Jump to content
Arkivverket
Lars Østensen

Nils Nilsen død ca 1737 Stor Smedseng i Vefsn sønn av Nils Jacobsen Kulstad i Vefsn?

Recommended Posts

Per Nermo
9 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Erik Herringens barn N: Erich https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620183

dpt D. XXVI p.t. 1712  høyrer vel heime her.  Han døydde etter "23 uger 3 dg." (1713) https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620187

[dei som liker å bli avspora, kan kose seg med Ole Brochs kommentar ved utgangen av 1712, som oppsummerer året. Prost Anders Dass har markert at noko av teksten skal "udelukkes" ved reinskriving av kyrkjeboka].

.

Jeg evner dessverre ikke å tyde Hr Ole Brochs kommentar hverken ved utgangen av 1712 eller ved utgangen av 1713, men jeg tror de er leseverdige, spesielt siden prosten ønsker dem uskrevet. Den som klarer, ville gjøre meg en utsøkt glede ved å sende transkriberingene til nermo(a)online.no eller gjengi dem her, dersom Lars tillater det ...

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg får ikkje til å lage rammer, men har markert dei med teikna < og >.  Dersom du kikker på den neste kyrkjeboka, ser du at den er reinskrive, slik at eventuelle merknader om veret,  klager på skatten og kommentarer til  påfunn frå prosten si side, ikkje er å finne.

 

1712

 

NB: det som er indelukket inden de af mig trækte linier udelukkis. A. Dass.

 

 

Gud skee lof for lycksalig Aarets utgang. < Huilchet Aar var for Menigheden et meget frugtbart Aar, som holdis for det rigeste Korn Aar som Vefsen har floreret af. Men der imod for Krigens skyld, blef dette Aar den store Dagskat paabudet. > Gud Meddele os og saa tilstundende Aar, sin Naade og lycksalighed til ald Aandelig og legemlig gode.

 

 

Dette  forleden aar ere fødde 70, uegte børn 4, lappebørn 2, Giftede 18 par, døde 30. Menigheden er disse 7 aar forøget med 297 Siæle.  

 

 

1713:

NB: Hvad som inden de av mig trækte linier er indelugt udelukkis. A. Dass.

 

 

Gud være æret for endnu et Aar nærmere Evigheden <udi huilchet forleden aar, Vi ei nochsom kan fuldtacke Gud for Jordens Grøde imod ald Menniskelig forhaabning forleden Vaar, thi saa vanskelig som den saae ud, saa fornøyelig sommer og skiøn høst gaf den end og paa de sletteste gaarder. Men der imod den tunge skiebne med Skatter til Krigens fortsettelse, huor af Dolstad Prest daglig 13 s huilcket til sammen 50 rdlr (for uden sin Consumption) som tilforne aldrig er skeet, uanseet det dog ichun var half dagskat. Dog > Gud forleene os sin naade tilstundende aar, med Kongens Seyer, Lan[d]sens Velstand, og den Menige Almues opkomst.

Udi dette forleden Aar, ere her i Menigheden fødde 79 egte born, 3 uegte, Lappernes børn uregnede huilche 4 egte og 1 uegte Trolovet 16 par. døde 53,

Ere da 29 meere fødde end som dødde og menigheden forøget i mine Aaringer med 326 Siæle, O. Broch

Edited by Knut Skorpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Når det gjelder sønnen til Nils Jacobsen Ånes, Jacob Nilsen på Skaland (død etter 1737 jmf. skiftet etter broren) så overtar han bygselen etter en Ole Svendsen i 1709.

 

Han er ikke der i 1708:

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R65/L4510: Fogderegnskap Helgeland, 1708-1709, s. 66
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101308131067

 

I 1709 dukker han opp på den parten som Ole Svendsen satt med i 1708:

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R65/L4510: Fogderegnskap Helgeland, 1708-1709, s. 196
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101308131198

 

I 1716 får man også vite farsnavn på ham:

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R65/L4514: Fogderegnskap Helgeland, 1716, s. 80
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101508250080

 

Jeg finner ingenting som tyder på at han har fått noen barn. Gift med enken etter Ole Svendsen?

 

Kanskje identisk med Jacob (Nilsen?) på Stien som tilsynelatende forsvinner derfra i 1709?

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R65/L4510: Fogderegnskap Helgeland, 1708-1709, s. 65
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101308131066

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R65/L4510: Fogderegnskap Helgeland, 1708-1709, s. 195
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101308131197

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000663261

 

 

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Hmm, lurer på om ikke Nils Jacobsen Ånes sin andre kone het Anna Bjørnsdatter?

 

I 1713 gravfestes Anna Bjørnsdatter Ånesset, 82 år gammel. Samme år trolover Ingebrigt Olsen Ånesset seg med Solla Nilsdatter. Ingebrigt er det skifte etter på Ånesset i 1720, og han har da 2 barn - Ole og Anne (født på Ånes i 1714). Ingebrigt Olsen er oppsitter på Ånesset i 1701, 44 år gammel om vi skal tro manntallet.

 

I 1693 er det 2 oppsittere på Ånesset: Nils Michelsen og Nils. De samme personene er der fra og med 1691 som er det tidspunkt de skannede utgavene av fogderegnskapet starter. Samme personer er fortsatt oppsittere der i 1695. I 1696 er det enken og Nils som er der. Tilsvarende i 1697, 1698, 1699. I 1700 kommer denne Ingebrigt inn på den parten som enken satt på og den andre Nils er det fortsatt.  Tilsvarende i 1701 bortsett fra at man da ser at den andre oppsitteren fortsatt heter Nils Michelsen. Da får man jo også manntall 1701 som forteller navnet på oppsitterne.

 

For meg tyder dette på at enken etter den Nils som døde ca. 1695/96 enten er oppgift med Ingebrigt Olsen eller har sagt fra seg bygselen i 1700. Jeg heller til at det er det første som er korrekt i og med at denne Ingebrigt Olsen kun har 2 barn som sannsynligvis er fra siste ekteskapet med Solla Nilsdatter. Når vi da vet at Nils Jacobsen Ånesset var bosatt der i 1686 ved skiftet etter datteren er det jo nærliggende å tro at det er han som er oppsitteren som faller fra i 1695/96. Nils Michelsen er der jo fortsatt i skattelistene og manntall frem til 1701.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
På 10.12.2018 den 22.19, Lars Østensen skrev:

Noe mindre enn kilder som utvetydig forteller at skiftet må være feil er ikke godt nok for å putte denne Israel Ingebrigtsen inn som sønn av paret på Hals. Noe helt annet er om dette paret på Andås faktisk var hans foreldre. Også der er de argumentene som er lagt frem til nå svake, men har vi andre sannsynlige alternativ basert på det vi nå vet?

Kikket innom denne i dag etter å ha mottatt innrulleringsmanntallene for 1766 og 69. Kan ikke se at det ble konkludert helt? I hvert fall framgår det av IM1766 at Ingebrigt Israelsen 28 år er født på Andås og jobber hos faren Israel Ingebrigtsen. I IM1769 står det at Israel Ingebrigtsen (med sønnen Jens, 35 år) også er født på Andås. Det burde klargjøre en gang for alle at Israel Andås, ikke var fra Hals.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
9 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Kikket innom denne i dag etter å ha mottatt innrulleringsmanntallene for 1766 og 69. Kan ikke se at det ble konkludert helt? I hvert fall framgår det av IM1766 at Ingebrigt Israelsen 28 år er født på Andås og jobber hos faren Israel Ingebrigtsen. I IM1769 står det at Israel Ingebrigtsen (med sønnen Jens, 35 år) også er født på Andås. Det burde klargjøre en gang for alle at Israel Andås, ikke var fra Hals.

Dessverre fremgår det ikke av disse listene hvilken gård oppsitterne som var "gamle" var født på, og det gjelder også Israel.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Sant..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.