jonetha Iversdatter. I bygdeboka for Åsen står det at Otte og Jonetha flyttet til Nordland. Kan ikke finne dem i Ft 1875 verken i Åsen eller i Nordland. Er det noen som vet hvor/når Otte og Jonetha flyttet til Nordland?

 

Mvh

Guttorm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

De bor på Frosta i 1865.

 

 • Tellingsår: 1865
 • Kommune: Frosta
 • Kommunenummer: 1717
 • Navn på bosted: Hjeilsve

Antall personer registrert på bostedet: 6. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.

 

  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet  

 

Otte Ellevsen

Husf. g Husm. med Jord %Snedker% 1831 Frosten  

 

Jonætta Iversdatter hans Kone g   1833 Frosten    

 

Margrete Ottesdatter

deres Datter ug   1858 Frosten    

 

Ellen Ottesdatter

deres Datter ug   1860 Frosten  

 

Jonn T. Ottesen

deres Søn ug   1864 Frosten    

 

Gustav Ottesen

deres Søn ug   1864 Frosten

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1717&kenr=007&bnr=0102&lnr=000

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

I 1875 bor de i Ervika i Bjugn.

 

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Bjugn
 • Kommunenummer: 1627
 • Navn på bosted: Ervig

Antall personer registrert på bostedet: 13. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.

  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet

 

 

Karl Rolfsen hf g Brugsfuldmægtig 1827 Throndhjem    

 

Berntine Emilie Rolfsen*

Kone g   1836 Throndhjem    

 

Karl Andreas Rolfsen

s Tilreisende     1863 Throndhjem    

 

Laurits Jensen Rolfsen

s     1866 Throndhjem    

 

Martha Berntine Rolfsen

d     1875 Bjugns Sogn, Bj. Pr.    

 

Esten Pedersen

tj ug Tjener 1849 Buvig Sogn, Bynæs Pr.    

 

Jørgen Iversen

tj ug Tjener 1860 Ørlands Sogn, Ørl. Pr.    

 

Otte Ellefsen

tj g Tjener 1832 Aasen Sogn, Frosten Pr.    

 

Jonetta Iversdatter

tj g Tjener 1834 Aasen Sogn, Frosten Pr.    

 

Gustav Ottesen

tj   Gjæter 1864 Aasen Sogn, Frosten Pr.  

 

Nikoline Ottesdatter d af No. 8 og 9     1870 Aasen Sogn, Frosten Pr.    

 

Grethe Andreasdatter

tj ug Tjener 1854?? Skjørn Sogn, Bj. Pr.    

 

Jokumine Johansdatter

tj ug Tjener 1852 Aasens Sogn, Frosten Pr.  

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1627&kenr=003&bnr=0049&lnr=00

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum
Otte Ellevsen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
10 September 1832
 
christening:
28 October 1832
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
residence:
1832
Frosta, Nord-Trondelag, Norway
father:
Ellev Ellevsen
mother:
Guru Monsdr

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Står som Otto Risberg i 1900.

Sønnen Olav Risberg f 1879 Mo,Helgeland..

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1838&kenr=003&bnr=0003&lnr=00

Otto Risberg i 1910

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1838&kenr=003&bnr=0003&lnr=00

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Guttorm Flygel

Otte Ellevsen var gift med Jonetha Iversdatter født 11 mai 1834 i Åsen død 18 mars 1913 i Høgsetdal i Gildeskål. Jonethas foreldre var Iver Johnsen (Joensen) og Martha (Marith?) Thomasdatter nr. 23 https://media.digitalarkivet.no/kb20050510020859   og nr. 30 https://media.digitalarkivet.no/kb20050510020273   (Står Martha i bygdeboka). Men når/hvor var Iver og Martha (Marith?) født og hvem var deres foreldre?

 

Mvh

Guttorm

Endret av Guttorm Flygel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Faren står som Iver Johnsen Hojem ved barna sin dåp.
 

Jonetha Ivarsdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
11 May 1834
 
christening:
8 June 1834
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
residence:
1834
Frosta, Nord-Trondelag, Norway
father:
Ivar Johnsen
mother:
Marith Thomasdr

https://media.digitalarkivet.no/view/2466/103

Søsken
Gjertrud 1827
 

Gjertrue Ivarsdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
29 September 1827
 
christening:
21 October 1827
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
residence:
1827
Frosta, Nord-Trondelag, Norway
father:
Ivar Johnsen
mother:
Marith Thomasdr

https://media.digitalarkivet.no/view/2466/79

 

 

Gertrude Iversdatter Hojem ble konfirmert 9 okt 1842.

nr 36.

 Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A06 (1838-1851), Konfirmerte 1843, Side 197

Permanent bilde-ID: kb20050510020687
 

----

 

Anne Martha Iversdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
11 June 1829
 
christening:
30 August 1829
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
residence:
1829
Frosta, Nord-Trondelag, Norway
father:
Iver Johnsen
mother:
Marith Thomasdr

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2466/85

 

Anne Martha Joensd Hoeim ble konfirmert 5 okt 1845.

nr 18.

Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A06 (1838-1851), Konfirmerte 1846, Side 202
Permanent bilde-ID: kb20050510020692
 
Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum
Johannes Iversen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
25 November 1831
 
christening:
26 December 1831
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
residence:
1831
Frosta, Nord-Trondelag, Norway
father:
Iver Iversen
mother:
Marith Thomasdr
 

 

Her står faren som Iver IVERSEN Hojem.

 

Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A05 (1827-1839), Fødte og døpte 1831, Side 92
Permanent bilde-ID: kb20050510020262

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Er det samme Iver Johnsen som døper disse barna,tro?

 

Dorthea Iversdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
12 April 1844
 
christening:
27 May 1844
Frosta, Nord-Trøndelag, Norway
residence:
1844
Nord-Trøndelag, Norway
father:
Iver Johnsen
mother:
Johnetta Thomasdatter

 

Her står foreldrene  som Kaarmand  Iver Johnsen Hojemsmoen og kona Johnetta Thomasdatter. Barnet var ekte.

 

Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A06 (1838-1851), Fødte og døpte 1844, Side 108
Permanent bilde-ID: kb20050510020620
 

----

 

Ingeborg Margrethe Iversdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
13 September 1846
AASEN, NORD TRONDELAG, NORWAY
father:
Iver Joenssen
mother:
Joenetta Thomasdatter

 

Født på Hojemsvald. Barnet var ekte.

Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A06 (1838-1851), Fødte og døpte 1846, Side 115
Permanent bilde-ID: kb20050510020627
 
----
 
Joen Iversen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
12 February 1849
 
christening:
25 March 1849
Frosta, Nord-Trøndelag, Norway
residence:
1849
Nord-Trøndelag, Norway
father:
Iver Jonsen
mother:
Rana Jonetta Thomasdatter

 

Barnet var født på Hojemsvaldet. Barnet var ekte.
Nord-Trøndelag fylke, Frosta, Åsen i Frosta, Ministerialbok nr. 713A06 (1838-1851), Fødte og døpte 1849, Side 121
Permanent bilde-ID: kb20050510020633
 
Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.