Jump to content
Arkivverket

Familien Isaksen Buraas fra Hurdal - hvor kom de fra ?


Helge Berntsen

Recommended Posts

Petter Isaksen Buraas f. 1856 emigrerte til USA i 1881, sammen med hustu Laura Mathilde Kristiansdatter, og sønnen Kasper. Hans foreldre var Isaach Jørgensen Buraas f. 1813 og Mari Nielsdatter f. 1822, og hans besteforeldre var Jørgen Isaachsen Lium f. 1781 og Anne Nilsdatter f. 1790. Oldeforeldrene til Petter var Isaach Jørnsen Flesvig f. 1752 og Eli Hermansdatter f. 1754. På vegne av etterkommere i USA søker jeg ytterligere opplysninger om disse oldeforeldrene, f.eks. fra eventuelle bygdebøker for Hurdal, eller annen relevant informasjon. Alt som kan tillegges biografiene mottas med stor takknemlighet av slekten i USA.

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

Burås er en gård i Hurdal, mens Lium og Flesvik er gårder i Feiring. Kirkelige handlinger fra begge steder finner du i kirkebøkene fra Hurdal. Uten at jeg kjenner til eller har undersøkt noe om Isak Jørgensen Flesvik og hans kone Eli Hermansdatter, vil jeg gjette på at Eli var fra Toten - navnet Herman forekommer hyppigere der enn i Hurdal/Feiring.

Link to comment
Share on other sites

Takk for info, Tore. Jeg er med på det, men så vidt jeg kan se går ingen av kirkebøkene så langt tilbake som 1752, da Isaach ble født. Med mindre Hurdal og Feiring da inngikk i et annet prestegjeld. Den beste hjelpen ville trolig være eventuelle bygdebøker for distriktet.

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

Jeg har endel Feiring-notater hjemme, og jeg har bygdebøkene for Feiring, så jeg skal se hva jeg kan finne ikveld om Isak Jørgensen og Eli Hermansdatter på Flesvik.

Link to comment
Share on other sites

I Feirings historie, bind IV, står det på s.43-44 om Jørgen Gulliksen Flesvik (født 1718, død 1769), gift først med en Marte og deretter med Gudbjørg Olsdatter (født 1719, død 1792).

 

Jørgen var sønn av Gullik Evensen Ømark (død 1728) fra Øvre Ømark i Hurdal (men med morsslekt fra Flesvik) og hans kone Marte Jørgensdatter, opprinnelig fra Flesvik. Gullik var bruker av Sunneggen, en part av Flesvik. Se også mine innlegg nr.15 og 16 i denne debatten (lenke) i dette forumet der jeg skriver litt om Gullik Evensen og familien hans.

 

Blant Jørgen Gulliksens barn var Isak Jørgensen Flesvik, født 1749 - det fremgår ikke av bygdeboken om han var fra farens første eller annet ekteskap. Isak Jørgensen ble i 1779 gift med Eli Hermansdatter, og han kjøpte Søgarn Lium. Bygdeboken gir ingen opplysninger om hvor Eli Hermansdatter var fra, men som jeg nevnte i mitt innlegg tidligere idag, var ikke Herman et ofte benyttet navn i Feiring. Paret ble trolovet den 5.april 1779 og vielsen fant sted den 18.april - se den tredje innførselen i 1779 på fol.91a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Trolovede 1779. Det står "Pig. Eli Hermans ibid.", altså Flesvik, men hun var nok ikke opprinnelig derfra.

 

I bind II står det på s.215-216 at Isak Jørgensen Flesvik (1749-1831) kjøpte Søgarn Lium i 1793 for 400 riksdaler. Isaks kone Eli oppgis født 1751 og død 1831. I 1820 delte Isak gården mellom sønnene Jørgen og Hans.

 

Isak og Elis eldste sønn var Jørgen Isaksen Lium (1781-1859), gift med Anne Nilsdatter Stefferud (1790-1870), og han overtok altså den ene halvdelen av farens gård.

 

Jørgen og Annes eldste sønn Isak (født 1813) ble i 1841 gift med Marie Nilsdatter Buraas, og han kjøpte Nordgard Burås i Hurdal i 1842.

 

Som alltid når jeg gjengir slektsopplysninger i bygdebøkene for Feiring, gjør jeg oppmerksom på at de er beheftet med mange feil - selv om akkurat det som er gjengitt her, virker tilforlatelig.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sjekket Toten for potensielle Hermansdøtre, men det er ingen der som ser ut til å passe.

Hva med Eli døpt 28. mars 1756? Foreldre Herman Heensvolden og Mari Nielsdatter.

 

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Toten, Ministerialbok nr. 4 (1751-1761), Kronologisk liste 1756, side 118.

 

 

Herman Olsen Hensvold og Mari Nilsdatter Gran ble trolovet 5. mai og gift 14. juni 1754.

 

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Toten, Ministerialbok nr. 4 (1751-1761), Kronologisk liste 1754, side 60.

Link to comment
Share on other sites

Hva med Eli døpt 28. mars 1756? Foreldre Herman Heensvolden og Mari Nielsdatter.

 

Herman Olsen Hensvold og Mari Nilsdatter Gran ble trolovet 5. mai og gift 14. juni 1754.

 

 

Jeg hadde faktisk også denne Eli Hermansdatter Hensvolden på Østre Toten i tankene - jeg kjenner nemlig litt til denne familien ettersom Elis mor Mari Nilsdatter Gran/Hensvolden er min mormors mormors mormor. Jeg skal se etter i mine notater hva jeg kan ha av opplysninger om denne Eli. (Forøvrig er Herman Hensvoldens patronym feil ved trolovelsesinnførselen i 1754 - han var sønn av Peder Olsen Hensvolden (1695-1741), slik at Hermans korrekte patronym var Pedersen, ikke Olsen.)

Link to comment
Share on other sites

Joda, Hensvolden kan jo være aktuell. Siden Hensvolden ligger i Totenvika, er det ikke altfor langt over til Hurdal og folk fra Hensvolden skal visstnok ha forbindelser over til Hurdal tidligere også uten at jeg akkurat nå husker sammenhengen. Jeg overså den muligheten i farten :-)

 

Herman Hensvolden er forøvrig sønn av Peder Hensvolden som nevnt over. Han ble døpt 20. januar 1726.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk til Tore for mer utførlig informasjon om denne familien. Du blir nevnt som kilde i min rapport, om du ikke har not imot det. Og takk til Rune for ditt engasjement i en travel hverdag. Til Grete, takk for et utmerket tips, som jeg håper kan bekreftes av andre primærkilder. Din Eli er noe ung i forhold til andre angitte fødselsår, men vi vet jo at det ikke behøver å være en grunn til å avvise henne :-)

 

Vennlig hilsen

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

Alderen til Eli Hermandsdatter oppgis å være 80 år når hun dør i 1831

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=gr02391777&gardpostnr=2361&personpostnr=2517&merk=2517#ovre

 

Alderen til ektemannen Isach oppgis å være 82 år når han dør samme år:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=gr02391777&gardpostnr=2384&personpostnr=2540&merk=2540#ovre

 

Ut fra dette blir stipulert fødselsår for Eli 1751, mens det for Isach blir 1749.

 

Aldersdifferansen disse to imellom (2 år) er den samme som ve FT1801.

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=f18010239&gardpostnr=69&personpostnr=1950&merk=1950#ovre

 

Men da må fødselsårene stipuleres til henholdsvis 1754 og 1752.

 

Det spørs om FT1801 bommet et par tre år?

 

IM

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk til Tore for mer utførlig informasjon om denne familien. Du blir nevnt som kilde i min rapport, om du ikke har not imot det.

 

Nei, jeg har vel ikke noe imot det - men denne gang er det bygdebøkene for Feiring som er kilden til de allerfleste opplysningene i mitt innlegg over, så noen voldsom heder har jeg vel strengt tatt ikke gjort meg fortjent til denne gang...

 

Når det gjelder Eli Hermansdatters mulige tilknytning til Hensvolden i Totenvika, har jeg sett i mine notater, og jeg kommer tilbake til dette her i denne tråden senere.

Link to comment
Share on other sites

Jeg arbeidet endel med slekten fra Hensvolden på Østre Toten for en tredve års tid siden. Jeg har gjennomgått notatene mine fra dengang, men ikke funnet noe som kan bekrefte eller avkrefte at Eli Hermansdatter på Flesvik og Lium i Feiring er identisk med Herman Pedersen Hensvoldens datter Eli.

 

Som jeg antydet i mitt første innlegg i denne tråden, var imidlertid navnet Herman ikke benyttet i Feiring og Hurdal, så det er høyst sannsynlig at Eli Hermansdatter kom utenbygds fra, og selv om aldersangivelsene ikke stemmer helt, kan vi ikke avskrive muligheten for at Isak Jørgensen Flesviks kone var fra Hensvolden på Østre Toten.

 

Jeg tar derfor her med de opplysningene jeg har om Herman Hensvoldens familie i håp om at andre kan bidra med tilleggsopplysninger som kanskje kan lede oss frem til et svar. Jeg har ikke benyttet meg i noen særlig grad av de dataregisterte kirkebøkene på nettsidene til Gjøvik og Toten slektshistorielag (lenke), så kanskje kan man finne enda flere opplysninger ved hjelp av dem.

 

Herman Pedersen Hensvolden, født 1726, døpt 2.søndag etter Hellig Tre Kongers Dag, sønn av Peder Olsen Hensvolden (1695-1741) og Marte Olsdatter Hanestad (født ca 1690, død 1769).

 

Herman Hensvolden ble gift 14.juni 1754 med Mari Nilsdatter Gran, født 1727, døpt Fastelavnssøndag, datter av Nils Nilsen Gran (født ca. 1689, død 1751) og Eli Andersdatter Berg (født ca 1691, død 1742).

 

I trolovelsesinnførselen i kirkeboken skrives Herman for Olsen, men det er ingen tvil om at dette er feilskrift for Pedersen. Dette bevises blant annet av skiftet etter Maris far Nils Nilsen Gran i 1766 der det står at Maris mann var Herman Pedersen Engeland.

 

Jeg har notert meg følgende barn av Herman Pedersen og Mari Nilsdatter:

 

- Pernille, født på Rognstad i 1754. Fadderne var fra Hensvolden og Berg. Hun ble konfirmert i 1769 og bodde da på Engeland (Toten, Ministerialbok nr. 5 (1761-1772), Konfirmerte 1769, fol.358b), og hun ble trolovet 24.august og gift 29.september 1788 med Nils Hansen Smebystuen - se den øverste trolovelsesinnførselen her Toten, Ministerialbok nr. 6 (1773-1793), Kronologisk liste 1788, fol.261a). Hun bodde da på Balke. (Brudgommens patronym er skrevet feil ved trolovelsen - han var en Hansen, ikke en Olsen.) Da Nils og Pernille fikk barn i 1791, 1793 og 1796 og ved folketellingen 1801 finner vi dem som husmannsfolk under Dyren (Folketellingen 1801 - Dyren nedre (lenke)). Pernille døde på Dyren i 1819.

 

- Eli, født på Hensvolden i 1756. Fadderne var fra Spersrud, Rognstad og Hensvolden.

 

- Tvillingene Per og Nils, født på Skjefstadødegården i 1759. Fadderne var fra Skjefstad, Roli og Skjefstadstuen. En av disse sønnene døde i 1760 på Skjefstadødegården og ble begravet 27.januar, tre fjerding år og ti dager gammel.

 

- En datter (navnet oppgis ikke i kirkeboken), født på Fostad i 1761. Fadderne var fra Kval.

 

- Berte, født på Alstadhagen i 1763. Fadderne var fra Alstad, Gran og Evang.

 

- Maria, født på Engeland under Rognstad i 1767. Fadderne var fra Rognstad, Sveen, Hensvolden og Starum. Gift 5.november 1800 med Anders Olsen Fjørkenstad (1774-1821) - Maria bodde da på Hjell. Forlovere var brudgommens far Ole Fjørkenstad og brudens søster Pernilles ektemann Nils Dyren. Maria Hermansdatter døde som 78 år gammel føderådskone på Fjørkenstadstranden 24.desember 1843. (Maria og Anders er mine tipp-tipp-oldeforeldre.)

 

Jeg har ikke funnet konfirmasjonene til noen av Herman og Maris barn, bortsett fra Pernille - kanskje er noen av dem døde som barn, kanskje er noen flyttet ut fra Toten før konfirmasjonen. Presten kan også ha glemt å føre inn enkelte konfirmantnavn - jeg finner for eksempel heller ikke datteren Marias konfirmasjon, enda jeg vet at hun vokste opp og ble gift på Toten i 1800 (se over).

 

Herman Pedersen og Mari Nilsdatter nevnes på Engeland i 1764, 1766, 1767 og 1769.

 

En Mari Nilsdatter dør 54 år gammel på Stubberud i 1781. Dette kan være Herman Pedersens kone. Uansett er hun nok død før 1790, for det er temmelig sikkert "vår" Herman Pedersen som gifter seg som enkemann med enken Mari Hansdatter den 12.januar 1791 - se kolonnen for Troelovelser og Copulationer her: Toten, Ministerialbok nr. 6 (1773-1793), Kronologisk liste 1790-1791, side 308. Herman bor da på Dyren, antagelig hos datteren Pernille, mens jeg er litt usikker på navnet på brudens oppholdssted.

 

Ved folketellingen 1801 finner vi ekteparet Herman Pedersen (77 år) og Mari Hansdatter (67 år) som jordløse husfolk under Spersrud - se nr. 1824 og 1825 her: Folketellingen 1801 - Spersrud (lenke). (Bonden på gården, Even Hermansen, er ikke en sønn av Herman Pedersen - Even Hermansen Spersrud var sønn av Herman Olsen og Berte Olsdatter på Hanestad.)

 

Herman Spersrudstuen døde 81 år gammel i 1805 og ble begravet 19.april - se den nest nederste innførselen i kolonnen for Begravne her: Toten, Ministerialbok nr. 7 (1794-1809), Kronologisk liste 1805, side 349.

 

 

 

Jeg har altså ikke klart med sikkerhet å følge fire av Herman og Maris barn (- Eli, en av tvillingsønnene, datteren som ble født i 1761 og Berte). Dersom vi finner flere opplysninger om dem, vil vi kanskje også få bekreftet eller avkreftet om datteren Eli havnet på Lium i Feiring.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har funnet en annen slektsforbindelse mellom Hensvolden i Østre Toten og Lium i Feiring.

 

Den 27.oktober 1811 giftet ungkar Ole Pedersen Hensvolden seg med pige Inge Isaksdatter Lium - se den nest nederste vielsesinnførselen i 1811 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Ekteviede 1811-12, fol.110b.

 

Paret fikk en datter Lisbet, født på Lium den 15.august 1812 - se omtrent midt på fol.116a her:Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1812.

 

Ole Pedersen var død før 1822, for den 24.november dette året giftet den 36 år gamle enken Inge Isaksdatter Lium seg med enkemannen Kristian Nilsen Lium - se det første paret i kirkeåret 1823 på pag.405 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1828), Ekteviede 1823.

 

Denne Ole Pedersen Hensvolden/Lium er temmelig sikkert identisk med den 15 år gamle Ole Pedersen som vi finner på Hensvolden i 1801 som sønn av bonden der, Peder Jakobsen Hensvolden og hans kone Anne Olsdatter - Folketellingen 1801 - Hensvolden (lenke). Ole Pedersen Hensvolden var født den 10.mai 1786 - se den nest nederste dåpsinnførselen på fol.228b her: Toten, Ministerialbok nr. 6 (1773-1793), Kronologisk liste 1786. Faren Peder Jakobsen var en brorsønn av Herman Pedersen Hensvolden/Engeland/Spersrudstuen og dermed en fetter av Eli Hermansdatter, født på Hensvolden i 1756.

 

Ole Pedersen Hensvoldens kone Inge Isaksdatter Lium var født i 1786 på Flesvik som datter av Isak Jørgensen Flesvik/Lium og hans kone Eli Hermansdatter - se midt på fol.20a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1786.

 

Dersom Eli Pedersdatter Hensvolden og Eli Pedersdatter Lium var én og samme person, var ektefolkene Ole Pedersen Hensvolden og Inge Isaksdatter Lium tremenninger. Som beslektet i tredje ledd måtte man ha bevilling for å inngå ekteskap, og ofte gjorde prestene en anmerkning om dette i vielsesinnførselen. Jeg kan ikke finne noen slike anmerkninger i kirkeboken for Hurdal, så det ser ikke ut til at Hurdals-presten har funnet det nødvendig å notere slike forhold i kirkeboken. Den manglende opplysningen om et eventuelt slektskap i "forbudne Leed" i dette tilfellet behøver derfor ikke å bety at ekteparet ikke var beslektet. Derimot kan vi godt tenke oss at ungkaren Ole Pedersen Hensvolden har dratt sørover langs Mjøsas bredder til slektninger i Feiring og der inngått ekteskap med sin tremenning Inge Isaksdatter på Lium.

 

Jeg presiserer at vi fremdeles ikke har noen bevis for at Eli Hermansdatter Lium var fra Hensvolden (- selv om vi etterhvert har noen indisier som kan peke i den retning), og vi må nok fortsette å lete etter biter i puslespillet.

Link to comment
Share on other sites

Den 27.oktober 1811 giftet ungkar Ole Pedersen Hensvolden seg med pige Inge Isaksdatter Lium - se den nest nederste vielsesinnførselen i 1811 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Ekteviede 1811-12, fol.110b.

 

Paret fikk en datter Lisbet, født på Lium den 15.august 1812 - se omtrent midt på fol.116a her:Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1812.

 

Ole Pedersen var død før 1822, for den 24.november dette året giftet den 36 år gamle enken Inge Isaksdatter Lium seg med enkemannen Kristian Nilsen Lium - se det første paret i kirkeåret 1823 på pag.405 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1828), Ekteviede 1823.

 

Denne Ole Pedersen Hensvolden/Lium er temmelig sikkert identisk med den 15 år gamle Ole Pedersen som vi finner på Hensvolden i 1801 som sønn av bonden der, Peder Jakobsen Hensvolden og hans kone Anne Olsdatter

 

Det har ikke så mye med Eli Hermansdatter å gjøre, men for fullstendighetens skyld tar jeg med disse opplysningene om ekteparet Ole Pedersen Hensvolden og Inge Isaksdatter Lium:

 

Etterat de fikk datteren Lisbet på Lium i Feiring i 1812, flyttet de til Hensvolden i Østre Toten. Den 13.februar 1814 var Ole og Inge Hensvolden faddere for Oles brordatter Anne Marie Jakobsdatter - se den nest nederste dåpsinnførselen på fol.1a her: Toten, Ministerialbok nr. 9 (1814-1820), Fødte og døpte 1814.

 

Den 22.desember 1814 fikk Ole Pedersen og Inge Isaksdatter Hensvolden en sønn Peder - se den nest øverste innførselen på fol.13b her: Toten, Ministerialbok nr. 9 (1814-1820), Fødte og døpte 1814/15. Ole og Inge var da innerster på Hensvolden, og fadderne var Jakob og Nils Hensvolden, Jens og Pernille [Hermansdatter] Dyren samt Marte Hensvoldstuen.

 

Den 2.februar 1817 fikk Ole Pedersen og Inge Isaksdatter Hensvoldstuen en sønn Johannes - se omtrent midt på fol.43b her: Toten, Ministerialbok nr. 9 (1814-1820), Fødte og døpte 1817. Faddere var Anders og Maria [Hermansdatter] Fjørkenstadstranden, Jens Dyren samt Johannes og Marte Hensvolden.

 

Den 12.august 1819 døde den syv år gamle Elisabeth Mathia Olsdatter i Hensvoldstuen - se nr.130 på fol.120a her: Toten, Ministerialbok nr. 9 (1814-1820), Døde og begravede 1819. Dødsårsaken var blodgang. Kanskje er dette Ole og Inges datter Lisbet som ble født i Feiring i 1812.

 

Den 28.august 1819 døde så husmann Ole Pedersen Hensvoldstuen, 33 1/2 år gammel - se nr.184 på fol.122b her: Toten, Ministerialbok nr. 9 (1814-1820), Døde og begravede 1819. Han døde av "Mave Tæring".

 

Deretter flyttet enken Inge Isaksdatter tilbake til Lium i Feiring der hun, som vi vet, giftet seg påny i 1822.

 

I sitt annet ekteskap med Kristian Nilsen fikk Inge Isaksdatter sønnen Lars, født den 6.mai 1823 på Lium (se nr.20 på pag.134 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1828), Fødte og døpte 1823) og datteren Ellen Mathea, født den 1.juli 1827 på Almerli (se nr.23 på pag.187 her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1828), Fødte og døpte 1827/28).

Link to comment
Share on other sites

Jeg har rykket litt tilbake til start og sett på barna til Eli Hermansdatter og Isak Jørgensen Flesvik/Lium for å se om barnas navn og faddere kan gi oss noen flere pekepinner om moren Elis slekt og herkomst:

 

Anne Isaksdatter, født på Flesvik i 1779 - se omtrent midt på fol.4b her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1779/80. Alle fadderne var fra Flesvik.

 

Jørgen Isaksen, født på Flesvik i 1781 - se omtrent midt på fol.10a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1781/82. I tillegg til faddere fra Flesvik og Disserud i Feiring var det også en fadder fra Knai i Hurdal.

 

Mari Isaksdatter, født på Flesvik i 1783 - se den fjerde innførselen nedenfra på fol.14a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1783/84. Alle fadderne var fra Flesvik.

 

Inge Isaksdatter, født på Flesvik i 1786 - se den femte innførselen ovenfra på fol.20a her:Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1786. Alle fadderne var fra Flesvik. Se forøvrig mitt forrige innlegg om hennes to ekteskap og barn.

 

Hans Isaksen, født på Flesvik i 1789 - se den femte innførselen nedenfra på fol.27a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1789. Bortsett fra én fadder som var fra Limset i Feiring, var alle fadderne fra Flesvik.

 

Margrete Isaksdatter, født på Lium i 1792 - se den femte innførselen ovenfra på fol.37a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1792. Én fadder var fra Lium, en annen fra Bekkedal, resten var fra Flesvik.

 

Berte Isaksdatter, født på Lium i 1796 - se den syvende innførselen ovenfra på fol.70b her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1796. Én fadder var fra Limset, resten var fra Lium. Berte døde ett år gammel i oktober 1797 - se den tredje siste innførselen i kirkeåret 1797 på fol.60b her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Døde og begravede 1797-1799.

 

Gulbrand Isaksen, født på Lium i 1799 - se den tredje innførselen nedenfra på fol.80a her: Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1799. Fadderne var fra Flesvik, Solberg, Bekkedal og Lium.

 

Barnas faddere gir oss ingen hjelp i letingen etter moren Eli Hermansdatters herkomst - de ser alle ut til å være naboer og/eller farsslekt i Feiring.

 

Hvis vi så ser på barnas navn, er det ikke helt enkelt å trekke noen sikre konklusjoner ut fra dem, heller. Den eldste datteren fikk navnet Anne uten at jeg kan se at dette navnet er hentet fra faren Isak Jørgensens familie - i bygdeboken for Feiring hevdes det at Isaks mor het enten Marte eller Gudbjørg, jfr. mitt innlegg nr.8 i denne tråden. Den eldste sønnen Jørgen er oppkalt etter sin farfar. Den nest eldste datteren fikk navnet Mari - vi vet at Eli Hermansdatter Hensvoldens mor het Mari, så dette kan være ytterligere en indikasjon på at moren Eli faktisk var fra Hensvolden. Sønnen Hans kan ha fått sin forbokstav etter sin morfar som jo het Herman. Navnene til de øvrige barna - Inge, Margrete, Berte og Gulbrand - klarer jeg så langt ikke å knytte til slektninger.

Link to comment
Share on other sites

Hei Tore, nå hadde vel Jørn Gullichsen (Isaks far) en søster kalt Anne f. 1722, d. ung i 1748, som kanskje kan være grunnlag for oppkallingen.

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

Tja, det virker nå litt merkelig og det var da også litt uvanlig på 1700-tallet å gi sin eldste datter og førstefødte barn navn etter en forlengst avdød grandtante, hvis navnet forøvrig ikke var blitt benyttet i slekten.

 

Jeg tror vi må lete etter en eventuell "navngiver" litt nærmere i slektskretsen:

Hvis moren Eli nå ikke var fra Hensvolden og dermed ikke en datter av Mari Nilsdatter, kan den da for oss ukjente Eli Hermansdatters mor ha hett Anne. Bygdeboken for Feiring er dessuten ikke helt etterrettelig, så vi kan vel ikke ta dens opplysning om at farfaren Jørgen Gulliksens første kone het Marte for god fisk. Dersom det skulle vise seg at Isak Jørgensens mor istedet het Anne, så faller brikkene litt mer på plass.

 

Forøvrig synes jeg du skal gå inn på "full editor" og endre titel på denne tråden. Den handler jo slett ikke først og fremst om en familie på Burås i Hurdal, så for at den skal tiltrekke seg oppmerksomhet fra lokalkjente i Feiring, foreslår jeg at du endrer den til f.eks. "Eli Hermansdatter og Isak Jørgensen på Flesvik og Lium i Feiring"

Link to comment
Share on other sites

Jeg har avsluttet mitt arbeid for denne familien, Tore - med Eli Hermansdatters herkomst som ukjent. Foreslår at du åpner en ny tråd på henne med henvisning til denne tråden, og ønsker deg lykke til med å finne den endelige nøkkelen som leder til Hensvolden :-)

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Ved hjelp av opplysninger som er fremkommet i en annen debatt-tråd (Ole Pedersen og Rønnov Davidsd. Hensvold, Toten, hvor ble de av?), har vi fått enda et indisium for at Eli Hermansdatter Flesvik/Lium i Feiring var fra Hensvolden på Toten.

 

I et skifte etter Paul Olsen Kobberstaskogen i 1773 (Toten sorenskriveri, Skifteprotokoll 10 , 1765-1776, fol. 1421a-1423a) får vi vite at avdødes brorsønn Tomas Pedersen fra Hensvolden bodde på Flesvik i Feiring. Denne Tomas var Eli Hermansdatter Hensvoldens farbror. Det opplyses også at Herman Pedersen fra Hensvolden oppholdt seg i Eidsvoll - og på denne tiden var denne delen av Feiring en del av Eidsvoll prestegjeld, så også han kan godt ha hatt opphold i Feiring i 1773.

 

Vi vet at bruden Eli Hermansdatter bodde på Flesvik da hun giftet seg med Isak Jørgensen Flesvik seks år senere, i 1779. Når vi nå vet at Tomas Pedersen Hensvolden bodde på Flesvik - og også at Herman Pedersen Hensvolden en periode på 1770-tallet bodde i Eidsvoll, muligens i Feiring - er det nærliggende å tenke seg at Eli Hermansdatter Hensvolden flyttet til slekt på Flesvik og at hun fant sin kommende ektemann der.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.