Jump to content
Arkivverket

Skifteattest/dødsmelding


Recommended Posts

Hei,

 

Er det mulig for slektninger å få tilgang til dødsmeldinger eller skifteattest tilbake til 1960?

 

Hvor skal man isåfall henvende seg, er det hos riksarkivet?

 

Mvh

 

Bjørnar

Link to post
Share on other sites
Odd Halvorsen

Hei,

 

Er det mulig for slektninger å få tilgang til dødsmeldinger eller skifteattest tilbake til 1960?

 

Hvor skal man isåfall henvende seg, er det hos riksarkivet?

 

Mvh

 

Bjørnar

 

For å få opplysninger fra skifterettenes dødsfallsarkiv, må man henvende seg til det statsarkiv som har skifterettsarkivet for det distriktet det dreier seg om (se våre hjemmesider). De vil bedømme om opplysningene kan regnes som fritt tilgjengelige, eller om det må søkes om innsyn som part.

 

mvh

 

Odd Halvorsen

Statsarkivet i Oslo

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

De vil bedømme om opplysningene kan regnes som fritt tilgjengelige, eller om det må søkes om innsyn som part.

 

mvh

 

Odd Halvorsen

Statsarkivet i Oslo

 

Jeg trodde offentlige skifter i skifterettens arkiver var nettopp det - offentlige? Må man være part i saken for å få innsyn i et skifte eller tilgang til en skifteattest? Hvilke klausuleringsbestemmelser er det som eventuelt gjelder?

Link to post
Share on other sites
Odd Halvorsen

Jeg trodde offentlige skifter i skifterettens arkiver var nettopp det - offentlige? Må man være part i saken for å få innsyn i et skifte eller tilgang til en skifteattest? Hvilke klausuleringsbestemmelser er det som eventuelt gjelder?

Det kan foreligge opplysninger i forbindelse med skiftebehandlingen som må vurderes opp mot taushetsplikten i forvaltningslovens § 13. Dette kan også forekomme i "offentlige skifter", selv om spørsmålet i utgangspunktet her gjaldt opplysninger fra skifterettenes dødsfallsarkiv. Men dette betyr ikke at alle opplysninger fra slike arkiv er taushetsbelagte. Man kan altså få innsyn - uavhengig av partsstatus - i en rekke opplysninger fra skifterettsarkiver yngre enn 60 år.

 

Odd Halvorsen

Statsarkivet i Oslo

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk for svar! Så da kan vi konkludere med at skifterettens arkiver som en hovedregel er åpne og fritt tilgjengelige. Ditt opprinnelige svar kunne gi et annet inntrykk.

Link to post
Share on other sites

For å få opplysninger fra skifterettenes dødsfallsarkiv, må man henvende seg til det statsarkiv som har skifterettsarkivet for det distriktet det dreier seg om (se våre hjemmesider). De vil bedømme om opplysningene kan regnes som fritt tilgjengelige, eller om det må søkes om innsyn som part.

 

mvh

 

Odd Halvorsen

Statsarkivet i Oslo

 

Takk for svar! Da henvender jeg meg til arkivet i oslo.

 

mvh

 

Bjørnar

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Kjell Steen

Takk for svar! Så da kan vi konkludere med at skifterettens arkiver som en hovedregel er åpne og fritt tilgjengelige. Ditt opprinnelige svar kunne gi et annet inntrykk.

 

 

Dette var interessant eller kanskje heller merkelig lesning!

 

Jeg henvendte meg til skifteretten i Stavanger i forbindelse med en skifteattest, og ble kontant avvist med at alle skifteattester er å oppfatte som underlagt taushetsplikt, og således ikke offentlig tilgjengelige.

 

Er det forskjellig praksis ved de enkelte skifteretter?

 

Er det ingen overordnede regler som må følges?

 

Hvem har oppsynet med skifterettene, og hvor er klageinnstansen?

 

Er det hele styrt av den enkelte skifteretts forgodtbefinnende?

Link to post
Share on other sites
Odd Halvorsen

I vår kommentar i denne saken skrev vi at det aktuelle statsarkiv vil bedømme om opplysningene kan regnes som fritt tilgjengelige, eller om det må søkes om innsyn som part. Det viktige ord om synes å ha blitt oversett i denne debatten.

 

Mvh Odd Halvorsen, Statsarkivet i Oslo

Link to post
Share on other sites
Kjell Steen

I vår kommentar i denne saken skrev vi at det aktuelle statsarkiv "vil bedømme om opplysningene kan regnes som fritt tilgjengelige, eller om det må søkes om innsyn som part" . Det viktige ord om synes å ha blitt oversett i denne debatten.

 

mvh Odd Halvorsen, Statsarkivet i Oslo

 

 

Først, beklager at jeg ikke la inn fullt navn. Jeg har ingen tanker om å være anonym.

 

Nei, min gode Odd Halvorsen, det ble ikke oversett av meg. I Stavangers tilfelle er ingen skifteattester fritt tilgjengelige, ingen er offentlige. En mulighet for innsyn for en som ikke er "part" i saken finnes ikke.

 

 

 

Og spørsmålet mitt er som før - er alt opp til den enkelte skifterett, som vurderer etter eget forgåttbefinnende?

 

Er det ikke felles regler?

 

Er det klare regler om såkalt "part" i saken?

 

Ved en "saksbehandlig" skal det normalt være klagemulighet, hvor finnes den?

Link to post
Share on other sites
Odd Halvorsen

Skifteattest er noe annet enn enkeltopplysninger i saken. Attester utstedes kun der det er rettighetsbehov. Der skifterettsarkivet har kopi av utstedte skifteattester, må innsyn i disse kopiene vurderes som for andre dokumenter. Generelt gjelder det at alle opplysninger i en sak må vurderes konkret i forhold til taushetsbeleggelse. Det er ikke slik at alle opplysninger er fritt tilgjengelig eller omvendt at alt er taushetsbelagt i forbindelse med dødsfall og skifte. Det må utøves skjønn i forhold til lovverket. Det er svært forskjellig hva slags opplysninger som kommer frem i slike saker. Mange ganger er opplysningene lite sensitive, men det hender at opplysninger om adopsjon, psykisk helse, farskapssaker, selvmord osv kommer frem. Heller ikke opplysninger om den enkeltes økonomiske situasjon kan frigis uten videre. Se ellers Arkivverkets hjemmesider om taushetsbelagte opplysninger.

 

Mvh Odd Halvorsen, Statsarkivet i Oslo

Link to post
Share on other sites
Kjell Steen

Greit, Odd!

Men du omgår spørsmålet.

 

Hvem påser at skifteretten utviser skjønn etter lovverket, og ikke etter eget forgåttbefinnende?

 

Når Stavanger skifterett påstår at alle skifteattester er ikke offentlige, og bare den som er part i saken kan søke om innsyn, hvem skal da insturere dem, eller er det ikke noen overordnet myndighet?

 

Normalt i en saksbehandling i det offentlige, skal offentligshetloven følges, og en avgjørelse skal underrettes den som søker, med vedlagt lovbestemmelse om hvor avgjørelsen kan påklages.

 

Er skifterettene hevet over dette lovverket?

 

Og for ordens skyld, jeg snakker om "vanlige" skifteattester som inneholder lite og ingenting om sensitive opplysninger.

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Dette temaet har vært oppe til diskusjon i tidligere temaer her i dette forumet. Istedenfor å gjenta hva som er blitt skrevet tidligere, lenker jeg til noen av disse temaene:

 

- http://forum.arkivve...__fromsearch__1

 

- http://forum.arkivve...__fromsearch__1

 

- http://forum.arkivve...__fromsearch__1

 

- http://forum.arkivve..._1#entry1459918

Link to post
Share on other sites
Kjell Steen

Hei, takk for informasjonen Tore.

 

Det hele viser at forvaltningen på dette området ikke fungerer.

 

I mitt konkrete tilfelle gjalt det spørsmål om en arving som jeg representerte. Men da denne arvingen ikke var oppført på skifteattesten var personen ikke arving, og således ikke part i saken, i følge skifteretten!

 

Jeg forstår nå at den enkelte skifterett driver for seg selv, og har ingen instruksjoninstans som kan irettesette dem, når de ikke forstår lovverket.

 

De driver altså etter eget forgåttbefinnende, og kan tydelig skifte "politikk", når ny leder er på plass. Slik kan en skifterett endre holdning fra å være forståeslefull overfor publikum til det motsatte, eller omvendt!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.