Jump to content
Arkivverket

To store sakn


Torodd Kinn

Recommended Posts

1. I det gamle søkjesystemet er det to funksjonar som eg har hatt stor glede av som namnegranskar: "byrjar på, vis" og "inneheld, vis". Søkjer eg t.d. på "førenamn" + "byrjar på, vis" + "a", får eg opp ei liste som seier sånt som at det er 3 abbelone, 1 abelone, 45 anne osv. Dette har gjort det mogleg å registrere namneinventar e.l. i eit distrikt på ein ganske effektiv måte.

 

I det nye systemet er vi i praksis tilbake til "manuell" teljing. For å finne kor mange som er kalla Anna, Anne, Ana osv., må ein søkje på éi og éi form -- og så finst det ingen funksjon som opplyser om kva former som finst. Ein kan vanskeleg oppdage at nokon har funne på å skrive f.eks. Khristopfer med mindre ein går igjennom alle menn med namn på K-?

 

Eg har nyleg registrert store mengder namnedata frå FT1801. Med det nye systemet har det blitt så tungvint at det vil vere uaktuelt for meg å gjere noko liknande igjen. Så for meg og andre namnegranskarar ved UiB og dei andre universiteta og høgskulane er dette eit stort tilbakesteg.

 

 

2. Og så saknar eg den uhyre nyttige eller-funksjonen med klammer, [ ]. Bruker ein den, er det mykje enklare å finne personar når ein ikkje veit korleis namnet er stava. Korleis skal ein kunne finne ei Cecilie, f.eks., i det nye systemet? Namnet kan i FT1801 for Bergenhus vere skrive cecelia, cecilia, cecilie, cedcel, cesilia, cicela, ..., secelia, secelle, ..., sidcilia, ..., zezilia, zidcelle, ... og ei røys andre variantar.

 

I det gamle systemet kan ein f.eks. søkje med "førenamn" + "byrjar på, vis" + [csz][ie], og då får ein ei liste over former som stemmer med søket. Så kan ein velje dei som passar, og utelate dei som ikkje gjer det, f.eks. cellena, selma osv. Det er ein utruleg effektiv innsnevringsmåte.

 

For meg som slektsgranskar er det fortvilande om dette forsvinn!

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Jeg må si meg helt enig med Torodd.

 

Det vil være et stort skritt i feil rettning om vi mister de spesielle søkefunksjonene ! Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, for å være helt ærlig.

 

Funksjonene 'Starter med-vis' 'inneholder' og 'inneholder-vis' er helt essentielle for å gjøre effektive søk. Jeg bruker det mange ganger daglig.

 

Et eksempel er hvis jeg f.eks. skal søke etter Christopher: Prøv i 1865-tellingen å bruke søkefunksjonen 'inneholder-vis' og skriv 'risto' - da vil det kanskje bli mer tydelig, hva vi snakker om ! Eller søke etter Ingebret, Engelbret, Embret - hvor jeg ofte starter med å søke etter bare 'br' for å være sikker på å få med alle. Navn staves ofte på et uendelig mange vis og det må dere huske på.

 

Vi har jo fått erfaringer med 1910-tellingen og den er etter min mening den dårligste, når det gjelder søk og det er jo på grunn av de manglende funksjonene. Svært ofte finner jeg ikke det jeg søker etter.

 

 

Så en stor bønn fra meg:

 

Ikke ta bort søkefunksjonene som vi så sårt trenger !

Link to comment
Share on other sites

Dette er en utfordring vi er veldig klar over, men som samtidig ikke ser ut for å ha en helt enkel løsning. I det gamle systemet søker man typisk i en og en kilde, og da er antall poster man søker i nede på et nivå som gjør at det blir teknisk mulig å få denne type søk til å virke. I 1900-tellingen vil dere se i det gamle systemet at dere ikke kan søke med "byrgjar på vis" eller "innheld vis" hvis dere søker i hele tellingen, det er først i deltellingene dette blir mulig.

 

Vi vil prøve å få til noe tilsvarende i det nye systemet, for vi vet jo absolutt hvor nyttig dette er. Men denne løsningen kommer ikke fra dag en. Vi vet at når vi har avgrenset søket, f.eks. med periode eller til en enkelt kilde, er antall poster begrenset, og da åpner det seg muligheter som å gjøre slike ting mulig.

 

Vi vil også nevne at for forskingsformål leverer vi ut filer på bestilling.

Link to comment
Share on other sites

Dette er en utfordring vi er veldig klar over, men som samtidig ikke ser ut for å ha en helt enkel løsning. I det gamle systemet søker man typisk i en og en kilde, og da er antall poster man søker i nede på et nivå som gjør at det blir teknisk mulig å få denne type søk til å virke. I 1900-tellingen vil dere se i det gamle systemet at dere ikke kan søke med "byrgjar på vis" eller "innheld vis" hvis dere søker i hele tellingen, det er først i deltellingene dette blir mulig.

 

Vi vil prøve å få til noe tilsvarende i det nye systemet, for vi vet jo absolutt hvor nyttig dette er. Men denne løsningen kommer ikke fra dag en. Vi vet at når vi har avgrenset søket, f.eks. med periode eller til en enkelt kilde, er antall poster begrenset, og da åpner det seg muligheter som å gjøre slike ting mulig.

 

Vi vil også nevne at for forskingsformål leverer vi ut filer på bestilling.

 

Jeg ser jo at det nok er en utfordring for programmererne.

 

Noe av problemt er at tellingene i 1865 og 1801 har større avvik i skrivemåter og vanskeligere å søke i generelt. Derfor er det desto viktigere med den fleksibiliteten som vi har hatt.

 

Hva mener du når du sier 'filer' ? Tenker her på bestillingen du refererer til :)

Link to comment
Share on other sites

Digitalarkivet kan levere ut f.eks. folketellingsdata til forskningsformål. Vi leverer ikke ut data som digitalpensjonatgjestene eier, det må i såfall gjøre av gjestene selv eller etter avtale med dem.

 

Forskeren må forklare hva dataene skal brukes til, og hvorfor de ønsker disse dataene. Vi pleier å levere filene i det formatet forskeren ber om, innen for det som er praktisk mulig for oss. Ofte er det i et eller annet Excel format eller i XML. Vi stiller ikke veldig strenge krav til hva en forsker er, men dette er nokså arbeidskrevende for oss, slik at vi prioriterer de som kan vise til at de har spesielle behov for dataene.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.