Gå til innhold
Arkivverket
Jostein Magne Børnes

Anders Brynjulfsen Havnerås og hans slekt

Recommended Posts

Jostein Magne Børnes

Hei

 

Jeg er på jakt etter indikasjoner om hvem hans far kan være?

 

Jeg er klar over at Anders Støylen i ein artikkel i tidsskriftene Hardanger hevder at Anders Brynjulfsen Haverås (død omlag 1654) kan være være søn

av Brynjulf Sjurson Nes i Strandebarm. Dette har jeg av litt ulike grunner vanskelig for å tro på bla annet fordi det er en arbeidshypose(det sier jo faktisk Anders Støylen og selv i artikkelen)

 

Under har jeg samlet noe informasjon om Anders Brynjulfsen si slekt og setter pris på tilbakemeldinger om det er noe jeg har glemt eller at noe av dette må være feil:

 

FORLØBIG OVERSIKT

Lensmann Anders Brynjulfsen Havnerås testamente? 3 dec 1654(både Anders og Borni levde den 3 dec 1654***)

gm Borni Eriksdtr f Fugleberg

 

Odelsgods til fordeling (avskrift av orginal)

 

1 uti Myklebust i Uskedalen 1/2 lp sm og 1/2 hud

 

2 uti Øye på Varaldsøy 1/2 sp sm

 

3 uti Grønnevik i Strandebarm 1/2 lp og 3 mk sm samt 1/2 lp og 3 mk i vare

 

4 uti Bryn på Voss 1 sp sm og 1 sp i vare

 

Anders Brynjelsen Havnerås sine eierandeler iht odelskatten 1624:

Anders Haffueraass Møekelboestad 1/2 løb smør 1/2 hud

Anders Haffueraass Øye 9 mk smør

Anders Haffueraass Houig 4,5 mk smør

 

Eierparten i Bryn på Voss trekker oss i retning av Torkel på Oma si slekt(Slee ætta? eller ætter inngift i Slee?) – jmfr odelskatten 1624 hvor 3 av 4 eiere ser ut til å være søn av eller inngifte med døtre av Torkel på Oma.

 

Deres barn :

 

1 eldste søn Erik Andersen på Åkre (1615 -1680) *

G1 m Gyrid Pedersdtr ((1614 – 1674) *

G2 m enka Gurid Andersdtr Øyerhavn (1617 – 1695) *

Barnløst ekteskap

 

2 min salige søn Brynild Andersen på Fugleberg

kjent barn: **

2a Guro Brynildsdtr 1643 – 1722

G1 HAktor Johanneson Åkre, V

G2 1693 Torbjørn Nilsen Øvsthus,Varaldsøy

2b Anders Brynildsen (1653 – 1710) * busatt Tveit V , Strandebarm

G1 m Sofia Andersdtr Våge (1650-94) *

G2 m Ragnhild Åsmundsdtr Skjelnes (1660 – 1727) *

 

3 Oluff Andersen på Eikeland i Kvinnherad d 1670, skifte

g. Brita Eriksdatter (Fugleberg?)

Barn

a. Anders 17 år i 1670 d. 171o

G1 m Kristi Sjursdtr Nes,Strb

G2 m Guro Larsdtr Gåte f. 1679 – d. 1751

b. Erik 18 år i 1670 – d. 1685 g. Brite Hansdatter Klette/Ask 3

Barn. 3ba Anna f ca 1676

3bb Erik f ca 1684

3bc Brita (1674-1727) g. Steffen Isakson Havn,Strb Barn. Dortea g. Ole Hansen Skoge i Sund. (Mor til Ole Hansen f Skoge er Herborg Knudsdtr f Nes i Strandebarm )

Avskrift av skiftebrevet fra 1670 er tatt inn i ei åstedsforretning(odelsak) på Lote i Hardanger den 9 mai 1746, orginal i privat eige(dette iflg notater etter Johannes Sundvor)

c. Joen 8 år i 1670 har dotter Mari Jonsdtr gm Johan Bich, budde i Bergen 1734

d. Brynjel 16 år i 1670 ukjent

e. Borni 14 år i 1670 – d. 1734 , truleg g. til Skjelevikjo på Tysnes**

Gm Johannes Knudsen Skato f ca 1645 – d 1722

Det kan også vore dei som ei kort tid budde på Grønevik,Strandebarm

f. Laurids 12 år i 1670 ukjent

g. Torbjørn 10 år i 1670 (kan det være Torbjørg Olsdtr ??)**

h. Anne 6 år i 1670 - d. 1734

g 1681 m Nils L. Orra (1657-1722), Hålandsdalen, budde i Hålandsdalen**

e. Ole 4 år i 1670

g 1. m enkja Elisabet Knutsdtr, og g. 2. gong m enkja Mette Henningsdtr Hauge, budde på Hjortås.**

 

4 Paull Andersen (Rike Pål) (1625 – 1691)

Gm Elisabeth Hansdtr Broch (1623 – 1711)

Kjente barn:

4a Anders Pålsdtr busatt Varaldsøy deretter Utne

G1 m Gyrid Pedersdtr Åkre (dotter til Peder Johannesen Åkre,Strandebarm)

G2 m Brita Håkonsdtr Utne

4b Hans Pålsen f 1661 busatt Oppheim, Ulvik

G m Anna Iversdtr f Sponheim (datter av Iver Olsen på Sponheim se skifte i 1718)

4c Knut Pålsen (1665 – 1717)

Gm Kristi Engelsdtr f Gjøn,Fusa (datter av Engel Hansen Gjøn og

Kristi Torgilsdtr f Aga)

4d Borgny Pålsdtr (1658 – 1740)

Gm Knut Sjurson Nes (1653 – 1735 )

4e Mette Pålsdtr

Gm Vincentz Olsen Kilen (far Ole Vincentson f Hamre, Sund og Kari Hansdtr f Gjøn)

4f Anna Pålsdtr

Gm Sjur Ivarsen Sponheim ( søn av Iver Olsen på Sponheim se skifte i 1718)

 

5 Gunvor Andersdtr – gift med hvem og busatt hvorhen?

 

 

6 Magdele Andersdtr

gm Tomas Tomsen f Øpstad i Fusa (f 1610), busatt senere Gjerde i Samnanger

 

* opplysninger hentet fra gards og ættesoga for Strandebarm og Varaldsøy av Kolltveit/Næss

** opplysninger fra Bjarne Hauge,Kvinnherad

*** avskriften fra Statsarkivet i Bergen bekreftes i et notat i tingbok for Sunnhordland.

 

mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Magne Børnes

Hei

 

Er det noen som kjenner til om bumerkeseglet til Anders Brynjulfsen finnes bevart i et eller annet dokument eller i ei trykt bok evt tilsvarende?

 

mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Magne Børnes

Hei

 

Om ikke bumerkeseglet til Anders Brynjulfsen så kan det hende at seglet til sønnen "Rike Pål" Paull Andersen Havnerås finnes bevart - er det isåfall noen som vet hvordan det ser ut?

 

mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Magne Børnes

Anders Brynjulfsen Havnerås sitt segl.pdfHei

 

Etter å ha studert noen av slektsrelasjonene en tid , har jeg følgende resultat iform av en hypotese. Fortsatt gjenstår endel arbeid med disse slektsrelasjonene:

Jeg tar gjerne imot synspunkter her - mener noen jeg er helt på villspor så er også det interessant å høre.

 

Brynjulf O(luffsen?) Hauge n lagrettesmann i 1610 og trolig død før 1613 i Strandebarm er trolig far til:

1)Hallstein (Brynjulfsen) Hauge

2)Anders Brynjulfsen Havnerås

3)Brita (Brynjulfsdotter) Maugangerneset (gift med Iver….. Og mor til Diderik Iversen Handagard) . Denne Iver kan være en Iver Torkildsen eller en Iver Jørgensen,og denne uenigheten som ble diskutert mellom Kolltveit/Kleppe i 1940-50 årene ser fortsatt ut å være uløst.

 

Hvem som er mor til disse har jeg ingen indikasjoner på.

 

Anders B og Brynjulf O har mest heilt like bumerkesegl, forskjellen er den lille tverrstreken på Anders B Havnerås sitt bumerkesegl. Gårdene Hauge og Havnerås er nabogårder. I tillegg har vi en dom som er gjengitt i Hardanger og Voss tingbok C nr 115 for årene 1737-39 side 219 , som inneholder 2 interessante vitneforklaringer. Her kan vi lese blant annet

"Anders Hauneraass og Britte Mougringsnæs ware Søskene", samt at tredje vitne" Halstein Brynjelson Skåla (frå Hauge) – Halstein Brynjulfsen nevnes og kan ha vært vitne siden han trolig er sonasonsson til Brynjel O. Hauge, og har i kraft av sitt slektskap med Anders Brynjulfsen Havnerås trolig vært vitne .

Brynjulf O Hauge er trolig død før 1612/1613, da vi finner Halstein som brukere på Hauge. Det er to bruk på Hauge i 1645 og 47, og hvor Hallstein og Brynjulf driver hvert sitt like store bruk, og vi må anta at brukerne er søn og sønnesøn til Brynjulf O HAuge I 1590/91 betaler Brynild Hauge 1 bukkeskinn i ledning(skatt til staten).

 

 

Pål-namnet på Hamnerås er truleg frå Fugleberg. Stefar til Borgny Eriksdtr var Pål Knutson, som budde på Fugleberg etter Erik Gjertson. Pål Knutson var gm enkja Magdalene Kristoffersdt, nemnd i ei rettssak 1599

 

Dersom Anders B Havnerås skulle vært søn av Brynjulf Sjurson Nes så er det etter mitt skjønn påfallende at ABH ikke sitter med eierandeler i en eneste av de jordeeiendommene Brynjulf Sjurson Nes hadde hånd om i 1624

 

I tillegg ønsker jeg å dra frem følgende tingboknotat:

«Sunnhordland tingbok 8 fol 32 a 1662

 

Pouell Hammeraass proffuet At haffue hørt Sal. Halsteen Hauge Sige, Att Folch lader Jche aff at Hugge udj Kirche teign Som Kaldes Biørnaas» - Ut fra min oversikt over så kan dette vitneutsagnet være bygd på det at Halstein er onkel til Pål Andersen HAvnerås.

Endret av Anette S. Clausen - Digitalarkivet
Laster opp fil med segl etter ønske fra Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil Øvregaard Østebø

Hei Jostein, jeg er veldig nysgjerrig på informasjonen som står under nr. 3 Oluff Andersen på Eikeland i Kvinnherad i listen din. Er all denne infoen hentet fra skiftet etter Oluff? Jeg er da særlig interessert i nr 3 c, Joen, og hans datter Mari/Maren og svigersønn Johan i Bergen. Hvor kommer navnet Bich fra (ettersom Johan normalt gikk under navnet Schrøder. Joens kone, Anne de Rytter, kalte seg imidlertid tidvis for Beegh/Beck etter sin farmor)?

 

mvh Kjetil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Magne Børnes

Hei Kjetil,

 

Takker for kommentar/innspill.

 

Denne opplysningen er hentet fra "Slektsbok for Kvinnherrad band 1-av Bjarne HAuge" som etter hva jeg har forstått er et suppleringsbind for Ølve-Hatlestrand og Mauranger.Opplysningen er å finne på side 253. Eg kommer tilbake med opplysniger når eg har snakket med forfatteren.

 

I skifte som er avholdt i 1670 finnes kun navnet på barna opplistet.

 

mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil Øvregaard Østebø

tusen takk for svar,

 

det hadde vært supert om du hadde hatt anledning til å undersøke nærmere med forfatteren av boka :) .

 

mvh

 

Kjetil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil Øvregaard Østebø

Hei Jostein,

 

kunne du hjulpet meg litt med hvor jeg kan finne avskriften av skiftebrevet etter Ole Andersen Eikeland? Lurer bla på hva Ole etterlot seg av jordegods. Sønnen hans Joen, som var slakter i Bergen, satt med eierandeler i Lote og Haukås da han døde. Mener andelen i Lote skal ha kommet fra Ole, men hva med andelen i Haukås? Var dette også fra hans far, eller kan dette ha vært fra hans mors familie?

 

Mvh

 

Kjetil

Endret av Kjetil Øvregaard Østebø

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddvar Søreide

Johannes Sundvor har skrevet av skifte etter Ole Andersen Eikeland anno 1670.

Denne avskriften ligger i dag i den fredede bygningen ved busstopp "Statsarkivet i Bergen".

 

Odel samt kjøpe og pantegods.
1. 2 laup smør 2 hud udi Solbiør og Lotte (Lote i Hardanger). Kjøpt for 235 rdl.
2. 1 1/2 laup smør 1 1/2 hud udi deres egen paboende jord. Pantet for 300 rdl.
3. 1/2 laup 6 mark og 1 bukkeskinn udi Nætteland. Pantet for 100 rdl.
4. 1 laup smør og 1 hud udi Nedre Fitt. Pantet for 80 rdl.
5. 1/2 laup smør og 1/2 hud udi Bache liggendes i Mundemsdalen. Pantet for 50 rdl.
6. 1/2 laup smør og 1 geiteskinn udi Store Huchaas. Pantet for 42 rdl.
7. 1/2 laup smør 1/2 hud udi Berge. Pantet for 49 rdl.
8. Nok er utlaant paa en jord liggendes i Omvig-dalen, kaldet Store Omvig. I rede penge 131 rdl.
9. 1/2 laup smør 1/2 hud i Lille Omviig. Oddels gods vurderet for 51 rdl 3 ort
10. 1/2 laup 4 1/2 mark smør 1/2 hud og 1/2 souvskind udi Møclebust. Estimeret for 60 rdl 3 ort
11. 12 merker smør i Øfferhuus i Moranger for 12 rdl (4 skilling?)
12. Halv ottende merker smør og 7 1/2 (mark?) huud i Nore Ask. Kjøpt til odel for 11 rdl 1 ort. De 7 1/2 kan være part i en hud?

 

Oddvar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil Øvregaard Østebø

Kjempeflott, tusen takk for hjelpen Oddvar:-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.