Jump to content
Arkivverket

Direkte linker til kildesider?


Jan-Thore Solem

Recommended Posts

Kan dere si noe om hvordan dere tenker rundt "permanente" linker til kildesidene?

 

Jeg har lagt inn tusenvis av linker (URL'er) i min database (kildehenvisninger), direkte til Digitalarkivets sider (kirkeboksider og FT tellelister).

Går alt mitt arbeide "i vasken" etter omlegging, eller vil de gamle linkene peke videre til de nye linkene/URL'ene?

Blir linker i det nye systemet permanente (låst), etter hvert som nye data legges inn? (Jeg synes å huske at dette på et tidspunkt var noe "flytende" etter at FT 1910 kom på nett, men at dette ble gjort mere permanent etter hvert?)

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

For folketellingen 1910 har vi, som du beskriver, tatt et bittelite forbehold. Vi ønsker å bevare lenkene som permanente, men vi tok dette forbeholdet dersom vi skulle komme over uforutsette problemer. Det har vi foreløpig ikke støtt på.

 

De gamle lenkene fra Digitalarkivet er det ikke planlagt at vi skal bevare. De er bundet opp i hvordan søkene og søkenes parametere er strukturert i programvaren og databasen for denne løsningen. Den nye løsningen baserer seg på andre prinsipper i de bakenforliggende systemene. Det lett synlige er konsekvent bruk av unike IDer, representert som to bokstaver og 14 sifre, som entydig vil referere til registrert forekomst. Denne IDen vil ikke endre seg som følge av endringer i programvare, databaseløsning og teknologi over tid, med litt forbehold i denne opptartsperioden.

 

Vi gjennomfører også en ganske stor omlegging i hvordan vi bevarer grunnlagsdataene. Her går vi fra diverse strukturer i flate filer til rene XML filer med tilhørende DTD/Schema. Dette er også med på å øke bevaringsegenskapene for dette materialet, og vil gjøre det lettere å tilgjengeliggjøre informasjonen i framtidige løsninger eller på alternative måter.

 

Mvh Bent

Link to comment
Share on other sites

Takk for informasjon.

 

Jeg har jo egentlig lært at ingenting er permanent her i verden. Jeg får vel etterhvert begynne forfra med min lenking, når det nye er på plass.

 

Jeg har da et tilleggsspørsmål: Når data / lenker / URL'er er på plass i nytt system (og "erklært operativt"), vil det da være en overgangsordning / tidsperiode hvor også det gamle søkesystemet og tilhørende resultat-URL'er vil være tilgjengelig?

 

Jeg vil også forslå at dere lager en lett tilgjengelig "teknisk statusside" på deres websted, som viser hvilke databaser og søkesystem som er på gammelt system, hva som skal skje når, hva som er ferdig overført og forhåentlig hvor lenge det gamle systemet blir tilgjengelig. Jeg tipper jeg ikke er alene om å ha lagret tusenvis av lenker som etterhvert vil gå tapt, og at mange brukere plutselig vil få seg en alvorlig overraskelse. Derfor tror jeg vil en slik statusside (early warning system!), vil gjøre brukerne oppmerksom på hva som kommer til å skje, og gi oss tid til å oppdatere til nye lenker.

Link to comment
Share on other sites

Avtalen om det "gamle" Digitalarkivet er sagt opp med virkning fra 1. januar 2012. Da er vi pålagt å slå av dette systemet for ikke å bryte lisensavtaler. Så det å kjøre parallelle systemer etter 1. januar 2012 er nok ikke en opsjon for oss. Midlene som frigjøres vil nok gjøre god nytte andre steder i Arkivverket, forhåpentligvis i sammenheng med digitalisering.

 

Mvh Bent

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at Arkivverket lovet at lenkene til skanna kirkebøker skulle bli permanent og at vi trygt kunne bruke disse som varige lenker i våre slektsprogram, i diskusjoner m.m.

Men jeg finner jo ingen bevis for disse påstandene skrevet noe sted, så det kan jo hende mitt hode har vrangforestillinger.

 

Har jeg forstått denne debatten riktig så forsvinner nå altså alle de lenker som vi i god tro har lagt inn i slektsprogram, i diskusjoner osv?

 

Det eneste jeg i farten finner å vise til er en debatt med svar fra Bent Vangli (får håpe lenken virker noen dager :) )

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/258-lenker-til-besvcr/

 

 

Her skriver L B. Kristensen:

 

- Det har vel allerede blitt lovet at dagens permanente lenker vil fortsette å fungere også etter en eventuell omlegging.

 

Når det ikke blir gitt noen avkreftelse på denne påstanden i det påfølgende svar fra Vangli, så er det jo slik jeg ser det en bekreftelse på at den fremsatte påstanden er riktig.

Vi får vel da gå utifra at det på det tidspunkt ikke var noen som hadde kjennskap om noen avtale om mørklegging fra 1.1. 2012.

 

Er det slik så bør vel noen legge seg flat med tanke på alle de som har lange timer og netter fremfor seg til å forandre på lenker som nå blir meningsløse.

Den tiden kunne jo blitt brukt til langt viktigere ting :(

 

Jeg er ikke datakyndig, men jeg tror jeg har forstått såpass at det er utenforstående kommersielle krefter som legger premissene.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at Arkivverket lovet at lenkene til skanna kirkebøker skulle bli permanent og at vi trygt kunne bruke disse som varige lenker i våre slektsprogram, i diskusjoner m.m.

Men jeg finner jo ingen bevis for disse påstandene skrevet noe sted, så det kan jo hende mitt hode har vrangforestillinger.

 

Hei, Helge!

 

Nå er det ikke lenkene til scannet matriale det er snakk om her, men lenker til diverse poster i databasene f.eks. folketellingene.

Link to comment
Share on other sites

Hei, Helge!

 

Nå er det ikke lenkene til scannet matriale det er snakk om her, men lenker til diverse poster i databasene f.eks. folketellingene.

 

Jeg vil håpe du har rett Frank.

 

Men jeg kan ikke se at det har kommet noen klar avkreftelse på spørsmål i første innlegg her:

 

-Jeg har lagt inn tusenvis av linker (URL'er) i min database (kildehenvisninger), direkte til Digitalarkivets sider (kirkeboksider og FT tellelister).

Går alt mitt arbeide "i vasken" etter omlegging, eller vil de gamle linkene peke videre til de nye linkene/URL'ene?

 

Og for ikke å misforstå så er vel "digitalarkivet" som det snakkes om ovenfor alt som ligger her?:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet

Link to comment
Share on other sites

Det er svært mange transkriberte kilder (blant annet av kirkebøker) som inneholder lenker til skannet materiale ved hjelp av permanente sidelenker. Det ville vært svært uheldig om disse permanente sidelenkene plutselig ble verdiløse. Jeg håper derfor også at omleggingen til det nye systemet vil bevare de permanente sidelenkene fra det "gamle" systemet. I disse moderne tider med URL rewrite, så er kanskje det ikke noe problem?

Link to comment
Share on other sites

Det hadde vært veldig greit å fått klart svar på om dette berører permanente linker til skannet materiale. Det fremgår ikke entydig av svarene fra Vangli.

 

Det er jo et betydelig større problem for mange om disse endres, enn at vi ikke lenger kan linke til Oldervolls gamle database.

Hvis de endres, vil det bli mulig å oversette linkene?

Link to comment
Share on other sites

De skannede kirkebøkene har permanente url-er. Det er altså ikke planer om å endre dem. Det er kun snakk om lenker til databaser som vil bli helt nytt.

Link to comment
Share on other sites

Det er som Anettte skriver. Denne delen av forumet dreier seg om betaserveren med transkribert materiale, altså databasene. Spørsmål er derfor besvart med dette utgangspunktet. Lenker til det skannede materialet vil fortsatt virke og bevares ved den omleggingen som betaserveren omfatter. Det skannede materialet har allerede disse unike IDene som er omtalt og gjenfinnes i de permanente billedlenkene. Det er denne måten som nå også tas i bruk for det transkriberte materialet. Det vil over tid muliggjøre robuste koblinger på tvers av kilder og materiale og kanskje endog på kryss av nettsteder.

 

Jeg har merket meg ønsket om mere informasjon/dokumentasjon, så får vi se hva klarer av det i nåværende fase eller ved neste oppdatering av betaserveren. Fokuset nå ligger nok mest på å få strikket på plass en konsistent løsning innen årsskiftet. Det er mye data med svært variert struktur å forholde seg til.

 

Mvh Bent

Link to comment
Share on other sites

Takk for presiseringen, og svar på hele mitt opprinnelige spørsmål.

 

Kanskje jeg får sove i natt likevel.

 

God natt :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.