Jump to content
Arkivverket

Velkommen til vår Beta server


Bent Vangli

Recommended Posts

Velkommen til Digitalarkivets beta server. På denne serveren vil en kunne teste ut ny funksjonalitet og nye data i en tidlig fase. Som alle tidligversjoner av programmer og data må en forvente både feilende funksjonalitet og relativt stor grad av inkonsistens i datagrunnlaget. Her vil dere kunne hjelpe oss med å avdekke slike feil. Alle tilbakemeldinger om beta løsningen bes gitt i dette forumet.

 

Betaløsningen inneholder komplette data fra folketellingen 1910 og 1865 - 1865 nå også med jordbruksopplysninger!. Dessuten er det inkludert ca 50% av data fra folketellingen i 1900. Nå er også store deler av 1801-tellingen ute. Beta inneholder også tilnærmet alt av data fra transkriberte kirkebøker - nå også mye av kirkeboksdata som er kommet inn til Digitalpensjonatet siden oktober i fjor. (Mer om innhold av kirkeboksdata her http://www.arkivverk...aDigitalarkivet). Dette utgjør tilsammen nærmere 20 millioner personposter. Søk kan gjøres på tvers i alle disse kildene eller i begrensede deler av materialet. Nedenfor finner dere lenker til de ulike søkeskjemaene.

 

Finn kilde er på plass. Se lenke i menylinjen på betaDigitalarkivet. Her skal det være mulig å søke seg fram til kilder eller å lete seg fram via valg om kildetype, geografi, tidsperiode, tema eller en kombinasjon av disse. Du kan lete fram kilder fra menyene for geografi, tidsperiode og kildekategori. I trefflisten vil du kunne gå til søkesiden for den aktuelle kilden/listen, og for kirkeboksdata vil det også være lenker til skannede kirkebøker. Nytt: I trefflisten er lenker til skannet versjon av kirkebøkene, samt til Info nå rettet.

 

Dokumentasjon er lagt til for kildene. I trefflisten til "Finn kilde" finner du en lenke "Info" som viser deg all metainformasjon om kilden, den originale varianten og den digitaliserte. Dette kaller vi dokumentasjon. Når du er inne på datavisningen, dvs. ser på en person/bosted, el. vil du nederst finne et utdrag av denne dokumentasjonen med lenke til den fullstendige listen.

 

Det enkle søket er endret: I stedet for at søketermene er valgfrie, er det nå satt som krav at alle søketermer du skriver, må være tilstede i treffet. Skriver du "hans gunders* 190* bergen" får du treff på en person som har "hans" og "gunders" og "190" og "bergen", i motsetning til tidligere hvor samme søket ville bli tolket som en person med enten "hans" eller "gunders" eller "190" eller "bergen". For å endre tilbake til valgfrie termer, må du hake av for Eller-søk under søkefeltet.

 

Beta serven er ikke noen kraftplugg, men en relativt enkel maskin. Skulle det være noen flaskehalser i programvarene eller søkemotoren, antar vi at de vil komme til syne på denne serveren. I så fall gi tilbakemelding om dette slik at vi kan rette på det før vi setter løsningen i normal produksjon.

 

Mvh Digitalarkivet

 

Søk i folketellingen 1801: http://beta.digitala....no/ft/sok/1801

Søk i folketellingen 1865: http://beta.digitala...no/ft/sok/1865/

Søk i folketellingen 1870: http://beta.digitala....no/ft/sok/1870 - mangler data

Søk i folketellingen 1875: http://beta.digitala....no/ft/sok/1875 - mangler data

Søk i folketellingen 1885: http://beta.digitala....no/ft/sok/1885 - mangler data

Søk i folketellingen 1891: http://beta.digitala....no/ft/sok/1891 - mangler data

Søk i folketellingen 1900: http://beta.digitala...no/ft/sok/1900/

Søk i folketellingen 1910: http://beta.digitala...no/ft/sok/1910/

Søk i dåpslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/dp/

Søk i konfirmasjonsslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/kf/

Søk i vigselslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/vi/

Søk i begravelseslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/gr/

Søk i dødfødselslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/df/

Søk i innflyttingslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/if/

Søk i utflyttingslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/uf/

Søk i introduksjonslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/in/

Søk i vaksinasjonslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/va/

Søk i kommunikantlister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/ko/

Søk i offentlige skriftemålslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/pa/

Søk i innmeldelseslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/im/

Søk i utmeldelseslister fra kirkebøkene: http://beta.digitala...t.no/kb/sok/um/

 

Søk i alle data i avansert personsøk: http://beta.digitala...erson_avansert/ (Her kan du også velge om søket skal gjelde bare for folketellingene eller bare for kirkebøkene. Bruk da Kildekategori-menyen.)

Edited by Anette S. Clausen - Digitalarkivet
Oppdatert informasjon
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.